HPO812/1991
ID intern unic:  309627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 812
din  18.12.1991
privind reorganizarea Băncii Republicane a Moldovei a
Băncii de Economii a U.R.S.S. în Banca de Economii a Moldovei
Publicat : 30.12.1991 în Monitorul Oficial Nr. 008     Promulgat : 18.12.1991     Data intrarii in vigoare : 18.12.1991
   Parlamentul Republicii Moldova h o t ă r ă ş t e:
   1. Banca Republicană  a Moldovei a Băncii de Economii a U.R.S.S.  se reorganizează în Banca de Economii a Moldovei.
   2. Băncii de  Economii  a Moldovei i se rezervă dreptul pe care  l-a avut  asupra cotei-părţi din proprietatea bancară unională în Banca  de Economii a U.R.S.S.
   3. Banca de Economii  a  Moldovei  va  lua în primire  de  la  Banca Republicană  a  Moldovei  a Băncii de Economii  a  U.R.S.S.  cladirile, construcţiile, mijloacele fixe şi cele circulante, conform situaţiei de la 1 ianuarie 1991.
   4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării ei.
       Preşedintele
Parlamentului Republicii Moldova                Alexandru Moşanu
  or.Chişinău,
  18 decembrie 1991.
  Nr.812-XII.