LC1036/2000
ID intern unic:  311002
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1036
din  09.06.2000
pentru modificarea articolului 102 din Codul electoral
Publicat : 04.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 77     art Nr : 574
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Articolul 102 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667; 1999, nr. 22-23, art. 93) se modifică după cum urmează:
    1. La alineatul (1), textul "20000 de alegători" se înlocuieşte cu textul "60000 de alegători".
    2. La alineatul (2), textul "2500 de semnături." se înlocuieşte cu textul "10000 de semnături.".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Dumitru DIACOV

    Chişinău, 9 iunie 2000.
    Nr. 1036-XIV.