LPC1076/2002
ID intern unic:  311945
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1076
din  23.05.2002
pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII
din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
şi a articolului 258 din Titlul V al Codului fiscal nr. 407-XV
din 26 iulie 2001
Publicat : 13.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 75     art Nr : 633
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul 10 punctul 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, textul "ce depăşeşte 5 mii de lei lunar" se înlocuieşte cu textul "ce depăşeşte 15 mii de lei lunar".
Art. II. - La articolul 258 din Titlul V al Codului fiscal nr. 407-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 1-3, art. 2), cifra "5.000" se înlocuieşte cu cifra "15.000".
Art. III. - Articolul I al prezentei legi intră în vigoare la data publicării.
Art. IV. - Articolul II al prezentei legi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Titlului V al Codului fiscal.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 23 mai 2002.
    Nr. 1076-XV.