CEM1381/1997
ID intern unic:  312765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 1381
din  21.11.1997
CODUL ELECTORAL
Publicat : 08.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 81     art Nr : 667     Data intrarii in vigoare : 08.12.1997
    MODIFICAT
   
LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496
   
LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291
    HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16
    LP84 din 30.04.15, MO124-130/22.05.15 art.237
    LP61 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.138
    LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15
   
LP74 din 16.04.14, MO147-151/06.06.14 art.331
    LP61 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.280; în vigoare 01.09.14
   
LP18 din 06.03.14, MO87-91/11.04.14 art.216
   
LP29 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.185
   
LP216 din 12.07.13, MO173-176/09.08.13 art.590
   
LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346
    LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302
   
LP92 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.298
   
LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239
    LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
    LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11
    LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696
    LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634
    LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332
    LP16 din 26.02.10, MO36/16.03.10 art.79
   
LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664
    LP25-XVII din 15.06.08, MO103/16.06.09 art.266
    LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288
    LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283
    LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239
    LP75-XVI din 23.03.07, MO43-46/30.03.07 art.194
    LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677
    LP79-XVI din 06.04.06, MO66-69/28.04.06 art.283
    LP368-XVI din 23.12.05, MO1-4/06.01.06 art.34
    LP298-XVI din 17.11.05, MO161-163/02.12.05 art.801
    LP276-XVI din 04.11.05, MO151-153/11.11.05 art.728
    LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535
    LP191-XV din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432
    LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108
    LP842-XV din14.02.02, MO26/14.02.02 art. 136
    LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84
    LP1439-XIV din 28.12.00, MO49/03.05.01
    LP1422-XIV din15.12.00, MO166/31.12.00
    LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00
    LP1217-XIV din 31.07.00, MO102/17.08.00
    LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00
    LP1036-XIV din 09.06.00, MO77/04.07.00 art.574
    LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00 art.405
    LP778-XIV din 03.02.00, MO19/24.02.2000
    LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427
    LP403-XIV din14.05.99, MO50/20.05.99
    LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93


    NOTĂ:
    Dispoziţiilor art. 27 şi 29 referitoare la admiterea în organele electorale doar a persoanelor care deţin certificat eliberat de Centrul de instruire continuă în domeniul electoral, dispoziţii ce se vor pune în aplicare începînd cu anul 2013 LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332

Noile prevederi ale art. 381 şi 39, altor noi prevederi din cuprinsul prezentei legi referitoare la Registrul de stat al alegătorilor şi la listele electorale, prevederi ce vor fi puse în aplicare începînd cu alegerile locale generale din anul 2011 prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332

În cuprinsul codului, noţiunea “bloc electoral” şi reglementările referitoare la blocurile electorale se exclud prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283

În cuprinsul codului, cuvintele "raion" şi "raional" se substituie, respectiv, cu cuvintele "judeţ" şi "judeţean"  prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93

Se declară neconstituţionale unele prevederi prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8

Se declară neconstituţ. unele prevederi prin HCC43 din 27.07.99, MO83/05.08.99

Se declară neconstituţ. unele prevederi prin HCC15 din 27.05.98, MO54/18.06.98


Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral. Prezentul cod stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului, pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a referendumurilor.

[Preambulul în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Preambulul modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

Parlamentul adoptă prezentul cod.

T i t l u l I

DISPOZIŢII GENERALE

Capitolul 1

NOŢIUNI ŞI PRINCIPII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni generale

În sensul prezentului cod se definesc următoarele noţiuni generale:

afişe electorale - apeluri, declaraţii, fotografii şi alte materiale utilizate de concurenţii electorali în scop de agitaţie electorală;

agitaţie electorală - acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali;

alegător - cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot;

Registrul de stat al alegătorilor sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, realizat în baza Registrului de stat al populaţiei, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei despre cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv despre cei din străinătate, care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii legale de a alege;

      [Art.1 noţiunea în partea ce ţine de Registrul de stat al alegătorilor și listele electorale, se  pun în aplicare de la 06.06.14 prin LP74 din 16.04.14, MO147-151/06.06.14 art.331]

[Art.1 noţiunea în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; va fi pusă în aplicare începînd cu 2015]

[Art.1 noţiunea introdusă prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

alegeri – în cazul în care nu se face vreo specificare, alegerile în Parlament, pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi referendumurile. Aceeaşi noţiune vizează acţiunile cetăţenilor, partidelor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, organelor electorale şi altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, efectuarea agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor votării, precum şi alte acţiuni electorale întreprinse în conformitate cu legislaţia în vigoare;   

[Art.1 noţiunea în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.1 noţiunea modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

      [Art.1 noţiunea modificată prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

alegeri generale  - orice tip de alegeri care au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă zi indicată în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării;

alegeri anticipate - alegerea organului electiv în cazul încetării înainte de termen a mandatului sau dizolvării acestuia ori în cazul reorganizării administrativ-teritoriale;

[Art.1 noțiunea în redacţia LP31-XV din 13.02.2003, MO27/28.02.2003 art.108]

[Art.1  noțiunea introdusă prin LP894-XIV din 23.03.2000, MO59/25.05.2000 art.405]

[Art.1 "bloc electoral" exclus prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.1 noțiunea modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

bloc electoral – uniune benevolă a 2 sau mai multor partide şi/sau altor organizaţii social-politice, constituită în scopul participării în comun la alegeri, care este înregistrată, respectiv, de Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale şi alegerilor locale generale, ori de consiliile electorale de circumscripţie, în cazul alegerilor locale noi;

