LPC564/2003
ID intern unic:  312554
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 564
din  25.12.2003
pentru modificarea Legii nr.514-XIII din 6 iulie 1995
privind organizarea judecătorească
Publicat : 06.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 022     art Nr : 137     Promulgat : 27.01.2004
Rectificare, MO39-41/05.03.04 pag.21
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr.1:
se exclud poziţiile:
"Camenca   2"
"Căinari        2";
la poziţia "Anenii Noi", cifra "4" se înlocuieşte cu cifra "5";
la poziţia "Cahul", cifra "7" se înlocuieşte cu cifra "8";
la poziţia "Floreşti", cifra "6" se înlocuieşte cu cifra "7";
la poziţia "Soroca", cifra "8" se înlocuieşte cu cifra "9".
2. Anexa nr.2 se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.
3. Din anexa nr.3 se exclud poziţiile:
"Camenca              Camenca
Căinari    Căinari".
Art.II. - (1) Judecătoria Camenca, cu sediul în satul Sănătăuca, şi judecătoria Căinari, cu sediul în oraşul Căinari, se lichidează.
(2) Judecătorii aflaţi în funcţie din judecătoriile Camenca şi Căinari vor fi propuşi pentru transfer, cu consimţămîntul lor, în funcţiile vacante de judecători ai judecătoriilor Floreşti, Căuşeni sau în alte judecătorii.
(3) Funcţionarii judecătoriilor Camenca şi Căinari vor fi angajaţi, în mod prioritar, cu consimţămîntul lor, în funcţiile respective în alte instanţe judecătoreşti, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.
(4) Dosarele şi alte documente aflate în arhivele judecătoriilor Camenca şi Căinari se vor transmite spre păstrare în arhivele judecătoriilor Floreşti şi, respectiv, Căuşeni.
(5) Cauzele penale, civile şi administrative care, la momentul lichidării judecătoriilor Camenca şi Căinari, se aflau pe rol se vor transmite pentru a fi judecate în fond, conform competenţei teritoriale, în judecătoriile respective.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 25 decembrie 2003.
Nr.564-XV.
                  Anexă
                                                                                          Anexa nr.2
Judecătoriile şi localităţile din raza de activitate a acestora
                        

Judecătoriile Localităţile
1 2

Judecătoria Botanica,
municipiul Chişinău  Băcioi
      Brăila
      Dobrogea
      Frumuşica
      Revaca
      Sîngera
      Străisteni
  
Judecătoria Buiucani,
municipiul Chişinău  Condriţa
      Dumbrava
      Durleşti
      Ghidighici
      Truşeni
      Vatra
Judecătoria Centru,
municipiul Chişinău  Codru
  
Judecătoria Ciocana,
municipiul Chişinău  Bîc
      Bubuieci
      Budeşti
      Buneţi
      Ceroborta
      Cheltuitori
      Coloniţa
      Cruzeşti
      Humuleşti
      Tohatin
      Vadul lui Vodă
      Văduleni
  
Judecătoria Rîşcani,
municipiul Chişinău  Ciorescu
      Cricova
      Făureşti
      Goian
      Goianul Nou
      Grătieşti
      Hulboaca
      Stăuceni
Judecătoria Bălţi  Bălţi
      Elizaveta
      Sadovoe
  
Judecătoria Bender  Bender
      Proteagailovca
  
Judecătoria Tiraspol  Tiraspol
      Dnestrovsc
      Tiraspolul Nou
  
Judecătoriile:
Anenii Noi    Anenii Noi
      Albiniţa
      Balmaz
      Batîc
      Beriozchi
      Botnăreşti
      Botnăreştii Noi
      Bulboaca
      Calfa
      Calfa Nouă
      Chetrosu
      Chirca
      Ciobanovca
      Cobusca Nouă
      Cobusca Veche
      Creţoaia
      Delacău
      Floreni
      Floreşti
      Geamăna
      Gura Bîcului
      Hîrbovăţ
      Hîrbovăţul Nou
      Larga
      Maximovca
      Mereni
      Merenii Noi
      Mirnoe
      Nicolaevca
      Ochiul Roş
      Picus
      Puhăceni
      Roşcani
      Ruseni
      Salcia
      Socoleni
      Speia
      Şerpeni
      Teliţa
      Teliţa Nouă
      Todireşti
      Troiţa Nouă
      Ţînţăreni
      Varniţa
      Zolotievca
  
Basarabeasca  Basarabeasca
      Abaclia
      Başcalia
      Bogdanovca
      Carabetovca
      Carabiber
      Iordanovca
      Iserlia
      Ivanovca
      Sadaclia
  
