LPC1307/2002
ID intern unic:  312029
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1307
din  25.07.2002
cu privire la modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII
 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
şi a articolului 21 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994
 cu privire la arme
Publicat : 05.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 124-125     art Nr : 993
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 10 punctul 3 subalineatul 8 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"producerea şi comercializarea tehnicii militare speciale şi de luptă, a substanţelor explozive (cu excepţia prafului de puşcă), precum şi producerea oricăror feluri de arme;".
Art. II. - Articolul 21 din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 43), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"Articolul 21. Comerţul cu arme
(1) Comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc individuale, cu mijloace speciale, cu arme de serviciu, de instrucţie, sportive, precum şi cu muniţiile la ele, se efectuează prin magazinele de stat specializate, pe bază de licenţă şi de autorizaţie eliberată de Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc de vînătoare şi sportive, cu piese de schimb şi cu cartuşe la ele, precum şi cu componente pentru confecţionarea cartuşelor, se efectuează de către Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, prin magazinele proprii specializate, pe bază de licenţă şi de autorizaţie eliberată de Ministerul Afacerilor Interne."
Art. III. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                 Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 25 iulie 2002.
    Nr. 1307-XV.