[Art.1 noţiunea  modificată prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

 [Art.1 noţiunea introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

 campanie electorală  - perioadă de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi care începe, pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de circumscripţie şi se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării;

candidat - persoană care candidează pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile din partea partidelor, a altor organizaţii social-politice a blocurilor electorale;

[Art.1 noţiunea modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

candidat independent - persoană care îşi desemnează candidatura pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile independent de partide, de alte organizaţii social-politice şi de blocurile electorale;

[Art.1 noţiunea modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral – subdiviziune specializată, instituită în cadrul Comisiei Electorale Centrale în scopul sporirii calificării funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, precum şi a altor subiecţi implicaţi în procesul electoral;

[Art.1 noţiunea introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

circumscripţie electorală  - unitate electorală  administrativă  în care se organizează şi se desfăşoară alegerile şi referendumurile;


 [Art.1 noţiunea "circumscripţie naţională" exclusă prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.1 noţiunea introdusă prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

[Art.1 noţiunea "circumscripţie uninominală" exclusă prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.1 noţiunea introdusă prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

Cod de conduită - convenţie încheiată între concurenţii electorali şi reprezentanţii mass-media privind modul de desfăşurare şi de reflectare a campaniei electorale care exclude lezarea demnităţii şi imaginii concurenţilor electorali;

[Art.1 noţiunea introdusă prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    concurenți electorali:
    – candidaţii independenţi, înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, precum şi partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale ale căror liste de candidaţi au fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare;
    – candidaţii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, înregistraţi de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor prezidenţiale;
    – partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi persoanele care candidează pentru funcţia de primar sau de consilier în consiliul local şi care sînt înregistrate de consiliile electorale de circumscripţie respective – în cazul alegerilor locale

[Art.1 noţiunea în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.1 noţiunea modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.1 noţiunea modificată prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.1 sintagmele "primar sau de" şi "sau prin referendum" declarate neconstituţionale prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]

[Art.1 noţiunea modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.1 noţiunea modificată prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

contestaţie  - cerere de anulare sau revizuire a unui act, a  unei hotărîri sau acţiuni;

[Art.1noțiunea introdusă prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

Comisia Electorală Centrală – organ de stat independent, înfiinţat pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfăşurări a alegerilor, pentru supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
      [Art.1 noţiunea în redacția LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[Art.1 noţiunea modificată prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

     desemnarea candidaţilor - procedură de adoptare de către partide şi alte organizaţii social-politice, de către blocurile electorale a deciziilor asupra candidaturilor pentru funcţiile elective, desfăşurată în cadrul şedinţelor organelor de conducere ale partidelor şi altor organizaţii social-politice ale blocurilor electorale, în conformitate cu statutele lor, după anunţarea datei alegerilor;

      [Art.1 noţiunea modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

      [Art.1 noţiunea introdusă prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

      domiciliu -  loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de identitate;

      [Art.1 noţiunea modificată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]

      declaraţie de şedere - procedură prin care cetăţeanul cu drept de vot declară locul aflării sale în ziua alegerilor;

      [Art.1 noţiunea introdusă prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

      [Art.1 noţiunea introdusă prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

      drept electoral  - drept constituţional al cetăţeanului de a alege, de a fi ales şi de a-şi exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi ale societăţii în ansamblu şi/sau în probleme locale de interes deosebit;

      educaţie electorală – activitate cu caracter educativ, apolitică, realizată de organizaţii şi grupuri ale societăţii civile, de instituţii de educaţie, de mass-media şi alte părţi interesate, menită să sporească gradul de cunoştinţe ale cetăţenilor privind procesele politice şi electorale, pentru exercitarea votului conştient şi liber exprimat. Educaţia electorală poate fi desfăşurată liber de subiecţii interesaţi, prin intermediul seminarelor, cursurilor de instruire, meselor rotunde, campaniilor informaţionale, dezbaterilor publice electorale şi altor acţiuni educaţionale nereglementate de Comisia Electorală Centrală sau de alte autorităţi;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    finanţarea campaniilor electorale – finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a concurenţilor electorali de către stat, persoane fizice şi/sau juridice;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

    finanţarea partidelor politice – finanţarea directă şi/sau indirectă, adică oferirea, alocarea sau transmiterea în beneficiul partidelor politice a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip de către stat, persoane fizice şi/sau juridice;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

    funcţionar electoral – persoană fizică care activează sau a activat, în condiţiile prezentului cod, în calitate de membru al consiliului electoral al circumscripţiei electorale sau al biroului electoral al secţiei de votare;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    grup de inițiativă – grup constituit din cetățeni cu drept de vot și înregistrat în condițiile prezentului cod de către Comisia Electorală Centrală pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului;  

[Art.1 noţiunea introdusă prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

    listă de candidaţi  - listă a candidaţilor desemnaţi de partide, de alte organizaţii social-politice, de blocurile electorale pentru  a participa la alegeri;

    [Art.1 noţiunea modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    listă electorală  - listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază sau îşi au reşedinţa în raza unei secţii de votare;

    [Art.1 noţiunea modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    listă electorală suplimentară – listă electorală întocmită de organul electoral, în care se înscriu persoanele care nu au fost înscrise  în listele electorale principale;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    listă de subscripţie  - listă cu semnături ale alegătorilor care susţin un oarecare candidat la alegeri sau iniţierea referendumului;

    localitate -  unitate administrativ-teritorială organizată conform legii (raion, municipiu, oraş, sector, sat (comună), unitate administrativ-teritorială cu statut special);

