LPM1585/1998
ID intern unic:  311622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1585
din  27.02.1998
cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Publicat : 30.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 38-39     art Nr : 280
    MODIFICAT
   
LP13 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19
    LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535
    LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108
   
LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18
   
LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808
    LP247 din 23.11.17, MO441-450/22.12.17 art.752
    LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473
   
LP101 din 09.06.17, MO277-288/04.08.17 art.459
    LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698
    LP142 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.403
    
LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15
    LP54 din 03.04.14, MO115-119/16.05.14 art.300
   
LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP141 din 14.06.13, MO146-151/12.06.13 art.460
   
LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13
    LP83 din 13.04.12, MO93-98/18.05.12 art.321
    LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195
    LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543
    LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP22-XVI din 03.02.09, MO45-46/27.02.09 art.127
    LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
    LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08
    LP409-XVI din 21.12.06, MO203-206/31.12.06 art.989
    LP400-XVI din 14.12.06, MO203-206/31.12.06 art.983  
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP161-XV din 20.05.04, MO88-90/04.06.04 art.469
    LP577-XV din 26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.86, în vigoare 01.01.04
    LP549-XV din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68
    LP430-XV din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956, în vigoare 01.01.04
    LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
    LP173-XV din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404  

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, cuvintele "instituţie medicală" se substituie prin cuvintele "prestator de servicii medicale" prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Clauza de adoptare modificată prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă
                        medicală
    (1) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.
   
[Art.1 al.(1) modificat prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Art.1 al.(2) exclus prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    Articolul 2. Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă
                       medicală
    (1) Volumul asistenţei medicale, acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se prevede în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, denumit în continuare Program unic, care este elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi aprobat de Guvern.
    (2) Programul unic cuprinde lista maladiilor şi stărilor ce necesită asistenţă medicală finanţată din mijloacele asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    Articolul 3. Obiectul asigurării
    Obiect al asigurării obligatorii de asistenţă medicală este riscul asigurat, legat de cheltuielile pentru acordarea volumului necesar de asistenţă medicală şi farmaceutică, prevăzută în Programul unic.
    Articolul 4. Subiecţii asigurării
    (1) Subiecţi ai asigurării obligatorii de asistenţă medicală sînt:
    a) asiguratul;
    b) persoana asigurată;
    c) asigurătorul;
    d) prestator de servicii medicale.
    (2) Asiguratul este persoana fizică sau juridică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi şi/sau riscul de a se îmbolnăvi al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competenţa lui.
   
[Art.4 al.(2) în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    (3) Asigurat pentru persoanele angajate (salariaţi) este angajatorul.
    [Art.4 al.(3) în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP173 din 10.03.03, MO87/23.05.03 art.404]
    (4) Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de persoane neangajat cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova, specificate la alin.(9), cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual:
    a) copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani;
    [Art.4 al.(4), lit.a) în redacția LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    b) elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de învăţămînt la nivelurile 3–8, conform art. 12 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, cu frecvență, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării;
    [Art.4 al.(4), lit.b) în redacția LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.4 al.(4), lit.c) abrogată prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.4 al.(4), lit.d) abrogată prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.4 al.(4), lit.e) abrogată prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.4 al.(4), lit.e) modificată prin LP141 din 14.06.13, MO146-151/12.06.13 art.460]
    [Art.4 al.(4), lit.f) abrogată prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.4 al.(4), lit.f) modificată prin LP141 din 14.06.13, MO146-151/12.06.13 art.460]
    [Art.4 al.(4), lit.f) modificată prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
   
[Art.4 al.(4), lit.f) introdusă prin LP161-XV din 20.05.04, MO88-90/04.06.04 art.469; lit.f) devine g)]
    [Art.4 al.(4), lit.g) abrogată prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    h) gravidele, parturientele şi lăuzele;
   
[Art.4 al.(4), lit.h) introdusă prin LP161-XV din 20.05.04, MO88-90/04.06.04 art.469; lit.g)- i) devin lit. i)- k)]
    i) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;
   
