HSS3757/1990
ID intern unic:  308922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SOVIETUL SUPREM AL RSSM
HOTĂRÎRE Nr. 3757
din  28.02.1990
Cu privire la reglementarea scrierii denumirilor oficiale
de lacalităţi şi de unităţi teritorial-administrative ale R.S.S. Moldoveneşti
Publicat : 30.03.1990 în Veştile Nr. 3     art Nr : 57
Cu scopul de a reglementa  scrierea  denumirilor oficiale de localităţi şi de alte unităţi teritorial-administrative ale R.S.S. Moldoveneşti, de a înlătura ineczactităţile şi greşelile în scrierea lor în  limba moldovenească, de a transcrie corect în limba rusă  toponimele moldoveneşti, redînd exact  pronunţarea  lor  naţională, Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti hotărăşte:

1. A aproba materialele prezentate de Institutul de limbă şi literatură al Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti privind scrierea corectă în limbele moldovenească şi rusă a denumirilor de localităţi ale R.S.S. Moldoveneşti.

2. A da însărcinare  Secretariatului  Sovietului Suprem  al  R.S.S. Moldoveneşti ca împreună cu Institutul de limbă şi literatură al Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti să alcătuiească şi să editeze în anul 1991 îndreptarul "R.S.S. Moldovenească. Divizare teritoria-administrativă".

3. A da însărcinare Institutului de limbă şi literatură al Academiei de  Ştiinţe  a R.S.S. Moldoveneşti ca pînă la editarea  îndreptarului, împreună  cu Comitetul de Stat pentru edituri poligrafie şi comerţul  cu cărţi să publice într-o broşură aparte repertoriul  denumirilor de localităţi şi de alte obiective geografice ale R.S.S. Moldoveneşti  în limbele moldovenească şi rusă, precum şi dicţionare ortografice de toponime  moldoveneşti, hărţi şi atlase geografice ale R.S.S. Moldoveneşti, alte materiale de acest fel. Pînă în anul1993 să fie făcute precizările şi rectificările respective în toate ediţiile de referinţă privind ortografia şi transcierea toponimelor moldoveneşti.
4. În scopul familizării imediate a populaţiei cu normele  de ortografiere  a  numelor de localităţi ale R.S.S. Moldoveneşti  nume  în ziarele republicane "Moldova Socialistă", "Sovietscaia Moldavia", "Viaţa satului".
5. Despre mersul îndeplinirii prezentei Hotărîri a informa Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneş în martie 1991. Controlul îl va exrcita Secţia pentru problemele activităţii Soveitelor de deputaţi ai poporului.


Preşedintele Prezidiului
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti                           M. Snegur

Membru al Prezidiului
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti                           D. Nidelcu

or. Chişinău,
28 februarie 1990. Nr.3757-XI.
R.S.S. MOLDOVENEASCĂ
DIVIZARE TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ
Oraşe de subordonare republicană

Bălţi, Bender,  Cahul,  Chişinău, Dubăsari, Orhei, Rîbniţa,  Soroca, Tiraspol, Ungheni.
Oraşe de subordonare raională
Călăraşi, Căuşeni, Ciadîr-Lunga, Comrat, Cotovschi, Drochia, Edineţ, Făleşti, Leova, Rezina.
Localităţi de tip orăşenesc
Anenii Noi, Basarabeasca, Biruinţa, Briceni, Bucuvăţ, Bugeac, Calininsc, Camenca, Cantemir, Cpinari, Cimişla, Codru, Corneşti, Costeşti, Crasnoe, Criciva, Criuleni, Dnestrovsc, Donduşeni,  Durleşti, Frunza, Ghidighici, Glodeni, Grigoriopol, Ialoveni, Iargara, Lazo, Leninschi, Lipcani, Maiac, Mărculeşti, Nisporeni, Ocniţa, Otaci, Pervomaisc, Rîşcani, Sîngera, Slobozia, Străşeni, Stăuceni, Suvorov, Taraclia, Teleneşti, Tiraspolul Nou, Şoldăneşti, Vadul  lui Vodă, Vişniovca, Vulcăneşti.

Raioanele şi suburbiile oraşului Chişinău
Frunza, Lenin, Nistrean, Octombrie, Sovietic.
Bîc, Bubuieci, Buneşti, Ceroborta, Cheltuitori, Condriţa,  Cricova Nouă, Cruzeşti, Dobruja, Floreşti, Goian, Revaca, Tohatin.