    [Art.1 noţiunea modificată prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    [Art.1 localitate modificat prin LP842-XV din 14.02.02, MO26/14.02.02 art. 136]

    minim de locuri speciale de afişaj electoral - locuri special amenajate pentru afişaj electoral, amplasate într-o localitate. Panourile de afişaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou este de 1 m2. Spaţiul de afişaj electoral oferit concurenţilor electorali trebuie sa fie egal pentru toţi;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    observatori naţionali – reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova sau reprezentanţi ai concurenţilor electorali, acreditaţi de organele electorale în condiţiile prezentului cod;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    observatori internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de Comisia Electorală Centrală;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali – organ constituit pe lîngă Comisia Electorală Centrală în perioada electorală în scopul acordării de asistenţă necesară observatorilor internaţionali pentru buna desfăşurare a procesului de monitorizare a alegerilor;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    organe electorale – organe care organizează desfăşurarea alegerilor Parlamentului, pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi desfăşurarea referendumurilor;   

[Art.1 noţiuneaîn redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

    [Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

    [Art.1 noţiunea modificată prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

    organizaţii social-politice  - partide, fronturi, ligi, mişcări politice de masă, înregistrate în condiţiile Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice;

    partide - asociaţii benevole ale cetăţenilor, constituite şi înregistrate în condiţiile Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice;

    perioadă electorală - perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi ziua în care rezultatele finale ale alegerilor sînt confirmate de către organele competente;

    persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale - reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali în organele electorale, observatori acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie, observatori acreditaţi  de Comisia Electorală Centrală, precum şi reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă;

    [Art.1 noţiunea modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.1 noţiunea modificată prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    rapoarte privind finanţarea campaniilor electorale – rapoartele concurentului electoral privind fluxul mijloacelor băneşti, inclusiv mijloacele financiare acumulate, sursele de provenienţă a acestora şi cheltuielile efectuate în campania electorală;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

    referendum - scrutin prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, avînd drept scop soluţionarea acestora, precum şi consultare a cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit;

    Registrul funcţionarilor electorali – sistem de evidenţă (bază de date personale) la nivel naţional a funcţionarilor electorali, întoсmit de Comisia Electorală Centrală, în care se indică numele şi prenumele acestora, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de muncă, telefonul de contact, domiciliul, cine i-a desemnat, iar în cazul participării la alegeri, se indică data desfăşurării alegerilor şi calitatea deţinută în organele electorale;

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    reşedinţă - loc de trai temporar, confirmat în buletinul de identitate;

    [Art.1 noţiunea modificată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    revocare - retragere de către instanţa de judecată a mandatului persoanei care ocupa o funcţie publică eligibilă, precum şi retragere a mandatului primarului prin referendum local.

    [Art.1 noţiunea modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

    [Art.1 noţiunea modificat prin LP796-XV din 25.01.2002, MO20/02.02.2002 art.84]

    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

    Articolul 2. Principiile participării la alegeri

    (1) Cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri  prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

    (2) Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a liberei sale voinţe.

    (3) Cetăţenii Republicii  Moldova care domiciliază în afara ţării beneficiază de drepturi electorale depline în condiţiile prezentului cod. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sînt obligate să creeze condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale.

    [Art.2 al.(3) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    Articolul 3. Vot universal

    Cetăţenii Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

    Articolul 4. Vot egal

    (1) În cadrul oricărui  scrutin, fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere juridică egală.

    [Art.4 al.(2) abrogat prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346; al.(1) devine alineat unic]

    [Art.4 al.(2) introdus prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302; alineatul unic devine al.(1)]

    Articolul 5. Vot direct

    Alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă.

    Articolul 6. Vot secret

    Votarea la alegeri  şi/sau referendum este secretă, excluzîndu-se astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului.

    Articolul 7. Vot liber exprimat

    Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent.

    Articolul 8. Ziua alegerilor

    Alegerile au  loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă zi indicată  în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării sau al localităţii respective.

    Articolul 9. Locul exercitării dreptului de vot

    (1) Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.

    (2) În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează în localitatea în care îşi are reşedinţa.

    [Art.9 al.(2) introdus prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    Articolul 10. Votarea pentru un singur concurent

                         electoral

    În cadrul unui scrutin, alegătorul votează pentru un singur concurent electoral, iar în cadrul unui referendum, el se pronunţă asupra unei singure opţiuni.

    [Art.10 modificat prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

    [Art.10 modificat prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

Capitolul 2

DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES.

RESTRICŢII

    Articolul 11. Dreptul de a alege

    Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii  Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

    Articolul 12. Dreptul de a fi ales

    Dreptul de a fi aleşi îl au cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul cod.