[Art.4 al.(4), lit.i) în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    j) pensionari;
    k) şomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
    [Art.4 al.(4), lit.k) în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.4 al.(4), lit.k) în redacţia LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
   
l) persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
    [Art.4 al.(4), lit.l) în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.4 al.(4), lit.l) modificată prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    m) mame cu patru şi mai mulţi copii;
    [Art.4 al.(4), lit.m) în redacţia LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    n) persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social;
    [Art.4 al.(1), lit.n) introdusă prin LP22-XVI din 03.02.09, MO45-46/27.02.09 art.127]
   
o) beneficiarii de protecţie internaţională incluşi într-un program de integrare, pe perioada desfăşurării acestuia;
    [Art.4 al.(4), lit.a) în redacția LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.4 al.(4), lit.o) introdusă prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
   
p) donator de organe în viaţă.
    [Art.4 al.(4), lit.p) introdusă prin LP101 din 09.06.17, MO277-288/04.08.17 art.459]
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    (5) Calitatea de asigurat şi de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru persoanele neangajate, care nu sînt indicate la alin.(4), o au ele înseşi.
   
(6) Persoane asigurate pot fi atît cetăţenii Republicii Moldova, cît şi străinii, în condiţiile stabilite la art. 4 alin. (4) lit. o) şi la art. 9.
   
[Art.4 al.(6) în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862]
    (7) În sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, asigurător este Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale).
    (8) Prestatorii de servicii medicale din sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, denumiţi în continuare prestatori de servicii medicale, sînt prestatorii de servicii medicale publici și privați care au încheiat contract de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină sau cu agenţiile ei teritoriale (ramurale).
   
[Art.4 al.(8) modificat prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    [Art.4 al.(8) modificat prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Art.4 modificat prin LP409-XVI din 21.12.06, MO203-206/31.12.06 art.989]
    [Art.4 modificat prin LP161-XV din 20.05.04, MO88-90/04.06.04 art.469]
    [Art.4 modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    (9) Evidenţa nominală a categoriilor de persoane asigurate de către Guvern, indicate la alin. (4), se ţine de următoarele instituţii abilitate ale Republicii Moldova:
    a) instituţiile de învăţămînt, indiferent de tipul de proprietate – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. b) privind persoanele cu vîrsta de la 18 ani;
    b) prestatorii de asistenţă medicală primară încadraţi în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, indiferent de tipul de proprietate – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. h);
    c) Casa Naţională de Asigurări Sociale – pentru categoriile indicate la alin. (4) lit. i), j) şi pentru categoria indicată la alin. (4) lit. l) privind persoanele cu dizabilitate severă cu vîrsta de pînă la 18 ani;
    d) autorităţile administraţiei publice locale – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. l) privind persoanele cu dizabilitate severă cu vîrsta de la 18 ani şi pentru cele indicate la alin. (4) lit. m) şi n);
    e) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. k);
    f) Biroul migraţie şi azil – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. o);
    g) Agenţia de Transplant – pentru categoria indicată la alin. (4) lit. p);
    h) alte instituţii abilitate, în cazurile prevăzute de actele normative în vigoare.
   
[Art.4 al.(9) în redacția LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
   
[Art.4 al.(9) modificat prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    [Art.4 al.(9) modificat prin LP101 din 09.06.17, MO277-288/04.08.17 art.459]
   
[Art.4 al.(9) modificat prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
   
[Art.4 al.(9), lit.b) modificată prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Art.4 al.(9) introdus prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104, în vigoare 01.01.08]
   
(91) Prin derogare de la alin. (9), acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru categoria menţionată la alin. (4) lit. a) se va efectua în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.
    [Art.4 al.(91) introdus prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    (10) În procesul ținerii evidenței persoanelor asigurate, asigurătorul poate utiliza în mod gratuit informația necesară din Registrul de stat al populației și Registrul de stat al unităților de drept.
    [Art.4 al.(10) în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.4 al.(10) modificat prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.4 al.(10) introdus prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.4 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    [Art.4 modificat prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]
   
