LPM1529/1998
ID intern unic:  311609
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1529
din  19.02.1998
privind Zona Antreprenoriatului Liber -Parcul
de Producţie "Taraclia"
Publicat : 23.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 36-37     art Nr : 238
    LP1140-XV din 14.06.02, MO100-101/11.07.02 art.745


    Parlamentul adoptă prezenta lege.

    Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Pe teritoriul subordonat Primăriei municipiului Chişinău se înfiinţează Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău", denumită în continuare zonă liberă, pe un termen de pînă la 28 decembrie 2037.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    (2) Pentru înfiinţarea şi funcţionarea zonei libere, în folosinţa Administraţiei acesteia  se transmite:
    a) un teren cu o suprafaţă de 24 ha, care s-a aflat în folosinţa Centrului Internaţional de Expoziţii al Firmei Republicane de Comerţ Exterior "Moldova-Exim", situat în sectorul Buiucani municipiul Chişinău, str.Ghioceilor nr.1;
    b) o parte din teritoriul parcului "Valea Morilor" cu o suprafaţă de 4 ha, adiacent terenului menţionat la lit.a);
    c) un teren cu o suprafaţă de 23,61 ha, care s-a aflat în folosinţa Societăţii pe Acţiuni "Agrotehnica-Invest", situat în sectorul Botanica municipiul Chişinău, şoseaua Munceşti nr.801;
    d) un teren cu o suprafaţă de 33,3 ha, aferent Aeroportului Internaţional Chişinău, care s-a  aflat în folosinţa Societăţii pe Acţiuni "Virens".
    (3) Hotarele şi configuraţia zonei libere se indică în planurile cadastrale ale acestor teritorii, care se întocmesc în conformitate cu legislaţia cadastrală şi prezenta lege.
    (4) Drepturile şi obligaţiile Administraţiei zonei libere, în calitatea sa de beneficiar funciar, sînt reglementate de legislaţia funciară.
    [Art.1 în redactia LP1140 din 14.06.02, MO100-101/11.07.02 art.745]
    Articolul 2. Administrarea zonei libere
    (1) Pentru administrarea zonei libere, Guvernul instituie un organ de stat cu statut de persoană juridică, denumit Administraţie, care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autofinanţare.
    (2) Structura, funcţiile şi volumul împuternicirilor Administraţiei sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere şi în Regulamentul cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău", aprobat de Guvern.
   
[Art.2 în redactia LP1140 din 14.06.02, MO100-101/11.07.02 art.745]
    Articolul 3. Activitatea în zona liberă
    Modul de selectare a rezidenţilor, genurile de activitate permise, regimurile vamal, fiscal, valutar, de vize şi de înregistrare, relaţiile de muncă şi protecţia socială în zona liberă sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere.
    [Art.3 în redactia LP1140 din 14.06.02, MO100-101/11.07.02 art.745]
   
Articolul 4. Încetarea activităţii zonei libere
    (1) Zona liberă îşi va înceta activitatea la 28 decembrie 2025.
    (2) După încetarea activităţii zonei libere, persoanele fizice şi juridice foşti rezidenţi îşi pot continua activitatea economică pe principii generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova la momentul respectiv.
   
[Art.4 în redactia LP1140 din 14.06.02, MO100-101/11.07.02 art.745]
    [Art.4-61 excluse prin LP1140 din 14.06.02, MO100-101/11.07.02 art.745; art.7-8 devin art.5-6]
    Articolul 5. Garanţii în caz de modificare a legislaţiei
    În cazul în care sînt adoptate noi acte legislative care înrăutăţesc condiţiile de activitate ale rezidenţilor zona liberă, în ceea ce priveşte  regimul vamal şi cel fiscal, prevăzute în  prezenta lege, rezidenţii sînt în drept să se conducă, în decursul a 10 ani de la data intrării  în  vigoare a unor astfel de acte legislative, de  legislaţia Republicii Moldova  în vigoare la data înregistrării lor în  zona liberă.
    Articolul 6. Dispoziţii tranzitorii şi finale
    (1) Pînă la trecerea Federaţiei Ruse şi a Republicii Belarus la principiul destinaţiei  în calcularea taxei pe valoarea adăugată şi accizelor, taxa  pe valoarea  adăugată nu se aplică la  mărfurile, lucrările şi serviciile originare din Federaţia Rusă şi din Republica Belarus importate din zona liberă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. La mărfurile (producţia), lucrările şi  serviciile originare din Republica Moldova şi exportate în Federaţia Rusă şi  în Republica Belarus prin zona liberă se aplică taxa pe valoarea adăugată şi accizele conform principiului originii.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni:
    - va numi administratorul principal al zonei libere;
    - va aproba Regulamentul Zonei Antreprenoriatului Liber - Parcul de producţie "Taraclia".
    (3) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                 Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 19 februarie 1998.
    Nr. 1529-XIII.