    Articolul 13. Restricţii

    (1) Nu au dreptul de a alege persoanele:

    a) care nu întrunesc condiţiile prevăzute la art.11;

    b) care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată. Despre existenţa unor astfel de cazuri, Ministerul Justiţiei informează primarul, iar după implementarea Registrului de stat al alegătorilor – Comisia Electorală Centrală.;

    [Art.13 al.(1), lit.b) modificată prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

 [Art.13 al.(1), lit.b) modificată prin LP796 din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.13 al.(1), lit.c) abrogată prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

[Art.13 al.(1), lit.c) în redacţie prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.13 al.(1), lit.c) în redacţie prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

    (2) Nu pot fi aleşi:

    a) militarii cu serviciul în termen;

    [Art.13 al.(2) lit.a) în redacţie prin LP268-XIV din 4.02.99, MO22/04.03.99]

    [Art.13 al.(2), lit.b) abrogată prin LP403-XIV din 14.05.99; lit.c) devine lit.b)]

    Notă: Vezi Hot. Parl. nr.331-XIV din 25.03.99 "Privind asigurarea unităţii aplicării prevederii articolului 13 alineatul (2) litera b) din Codul electoral pe întreg teritoriul republicii în campania electorală pentru alegerile locale generale din 1999"

    b) persoanele menţionate la alin.(1);

    [Art.13 al.(2), lit.b1) exclusă prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]

    [Art.13 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

    c) persoanele care sînt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie. Organele electorale sînt informate despre existenţa antecedentelor penale de către organele Ministerului Afacerilor Interne;

    [Art.13 al.(2), lit.c) în redacţie prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.13 al.(2), lit.c) în redacţie prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

    [Art.13 al.(2), lit.c) în redacţie prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    [Art.13 al.(2), lit.c) introdusă prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

    d) persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă. Organele electorale sînt informate despre existenţa interdicţiei de către Ministerul Justiţiei şi/sau de către Ministerul Afacerilor Interne.

    [Art.13 al.(2), lit.d) modificată prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
    [Art.13 al.(2), lit.d) introdusă prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

    (3) Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor prevederi sînt:
   
a) viceprim-miniştrii, miniştrii şi viceminiştrii, membrii din oficiu ai Guvernului;

    [Art.13 al.(3), lit.a) în redacţie prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    b) conducătorii autorităţilor publice centrale;

    c) preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;

    d) primarii şi viceprimarii;

    e) pretorii şi vicepretorii.

    [Art.13 al.(3) în redacţie prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

    [Art.13 al.(3) în redacţie prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

 [Art.13 al.(3) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    [Art.13 al.(3) modificat prin LP842-XV din 14.02.02, MO26/14.02.02 art. 136]

    [Art.13 al.(3) introdus prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

    [Art.13 al.(3) abrogat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

T i t l u l II

DISPOZIŢII COMUNE

Capitolul 3

ORGANELE ELECTORALE

    Articolul 14. Sistemul organelor electorale

    (1) În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor se constituie:

    a) Comisia Electorală Centrală;

    b) consiliile electorale de circumscripţie;

    c) birourile electorale ale secţiilor de votare.

    Articolul 15. Reprezentarea în organele electorale

                         şi în instanţele de judecată

    [Art.15 titlul modificat prin LP84 din 30.04.15, MO124-130/22.05.15 art.237]

    (1) Concurenţii electorali pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, în organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale, care iau parte la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală. Reprezentantul desemnat în conformitate cu prevederile prezentului alineat poate apăra interesele concurentului electoral în litigiile cu caracter electoral şi în instanţa de judecată.

    [Art.15 al.(1) modificat prin LP84 din 30.04.15, MO124-130/22.05.15 art.237]

    [Art.15 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.15 al.(1) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    [Art.15 al.(1) în redacţia LP894-XVI din 23.03.00, MO59/25.05.2000]

    (2) Reprezentanţii concurenţilor electorali sînt confirmaţi de organele electorale respective în termen de 3 zile. Candidaturile propuse trebuie să fie persoane care au dreptul de a alege şi de a fi aleşi.

    [Art.15 al.(2) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

 [Art.15 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    [Art.15 al.(2) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

 [Art.15 al.(3) exclus prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

(3) Drepturile şi obligaţiile generale ale reprezentanţilor concurenţilor electorali sînt stabilite prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către concurenţii electorali care îi desemnează.

[Art.15 al.(3) introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Secţiunea 1

Comisia Electorală Centrală

    Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale
                          Centrale
    [Art.16 al.(1) abrogat prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]
    (2) Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sînt desemnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
    (3) După confirmare  de către Parlament, membrii Comisiei Electorale Centrale depun în şedinţa în plen a Parlamentului următorul jurămînt: „Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce îmi revin potrivit funcţiei, să nu fac declaraţii politice pe parcursul validităţii mandatului”.
    (4) Comisia Electorală Centrală se conduce în activitatea sa de Constituţie, de prezentul cod, de legislaţia în vigoare şi de regulamentul comisiei, aprobat prin hotărîre a acesteia.
    (5) Comisia Electorală Centrală este persoană juridică, are buget propriu, cont bancar şi sigiliu cu imaginea stemei de stat.

    [Art.16 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.16 modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    [Art.16 modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    [Art.16 modificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

    Articolul 17. Componenţa şi mandatul Comisiei

                         Electorale Centrale

    (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale sînt aleşi din rîndul membrilor Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi din numărul total al membrilor acesteia. Şedinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale va fi prezidată de doi membri ai Comisiei Electorale Centrale, aleşi cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acesteia, în a căror sarcină se pune supravegherea procedurii de dezbatere a candidaturilor şi de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale, cu consemnarea rezultatelor într-un proces-verbal. Şedinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale va avea loc nu mai tîrziu de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii de confirmare a noii componenţe a Comisiei Electorale Centrale. Revocarea din funcţiile nominalizate se efectuează în cazurile prevăzute la art. 16, 19 şi 20 din prezentul cod.