Briceni    Briceni
      Balasineşti
      Bălcăuţi
      Beleavinţi
      Berlinţi
      Bezeda
      Bocicăuţi
      Bogdăneşti
      Bulboaca
      Caracuşenii Noi
      Caracuşenii Vechi
      Chirilovca
      Colicăuţi
      Corjeuţi
      Coteala
      Cotiujeni
      Criva
      Drepcăuţi
      Grimăncăuţi
      Grimeşti
      Grozniţa
      Halahora de Jos
      Halahora de Sus
      Hlina
      Larga
      Lipcani
      Mărcăuţi
      Mărcăuţii Noi
      Medveja
      Mihăileni
      Pavlovca
      Pererita
      Slobozia-Medveja
      Slobozia-Şirăuţi
      Şirăuţi
      Tabani
      Teţcani
      Trebisăuţi
      Trestieni
  
Cahul    Cahul
      Alexanderfeld
      Alexandru Ioan Cuza
      Andruşul de Jos
      Andruşul de Sus
      Badicul Moldovenesc
      Baurci-Moldoveni
      Borciag
      Brînza
      Bucuria
      Burlacu
      Burlăceni
      Chioselia Mare
      Chircani
      Cîşliţa-Prut
      Colibaşi
      Cotihana
      Crihana Veche
      Cucoara
      Doina
      Frumuşica
      Găvănoasa
      Giurgiuleşti
      Greceni
      Huluboaia
      Hutului
      Iasnaia   Poleana
      Iujnoe
      Larga Nouă
      Larga Veche
      Lebedenco
      Lopăţica
      Luceşti
      Manta
      Moscovei
      Nicolaevca
      Paicu
      Paşcani
      Pelinei
      Roşu
      Rumeanţev
      Sătuc
      Slobozia Mare
      Spicoasa
      Taraclia de Salcie
      Tartaul de Salcie
      Tătăreşti
      Treteşti
      Trifeştii Noi
      Tudoreşti
      Ursoaia
      Vadul lui Isac
      Văleni
      Vladimirovca
      Zîrneşti  
  
Cantemir    Cantemir
      Acui
      Alexandrovca
      Antoneşti
      Baimaclia
      Bobocica
      Cania
      Capaclia
      Chioselia
      Ciobalaccia
      Cîietu
      Cîrpeşti
      Cîşla
      Cociulia
      Constantineşti
      Coştangalia
      Crăciun
      Dimitrovca
      Enichioi
      Flocoasa
      Floricica
      Ghioltosu
      Goteşti
      Haragîş
      Hănăseni
      Hîrtop
      Iepureni
      Lărguţa
      Leca
      Lingura
      Pleşeni
      Plopi
      Popovca
      Porumbeşti
      Sadîc
      Stoianovca
      Suhat
      Şamalia
      Şofranovca
      Taraclia
      Taraclia
      Tartaul
      Tătărăşeni
      Toceni
      Ţărăncuţa
      Ţiganca
      Ţiganca Nouă
      Ţolica
      Victorovca
      Vişniovca
      Vîlcele
  
Călăraşi    Călăraşi
      Bahmut
      Bahmut, loc.c.f.
      Bahu
      Bravicea
      Buda
      Bularda
      Căbăieşti
      Dereneu
      Duma
      Frumoasa
      Hirova
      Hîrbovăţ
      Hîrjauca
      Hogineşti
      Horodişte
      Leordoaia
      Meleşeni
      Mîndra
      Nişcani
      Novaci
      Onişcani  
      Oricova
      Palanca
      Parcani
      Păuleşti
      Peticeni
      Pituşca
      Pîrjolteni
      Podul  Lung
      Răciula
      Rădeni
      Sadova
      Săseni
      Seliştea Nouă
      Sipoteni
      Sverida
      Temeleuţi
      Tuzara
      Ţibirica
      Ursari
      Vălcineţ
      Vărzăreştii Noi
  
Căuşeni    Căuşeni
      Baccealia
      Baimaclia
      Baurci
      Căinari
      Căinari, loc.c.f.
      Chircăieşti
      Chircăieştii Noi
      Chiţcani
      Ciufleşti
      Cîrnăţeni
      Cîrnăţenii Noi
      Constantinovca
      Copanca
      Coşcalia
      Cremenciug
      Fîrlădeni
      Fîrlădenii Noi
      Florica
      Gîsca
      Grădiniţa
      Grigorievca
      Hagimus
      Leuntea
      Marianca de Sus
      Mereneşti
      Opaci
      Pervomaisc
      Plop
      Plop-Ştiubei
      Săiţi
      Sălcuţa
      Sălcuţa Nouă
      Surchiceni
      Ştefăneşti
      Taraclia
      Tănătari
      Tănătarii Noi
      Tocuz
      Tricolici
      Ucrainca
      Ursoaia
      Ursoaia Nouă
      Valea Verde
      Zahorna
      Zaim
      Zaim, loc. c.f.
      Zviozdocica
  