(11) Asigurătorul este în drept să acceseze, prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate, informaţii din bazele de date ale altor instituţii și ale altor autorităţi publice, necesare în scopul executării sarcinilor şi atribuţiilor sale legale.
    [Art.4 al.(11) introdus prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
Capitolul II
SISTEMUL ASIGURĂRII OBLIGATORII
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
    Articolul 5. Principiile de organizare a asigurării obligatorii
                       de asistenţă medicală
    (1) Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se organizează şi funcţionează avînd la bază următoarele principii:
    a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală bazat pe aceleaşi norme de drept;
    b) principiul egalităţii, potrivit căruia tuturor participanţilor la sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prestatori de servicii medicale şi beneficiari de asistenţă medicală) li se asigură un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
    c) principiul solidarităţii, potrivit căruia plătitorii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achită contribuţiile respective în funcţie de venit, iar persoanele asigurate beneficiază de asistenţă medicală în funcţie de necesităţi;
    d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar drepturile de asigurări medicale se exercită corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
    e) principiul contributivităţii, potrivit căruia fondurile de asigurări medicale se constituie pe baza primelor de asigurare achitate de către plătitorii stabiliţi de legislaţie;
    f) principiul repartiţiei, potrivit căruia fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform legii;
    g) principiul autonomiei, potrivit căruia sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se administrează de sine stătător, în baza legii, iar prestatorii de servicii medicale care acordă asistenţă medicală în sistemul respectiv activează pe principii de autofinanţare şi nonprofit.
    [Art.5 al.(1) în redacţia LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    (2) Asigurarea obligatorie de asistenţă  medicală a persoanelor angajate se efectuează din contul  mijloacelor angajatorilor şi ale salariaţilor.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104, în vigoare 01.01.08]
   
(21) Asigurarea obligatorie de asistență medicală a angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației se efectuează din contul sumelor repartizate la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală din încasările impozitului unic achitat de rezidenți conform Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și cap. 1 titlul X din Codul fiscal.
    [Art.5 al.(21) introdus prin LP145 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    (3) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate enumerate la art.4 alin.(4) se realizează din contul bugetului de stat.
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    [Art.5 al.(3) în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
   
(31) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate şi neasigurate din contul bugetului de stat se realizează în mod individual, prin achitarea primei de asigurare stabilite în sumă fixă, în mărimea, modul şi termenele prevăzute de legislaţie.
    [Art.5 al.(31) introdus prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    (4) În cazul persoanelor neasigurate, cheltuielile pentru asistenţa medicală urgentă prespitalicească, pentru asistenţa medicală primară, precum şi pentru asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, se acoperă din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform listei stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Art.5 al.(4) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.5 al.(4) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.5 al.(4) introdus prin LP577 din 26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.86, în vigoare 01.01.04]
    Articolul 6. Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării
                       obligatorii de asistenţă medicală
    (1) Statutul de persoană asigurată se acordă de către asigurător ca urmare a achitării primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul şi termenele prevăzute de legislaţie sau prin includerea în una dintre categoriile de persoane neangajate asigurate de către Guvern.
    (2) Statutul de persoană asigurată conferă dreptul de a beneficia de volumul integral de asistenţă medicală prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    (3) Statutul de persoană asigurată se acordă de către asigurător în baza:
    a) informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale prezentate de angajatori Serviciului Fiscal de Stat, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor;
    [Art.6 al.(1), lit.a) în redacția LP13 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]
    b) informaţiei de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, furnizată de instituţiile abilitate, inclusiv prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate;
    c) actelor de identitate şi a documentelor justificative/informaţiilor ce confirmă achitarea primei de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune, inclusiv în baza informaţiei din sistemul guvernamental de plăţi electronice;
    d) actelor de identitate şi a documentelor ce certifică dreptul de atribuire la categoriile indicate la art. 4 alin. (4), conform prevederilor actelor normative în vigoare;
    e) informaţiei din Registrul de stat al populaţiei privind copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani, obţinută de către asigurător prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate.
    (4) Statutul de persoană asigurată se suspendă în cazul:
    a) încetării raporturilor de muncă;
    b) radierii persoanei asigurate din evidenţa nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, conform legislaţiei în vigoare;
    c) atingerii vîrstei de 18 ani;
    d) persoanelor care au achitat prima de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune la 31 decembrie;
    e) încorporării în serviciul militar în termen;
    f) expirării unui an de la data de achitare stabilită pentru prima de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense şi/sau în cazul neachitării acesteia;
    g) neprezentării, conform legislaţiei în vigoare, a dărilor de seamă fiscale pe o perioadă ce depăşeşte un an;
    h) suspendării activităţii unităţii sau lichidării unității în temei legal;
    i) suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia suspendării contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la doi ani, conform certificatului medical, şi în caz de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
    j) decesului persoanei asigurate.
    (5) Statutul de asigurat al persoanelor care beneficiază de indemnizaţii de eliberare din serviciu, conform art. 186 din Codul muncii al Republicii Moldova, va fi activ pe perioada achitării indemnizaţiei de eliberare din serviciu.
    (6) Salariaţii al căror statut de persoană asigurată a fost suspendat conform alin. (4) lit. f)–i) se atribuie la categoria persoanelor care sînt obligate să se asigure în mod individual.
    [Art.6 în redacția LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.6 modificat prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    [Art.6 modificat prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.6 modificat prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
   [Art.6 modificat prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    [Art.6 în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.6 modificat prin LP549 din /25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    Articolul 61. Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării
                         obligatorii  de asistenţă medicală
    (1) Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se ţine de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    (2) Fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    (3) Statutul persoanei fizice asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizînd numărul de identificare de stat sau numărul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    (4) Modalitatea de evidenţă a persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se elaborează de către asigurător şi se aprobă de către Guvern.
    [Art.61 introdus prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    Articolul 7.  Contractul de acordare a asistenţei medicale
                        (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul
                        asigurării obligatorii de asistenţă medicală
   
