HSS355/1990
ID intern unic:  309939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SOVIETUL SUPREM AL RSSM
HOTĂRÎRE Nr. 355
din  11.11.1990
Cu privire la rezultatele concursului
pentru cel mai bun proiect de Stemă de Stat a R.S.S. Moldova
Publicat : 11.11.1990 în Veştile Nr. 11     art Nr : 294     Data intrarii in vigoare : 11.11.1990
    În baza deciziei Comisiei pentru efectuarea concursului pentru cel mai bun proiect al Stemei de Stat a R.S.S. Moldova Prezidiul  Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova hotărăşte:
    1. Să decerneze:
    premiul întîi în sumă de trei mii ruble coautorilor celui mai bun proiect - Gheorghe Vrabie, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din U.R.S.S. (or. Chişinău), şi Maria Dogaru, doctor în istorie, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Heraldică şi Sigilografie a Romăniei (or. Bucureşti);
    premiul doi în sumă de o mie cinci sute ruble - pictorilor Andrei Mudrea, Alexei Colîbneac, Simion Odainic şi specialiştilor în probleme de istorie şi heraldică Ion Negrei şi Vladimir Mischevca;
    premiul trei în sumă de o mie ruble - autorilor de proiecte Gheorghe Jitaru, Igor Prodan, Oleg Corcinschi, şi Iurie Halupneac.
    2. Să exprime mulţumiri în scris, pentru participare la concurs, din partea Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova unor autori, lucrările cărora de asemenea prezintă un interes deosebit.
    Preşedintele
    Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova                                          A. Moşanu

    or. Chişinău, 11 noiembrie 1990.
    Nr. 355-XII