Ceadîr-Lunga  Ceadîr-Lunga
      Baurci Beşghioz
      Cazaclia
      Chiriet-Lunga
      Copceac
      Gaidar
      Joltai
      Tomai
  
Cimişlia    Cimişlia
      Albina
      Artimonovca
      Batîr
      Bogdanovca Nouă
      Bogdanovca Veche
      Cenac
      Ciucur-Mingir
      Codreni
      Coştangalia
      Dimitrovca
      Ecaterinovca
      Fetiţa
      Gradişte
      Gura Galbenei
      Hîrtop
      Ialpug
      Ialpujeni
      Iurievca
      Ivanovca Nouă
      Javgur
      Lipoveni
      Marienfeld
      Maximeni
      Mereni
      Mihailovca
      Munteni
      Porumbrei
      Prisaca
      Sagaidac
      Sagaidacul Nou
      Satul Nou
      Schinoşica
      Selemet
      Suric
      Topala
      Troiţcoe
      Valea Perjei
      Zloţi, loc.c.f.
  
Comrat    Comrat
      Alexeevca
      Avdarma
      Beşalma
      Bugeac
      Chioselia Rusă
      Chirsova
      Cioc-Maidan
      Congaz
      Congazcicul de Jos
      Congazcicul de Sus
      Cotovscoe
      Dezghingea
      Duduleşti
      Ferapontievca
      Svetlîi
Criuleni     Criuleni  
      Bălăbăneşti
      Bălăşeşti
      Bălţata  
      Bălţata de Sus
      Boşcana
      Chetroasa
      Cimişeni
      Ciopleni
      Corjova
      Coşerniţa
      Cruglic
      Dolinnoe
      Drăsliceni
      Dubăsarii Vechi
      Hîrtopul Mare
      Hîrtopul Mic
      Hruşova
      Işnovăţ
      Izbişte
      Jevreni
      Logăneşti
      Maşcăuţi
      Măgdăceşti
      Mălăieşti
      Mălăieştii Noi
      Mărdăreuca
      Micleşti
      Ohrincea
      Oniţcani
      Paşcani
      Porumbeni
      Ratuş
      Răculeşti
      Rîşcova
      Sagaidac
      Sagaidacul de Sus
      Slobozia-Duşca
      Steţcani
      Valea Coloniţei
      Valea Satului
      Zăicana
      Zolonceni
  
Donduşeni    Donduşeni
      Arioneşti
      Baraboi
      Boroseni
      Braicău
      Briceni
      Briceva
      Caraiman
      Cernoleuca
      Climăuţi
      Codrenii Noi
      Corbu
      Crişcăuţi
      Donduşeni
      Elenovca
      Elizavetovca
      Frasin
      Horodişte
      Moşana
      Octeabriscoe
      Pivniceni
      Plop
      Pocrovca
      Rediul Mare
      Scăieni
      Sudarca
      Teleşeuca
      Teleşeuca Nouă
      Tîrnova
      Ţaul
  
Drochia    Drochia
      Antoneuca
      Baroncea
      Baroncea Nouă
      Ceapaevca
      Chetrosu
      Cotova
      Dominteni
      Drochia
      Fîntîniţa
      Ghizdita, loc. c.f.
      Gribova
      Hăsnăşenii Mari
      Hăsnăşenii Noi
      Holoşniţa Nouă
      Iliciovca
      Lazo
      Maramonovca
      Măcăreuca
      Miciurin
      Mîndîc
      Moara de Piatră
      Nicoreni
      Ochiul Alb
      Palanca
      Pelinia
      Pelinia, loc.c.f.
      Pervomaiscoe
      Petreni
      Popeştii de Jos
      Popeştii de Sus
      Popeştii Noi
      Sergheuca
      Sofia  
      Şalvirii Noi
      Şalvirii Vechi
      Şuri
      Şurii Noi
      Ţarigrad
      Zguriţa
  
Dubăsari    Dubăsari
      Afanasievca
      Alexandrovca Nouă
      Bosca
      Calinovca
      Cocieri
      Coicova
      Comisarovca Nouă
      Corjova
      Coşniţa
      Coşniţa Nouă
      Crasnîi
      Vinogradari
      Doibani I
      Doibani II
      Doroţcaia
      Dubău
      Dzerjinscoe
      Goian
      Goianul Nou
      Harmaţca
      Holercani
      Iagorlîc
      Lunga
      Lunga Nouă
      Mahala
      Marcăuţi
      Molovata
      Molovata Nouă
      Oxentea
      Pîrîta
      Pohrebea
      Pohrebea Nouă
      Roghi
      Ţîbuleuca
      Ustia
      Vasilievca
    
