LPC1470/2002
ID intern unic:  312092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1470
din  21.11.2002
pentru completarea articolului 70 din
Constituţia Republicii Moldova
Publicat : 12.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 169     art Nr : 1292
Parlamentul adoptă prezenta lege constituţională.
Articol unic. - Articolul 70 alineatul (1) din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, se completează în final cu textul ", cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 noiembrie 2002.
    Nr.1470-XV.