    [Art.17 al.(1) în redacţiea LP276-XVI din 04.11.05, MO151/11.11.05 art.728]

    [Art.17 al.(1) în redacţiea LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.2000]

    (2) În cazul în care, la prima votare, candidatul la funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar al Comisiei Electorale Centrale nu a întrunit  majoritatea de voturi, se organizează votarea repetată la care pot participa şi candidaţii care au candidat la aceeaşi funcţie la prima votare.

    [Art.17 al.(2) modificat prin LP276-XVI din 04.11.05, MO151/11.11.05 art.728]

    [Art.17 al.(2) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    [Art.17 al.(2) în redacţia LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

    (3) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale activează permanent. Ceilalţi membri ai Comisiei sînt convocaţi de preşedintele Comisiei după caz. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei deţin funcţii de demnitate publică obţinute prin numire şi se supun prevederilor legislaţiei cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică.

    [Art.17 al.(3) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

    [Art.17 al.(3) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

    [Art.17 al.(3) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

    (4) În caz de vacanţă a unei funcţii din cele menţionate la alin.(1), vacanţa  se completează urmînd aceeaşi procedură ca în  cazul alegerii.

    (5) În decursul a două zile de la data constituirii, Comisia Electorală Centrală aduce la cunoştinţă publică componenţa, sediul şi modul de contactare pentru relaţii.

    (6) Mandatul Comisiei Electorale Centrale este de 5 ani. La expirarea acestui termen, componenţa comisiei poate fi modificată. În cazul în care mandatul Comisiei Electorale Centrale expiră în cursul perioadei electorale, mandatul se prelungeşte de drept pînă la finele acestei perioade şi intrarea ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de zile.

    [Art.17 al.(6) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.17 al.(6) modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

    [Art.17 al.(6) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

    Articolul 18. Şedinţele şi hotărîrile Comisiei

                          Electorale Centrale

    (1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor.

    [Art.18 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    (2) Comisia Electorală Centrală adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor. Hotărîrile de modificare, de completare şi de abrogare a hotărîrilor adoptate anterior se adoptă în aceleaşi condiţii.

    [Art.18 al.(2) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.18 al.(2) modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

    (21) Membrii Comisiei Electorale Centrale care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la hotărîrile respective.

    [Art.18 al.(21) introdus prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

   (3) Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, adoptate în limitele competenţei acesteia, sînt acte administrative cu caracter individual sau normativ, executorii pentru organele electorale inferioare, pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, pentru persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii.

    [Art.18 al.(3) în redacţie prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.18 al.(3) introdus prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

    (4) Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi se publică, în termen de 5 zile, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    [Art.18 al.(4) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    [Art.18 al.(4) introdus prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

Articolul 19. Statutul membrilor Comisiei Electorale

                     Centrale

(1) În calitate de membri ai Comisiei Electorale Centrale pot fi propuse persoane care deţin cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, au o reputaţie ireproşabilă şi aptitudini pentru exercitarea activităţilor electorale.

    (1) În calitate de membri ai Comisiei Electorale Centrale pot fi propuse persoane care deţin cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, au o reputaţie ireproşabilă şi aptitudini pentru exercitarea activităţilor electorale, precum şi nu au în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

[Art.19 al.(1) modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]

[Art.19 al.(1) modificat prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]

[Art.19 al.(1) în redacţia LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]

[Art.19 al.(1) modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

(2) Pe durata mandatului, membrii Comisiei Electorale Centrale:

[Art.19 al.(2) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

a) nu pot fi membri ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice;

[Art.19 al.(2), lit.a) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

b) nu au dreptul de a participa la activităţi politice;

c) nu pot face declaraţii în favoarea sau defavoarea concurenţilor electorali;

d) nu pot contribui în nici un fel la activităţile pe care le desfăşoară concurenţii electorali, cu excepţia exercitării atribuţiilor prevăzute de prezentul cod.

(3) Înainte de confirmare, candidaţii la funcţia de membru al Comisiei Electorale Centrale sînt supuşi verificării în condiţiile Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice. Informaţia despre rezultatele verificării se dă publicităţii de către autoritatea care îi confirmă pe membrii Comisiei.
      [Art.19 al.(3) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

(4) Drepturile membrilor Comisiei Electorale Centrale sînt stipulate în Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale.

[Art.19 al.(4) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

     Articolul 20. Încetarea calităţii de membru al

                          Comisiei Electorale Centrale

    [Art.20 titlul în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

    (1) Calitatea de membru al Comisiei Electorale Centrale încetează în caz de:

    a) expirare a mandatului;

    b)demisie;

    c) demitere;

    [Art.20 al.(1), lit.c) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    d) imposibilitate a exercitării atribuţiilor;

    e)  deces.

    [Art.20 al.(1), lit.e) introdusă prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84; al.(1)-(3) devin al.(2)-(4)]

    (2) Membrul Comisiei Electorale Centrale este demis de către autoritatea care l-a desemnat în caz de:

    a) adoptare în privinţa lui a hotărîrii judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiune săvîrşită;

    b) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;

    [Art.20 al.(2), lit.b) modificată prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]

 [Art.20 al.(2), lit.b) în redacţia LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

    c) constatare, prin hotărîre judecătorească definitivă, a capacităţii de exerciţiu restrînse sau a incapacităţii de exerciţiu;

    d) încălcare gravă a Constituţiei Republicii Moldova şi a prezentului cod.