Edineţ    Edineţ
      Alexeevca
      Bădragii Noi
      Bădragii Vechi
      Bleşteni
      Brătuşeni
      Brătuşenii Noi
      Brînzeni
      Burlăneşti
      Buzdugeni
      Cepeleuţi
      Chetroşica Nouă
      Chetroşica Veche
      Chiurt
      Clişcăuţi
      Constantinovca
      Corpaci
      Cuconeştii Noi
      Cuconeştii Vechi
      Cupcini
      Feteşti
      Fîntîna Albă
      Gaşpar  
      Goleni
      Gordineşti
      Gordineştii Noi
      Hancăuţi
      Hincăuţi
      Hlinaia
      Hlinaia Mică
      Iachimeni
      Lopatnic
      Oneşti
      Parcova
      Poiana
      Rîngaci
      Rotunda
      Ruseni
      Slobodca
      Stolniceni
      Şofrîncani
      Terebna
      Tîrnova
      Trinca
      Vancicăuţi
      Viişoara
      Volodeni
      Zăbriceni
  
Făleşti    Făleşti
      Albineţul Nou
      Albineţul Vechi
      Beleuţi
      Bocani
      Bocşa
      Burghelea
      Catranîc
      Catranîc, loc.c.f.
      Călineşti
      Călugăr
      Chetriş
      Chetrişul Nou
      Ciolacu Nou
      Ciolacu Vechi
      Ciuluc
      Comarovca
      Cuzmenii Vechi
      Doltu
      Drujineni
      Egorovca
      Făgădău
      Făleştii Noi
      Frumuşica
      Glinjeni
      Hiliuţi
      Hitreşti
      Hînceşti
      Hîrtop
      Horeşti
      Hrubna Nouă
      Ilenuţa
      Işcălău
      Ivanovca
      Izvoare
      Logofteni
      Lucăceni
      Măgura
      Măgura Nouă
      Măgureanca
      Mărăndeni
      Moldoveanca
      Musteaţa
      Natalievca
      Năvîrneţ
      Nicolaevca
      Obreja Nouă
      Obreja Veche
      Pervomaisc
      Pietrosu
      Pietrosul Nou
      Pînzăreni
      Pînzărenii Noi
      Pîrliţa
      Pocrovca
      Pompa
      Popovca
      Pruteni
      Răuţel
      Răuţelul Nou
      Rediul de Jos
      Rediul de Sus
      Risipeni
      Sărata Nouă
      Sărata Veche
      Scumpia
      Socii Noi
      Socii Vechi
      Suvorovca
      Şoltoaia
      Taxobeni
      Ţapoc
      Unteni
      Valea Rusului
      Vrăneşti
      
Floreşti    Floreşti  
      Alexandrovca
      Alexeevca
      Antonovca
      Băhrineşti
      Bezeni
      Bobuleşti
      Bursuc
      Caşunca
      Căpreşti
      Cenuşa
      Cerniţa
      Chirilovca
      Ciripcău
      Ciutuleşti
      Coşerniţa
      Cuhureştii de Jos
      Cuhureştii de Sus
      Cunicea
      Domulgeni
      Dumitreni
      Făgădău
      Frumuşica
      Frumuşica Nouă
      Frunzeşti
      Ghindeşti (oraş)
      Ghindeşti (sat)
      Gura Camencii
      Gura Căinarului
      Gvozdova
      Hîrtop
      Iliciovca
      Ion Vodă
      Ivanovca
      Izvoare
      Japca
      Lunga
      Maiscoe
      Mărculeşti (oraş)
      Mărculeşti (sat)
      Mărineşti
      Mihailovca
      Napadova
      Nicolaevca
      Nicolaevca
      Octeabriscoe
      Prajila
      Prodăneşti
      Prodăneştii Vechi
      Putineşti
      Rădulenii Noi
      Rădulenii Vechi
      Roşietici
      Roşieticii Vechi
      Sănătăuca
      Scăieni
      Sevirova
      Sîrbeşti
      Stîrceni
      Şefăneşti
      Temeleuţi
      Tîrgul Vertiujeni
      Trifăneşti
      Ţipordei
      Ţîra
      Ţîra, loc. c.f.
      Unchiteşti
      Unchiteşti, loc.c.f.
      Valea Rădoaiei
      Vărvăreuca
      Văscăuţi
      Vertiujeni
      Zarojeni
      Zăluceni
Glodeni    Glodeni
      Balatina
      Bisericani
      Brînzeni
      Buteşti
      Cajba
      Camenca
      Camencuţa
      Ciuciulea
      Clococenii Vechi
      Cobani
      Cot
      Cuhneşti
      Danu
      Duşmani
      Fundurii Noi
      Fundurii Vechi
      Hîjdieni
      Iabloana
      Limbenii Noi
      Limbenii Vechi
      Lipovăţ
      Moara Domnească
      Moleşti
      Movileni
      Nicolaevca
      Petrunea
      Serghieni
      Soroca
      Stîrcea
      Sturzovca
      Tomeştii Noi
      Tomeştii Vechi
      Ustia
      Viişoara
  
