LPA1225/2002
ID intern unic:  312000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1225
din  12.07.2002
pentru modificarea Codului de procedură civilă
şi a Codului cu privire la locuinţe
Publicat : 01.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 841

   
Abrogată prin LP75 din 30.04.15, MO131-138/29.05.15 art.249; în vigoare 29.11.15

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 336, punctul 15) se exclude.
2. La articolul 337, punctul 10) se exclude.
3. Articolul 3581 se exclude.
Art.II. - Codul cu privire la locuinţe, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 3 iunie 1983 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1983, nr.6, art.40), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 94 alineatul doi, propoziţia a doua se exclude.
2. La articolul 99 alineatul patru, cuvintele "sau în decizia procurorului cu privire la evacuare" se exclud.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                               Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 12 iulie 2002.
    Nr. 1225-XV.