LPM1276/2002
ID intern unic:  312018
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1276
din  25.07.2002
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 117-119     art Nr : 958
MODIFICAT
    LP113 din 27.04.07, MO90-93/29.06.07 art. 399

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    [Art.I abrogat prin LP113 din 27.04.07, MO90-93/29.06.07 art. 399; în vigoare 01.01.08 ]
Art.II. - La articolul 28 punctul 3 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, după cuvintele "organului fiscal, organului de statistică" se introduc cuvintele ", Serviciului de Stat de Arhivă".
Art.III. - La articolul 208 alineatul 1 din Codul penal, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41), cu modificările ulterioare, sancţiunea se completează în final cu cuvintele ", fie cu retragerea dreptului de a practica activitatea de întreprinzător pe o perioadă de la doi la cinci ani."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 25 iulie 2002.
    Nr. 1276-XV.