LC1422/2000
ID intern unic:  311185
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1422
din  15.12.2000
pentru modificarea articolului 41 din Codul electoral
Publicat : 31.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 166     Promulgat : 26.12.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 41 alineatul (2) litera a) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică astfel:
cuvintele "cu 2 ani înainte de" se înlocuiesc cu cuvintele "pînă la";
propoziţia: ". Această prevedere nu se aplică partidelor şi altor organizaţii social-politice reînregistrate" se exclude.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                            Dumitru DIACOV
Chişinău, 15 decembrie 2000.
Nr. 1422-XIV.