Suburbiile oraşului Bender
Varniţa, Proteagailovca.
Suburbiile oraşului Bălţi
Elizaveta.
Suburbiile oraşului Tiraspol
Cremenciug.
Localităţi rurale
Raionul Anenii Noi
Albiniţa, Balmaz,  Batic,  Beriozchi, Botnăreşti,  Botnăreştii  Noi, Bulboaca, Calfa, Calfa Nouă, Chetrosu, Chirca, Ciobanovca, Cobusca Nouă, Cobusca  Veche,  Creţoaia,  Delacău, Floreni, Floreşti, Geamănă, Gura Bîcului, Hîrbovăţ, Hîrbovăţul  Nou, Malohoruzina, Maximovca, Mereni, Merenii Noi, Mirnoe, Petrovca, Puhăceni, Roşcani, Ruseni, Saclioa, Socoleni, Speia, Şepreni, Teleţa, Teliţa Nouă, Todireşti, Troiţa  Nouă, Ţînţăreni, Varniţa Nouă.

Raionul Basarabeasca
Abaclia, Avdarma, Başcalia, Bogdanovca, Carabetovca, Carabiber, Chiriet-Lunga, Cioc Maidan, Iordanovca, Iserlia, Ivanovca, Sadaclia, Troiţcoe.

Raionul Briceni
Balasineşti, Bălcăuţi, Berlinţi, Bezeda, Bocicăuţi, Bogdăneşti, Bulboaca, Carauşenii Noi, Carauşenii Vechi, Chirilovca, Colicăuţi, Corjeuţi, Coteala, Cotiujeni, Criva, Drepcăuţi, Ghilavăţ, Grimăncăuţi, Grimeşti, Grozniţa, Halahora de Jos, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Mărcăuţi, Mărcăuţii Noi,  Medveja,  Mihăileni, Pavlovca, Pererita, Slobozia-Medveja, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, Trebisăuţi Trestieni.

Raionul Cahul
Andruşul de Jos, Andruşul de Sus, Badicul Moldovenesc, Baurci-Moldoveni, Bucuria, Burlacu, Chircani, Cotihana, Crihana  Veche, Cucuoara,  Huluboaia, Hutulu, Larga Nouă, Larga Veche, Lebedenco, Lopăţica, Luceşti, manta, Moscovei, Paicu, Paşcani, Pelinei, Roşu, Sătuc Spicoasa, Taraclia  de Salcie, Tartaul de Salcie, Tătăreşti,  Treteşti, Trifeştii Noi, Tudoreşti, Ursoaia, Zîrneşti.