Grigoriopol    Grigoriopol
      Bîcioc
      Bruslachi
      Butor
      Carmanova
      Cerniţa
      Colosova
      Cotovca
      Crasnaia Besarabia
      Crasnaia Gorca
      Crasnoe
      Crasnogorca
      Delacău
      Fedoseevca
      Hîrtop
      Hlinaia
      India
      Maiac
      Marian
      Mălăieşti
      Mocearovca
      Mocreachi
      Novovladimirovca
      Pobeda
      Speia
      Şipca
      Taşlîc
      Teiu
      Tocmagiu
      Vesioloe
      Vinogradnoe
  
Hînceşti    Hînceşti
      Anini
      Bălceana
      Bobeica
      Boghiceni
      Bozieni
      Brătianovca
      Bujor
      Buţeni
      Caracui
      Călmăţui
      Cărpineanca
      Cărpineni
      Căţeleni
      Chetroşeni
      Cioara
      Ciuciuleni
      Corneşti
      Coroliovca
      Costeşti
      Cotul Morii
      Crasnoarmeiscoe
      Dahnovici
      Dancu
      Drăguşeni
      Drăguşenii Noi
      Dubovca
      Feteasca
      Fîrlădeni
      Frasin
      Fundul Galbenei
      Horjeşti
      Horodca
      Ivanovca
      Lăpuşna
      Leuşeni
      Logăneşti
      Marchet
      Mereşeni
      Mingir
      Mireşti
      Negrea
      Nemţeni
      Obileni
      Oneşti
      Paşcani
      Pereni
      Pervomaiscoe
      Pogăneşti
      Rusca
      Sărata-Galbenă
      Sărata-Mereşeni
      Sărăteni
      Secăreni
      Secărenii Noi
      Semionovca
      Sofia
      Stolniceni
      Strîmbeni
      Şipoteni
      Tălăieşti
      Valea Florii
      Voinescu
  
Ialoveni    Ialoveni
      Alexandrovca
      Bardar
      Bălţaţi
      Budăi
      Cărbuna
      Cigîrleni
      Costeşti
      Dănceni
      Gangura
      Găureni
      Hansca
      Homuteanovca
      Horeşti
      Horodca
      Malcoci
      Mileştii Mici
      Mileştii Noi
      Misovca
      Moleşti
      Nimoreni
      Piatra Albă
      Pojăreni
      Puhoi
      Răzeni
      Ruseştii Noi
      Ruseştii Vechi
      Sociteni
      Suruceni
      Ţipala
      Ulmu
      Văratic
      Văsieni
      Zîmbreni
  
Leova    Leova
      Băiuş
      Beştemac
      Borogani
      Cazangic
      Ceadîr
      Cîmpul Drept
      Cîzlar
      Cneazevca
      Cociulia Nouă
      Colibabovca
      Covurlui
      Cupcui
      Cuporani
      Filipeni
      Frumuşica
      Hănăsenii Noi
      Hîrtop
      Iargara
      Meşeni
      Nicolaevca
      Orac
      Piteşti
      Romanovca
      Sărata Nouă
      Sărata-Răzeşi
      Sărăteni
      Sărăţica Nouă
      Sărăţica Veche
      Selişte
      Sîrma
      Tigheci
      Tochile-Răducani
      Tomai
      Tomaiul Nou
      Troian
      Troiţa
      Victoria
      Vozneseni
  
Nisporeni    Nisporeni
      Băcşeni
      Bălăneşti
      Bălăureşti
      Bărboieni
      Boldureşti
      Bolţun
      Brătuleni
      Bursuc
      Călimăneşti
      Chilişoaia
      Cioreşti
      Ciuteşti
      Cîrneşti
      Cristeşti
      Drojdieni
      Găureni
      Grozeşti
      Heleşteni
      Isăicani
      Iurceni
      Luminiţa
      Marinici
      Mileşti
      Mîrzoaia
      Odaia
      Odobeşti
      Păruceni
      Selişte
      Selişteni
      Soltăneşti
      Şendreni
      Şişcani
      Valea Nîrnovei
      Valea-Trestieni
      Vărzăreşti
      Vînători
      Vulcăneşti
      Zberoaia
  
Ocniţa    Ocniţa
      Berezovca
      Bîrlădeni
      Bîrnova
      Calaraşovca
      Clocuşna
      Codreni
      Corestăuţi
      Dîngeni
      Frunză
      Gîrbova
      Grinăuţi
      Grinăuţi
      Grinăuţi-Moldova
      Grinăuţi-Raia
      Hădărăuţi
      Lencăuţi
      Lipnic
      Maiovca
      Mereşeuca
      Mihălăşeni
      Naslavcea
      Ocniţa
      Otaci
      Paladea
      Paustova
      Rediul Mare
      Rujniţa
      Sauca
      Stălineşti
      Unguri
      Vălcineţ
      Verejeni
  
