LPC166/2005
ID intern unic:  312146
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 166
din  22.07.2005
pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000
cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Publicat : 11.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 151     art Nr : 716     Promulgat : 07.11.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 24 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 917), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice se efectuează numai de către agenţii economici care deţin licenţa respectivă, prin punctele vamale Leuşeni, Ungheni, Giurgiuleşti (auto), Giurgiuleşti (feroviar), Giurgiuleşti-Port (fluvial), Tudora, Palanca, Ocniţa şi Otaci. Importul alcoolului etilic se permite numai agenţilor economici care deţin licenţă pentru fabricarea producţiei alcoolice sau pentru producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică, sau pentru producerea medicamentelor. Comercializarea alcoolului etilic importat este interzisă."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Marian LUPU
Chişinău, 22 iulie 2005.
Nr. 166-XVI.