Raionul Camenca
Alexsandrovca, Budeni, Bursuc, Caterinovca, Cerlina, Constantinovca, Crasnîi Octeabri, Cuhureştii de Jos, Cuhureştii de Sus, Cunicea, Cuzmin, Făgădău,  Frunzăuca,  Hristovaia,  Hruşca, Iantarnoe, Japca, Năpădeni, Nicolaevca, Nimereuca, Ocniţa, Octeabriscoe, Podoima, Podimiţa, Pridnestrovscoe, Raşcov, Rotari, Sadchi, Sănătăuca, Severinovca, Slobozia-Raşcov, Socolovca, Solnecinoe, Temeliuţi, Unchiteşti, Valea Adîncă, Văscăuţi, Vertiujeni, Voitovca, Zăluceni.
Raionul Cantemir
Acui, Alexandrovca, Antoneşti, Baimaclia, Bobocica, Cania, Capaclia, Chioselia,  Ciobalaccia,  Cîrpeşti,  Cîşla,  Cociulia,  Constantineauca, Coştangalia, Crăciun, Doina, Enichoi, Flocoasa, Floricica, Ghioltosu, Goteşti, Haragîş, Hănăseni, Hîrtop, Iasnaia Poleana, Iepureni, Lărguţa, Leca, Liongura,  Nicolaevca,  Pleşeni,  Plopi,  Popovca, porumbeşti, Porumbeştii  Noi,  Rumeanţev, Stoianovca, Suhat, Şamalia,  Şofranovca, Taraclia, Tartaul, Toceni, ţărăncuţa, Ţiganca, Ţiganca Nouă, Victorovca, Vîlcele.
Raionul Căinari
Alexandrovca,  Baimaclia, Batîr, Baurci, Căinari, Cărbuna, Chircăeştii noi, Cigîrleni, Ciufleşti, Cîrnăţenii  Noi, Codreni, Constantinovca, Coşcalia, Florica, Gangura, Homuteanovca, Larga, Milieştii noi, Nicolaevca, Ochiul Roş, Pădureţi, Pervomaisc, Picus, Plop Răzeni,  Sagaidacul  Nou, Sălcuţa Nouă, Surchiceni,  Taraclia,  Varatic, Zloţi, Zolotievca.
Raionul Călăraşi
Bahmut, Bahu, Bravicea, Bularda, Căbăeşti, Dereneu, Duma, Frumoasa, Hirova, Hîrbovăţ, Hîrjauca, Hogineşti, Horodişte, Leordoaia,  Meleşeni, Mîndra, Nişcani, Novaci, Onişcani, Oricova, Palanca, Parcani, Păuleşti, Peticeni, Pituşca, Pîrjolteni, Podul LUng,  Rassvet, Răciula,Rădeni, Sadova, Săseni,  Seliştea Nouă, Sipoteni, Sverida, Temeleuţi,  Tochila, Tuzara, Ţibirica, Ursari, Vulcăneşti, Vărzăreştii Noi.
Raionul Căuşeni
Baccealia, Chircăeşti,  Cîrnăţeni, Fîrlădeni, Fîrlădenii Noi, Gîsca, Grigorievca,  Hagimus,  Marianca  de Sus,  Opaci,  Plop-Ştiubei,  Săiţi, Sălcuţa, Ştefăneşti, Tănătari, Tănătarii Noi, Tocuz, Tricolici, Ucrainca Ursoaia, Ursoaia Nouă, Zaim, Zviozdocica.
Raionul Ciadîr-Lunga
Baurci, Beşghiz, Cazaclia, Chirutnea,  Caidar,  Joltai,   Tomai, Tvardiţa, Valea Perjei.
Raionul Cimişlia
Albina, Alexandrovca, Artimonovca, Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche Cenac,  Ciucur-Mingir, Coştangalia, Dimitrovca, Ecateterinovca,  Fetiţa, Gradişte, Gura Galbinei, Hîrtop, Ialpug, Iurievca, Ivanovca Nouă, Javgur, Lipoveni,  Maximeni, Mereni, Mihailovca, Mugureni, Munteni,  Pervomaisc, Porumbei,  Prisaca,  Sagaidac, Satul Nou, Schinoşica,  Selemet,  Topala, Valea Perjei.
Raionul Comrat