(1) Între asigurător şi prestator de servicii medicale se încheie un contract de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform căruia prestatorul de servicii medicale se obligă să acorde persoanelor asigurate asistenţă medicală calificată, în volumul şi termenele prevăzute în Programul unic, iar asigurătorul se obligă să achite costul asistenţei medicale acordate.
   
[Art.7 al.(1) modificat prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]
    (2) Modelul contractului-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se aprobă de Guvern.
    Articolul 8. Prestarea serviciilor peste Programul unic
    (1) Volumul serviciilor prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală poate fi extins în temeiul condiţiilor asigurării facultative de sănătate sau prin plăţi directe prestatorului de servicii medicale pentru serviciile prestate.
    (2) Licenţa pentru  efectuarea asigurării facultative de sănătate se eliberează în modul stabilit de legislaţie.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    (3) Prestatorii de servicii medicaleacordă asistenţă în cadrul asigurărilor facultative de sănătate fără a aduce prejudicii volumului şi calităţii asistenţei medicale acordate în conformitate cu Programul unic.
    (4) Tarifele la serviciile medicale şi alte servicii prestate în cadrul asigurării  facultative de sănătate se stabilesc prin acordul dintre asigurător, asigurat şi prestator de servicii medicale.
    (5) Asigurarea facultativă de sănătate se efectuează din contul angajatorilor şi din mijloacele cetăţenilor.
    [Art.8 al.(5) modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    [Art.8 al.(5) modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
     (6) Marimea primelor în asigurarea facultativă de sănătate se stabileşte prin acordul părţilor.
    Articolul 9. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a străinilor
    (1) Străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) lit. a)–f) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi beneficiarii de protecţie internaţională au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    (2) Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase au obligaţia de a se asigura în mod individual, achitînd prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală similar cetăţenilor Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    (3) Statutul de persoană asigurată şi drepturile de asigurare se suspendă odată cu anularea/revocarea dreptului de şedere în Republica Moldova, încetarea/anularea statutului de apatrid sau a formei de protecţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.9 în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.9 în redacţia LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862]
    [Art.9 în redacţia LP400-XVI din 14.12.06, MO203-206/31.12.06 art.983]
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SUBIECŢILOR
ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
    Articolul 10. Asiguratul
    (1) Asiguratul este în drept să obţină de la asigurător informaţii despre îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor sale legale faţă de persoanele asigurate.
   
