LPC12/2004
ID intern unic:  311990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 12
din  06.02.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 27.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 190
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - La articolul 19 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17-19, art. 56), cu modificările ulterioare:
    după alineatul 3 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 4, cu următorul cuprins:
    "La angajarea în serviciu, colaboratorul poliţiei este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia."
    alineatele 4-8 devin alineatele 5-9.
    Art. II. - Articolul 17 din Legea nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, se completează în final cu alineatul 4, cu următorul cuprins:
    "Persoanele care se angajează în serviciul trupelor de carabinieri sînt supuse înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia."
    Art. III. - La articolul 18 din Legea nr. 619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10-11, art. 115), cu modificările ulterioare:
    după alineatul (5) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Personalul organelor securităţii statului este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia."
    alineatele (6)-(9) devin alineatele (7)-(10).
    Art. IV. - La articolul 14 din Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare:
    după alineatul (8) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Colaboratorii Serviciului sînt supuşi înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia."
    alineatele (9)-(12) devin alineatele (10)-(13).
    Art. V. - Articolul 5 din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106-108, art. 765), cu modificările ulterioare, se completează în final cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) La angajare în organul vamal, colaboratorii sînt supuşi înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia."
    Art. VI. - Articolul 148 alineatul (2) din titlul V al Codului fiscal nr. 407-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 1-3, art. 2), cu modificările ulterioare, se completează în final cu cuvintele "şi sînt supuse înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia."
    Art. VII. - Articolul 12 din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91-94, art. 668), cu modificările ulterioare, se completează în final cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) La angajare în serviciu, colaboratorii sînt supuşi înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia."
    Art. VIII. - Articolul 22 din Legea nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 73-75, art. 328), cu modificările ulterioare, se completează în final cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) La angajarea în serviciu, procurorul este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                            Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 februarie 2004.
    Nr. 12-XV.