Beşalma, Borogani, Chioselia Mare, Chioselia Rusă, Chirsovca, Cîetu,
Congaz,  Congazcicxul de Jos, Congazcicul de Sus, Cotovscoe, Dezghindea,
Dimitrova, Duduleşti, Ferapontievca, Frumuşica, Sadîc, Taraclia.
Raionul Cotovschi
Anini, Bălceana,  Bobeica,  boghiceni, Bozieni, Bratianovca,  Bujor, Buţeni,  Caracui,  Călmăţui, Căprinenca, Căprineni, Chetroşeni,  Cioara, Corneşti, Coroliovca, Costeşti, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dahnovici, Dancu, Drăguşeni, Dubovca, Feteasca, Fîrledeni, Frasin, Fundul Galbenei, Horjeşti,  Ivanovca, Lăpuşna, Leuşeni, Logăneşti,  Marchet,  Mereşeni, Mingir,  Mereşti,  Negrea,  Nemţeni, Obileni, Oneşti,  Paşcani,  Pereni, Pervomaiscoie,  Pobeda,  Pogăneşti,  Sărata  Galbenă,  Sarata  Mereşrni, Sărăteni,  Secăreni, Semionovca, Sofia, Stolniceni, Strîmbeni, Sipoteni, Valea Florii.
Raionul Criuleni
Bălăbăneşti,  Bălăşeşti, Bălţata, Bălţata de Sus, Boşcana,  Budeşti, Chetroasa,  Cimişeni,  Ciopleni, Coloniţa, Corjova, Coşerniţa,  Cruglic, Dolinnoe,  Drăsliceni, Dubăsarii Vechi, Goianul Nou, Grătieşti, Hîrtopul Mare, Hîrtopul  Mic, Hruşova,  Hulboaca,  Işnovăţ,  Izbişte,  Jevreni, Logăneşti,  Maşcăuţi,  Măgdăceşti, Mălăeşti, Mălăeştii Noi,  Mărdăreuca, Micleşti,  Ohrincea  Oniţcani,  Paşcani, Porumbeşti,  Ratuş,  Răculeşti, Rîşcova, Sagaidac,  Sagaidacul de Sus, Slobozia-Duşca, Steţcani,  Valea Coloniţei, Valea Satului, Văduleni, Zăicana, Zolonceni.
Raionul Donduşeni
Arioneşti, Bărăboi,  Boroşeni, Braicău, Briceni, Briceva,  Caraiman, Cernoleuca,   Climăuţi,  Codrenii  Noi,  Corbu,  Crişcăuţi,   Donduşeni, Elrenovca,   Elizavetovca,   Fîntîniţa,  Frasin,  Ghizdita,   Horodişte, Livădeni,  maramonovca, Moşana, Octeabriscoe, Pivniceni, Plop,  Poeniţa, Pocrovca,  Rădăul Mare, Rudi, Scăieni, Slobozia Nouă, Sudarca,  Decebal, Tătărăuca  Nouă,  Tătărăca  Veche, Teleşeuca, Teleşeuca  Nouă,  Tîrnova, Tolocăneşti, Ţaul, Visoca.
Raionul Drochia
Antoneuca, Baroncea,  Baroncea  Nouă, Ceapaevca,  Chetrosu,  Cotova, Dominteni,  Drochia,  Glavan, Gribova, Hăsnăşenii Mari, Hăsnăşenii  Noi, Holoşniţa  Nouă, Iliciovca, Lazo, Macareuca, Miciurin, Moara de  Piatră, Nicoreni,  Ochiul  Alb, Palanca, Pervomaiscoe, Petreni, Popeştii de  Jos Popeştii  de Sus, Popeştii Noi, Sergeruca, Sofia, Şalvirii Noi, Şalvirii Vechi, Şuri, Şurii Noi, Zguriţa.
Raionul Dubăsari
Afanasievca,  Alexandrovca Nouă, Bosca, Calinovca, Cocieri, Coicova, Comisarovca Nouă, Coşniţa, Coşniţa Nouă, Crasnîi Vinogradari, Doibani I, Doibani II, Doroţcaia, Dubău, Dzerjinscoe, Goian, Goianul Nou, Harmaţca, Holercani,  Iagorlîc,  Lunga  Nouă, Mărcăuţi, Malovata,  Malovata  Nouă, Oxentea,  Pîrîta,  Pohrebea,  Pohrebea Nouă,  Roghi,  Ţîbuleuca,  Ustia, Vasilievca.
Raionul Edineţ
Alexăndreni,  Alexeevca,  Bădragii  Noi,  Bădragii  Vechi, Bleşteni Brătuşeni,  Brătuşenii Noi, Brînzeni, Burlăneşti, Buzduceni, Calişcăuţi, Chetroşica  Nouă,  Chetroşica  Veche, Chiurţ,  Constantinovca,  Corpaci, Cuconeştii Noi, Cucuneştii Vechi, Feteşti, Fîntîna Albă, Gaşpar, Goleni, Gordineşti,  Gordineştii  Noi, Hancăuţi, Neredeuca,  Hincăuţi,  Hlinaia, Hlinaia  Nouă,  Iachimeni, Lopatnic, Oneşti ,Parcova,  Poiana,  Rotunda, Ruseni,  Slobodca,  Stolniceni,  Şofrîncani, Terebna,  Tîrnova,  Trinca, Viişoara, Volodeni, Zăbriceni.
Raionul Făleşti
Albineţul Nou,  Albineţul Vechi, Beleuţi, Bocani, Bocşa,  Burghelea, catranic,  Călineşti, Călugăr, Chetriş, Chetrişul Nou, Ciolacăuca  Nouă, Ciolacăuca  Veche, Ciuluc, Comarovca, Cuzmenii Vechi, Doltu, Drujeneni, Egorovca, Eleneuca, Făgădău, Făleştii Noi, Frumuşica, Glinjeni, Hiliuţi, Hîtreşti,  Hîrtop,  Horeşti,  Hrubna Nouă, Işcălău,  Ivanovca,  Izvoare, Logofteni,   Lucăceni, Măgura, Măgura Nouă, Măgureanca,   Mărăndeni, Moldoveanca,  Musteaţa,  Natalievca, Navîrneţ, Nicolaevca, Obreja  Nouă, Obreja  Veche, Pervomaisc, Petrosu, Petrosul Nou, Prînzăreni, Pînzărenii Noi,  Pîrliţa, Pocrovca, Pompa, Popovca, Pruteni, Rădiul de Jos,  Rădiul de  Sus,  Răuţel,  Răuţelul Nou, Risipeni, Sărata  Nouă,  Sărata  Veche, Scumpia,  Socii Noi, Socii Vechi, Suvorovca, Şoltoaia, Taxobeni,  Ţapos, Valea Rusului, Vrăneşti.