[Art.10 al.(1) în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    (2) Asiguratul, inclusiv mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții și traducătorii, administratorii autorizați, este obligat:
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    a) în cazul unităților și al persoanelor fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, al mediatorilor, al notarilor, al avocaților, al executorilor judecătorești și al experților judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, al interpreților și traducătorilor, al administratorilor autorizați, să se înregistreze ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistență medicală la agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în termen de o lună de la data eliberării deciziei de înregistrare, a atestatului de mediator, a licenței de notar, de avocat, de executor judecătoresc sau de expert judiciar care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, a autorizației pentru activitatea de interpret și/sau traducător, administrator autorizat;
    [Art.10 al.(2), lit.a) în redacţia LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    [Art.10 al.(2), lit.a) modificată prin LP211 din 29.07.16, MO338-341/30.09.16 art.698]
    [Art.10 al.(2), lit.a) modificată prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Art.10 al.(2), lit.a) în redacţia LP127 din 18.06.10, MO155-158/03.09.10 art.543]
    b) să achite primele de asigurare în mărimea, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;
    c) să nu împiedice  realizarea măsurilor de depistare şi studiere a factorilor cu influenţă nefavorabilă asupra sănătăţii contingentului care urmează  să fie asigurat (sau este deja asigurat) şi, în limitele competenţei sale, să întreprindă măsuri de înlăturare a lor;
   
d) să prezinte asigurătorului, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, prin intermediul instituţiilor abilitate, indicate la art. 4 alin. (9), listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, conform modelului stabilit de asigurător, precum şi modificările survenite în acestea, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările;
    [Art.10 al.(2), lit.d) în redacția LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    e) să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.
    [Art.10 al.(2), lit.e) în redacția LP13 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.122; în vigoare 22.02.19]
    [Art.10 al.(2), lit.e) în redacția LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.10 al.(2), lit.e) în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.10 al.(2), lit.e) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.10 al.(2), lit.f) abrogată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
     [Art.10 al.(2), lit.f) introdusă prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
  
  [Art.10 al.(3) abrogat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.10 al.(3) introdus prin LP145 din  14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    [Art.10 modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104, în vigoare 01.01.08]
    [Art.10 modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    Articolul 11.
Persoana asigurată
    (1) Persoana asigurată are dreptul:
    a) să-și aleagă medicul de familie;
   
[Art.11 al.(1), lit.a) în redacția LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    [Art.11 al.(1), lit.a) modificată prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104, în vigoare 01.01.08]
    b) să i se acorde asistenţă medicală pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
    c) să beneficieze de servicii medicale în volumul şi de calitatea prevăzute în Programul unic, indiferent de mărimea primelor de asigurare achitate;
    d) să intenteze acţiuni asiguratului, asigurătorului, prestatorului de servicii medicale, inclusiv pentru a obţine compensarea materială a prejudiciului cauzat din culpa acestora.
    (2) Persoana asigurată este obligată:
    a) să prezinte actul de identitate conform prevederilor actelor normative în vigoare, la momentul adresării către prestatorul de servicii medicale şi farmaceutice;
   
[Art.11 al.(2), lit.a) în redacția LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    b) să achite direct prestatorului de servicii medicale, la  momentul acordării asistenţei  medicale, acea parte din costul serviciilor medicale ce i-au fost acordate peste volumul prevazut în Programul unic.
   
c) să fie înregistrată la un medic de familie.
   
[Art.11 al.(2), lit.c) introdusă prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104, în vigoare 01.01.08]
    Articolul 12. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    (1) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este organizaţie de stat  autonomă, inclusiv cu autonomie financiară, nonprofit, şi se înfiinţează de Guvern.
    [Art.12 al.(1) în redacţia LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
     (2) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este în drept:
    [Art.12 al.(2), lit.a) exclusă prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    b) să participe la acreditarea prestatorilor de servicii medicale;
    c) să ia parte la elaborarea propunerilor de stabilire a tarifelor pentru serviciile medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    d) să intenteze acţiuni  prestatorului de servicii medicale sau lucrătorului medical în scopul compensării materiale a prejudiciului cauzat sănătăţii persoanei asigurate din culpa acestora;
    e) să gestioneze fondurile stabilite de prezenta lege şi să constituie suplimentar alte fonduri care au atribuţie la medicină şi sănătate.
    [Art.12 al.(2), lit.e) în redacţia LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]