Orhei    Orhei
      Andreevca
      Berezlogi
      Bieşti
      Bolohan
      Brăneşti
      Brăviceni
      Breanova
      Budăi
      Bulăieşti
      Butuceni
      Camencea
      Chiperceni
      Cihoreni
      Ciocîlteni
      Cişmea
      Clişova
      Clişova Nouă
      Crihana
      Cucuruzeni
      Cucuruzenii de Sus
      Curchi
      Dişcova
      Donici
      Fedoreuca
      Furceni
      Ghetlova
      Hîjdieni
      Hulboaca
      Inculeţ
      Isacova
      Ivancea
      Izvoare
      Jeloboc
      Jora de Jos
      Jora de Mijloc
      Jora de Sus
      Lopatna
      Lucăşeuca
      Mana
      Mălăieşti
      Mitoc
      Mîrzaci
      Mîrzeşti
      Morovaia
      Morozeni
      Neculăieuca
      Noroceni
      Ocniţa-Răzeşi
      Ocniţa-Ţărani
      Pelivan
      Peresecina
      Piatra
      Pocşeşti
      Podgoreni
      Pohorniceni
      Pohrebeni
      Puţintei
      Sămănanca
      Selişte
      Sirota
      Slobozia-
      Hodorogea
      Step-Soci
      Susleni
      Şercani
      Tabăra
      Teleşeu
      Tîrzieni
      Trebujeni
      Vatici
      Vîprova
      Vîşcăuţi            
      Voroteţ
      Zahoreni
      Zorile
  
Rezina    Rezina
      Boşerniţa
      Buciuşca
      Buşăuca
      Cinişeuţi
      Ciorna
      Cogîlniceni
      Cuizăuca
      Echimăuţi
      Ghiduleni
      Gordineşti
      Horodişte
      Ignăţei
      Lalova
      Lipceni
      Mateuţi
      Meşeni
      Mincenii de Jos
      Mincenii de Sus
      Nistreni
      Otac
      Păpăuţi
      Pecişte
      Pereni
      Piscăreşti
      Pripiceni-Curchi
      Pripiceni-Răzeşi
      Roşcani
      Roşcanii de Jos
      Roşcanii de Sus
      Saharna
      Saharna Nouă
      Sîrcova
      Slobozia-Horodişte
      Solonceni
      Stohnaia
      Tarasova
      Trifeşti
      Ţahnăuţi
      Ţareuca
      Ţipova
  
Rîbniţa    Rîbniţa
      Alexandrovca
      Andreevca
      Basarabca
      Beloci
      Bodeni
      Broşteni
      Buschi
      Butuceni
      Camenca
      Caterinovca
      Chirov
      Cobasna
      Cobasna, loc. c.f.
      Constantinovca
      Crasnencoe
      Crasnîi   Octeabri
      Cuzmin
      Dimitrova
      Frunzăuca
      Gherşunovca
      Ghidirim
      Haraba
      Hîrjău
      Hristoforovca
      Hruşca
      Iantarnoe
      Ivanovca
      Jura
      Lenin
      Lîsaia Gora
      Mihailovca
      Mihailovca Nouă
      Mocra
      Molochişul Mare
      Molochişul Mic
      Novaia Jizni
      Ocniţa
      Ofatinţi
      Pervomaisc
      Pîcalova
      Plopi
      Pobeda
      Podoima
      Podoimiţa
      Popencu
      Raşcov
      Rotari
      Sadchi
      Sărăţei
      Severinovca
      Slobozia-Raşcov
      Socolovca
      Solnecinoe
      Sovetscoe
      Stanislavca
      Stroieşti
      Suhaia Rîbniţa
      Şevcenco
      Şmalena
      Ulmu
      Ulmul Mic
      Vadul Turcului
      Valea Adîncă
      Vasilievca
      Vărăncău
      Vladimirovca
      Voitovca
      Zaporojeţ
      Zăzuleni
  
Rîşcani    Rîşcani
      Alexăndreşti
      Aluniş
      Armanca
      Avrămeni
      Balanul Nou
      Borosenii Noi
      Branişte
      Bulhac
      Cepăria
      Ciobanovca
      Ciubara
      Corlăteni
      Costeşti
      Cucuieţii Noi
      Cucuieţii Vechi
      Dămăşcani
      Druţa
      Dumeni
      Duruitoarea
      Duruitoarea Nouă
      Gălăşeni
      Grinăuţi
      Hiliuţi
      Horodişte
      Ivăneşti
      Lupăria
      Malinovscoe
      Mălăieşti
      Mihăileni
      Mihăilenii Noi
      Moşeni
      Nihoreni
      Păscăuţi
      Petruşeni
      Pîrjota
      Pociumbăuţi
      Pociumbeni
      Proscureni
      Răcăria
      Rămăzan
      Recea
      Reteni
      Reteni-Vasileuţi
      Singureni
      Slobozia-Recea
      Sturzeni
      Sverdiac
      Şaptebani
      Ştiubeieni
      Şumna
      Uşurei
      Vasileuţi
      Văratic
      Zăicani
  
