LPC596/2001
ID intern unic:  312578
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 596
din  01.11.2001
pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova
Publicat : 22.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 1105
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - În Codul vamal al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art. 1201), sintagma "Departamentul Controlului Vamal" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Vamal".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                         Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 1 noiembrie 2001.
    Nr. 596-XV.