IMFM03/2002
Внутренний номер:  310734
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ИНСТРУКЦИЯ Nr. 03
от  16.08.2002
cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor
(elaborată în baza titlului IV din Codul fiscal "Accizele" adoptat
prin Legea Republicii Moldova nr. 1053-XIV din 16 iunie 2000
şi a Legii pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr. 1054-XIV
din 16 iunie 2000 (Monitorul Oficial, 2 noiembrie 2000, nr. 139-140)
cu modificările introduse prin Legile Republicii Moldova nr. 1440-XIV
din 28 decembrie 2000, nr. 494-XV din 4 octombrie 2001
şi nr.646-XV din 16 noiembrie 2001)
Опубликован : 24.10.2002 в Monitorul Oficial Nr. 144     статья № : 323