    [Art.12 al.(2), lit.e1) abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.12 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
[Art.12 al.(2), lit.f) abrogată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.18]
    [Art.12 al.(2), lit.f) introdusă prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
   
g) să înainteze acţiuni în justiţie împotriva angajatorilor şi persoanelor juridice responsabile pentru gestiunea spaţiilor publice închise sau semiînchise de la locurile de muncă, care au admis fumatul, în vederea compensării cheltuielilor legate de tratamentul persoanelor bolnave, a căror îmbolnăvire a fost cauzată de expunerea la fumul de tutun.
    [Art.12 al.(2), lit.g) introdusă prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    (3) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este obligată:
   
a) să realizeze, conform legii, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor Republicii Moldova şi a străinilor prevăzuţi de prezenta lege;
   
[Art.12 al.(3), lit.a) în redacţia LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.12 al.(3), lit.a) modificată prin LP259-XVI din 05.12.08, MO237-240/31.12.08 art.862]
    [Art.12 al.(3), lit.a) în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.12 al.(3) lit.a) modificată prin LP549/25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
   
a1) să încheie cu prestatorii de servicii medicale contracte de acordare a asistenţei medicale persoanelor asigurate;
    [Art.12 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    b) să atribuie/să suspende persoanelor, în modul stabilit, statutul de persoană asigurată;
    [Art.12 al.(3), lit.b) în redacția LP175 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.620]
    [Art.12 al.(3) lit.b) modificată prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    c) să verifice corespunderea cu clauzele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) a volumului, termenelor, calităţii şi costului asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate;
   
[Art.12 al.(3), lit.c) în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    d) să apere interesele persoanelor asigurate;
    e) să încheie contracte de reasigurare;
    f) să asigure transparența în procesul decizional în modul stabilit de Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
    [Art.12 al.(3), lit.f) introdusă prin LP247 din 23.11.17, MO441-450/22.12.17 art.752]
    g) să publice pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), informația privind numărul și data contractului încheiat cu prestatorul de servicii medicale, privind spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate.
    [Art.12 al.(3), lit.g) introdusă prin LP247 din 23.11.17, MO441-450/22.12.17 art.752]
   
h) să-și exercite atribuțiile și responsabilitățile conform prevederilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.12 al.(3), lit.g) introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    Articolul 13. Prestatorii de servicii medicale
    (1) În cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, asistenţa medicală se acordă de prestatorii de servicii medicale, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare, care activează în conformitate cu legislaţia.
   
(2) Prestatorul de servicii medicale este obligat să publice pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), informația privind numărul și data contractului încheiat cu asigurătorul, privind spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate.
    [Art.13 al.(2) introdus prin LP247 din 23.11.17, MO441-450/22.12.17 art.752; alineatul unic devine al.1)]
    [Art.13 în redacţia LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    [Art.13 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]
    [Art.13 modificat prin LP173 din 10.04.03, MO87/23.05.03 art.404]
    Articolul 14. Răspunderea subiecţilor sistemului asigurării
                          de asistenţă medicală
    (1) Pentru neplata, în termenul stabilit de legislaţie, a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, asiguratul plăteşte o penalitate, calculată în conformitate cu legislaţia, pentru perioada care începe după scadenţa primei de asigurare şi se încheie în ziua plăţii efective a acesteia.
    [Art.14 al.(1) în redacţia LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
     (2) Asigurătorul raspunde material faţă de persoana asigurată pentru prejudiciile cauzate vieţii şi sănătăţii acesteia ca rezultat al asistenţei  medicale, prevăzute de Programul unic, acordate necalitativ sau insuficient.
    (3) Asigurătorul achită serviciile prestate de prestatorii de servicii medicale în  modul şi în termenele prevăzute în contractele încheiate cu ele, dar nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni de la data prezentării facturii de plată. Răspunderea pentru achitarea cu  întîrziere este stipulată în contract.
    (4) Prestatorii de servicii medicale răspund pentru serviciile medicale prestate contrar prevederilor legislației și clauzelor contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, pentru refuzul de a acorda asistență medicală persoanelor asigurate, pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală contrar prevederilor clauzelor contractuale, precum și pentru împiedicarea monitorizării de către asigurător a executării contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale).
    [Art.14 al.(4) în redacţia LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.14 al.(4) în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    (5) Nu se admite dezafectarea de către prestatorii de servicii medicale a sumelor provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru alte scopuri decît cele pentru care sînt stabilite conform legislaţiei şi contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Pentru suma dezafectată, depistată în urma controalelor efectuate, se va percepe suma dezafectată şi o penalitate în mărime de 0,1% din suma depistată pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor în alte  scopuri decît cele stabilite de  legislaţie, care se vor transfera la conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
   
