LPC195/2005
ID intern unic:  312178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 195
din  28.07.2005
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 16.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 123-125     art Nr : 608
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - La articolul 4 alineatul (1) punctul 9 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53-55, art. 302), cu modificările ulterioare, cuvintele "Cancelariei de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "Aparatului Guvernului".
    Art. II. - În anexa nr. 4 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 3, art. 56), cu modificările ulterioare, cuvintele "Cancelaria de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "Aparatul Guvernului".
    Art. III. - La articolul 2 alineatul (5) litera a) din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, cuvintele "Cancelariei de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "Aparatului Guvernului".
    Art. IV. - La articolul 3 din Legea nr. 982-XIII din 19 septembrie 1996 cu privire la fondul locativ cu statut special (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 31-32, art. 286), cu modificările ulterioare, cuvintele "Cancelariei de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "Aparatului Guvernului".
    Art. V. - La articolul 18 din Legea nr. 1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 16-17, art. 180), cu modificările ulterioare, cuvintele "Cancelariei de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "Aparatului Guvernului".
    Art. VI. - La articolul 17 alineatul (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, cuvintele "Cancelariei de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "Aparatului  Guvernului".
    Art. VII. - Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 124-125,  art. 991), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 litera a), cuvintele "Directorul şi vicedirectorii Cancelariei de Stat, şefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "şeful şi adjuncţii şefului Aparatului Guvernului, şefii oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului".
    2. La articolul 9 alineatul (2), cuvintele "Cancelariei de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "Aparatului Guvernului".
    Art. VIII. - La articolul 31 alineatul (2) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 783), cuvintele "Cancelaria de Stat" se înlocuiesc cu cuvintele "Aparatul Guvernului".
    Art. IX. - La articolul 8 din Legea nr. 92-XV din 1 aprilie 2004 privind procedura publicării şi republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative şi a rectificărilor operate în ele (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64-66, art. 352), cuvintele  "Cancelaria de Stat a Republicii Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "Aparatul Guvernului".

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Maria POSTOICO

    Chişinău, 28 iulie 2005.
    Nr. 195-XVI.