Raionul Floreşti
Alexandrovca,  Alexeevca, Antonovca, Băhrineşti, Bezeni,  Bobuleşti, Caşunca, Cerniţa, Chirilovca, Ciripcău, Ciutuleşti, Coşerniţa, Domulgeni Dimitreni,  Frumuşica,  Frumuşica Nouă, Frunzeni, Frunzeşti, Ghindeşti, Gura  Camencii, Gura Căinarului, Gvozdova, Hîrtop, Iliciovca, Ion  Vodă, Ivanovca,  Izvoare,  Lunga, Maiscoe, Mărăşeşti,  Mărculeşti,  Mărineşti, Mihailovca, Nicolaevca, Prajila, Prodăneşti, Prodăneşti Vechi, Putineşti Rădulenii  Noi, Răduleni Vechi, Roşietici, Sîrbeşti, Sevirora, Stîrceni, Ştefăneti, Trifăneşti, Ţîra, Valea Rădoaei, Varvăreuca, Zarojeni.
Raionul Glodeni
Balatina, Bisericani,  Brînzeni, Buteşti, Cajba, Camenca, Camencuţa, Ciuciulea,  Clococeni Vechi, Cobani, Cot, Cuhneşti, Danu, Fundurii  Noi, Fundurii Vechi, Hîjdeni, Iabloana, Limbenii Noi, Limbenii Vechi, Lipovăţ Moara  Domnească, Moleşti, Nicolaebvca, Octeabriscoe, Petrunea, Sadovoe, Serghieni, Soroca, Stîrcea, Sturzeşti, Tomeştii Vechi, Ustia, Viişoara.
Raionul Grigoriopol
Bîcioc, Bruslachi, Butor, Carmanova, Cerniţa, Colosova, Cotovca, Crasnaia Bessarabia,  Crasnaia  Gorca, Crasnoe, crasnogorca,  Delacău, Fedoseevca, Hîrtop, Hlinaia, India, Marian, Mălăieşti,  Mocearovca, Mocreachi, Novovladimirovca,  Pobeda,  Speia,  Şipca,  Taşlîc,   Teiu, Tocmagiu, Vesioloe, Vinogradnoe.
Raionul Ialoveni
Bardar, Băcioi, Bălţaţi, Brăila, Budăi, Costeşti, Dănceni, Frumuşica  Găureni,  Hansca,  Horeşti,  Horodca, Malcoci, Mileştii  Mici,  Moleşti,Nimoreni,  Piatra  Albă, Pojăreni, Puhoi, Ruseştii Noi, Ruseştii  Vechi, Sociteni, Străisteni, Suruceni, Ţipala, Ulmu, Văsieni, Zîmbreni.
Raionul Lazo
Alexandreni,   Alexeuca,   Antonovca,  Bălăşeşti,   Bilicenii   Noi, Bilicenii Vechi, Bobletici, Bocancea-Schit, Brejeni, Bursuceni,Chirileni Ciuciueni,  Clişcăuţi,  Coada Iazului, Copăşeni,  Coşcodeni,  Cotiujenii Mici, Cotovca, Cubolta, Dobrogea Nouă, Dobrogea Veche, Drăgăneşti, Dumbrăviţa, Evghenievca, Gavrilovca, Grigorăuca, Grigoreşti, Gura-Oituz, Heciul   Nou, Heciul Vechi, Iezărenii Noi,  Iezărenii  Vechi,  Lazo, Lipovanca, Mărineşti, Mihailovca, Mîndreştii   Noi,   Nicolaevca, Octeabriscoe,  Oziornoe,  Pălăria, Pepeni, Pepenii  Noi,  Petropavlovca, Petrovca,  Prepeliţa,  Rădoia, Răzălai, Romanovca, Sacarovca,  Sîngereii Noi, Slovenca, Slobozia-Chişcăreni, Slobozia-Măgura, Şestaci, Tăura Nouă Tăura  Veche, Trifăneşti, Ţambula, Ţipleşti, Ţipleteşti, Valea lui Vlad, Valaea Norocului, Vladimireuca, Vrăneşti.
Raionul Leova
Băiuş, Beştemac, Cazangic, Ciadîr, Cîmpul Drept, Cîzlar, Cneazevca, Cociulia Nouă, Colibabovca, Covurlui, Cupcui, Cuporani, Filipeni, Frumuşica,  Nănăşenii  Noi,  Hîrtop, Meşeni, Orac,  Piteşti,  Romanovca, Sărata  Nouă,  Sărata-Răşeşi, Sărăteni, Sărăţica Nouă,  Sărăţica  Veche, Selişte,  Sîrma, Tigheci, Tochile-Răducani, Tomai, Tomaiul Nou,  Troian, Troiţa, Victoria, Vozniseni.
Raionul Nisporeni
Băcşeni, Bălăneşti, Bălăureşti,  Bărboieni,  Boldureşti,   Bolţun, Brătuleni,   Bursuc,   Călimăneşti,  Căţeleni,   Chilişoaia,   Cioreşti, Ciuciuleni,  Ciuteşti,  Cîrneşti,Corneşti, Cristeşti, Dolna,  Drăguşenii Noi,  Drojdieni, Găureni, Grozeşti, Heleşteni, Horodca, Huzun, Isăicani, Iurceni,  Luminiţa,  Mirinici,  Micleuşeni,  Mileşti,  Mîrzoaia,  Odaia, Odobeşti,  Păruceni, Selişte, Selişteni, Soltăneşti, Şendreni,  Şişcani, Valea-Trestieni, Vărzăreşti, Vînători, Vulcăneşti, Zberoaia.