[Art.14 al.(5) introdus prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
   
Articolul 15. Dreptul asigurătorului la acţiune în regres
    Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale) sînt în drept să ceară persoanelor juridice sau fizice, responsabile pentru prejudiciul cauzat sănătăţii persoanei asigurate, recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei medicale în volumul prevăzut de Programul unic.
    [Art.15 modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
Capitolul IV
MIJLOACELE FINANCIARE ALE ASIGURĂRII
OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
ŞI MODUL LOR DE UTILIZARE
    Articolul 16. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
    (1) În scopul realizării asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Compania Naţională de Asigurări în Medicină constituie, din contul mijloacelor totale acumulate, şi gestionează următoarele fonduri:
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
    a) fondul pentru achitarea serviciilor medicale;
    b) fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    c) fondul măsurilor de profilaxie.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
   
d) fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale;
    [Art.16 al.(1), lit.d) introdusă prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
   
e) fondul de administrare al sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.
    [Art.16 al.(1), lit.e) introdusă prin LP186 din 15.07.10, MO138-140/06.08.10 art.492]
   
(11) Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală fac parte integrantă din bugetul public național și se administrează independent de alte bugete componente ale bugetului public național.
    [Art.16 al.(11) introdus prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (12) Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.16 al.(12) introdus prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (2) Mijloacele temporar disponibile ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pot fi plasate în depozite la Banca Națională a Moldovei și/sau în valori mobiliare de stat.
    [Art.16 al.(2) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (21) Soldurile de mijloace băneşti constituite în urma executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar precedent se transferă pentru anul de gestiune următor, fiind repartizate prin legea anuală a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală sau prin rectificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv, conform următoarelor cote: 25% – în fondul pentru achitarea serviciilor medicale, 25% – în fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 50% – în fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Consiliul de administrare al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină va monitoriza corectitudinea distribuirii şi utilizării soldurilor de mijloace băneşti.
    [Art.16 al.(21) introdus prin LP83 din 13.04.12, MO93-98/18.05.12 art.321]
    (3) Mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nu sînt supuse sechestrării şi impozitării.
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (4) Modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se stabileşte printr-un  regulament aprobat de Guvern.
   
[Art.16 al.(5) abrogat prin LP142 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.403]
    [Art.16 al.(5) introdus prin LP54 din 03.04.14, MO115-119/16.05.14 art.300]
    [Art.16 al.(6) abrogat prin LP142 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.403]
    [Art.16 al.(6) introdus prin LP54 din 03.04.14, MO115-119/16.05.14 art.300]
    Articolul 17. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
    (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reprezintă o sumă fixă sau o contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului asigurat al persoanei, conform prevederilor legislaţiei.
   
