HPO493/1995
ID intern unic:  309144
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 493
din  08.06.1995
privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii
    Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în
domeniul protecţiei civile, prevenirii avariilor industriale
calamităţilor naturale şi lichidării consecinţelor lor
Publicat : 14.07.1995 în Monitorul Oficial Nr. 038     Data intrarii in vigoare : 14.07.1995
  Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
   Art. 1. - Reublica Moldova ratifică Acordul între Guvernul Republicii Moldova  şi  Guvernul  Federaţiei  Ruse cu  privire  la  colaborarea  în domeniul    protecţiei   civile,   prevenirii   avariilor   industriale, calamităţilor  naturale  şi  lichidării  consecinţelor  lor,  semnat  la Chişinău la 14 februarie 1995.
   Art. 2. - Ministerul   Afacerilor  Externe  va  notifica   Guvernului Federaţiei Ruse ratificarea Acordului sus-menţionat.
   Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
        PREŞEDINTELE
        PARLAMENTULUI                      Petru LUCINSCHI
    Chişinău, 8 iunie 1995.
    Nr. 493-XIII.