LPC354/2003
ID intern unic:  312376
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 354
din  31.07.2003
pentru completarea articolului 16 al Legii nr.1540-XIII
din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului
Publicat : 05.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 191     art Nr : 756     Promulgat : 28.08.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. -  Articolul 16 al Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Mijloacele acumulate sau care urmau să fie acumulate la conturile fondurilor ecologice locale ale organelor teritoriale ale autorităţii centrale de mediu şi ale autorităţilor publice locale, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, se trec la conturile speciale ale agenţiilor ecologice zonale. Agenţiile ecologice zonale ţin evidenţa şi încasează plata pentru poluarea mediului neachitată pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cea care urmează a fi achitată ulterior."
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 31 iulie 2003.
Nr. 354-XV.