[Art.17 al.(1) în redacţia LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    (2) Primele de asigurare obligatorie de asistenţă  medicală  se stabilesc ca contribuţii  financiare în mărimi  suficiente pentru îndeplinirea Programului unic şi desfăşurarea activităţii asigurătorului.
    (3) Mărimile primelor de asigurare în formă de sumă fixă şi în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense se stabilesc anual în legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
   
[Art.17 al.(3) în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.0 art.702]
    (4) Mărimea primei de asigurare în formă de sumă fixă se calculează prin aplicarea primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariul mediu anual, prognozat pentru anul respectiv în baza indicatorilor macroeconomici.
    [Art.17 al.(4) în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.0 art.702]
    (5) Achitarea primelor pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a populaţiei angajate se face din contul contribuţiilor angajatorului şi angajatului.
   
(51) Prin derogare de la prevederile alin. (1), veniturile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației,
în baza legislației muncii și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii, nu constituie obiect al impunerii cu prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală. Achitarea primelor pentru asigurarea obligatorie de asistență medicală a angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației se face din contul impozitului unic achitat de rezidenți conform Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și cap. 1 titlul X din Codul fiscal.
   
[Art.17 al.(51) modificat prin LP118 din 05.07.18, MO276/20.07.18 art.409; în vigoare 20.07.18]
    [Art.17 al.(51) introdus prin LP145 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.473]
    (6) Participarea angajatului la achitarea primei se determină diferenţiat, în funcţie de mărimea salariului  lui, şi începe din momentul încheierii contractului de muncă.
    [Art.17 al.(5) exclus prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; al.(6)-(7) devin al.(5)-(6)]
    (7) Marimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare se stabilesc prin lege.
   
[Art.17 al.(8) abrogat prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.17 al.(8) modificat prin LP286-XVI din 20.12.07, MO37-39/22.02.08 art.104; în vigoare 01.01.08]
    [Art.17 modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    Articolul 18. Acoperirea cheltuielilor de tratament
   
(1) Toate cheltuielile legate de acordarea către persoanele asigurate a asistenţei medicale în volumul prevăzut de Programul unic, asigurătorul le achită lunar sau trimestrial, în funcţie de mijloacele financiare disponibile, conform facturilor prezentate de prestatorul de servicii medicale.
   
[Art.18 al.(1) modificat prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    (2) Asigurătorul este în drept să achite în avans cheltuielile pentru prestarea serviciilor medicale, conform condiţiilor stabilite în contract.
    (3) Factura se perfectează de prestatorul de servicii medicale în baza calculaţiei cheltuielilor, conform registrului persoanelor asigurate care au beneficiat de asistenţă medicală în perioada respectivă.
    (4) Colectarea facturilor de la prestatorii de servicii medicale şi analiza acestora o face asigurătorul prin intermediul agenţiilor sale teritoriale (ramurale).
   
(5) Modelele de registre, modul de perfectare şi termenul prezentării lor se elaborează de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi se aprobă de Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Art.18 al.(5) modificat prin LP77 din 12.04.13, MO125-129/14.06.13 art.398; în vigoare 01.07.13]
    [Art.18 modificat prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    [Art.19 exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 20. Soluţionarea litigiilor
    Litigiile apărute în procesul realizării asigurării obligatorii de asistenţă medicală se soluţionează de către  instanţele  judecătoreşti competente.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 21
    (1) Prezenta lege se pune în aplicare de la data publicării pe etape:
    I etapă - anul 1998 - cuprinde pregătirea cadrului normativ necesar pentru realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, efectuîndu-se concomitent asigurări facultative de sănătate. Asigurării obligatorii de asistenţă medicală, la această etapă, vor fi supuşi numai cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi în Republica Moldova;
    a II-a etapă  - din 1999 se prevede aplicarea integrală a prezentei legi. Persoanele neîncadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, pînă la aplicarea integrală a prezentei legi, vor beneficia de servicii medicale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 22
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va aproba Programul unic al asigurării obligatorii de  asistenţă medicală;
    [Art.22 lit.c) modificată prin LP549 din 25.12.03, MO6-12/01.01.04 art.68]
    d) va aproba statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    e) va stabili structura, schema de încadrare şi plafonul cheltuielilor administrative ale Companiei Naţionale de Asigurări  în Medicină;
    f) va asigura elaborarea şi va aproba condiţiile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi în Republica Moldova;
    g) va aproba Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi alte documente în problemele asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 27 februarie 1998.
    Nr. 1585-XIII.