Raionul Ocniţa
Berezovca, Bîrdăleni,  Bîrnova,  Calaraşovca,  Cepeliuţi,  Clocuşna, Codreni,  Corestăuţi,  Dîngeni,  Gîrbova,  Grinăuţi,  Grinăuţi-Moldova, Grinăuţi-Raia,   Hădărăuţi,   Lencăuţi,  Lipnic,   Maiovca,   Mereşeuca, Mihălăşeni,  Naslavcea, Ocniţa, Paladea, Rădiul Mare, Rîngaci,  Rujniţa, sauca, Stălineşti, Unguri, Vancicăuţi, Vălcineţ, Verejeni.
Raionul Orhei
Andreevca, Berezlogi, Bieşti, Bolohan, Brăneşti, Brăviceni, Breanova Budăi,  Bulăieşti, Butuceni, Camenca, Chiperceni, Cihoreni, Ciocîlteni, Cişmea,  Clişova, Clişova Nouă, Cotovschi, Cucuruzeni, Curchi,  Dişcova, Donici,  Fedoreuca, Furceni, Ghetlova,  Hîjdieni,  Hulboaca,  Isacova, Ivancea,  Izvoare,  Jeloboc, Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora  de  Sus, lazo,  Lopatna,  Lucăşeuca, Luceafărul, Mana, Mălşieşti, Mitoc, Mitocul Nou, Mîrzaci,  Mîrzeşti,  Morovaia,  Morozeni,  Neculăeuca,  Noroceni, Ocniţa-Răzeşi, Ocniţa-Ţărani, Peresecina, Poşeşti, Pohorniceni, Pohrebeni,  Puţintei,  Sămănanca, Selişte,  Sirota,  Slobozia-Hodorogea, Step-Soci, Susleni, Şercani, Tabăra, Teleşeu, Tîrzieni, Trebujeni, Ustia Vatici, Vîrpova, Vîşcăuţi, Voroteţ, Zorile.
Raionul Rezina
Boşerniţa, Buciuşca, Cineşeuţi, Ciorna,  Cogîlniceni, Cuizăuca, Echimăuţi,  Ghiduleni, Cordineşti, Horodişte, Ignăţei, Lalova,  Lipceni, Mateuţi,  Meşeni,  Mincenii  de Jos, Mincenii de  Sus,  Nistreni,  Otac, Păpăuţi,   Pecişte,  Pereni,  Piscăreşti,  Podgoreni,  Pripiceni-Curchi, Pripiceni-Răzeşi, Roşcani,  Roşcanii de Jos, Roşcanii de Sus,  Saharna, Saharna Nouă, Sîrcova, Slobozia-Horodişte, Solonceni, Tarasova, Trifeşti Ţahnăuţi, Ţareuca, Ţipova, Zahoreni.
Raionul Rîbniţa
Andreevca, Basarabca,  Beloci,  Broşteni, Buschi, Butuceni,  Chirov, Cobasna, Crasnenecoe, Dimitrova, Erjova, Gherşunovca, Ghidirim, Haraba, Ivanovca,  Jura, Lenin, Lîsaia Gora, Mihailovca, Mihailovca Nouă, Mocra, Molochişul  Mare,  Molochişul Mic, Novaia Jizni,  Ofatinţi,  Pervomaisc, Pîcalova,  Plopi,Pobeda,  Popenchi,  Sărăţei,  Sovietscoe,  Stamislavca, Stroieşti,  Suhaia  Rîbniţa,  Şevcenco, Şmalena, Ulmu, Ulmu  Mic,  Vadul Turcului, Vasilievca, Vărăncău, Vladimirovca, Zaporojeţ, Zăzuleni.
Raionul Rîşcani
Alexăndreşti,  Aluniş, Armanca, Avrameni, Balanul Nou, Boroşeni Noi, Branişte, Bulhac, Cepăria, Ciobanovca, Ciubara, Cucuieţii Noi, Cucuieţii Vechi, Dămăşcani, Druţa, Dumeni, Duruitoarea, Duruitoarea Nouă, Călăşeni Grinăuţi,  Hiliuţi, Horodişte, Ivăneşti, Leadoveni, Lupăria, Malinovscoe Mălăieşti, Mihăileni, Mihălenii  Noi,  Moşeni,  Păscăuţi, Pelenia, Petruşeni, Pîrjota, Pociumbăuţi, Pociubeni, Proscureni, Răcăria, Rămăzan Recea,  Reteni, Reteni-Vasileuţi, Slobozia-Recea, , Struzeni,  Sverdiac, Şaptebani, Ştiubeeni, Şumna, Uşurei, Vasileuţi, Varatic, Zăicani.
Raionul Slobozia
Andriaşevca Nouă, Andriaşevca Veche, Blijnii Hutor, Caragaş, Chiţcani, Cioburciu, Constantinovca, Copanca, Corotna, Frunză, Hlinaia, Mereneşti,  Nezvertailovca,  Nicoliscoe,  Novocotovsc,   Novosaviţcaia, Parcani, Prioziornoe, Sucleia, Tîrnauca, Uiutnoe, Vladimirovca, Zahorna.
Raionul Soroca
Alexandru cel Bun, Balinţi, Balinţii Noi, Băcşani, Bădiceni, Bulboci Bulbocii  Noi, Căinarii Vechi, Cosăuţi, Cotovsc, Cremenciug,  Cureşniţa, Cureşniţa  Nouă,  Dărcăuţi, Dărcăuţii Noi, Dubna, Dumbrăveni, Egorovca, Floriceni, Grigorăuca, Holoşniţa, Hristici, Iarova, Inudeni, Iorjniţa, Livezi, Lugovoe, Mălcăuţi, Oclanda, Ocolina, Parcani, Pîrliţa, Racovăţ, Rădi-Cereşnovăţ, Rubleniţa,  Rubleniţa  Nouă,  Ruslanovca,   Schineni, Schinenii  Noi,  Slobozia-Cremen,  Slobozia-Vărăncău,  Sobari,  Soloneţ, Stoicani,   Şeptelici,  Şolcani,  Trifăuţi,  Ţepilova,  Valea,  Vanţina, Vanţina Mică, Vasilcău, Vădeni, Vărăncău, Voloave, Voloviţa, Zastînca.

