LPC1431/2000
ID intern unic:  312069
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1431
din  28.12.2000
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 25.01.2001 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 27
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Liniuţa a patra din alineatul întîi al articolului 19 din Legea 968-XII din 17 martie 1992 despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 3, art. 69-1) va avea următorul cuprins:
    " - satisfac serviciul de alternativă, serviciul militar prin contract sau serviciul în sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei;"
    Art. II. - Alineatul (1) al articolului 33 din Legea nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 15, art. 154), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 2):
    textul "pînă la sfîrşitul anului 2000" se substituie cu textul "pînă la sfîrşitul anului 2001";
    la litera c), textul "pînă la 31 decembrie 2000" se substituie cu textul "pînă la 31 decembrie 2001".
    Art. III. - În articolul VIII din Legea nr. 1374-XIII din 19 noiembrie 1997 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 5, art. 4), textul "de la 1 ianuarie 2001" se substituie cu textul "de la 1 ianuarie 2002".
    Art. IV. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                           Dumitru DIACOV

    Chişinău, 28 decembrie 2000.
    Nr. 1431-XIV.