LPO1085/2000
ID intern unic:  311783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1085
din  23.06.2000
despre ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
şi Organizaţia Naţiunilor Unite cu privire la măsurile de urgentare
a importului, exportului şi de tranzitare a ajutoarelor umanitare
şi a averii personalului de acordare a ajutorului în caz de calamităţi
şi situaţii excepţionale
Publicat : 21.07.2000 în Monitorul Oficial Nr. 84-87     art Nr : 630
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite cu privire la măsurile de urgentare a importului, exportului şi de tranzitare a ajutoarelor umanitare şi a averii personalului de acordare a ajutorului în caz de calamităţi şi situaţii excepţionale, semnat la Chişinău la 17 septembrie 1999.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Dumitru DIACOV

    Chişinău, 23 iunie 2000.
    Nr. 1085-XIV.