Sîngerei    Sîngerei
      Alexăndreni
      Alexeuca
      Antonovca
      Bălăşeşti
      Bilicenii Noi
      Bilicenii Vechi
      Biruinţa
      Bobletici
      Bocancea-Schit
      Brejeni
      Bursuceni
      Chirileni
      Chişcăreni
      Ciuciuieni
      Clişcăuţi
      Coada Iazului
      Copăceni
      Coşcodeni
      Cotiujenii Mici
      Cotovca
      Cozeşti
      Cubolta
      Dobrogea Nouă
      Dobrogea Veche
      Drăgăneşti
      Dumbrăviţa
      Evghenievca
      Flămînzeni
      Gavrilovca
      Grigorăuca
      Grigoreşti
      Gura-Oituz
      Heciul Nou
      Heciul Vechi
      Iezărenii Noi
      Iezărenii Vechi
      Izvoare
      Lipovanca
      Mărăşeşti
      Mărineşti
      Mihailovca
      Mîndreştii Noi
      Nicolaevca
      Octeabriscoe
      Pălăria
      Pepeni
      Pepenii Noi
      Petropavlovca
      Petrovca
      Prepeliţa
      Rădoaia
      Răzălăi
      Romanovca
      Sacarovca
      Sîngereii Noi
      Slobozia-Chişcăreni
      Slobozia-Măgura
      Sloveanca
      Şestaci            
      Tăura Nouă
      Tăura Veche
      Trifăneşti
      Ţambula
      Ţipleşti
      Ţipleteşti
      Valea lui Vlad
      Valea Norocului
      Vladimireuca
      Vrăneşti
Slobozia    Slobozia
      Andriaşevca Nouă
      Andriaşevca Veche
      Blijnii Hutor
      Caragaş
      Cioburciu
      Constantinovca
      Corotna
      Crasnoe
      Frunză
      Hlinaia
      Nezavertailovca
      Nicolscoe
      Novocotovsc
              Novosaviţcaia,   loc. c.f.
      Parcani
      Pervomaisc
      Prioziornoe
      Sucleia
      Tîrnauca
      Uiutnoe
      Vladimirovca
  
Soroca    Soroca
      Alexandru cel Bun
      Balinţi
      Balinţii Noi
      Bădiceni
      Băxani
      Bulboci
      Bulbocii Noi
      Căinarii Vechi
      Cerlina
      Cosăuţi
      Cremenciug
      Cureşniţa
      Cureşniţa Nouă
      Dărcăuţi
      Dărcăuţii Noi
      Decebal
      Dubna
      Dumbrăveni
      Egoreni
      Floriceni
      Grigorăuca
      Holoşniţa
      Hristici
      Iarova
      Inundeni
      Iorjniţa
      Livezi
      Lugovoe
      Mălcăuţi
      Nimereuca
      Niorcani
      Oclanda
      Ocolina
      Parcani
      Pîrliţa
      Racovăţ
      Redi-Cereşnovăţ
      Regina Maria
      Rubleniţa
      Rubleniţa Nouă
      Rudi
      Ruslanovca
      Schineni
      Schinenii Noi
      Slobozia-Cremene
      Slobozia Nouă
      Slobozia-Vărăncău
      Sobari
      Soloneţ
      Stoicani
      Şeptelici
      Şolcani
      Tătărăuca Nouă
      Tătărăuca Veche
      Tolocăneşti
      Trifăuţi
      Ţepilova
      Valea
      Vanţina
      Vanţina Mică
      Vasilcău
      Vădeni
      Vărăncău
      Visoca
      Voloave
      Voloviţa
      Zastînca
  
Străşeni    Străşeni
      Bucovăţ
      Căpriana
      Chirianca
      Ciobanca
      Codreanca
      Cojuşna
      Dolna
      Drăguşeni
      Făgureni
      Găleşti
      Găleştii Noi
      Ghelăuza
      Gornoe
      Grebleşti
      Huzun
      Lozova
      Lupa-Recea
      Mărtineşti
      Micăuţi
      Micleuşeni
      Negreşti
      Oneşti
      Pănăşeşti
      Rassvet
      Rădeni
      Recea
      Romăneşti
      Roşcani
      Saca
      Scoreni
      Sireţi
      Stejăreni
      Tătăreşti
      Ţigăneşti
      Voinova
      Vorniceni
      Zamciogi
      Zubreşti
  