Raionul Străşeni
Căpriana, Chirianca, Ciobanca,  Codreanca,  Cojuşna, Drăguşeni, Făgureni,  Găleşti,  Găleştii Noi, Ghelăuza, Gornoe, Grebleşti,  Lozova, Lupa-Recea,  Mărtineşti,  Micăuţi, Negreşti, Oneşti, Pănăşeşti,  Rădeni, Recea,  Romăneşti, Roşcani, Saca, Scoreni, Sireţi, Stejăreni, Tătăreşti, Truşeni, Ţigăneşti, Voinova, Vorniceni, Zamciogi, Zubreşti.
Raionul Suvorov
Alava, Antoneuca, Brezoaia, Carahasani, Căplani, Cioburciu, Copciac, Crocmaz,   Ermoclia,  Feşteliţa,  Grădiniţa,  Hagilar,  lazo,   Leuntea, Marianca  de  Jos,  Olăneşti,  palanca,  Popeasca,  Purcari,  Răscăieţi, Răscăieţii  Noi, Semionovca, Slobozia, Ştefăneşti, Talmaz, Tudora, Valea Verde, Viişoara, Volintiri.
Raionul Şoldăneşti
Alcedar, Chipeşca, Climăuţii  de  Jos,  Cobîlnea, Cot, Cotiujeni, Curătura, Cuşelauca,  Cuşmirca,  Dobruşa,  Fuzăuca,  Găuzeni,  Hligeni, Lelina, Mihuleni, Odaia, Olişcani, Parcani, Pohoarna, Poiana, Răspopeni, Receşti, Rogojeni,   Salcia, Sămăşcani, Socola, Şeptaci, Şipca, Vadul-Raşcov, Zahorna.
Raionul Taraclia
Abolta de Jos, Abolta de Sus, Alexeevca, Aluatu, Balabanu, Biruinţa, Budăi,  Cairaclia, Carbalia, Chirilovca, Cialîc, Ciumai, Copceac, Cortinul Nou, Dermengi, Hagichioi, Hîrtop, Mirnoe, Musaitu, Novosiolovca Orehovca, Roşiţa, Saclia, Samurza, Sofievca, Svetlîi, Vinogradovca.

