LPC379/2004
ID intern unic:  312403
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 379
din  18.11.2004
pentru modificarea articolului 10 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 03.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 218-223     art Nr : 970
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 10 punctul 5 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, în primul alineat, textul "15 mii" se înlocuieşte cu textul "100 de mii".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                              Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 18 noiembrie 2004.
Nr. 379-XV.