    [Art.20 al.(2) introdus prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677; al.(2)-(4 ) devin al.(3)-(5)]

    e) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;

    [Art.20 al.(2), lit.e) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

    [Art.20 al.(2), lit.e) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]

    f) aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;

    [Art.20 al.(2), lit.f) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]

    g) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

    [Art.20 al.(2), lit.g) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

    h) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.

    [Art.20 al.(2), lit.h) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

 (3) În cazul nerespectării condiţiilor menţionate la art.19 alin.(2), precum şi în cazul comiterii unor fapte incompatibile cu calitatea pe care o au, membrii Comisiei Electorale Centrale pot fi demişi. Sesizarea privind nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) sau privind comiterea unor fapte incompatibile cu calitatea pe care o au se depune la autoritatea care i-a desemnat sau i-a confirmat pe membrii Comisiei.
    [Art.20 al.(3) modificat prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

    [Art.20 al.(3) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

 (4) Materialele privind demiterea se înaintează Curţii Supreme de Justiţie de către organele care au desemnat persoanele respective în componenţa Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către membrii comisiei.

    [Art.20 al.(4) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    [Art.20 al.(4) în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

 (5) În baza hotărîrii Curţii Supreme de Justiţie cu privire la demitere şi/sau în cazul încetării, înainte de expirarea mandatului, a calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale, autoritatea respectivă, în termen de 10 zile, desemnează, iar Parlamentul confirmă un nou membru pentru durata neexpirată a mandatului predecesorului.

    [Art.20 al.(5) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    [Art.20 al.4) în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

    Articolul 21. Degrevarea de atribuţiile de serviciu.
                         Remunerarea
    (1) Pentru perioada electorală, membrii Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent sînt degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent printr-o hotărîre a acesteia.
    (2) În perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale, alegeri locale generale sau referendum republican), membrilor permanenţi ai Comisiei Electorale Centrale li se stabileşte un spor de 35 la sută la salariul mediu. Membrii Comisiei care nu activează permanent primesc, în perioada electorală, un salariu echivalent cu salariul secretarului Comisiei Electorale Centrale, stabilit pentru perioada respectivă, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri.  

[Art.21 al.(2) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

    (3) Între perioadele electorale, membrii Comisiei care nu activează permanent primesc o indemnizaţie în mărime de 35 la sută din salariul mediu pe economie pentru fiecare şedinţă a Comisiei.
    [Art.21 în redacția LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

    [Art.21 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]

    [Art.21 modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]    

    [Art.21 modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.21 modificat prin LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239]

    Articolul 22. Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale

                         Centrale

    (1) În calitate de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală:

    [Art.22 partea introductivă în redacția LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

    a) studiază modalitatea organizării şi desfăşurării alegerilor cu scopul de a perfecţiona legislaţia şi procedurile electorale;

    [Art.22 lit.a) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    b) înaintează Guvernului  şi Parlamentului propuneri cu privire la oportunitatea operării unor modificări în legislaţia electorală;

    c) elaborează regulamente şi instrucţiuni menite să  perfecţioneze procedurile electorale;

    [Art.22 lit.c1) abrogată prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

    [Art.22 lit.c1) introdusă prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

    d) asigură întocmirea şi verificarea listelor electorale, colaborînd în acest scop cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;

    [Art.22 lit.d) în redacţiaLP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.22 lit.d) introdusă prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677, lit.d)–q) devin lit.e)–r)]

    [Art.22 lit.c) sintagma "sau pentru funcţia de primar" declarată neconstituţională prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]

    e) ţine şi gestionează Registrul funcţionarilor electorali care pot fi desemnaţi în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare, inclusiv în cele din străinătate;

 [Art.22 lit.e) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

 [Art.22 lit.e) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]
    [Art.22 lit.e) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

    f) constituie consilii electorale de circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare la desfăşurarea alegerilor parţiale ale consiliilor locale sau alegerilor pentru funcţia de primar;

    [Art.22 lit.e) completată prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

    [Art.22 lit.e) modificată prin LP796 din 25.01.2002, MO20/02.02.2002 art. 84]

 g) conlucrează, în  procesul de organizare şi desfăşurare  a alegerilor cu:

    - Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, la asigurarea evidenţei alegătorilor, inclusiv a celor aflaţi peste hotarele ţării, în temeiul Registrul de stat al alegătorilor, format în baza Registrului de stat al populaţiei;    

    - autorităţile administraţiei publice locale, în problemele selectării cadrelor calificate antrenate în activitatea organelor electorale, ale asigurării localurilor secţiilor de votare cu cabine, urne de vot, computere şi alte mijloace tehnico-materiale;

    - Ministerul Afacerilor  Interne, la asigurarea pazei secţiilor de votare şi a materialelor electorale;

    - întreprinderile şi instituţiile de stat, la  încheierea contractelor pentru servicii de tipărire a buletinelor de vot  şi de aprovizionare cu echipament;

    - mijloacele de informare în masă şi asociaţiile obşteşti, la organizarea  manifestărilor ce ţin de educaţia civică a alegătorului şi informarea populaţiei asupra desfăşurării procesului electoral;

    - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare, la constituirea secţiilor de votare pentru cetăţenii aflaţi în străinătate;

    [Art.22 lit.g) în partea ce ţine de Registrul de stat al alegătorilor și listele electorale, se  pun în aplicare de la 06.06.14 prin LP74 din 16.04.14, MO147-151/06.06.14 art.331]

    [Art.22 lit.g) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 2011]

    [Art.22 lit.g) modificată prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677] 

    [Art.22 lit.g) modificată prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

    h) analizează  structura circumscripţiilor electorale din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale a republicii;

