LPN1227/2000
ID intern unic:  311098
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1227
din  21.09.2000
pentru modificarea Codului electoral
Publicat : 19.10.2000 în Monitorul Oficial Nr. 130-132     art Nr : 921
    Articol unic. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667; 1999, nr.22-23, art.93; nr.87-89, art.427; 2000, nr.59-62, art.405; nr.77, art.574) se modifică după cum urmează:
    1. Din preambul, textul ", pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova" se exclude.
    2. La articolul 1:
    din definiţiile noţiunilor alegeri şi organe electorale, textul "pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova," se exclude;
    din definiţia  noţiunii concurenţi electorali, prima liniuţă se exclude.
    3. La articolul 26 alineatul (1) litera d), articolul 29 alineatul (5), articolul 46 alineatul (4) şi articolul 49 alineatul (6), cuvintele "şi prezidenţiale" se exclud.
    4. La articolul 38 alineatul (1) litera a), textul "în alegerile prezidenţiale, al candidatului" se exclude.
    5. Articolul 41:
    la alineatul (1), cuvintele "prezidenţiale şi" se exclud;
    la alineatul (3) litera a), textul "candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova şi ale" se exclude.
    6. La articolul 45 alineatul (3), textul "candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova şi ale" se exclude.
    7. La articolul 48 alineatul (1), cuvintele "şi Preşedintelui Republicii Moldova" se exclud.
    8. La articolul 58 alineatul (2), cuvintele "prezidenţiale şi" se exclud.
    9. La articolul 60 alineatul (1), articolul 61 alineatul (3) litera a) şi articolul 189, cuvîntul "prezidenţiale," se exclude.
    10. La articolul 145 alineatul (2), cuvîntul ", prezidenţiale" se exclude.
    11. Se exclud:
    litera f) din alineatul (1) al articolului 44;
    litera c) din articolul 146, litera d) devine litera c);
    articolul 149;
    propoziţia a doua din articolul 169;
    titlul IV (articolele 95-117).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Dumitru DIACOV

    Chişinău, 21 septembrie 2000.
    Nr. 1227-XIV.