Şoldăneşti    Şoldăneşti
      Alcedar
      Chipeşca
      Climăuţii de Jos
      Cobîlea
      Cobîlea, loc.c.f.
      Cot
      Cotiujenii Mari
      Curătura
      Cuşelăuca
      Cuşmirca
      Dobruşa
      Fuzăuca
      Găuzeni
      Glinjeni
      Lelina
      Mihuleni
      Odaia
      Olişcani
      Parcani
      Pohoarna
      Poiana
      Răspopeni
      Receşti
      Rogojeni
      Rogojeni, loc.c.f.
      Salcia
      Sămăşcani
      Socola
      Şestaci
      Şipca
      Vadul-Raşcov
      Zahorna
  
Ştefan Vodă  Ştefan Vodă
      Alava
      Antoneşti
      Brezoaia
      Carahasani
      Căplani
      Cioburciu
      Copceac
      Crocmaz
      Ermoclia
      Feşteliţa
      Lazo
      Marianca de Jos
      Olăneşti
      Palanca
      Popeasca
      Purcari
      Răscăieţi
      Răscăieţii Noi
      Semionovca
      Slobozia
      Ştefăneşti
      Talmaza
      Tudora
      Viişoara
      Volintiri
  
Taraclia    Taraclia
      Albota de Jos
      Albota de Sus
      Aluatu
      Balabanu
      Budăi
      Cairaclia
      Cealîc
      Chirilovca
      Ciumai
      Corten
      Cortenul Nou
      Dermengi
      Hagichioi
      Hîrtop
      Mirnoe
      Musaitu
      Novosiolovca
      Orehovca
      Roşiţa
      Salcia
      Samurza
      Sofievca
      Tvardiţa
      Valea Perjei
      Vinogradovca
  
Teleneşti    Teleneşti
      Băneşti
      Băneştii Noi
      Bogzeşti
      Bondareuca
      Brînzenii Noi
      Brînzenii Vechi
      Budăi
      Căzăneşti
      Chersac
      Chiştelniţa
      Chiţcanii Noi
      Chiţcanii Vechi
      Ciofu
      Ciulucani
      Cîşla
      Codru
      Codrul Nou
      Coropceni
      Crăsnăşeni
      Cucioaia
      Cucioaia Nouă
      Dobruşa
      Flutura
      Ghermăneşti
      Ghiliceni
      Hirişeni
      Hîrtop
      Ineşti
      Leuşeni
      Mihălaşa
      Mihălaşa Nouă
      Mîndra
      Mîndreşti
      Negureni
      Nucăreni
      Ordăşei
      Pistruieni
      Pistruienii Noi
      Ratuş
      Sărătenii Noi
      Sărătenii Vechi
      Scorţeni
      Suhuluceni
      Tîrşiţei
      Ţînţăreni
      Vadul-Leca
      Vadul-Leca Nou
      Văsieni
      Verejeni
      Zahareuca
      Zăicani
      Zăicanii Noi
      Zgărdeşti
  
Ungheni    Ungheni
      Agronomovca
      Alexeevca
      Blindeşti
      Boghenii Noi
      Boghenii Vechi
      Buciumeni
      Buciumeni, loc. c.f.
      Bulhac
      Bumbăta
      Buşila
      Buzduganii de Jos
      Buzduganii de Sus
      Cetireni
      Chirileni
      Cioropcani
      Condrăteşti
      Corneşti (oraş)
      Corneşti (sat)
      Cornova
      Costuleni
      Coşeni
      Curtoaia
      Drujba
      Elizavetovca
      Floreni
      Floreşti
      Floriţoaia Nouă
      Floriţoaia Veche
      Frăsineşti
      Gherman
      Grăseni
      Grozasca
      Hîrceşti
      Hristoforovca
      Izvoreni
      Leordoaia
      Lidovca
      Măcăreşti
      Măgurele
      Mănoileşti
      Medeleni
      Mirceşti
      Mînzăteşti
      Morenii Noi
      Morenii Vechi
      Năpădeni
      Negurenii Noi
      Negurenii Vechi
      Novaia Nicolaevca
      Petreşti
      Petreşti, loc. c.f.
      Pîrliţa
      Poiana
      Pojarna
      Rădenii Vechi
      Rezina
      Romanovca
      Săghieni
      Sculeni
      Semeni
      Sineşti
      Stolniceni
      Şicovăţ
      Teşcureni
      Todireşti
      Ţîghira
      Unţeşti
      Valea Mare
      Veveriţa
      Vulpeşti
      Zagarancea
      Zăzulenii Noi
      Zăzulenii Vechi
  
Vulcăneşti    Vulcăneşti
      Carbalia
      Cişmichioi
      Etulia
      Etulia, loc.c.f.
      Etulia Nouă
      Vulcăneşti, loc.c.f.
  
Judecătoria    Toate localităţile
Militară    din Republica  
      Moldova
  
Judecătoria    Toate localităţile
Economică    din Republica    
de Circumscripţie  Moldova