    [Art.22 lit.g) modificată prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

    i) implementează programe de educaţie civică;

    [Art.22 lit.i) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    j) pregăteşte programe de informare a alegătorilor  în perioada electorală;

    k) oferă mijloacelor de informare în masă informaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor şi la practica administrativă utilizată în acest sens;

    l) prezintă anual rapoarte Parlamentului şi, la cerere, Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului;

    m) oferă spre dezbatere mijloacelor de informare în masă şi publicului chestiuni electorale;

    n) stabileşte contacte cu  partidele, cu alte organizaţii social-politice şi neguvernamentale care au dreptul de a desemna candidaţi  pentru funcţii publice, asigurîndu-le participarea plenară la procesul electoral;

    o) acordă consultaţii asociaţiilor obşteşti interesate să desfăşoare în cadrul alegerilor activităţi ce ţin de educaţia civică;

    [Art.22 lit.o) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    p) organizează, la solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-politice, cursuri de instruire şi seminare pentru persoanele care vor lua parte la procesul electoral în calitate de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, în calitate de reprezentanţi ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale în organele electorale, sau ai potenţialilor candidaţi,  în calitate de funcţionari ai  aparatului consiliilor electorale, de membri ai grupului de iniţiativă;

    [Art.22 lit.p) modificată prin LP18 din 06.03.14, MO87-91/11.04.14 art.216]

    [Art.22 lit.p) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

q) analizează  fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală;

[Art.22 lit.q) în redacţia LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

[Art.22 lit.q) modificată prin LP796-XV din 25.01.2002, MO20/02.02.2002 art. 84]

    r) organizează consultări prealabile cu partidele, cu alte organizaţii social-politice, cu blocurile electorale, precum, şi cu reprezentanţii mass-media şi asigură semnarea de către aceştia a Codului de conduită pînă la începerea campaniei electorale.

    [Art.22 lit.r) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.22 lit.r) modificată prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

s) ţine Registrul de stat al alegătorilor şi exercită controlul asupra actualizării acestuia;

[Art.22 lit.s) în partea ce ţine de Registrul de stat al alegătorilor și listele electorale, se pun în aplicare de la 06.06.14 prin LP74 din 16.04.14, MO147-151/06.06.14 art.331]

[Art.22 lit.s) introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 2011]

t) iniţiază procedura de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în cazul apariţiei vacanţei la funcţia de deputat, conform procedurii stabilite la art. 87 şi 88.

[Art.22 lit.t) modificată prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.22 lit.t) modificată prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

[Art.22 lit.t) introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

u) ridică mandatul de consilier local, în caz de incompatibilitate a funcţiei şi în caz de demisie (la cerere), în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale;

[Art.22 lit.u) introdusă prin LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239]

v) declară vacant mandatul de consilier, în caz de deces, în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

[Art.22 lit.v) introdusă prin LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239]

    NOTĂ:

      [Art.22 modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare din 29.06.10, cu excepţia prevederilor de la lit.g) şi s) referitoare la Registrul de stat al alegătorilor, ce se vor pune în aplicare începînd cu anul 2015]

    (2) În calitate de organ independent de supraveghere şi control privind  finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, Comisia Electorală Centrală:
    a) elaborează şi emite actele normative necesare pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    b) elaborează documente cu caracter de îndrumare (formulare, ghiduri, norme metodologice) în scopul asistenţei activităţii financiare şi al instruirii partidelor politice şi a concurenţilor electorali în privinţa drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor acestora în procesul de administrare a finanţelor;
    c) colectează şi sistematizează rapoartele anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, rapoartele privind auditul partidelor politice şi rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale prezentate de concurenţii electorali;
    d) asigură publicarea pe pagina sa oficială a informaţiilor şi rapoartelor anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, precum şi a rapoartelor privind finanţarea campaniilor electorale;
    e) examinează sesizările şi contestaţiile privind încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    f) constată contravenţii şi încheie procese-verbale cu privire la contravenţiile ce vizează neprezentarea în termen ori prezentarea neconformă a rapoartelor financiare ale partidelor politice, ale altor organizaţii social-politice sau concurenţi electorali;
    g) aplică sau solicită aplicarea sancţiunilor, prevăzute de prezentul cod şi de Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, pentru încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, sesizează organele competente privind încălcările ce sînt pasibile de răspundere contravenţională, penală sau privind încălcarea legislaţiei fiscale;
    h) cooperează şi acordă asistenţă informaţională la elaborarea unor studii independente de monitorizare a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    i) studiază şi monitorizează aplicarea legislaţiei cu privire la  finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, înaintează Parlamentului şi Guvernului propuneri privind modificarea cadrului legislativ cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    j) dispune de drept de acces la informaţiile deţinute de autorităţile publice de toate nivelurile şi la registrele de stat, inclusiv la date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;
    k) exercită alte atribuţii de supraveghere şi control  al respectării legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.

    [Art.22 al.(2) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15, alineatul unic devine al.(1)]

Articolul 23. Aparatul Comisiei Electorale Centrale
   (1) Comisia Electorală Centrală este asistată de un aparat ale cărui structură şi efectiv-limită se aprobă de către Comisie. Personalul aparatului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii. Personalul aparatului este numit sau angajat în funcţie, în condiţiile legii, de către preşedintele Comisiei. În perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale, alegeri locale generale şi referendumuri republicane), Comisia Electorală Centrală poate angaja, după caz, prin contract individual de muncă, personal în cadrul aparatului Comisiei, degrevînd persoanele respective de atribuţiile de la locul de muncă permanent.  