Raionul Teleneşti
Băneşti, Băneştii Noi, Bogzeşti, Bondareuca, Brînzenii  Noi, Brînzenii Vechi, Budăi, Căzăneşti,  Chersac, Chiştelniţa, Chiţcani, Chiţcanii  Noi,  Ciofu,  Cîşla, Codru, Codrul Nou,  Coropceni,  Cozeşti, Crăsnăşeni, Cucioaia, Cucioaia  Nouă, Dobruşa,  Flutura,  Ghermăneşti, Ghiliceni,  Hirişeni, Hîrtop, Ineşti, leuşeni, Mihălaşa, Mihălaşa  Nouă, Mîndra,  Mîndreşti,  Negureni, Nucăreni, Ordăşei, Pistrueni,  Pistruenii Noi,  Ratuş, Sărătenii Vechi, Scorţeni, Suhuluceni, Tîrşiţei, Tînţereni, Vadul-Leca,  Vadul-Leca  Nou,  Vasieni,  Verejeni,  Zahareuca,  Zăicani, Zăicanii Noi, Zgărdeşti.
Raionul Ungeni
Agronomovca,  Alexeevca,  Blindeşti, Boghenii Noi,  Boghenii  Vechi, Buciumeni, Bulhac, Bumbăta, Buşila, Buzduganii de Jos, Buzduganii de Sus, Cetîreni, Chirileni, Cioropcani, Condrăteşti, Corneşti,  Cornova, Costuleni, Coşeni, Curtoaia, Drujba, Elizavetovca, Floreni,  Floreşti, Floriţoaia Nouă,  Floriţoaia  Veche,  Frăsineşti,  Gherman,   Grăseni, Grozasca, Hîrceşti, Hristoforovca,  Izvoreni,  Leordoaia, lidovca, Măcăreşti, Măgurele, Mănoileşti, Medeleni, Mirceşti, Mînzăreşti, Morenii Noi, Morenii Vechi, Năpădeni, Negurenii Noi, Negurenii  Vechi,  Novaia Nicolaevca,  Petreşti, Pîrliţa, Poiana, Pojarna, Rădenii Vechi,  Rezina, Romanovca,  Săghineni,  Sculeni, Semeni, Sineşti,  Stolniceni, Şicovăţ, Teşcureni, Todireşti, Ţîghira, Unţeşti, Valea Mare, Veveriţa, Vulpeşti, Zagarancea, Zăzulenii Noi, Zăzulenii Vechi.
Raionul Vulcăneşti
Brînza, Burleceni, Cişmichioi, Cîmpeni, Cîşliţa-Prut, Colibaşi, Etulia, Etulia Nouă, Găvanoasa, Giurgiuleşti, Greceni, Iujnoe, Nicolaevca, Slobozia Mare, Suvorov, Vadul Lui Isac, Văleni,  Vladimirovca.