[Art.23 al.(1) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.23 al.(1) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]

(2) Remunerarea angajaţilor permanenţi ai aparatului Comisiei Electorale Centrale se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale, alegeri locale generale şi referendumuri republicane) fiindu-le stabilit un spor la salariul mediu de 25 la sută.

[Art.23 al.(2) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.23 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    Articolul 24. Finanţarea activităţii Comisiei
                         Electorale Centrale
    (1) Activitatea Comisiei Electorale Centrale este finanţată din bugetul de stat. Comisia estimează cheltuielile legate de funcţionarea sa, cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor ordinare, inclusiv cele pentru activităţile pe care preconizează să le desfăşoare pe parcursul următorului an bugetar, şi îşi planifică propriul buget anual.
    (2) Bugetul Comisiei Electorale Centrale pe anul următor, însoţit de avizul Guvernului, se prezintă spre examinare şi se aprobă de Parlament în termenele stabilite în calendarul bugetar.
    (3) Parlamentul trimite la Guvern bugetul aprobat al Comisiei Electorale Centrale pentru a fi inclus în proiectul legii bugetului de stat pentru anul bugetar următor.
      [Art.24 în redacția LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[Art.24 modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.24 în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.24 modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

Articolul 25. Şedinţe şi activităţi ale Comisiei Electorale

                     Centrale

(1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se convoacă de către preşedintele acesteia din proprie iniţiativă sau la cererea a trei membri ai comisie. În cazul în care membrii comisiei cer convocarea şedinţei, decizia de convocare va fi luată în cel mult 48 de ore de la prezentarea cererii.

[Art.25 al.(1) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

(2) Toate şedinţele la care Comisia Electorală Centrală examinează probleme electorale, inclusiv şedinţele la care urmează să adopte hotărîri asupra problemelor electorale, sînt deschise pentru reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi pentru public. Şedinţele se anunţă cu 48 de ore înainte de desfăşurarea lor, cu excepţia şedinţelor din perioada electorală, cînd trebuie anunţate într-un termen mai scurt în virtutea faptului că problemele cer o examinare urgentă.

(3) Comisia Electorală Centrală asigură transparenţa operaţiilor electorale, fapt ce permite mijloacelor de informare în masă şi populaţiei să aprecieze activitatea comisiei.

Articolul 26. Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale

                      în perioada electorală

(1) În perioada electorală, Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea tuturor organelor electorale în  vederea pregătirii şi desfăşurării alegerilor în condiţiile prezentului cod;

b) supraveghează executarea prevederilor  prezentului cod şi ale altor legi care conţin dispoziţii referitoare la desfăşurarea alegerilor;

c) constituie circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie şi supraveghează activitatea acestor consilii;

[Art.26 al.(1), lit.c) în redacţia LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

d) în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei, publică lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, înregistrează candidaţii şi persoanele de încredere ale acestora în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale;

[Art.26 al.(1), lit.d) în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.26 al.(1), lit.d) modificată prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

[Art.26 al.(1), lit d) în redactia LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

e) distribuie mijloacele financiare prevăzute pentru desfăşurarea alegerilor; verifică asigurarea consiliilor şi birourilor electorale cu localuri, cu  mijloace de transport şi de telecomunicaţie, examinează alte chestiuni ce ţin de asigurarea tehnico-materială a alegerilor;

f) stabileşte modelul buletinelor de vot, al listei electorale de bază, al listei suplimentare şi al celei pentru votarea la locul aflării, al proceselor-verbale ale şedinţelor consiliilor şi birourilor electorale, al declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate a candidaţilor şi al altor acte ce ţin de desfăşurarea alegerilor, precum şi modelul  urnelor de vot şi cel al ştampilelor consiliilor şi  birourilor electorale;

[Art.26 al.(1), lit.f) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.26 al.(1), lit.f) modificată prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.0806 art.677]

g) examinează comunicările autorităţilor publice în probleme ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor;

h) soluţionează chestiuni privind modul de participare la alegeri a cetăţenilor care în ziua votării se află în afara teritoriului ţării;

      h1) asigură monitorizarea respectării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în campania electorală pentru alegeri parlamentare şi pentru alegeri locale;

[Art.26 al.(1), lit.h1) introdusă prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]

i) face bilanţul alegerilor în întreaga ţară şi, după caz, prezintă Curţii Constituţionale raportul cu privire la rezultatele alegerilor;

j) emite hotărîri referitoare la activitatea consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, la procedurile electorale, la modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi la chestiunile tehnico-administrative;

k) asigură instruirea funcţionarilor electorali şi oferă alegătorilor informaţii electorale prin intermediul mass-mediei şi oricînd la cerere;

[Art.26 al.(1), lit.k) modificată prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

l) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, adoptă hotărîri executorii pe marginea lor;

m) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale pe perioada activităţii  lor  în componenţa acestora, determină numărul de membri ai birourilor electorale care pot fi degrevaţi şi termenul pentru care sînt degrevaţi;

[Art.26 al.(1), lit.m) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.26 al.(1), lit.m) modificată prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

n) asigură efectuarea celui de-al doilea tur de scrutin, a votării repetate, a alegerilor anticipate, noi şi parţiale, în condiţiile prezentului cod;

[Art.26 al.(1), lit.n) în redacţia LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.26 al.(1), lit.n) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

o) adună informaţii privind prezentarea alegătorilor la votare, face totalurile preliminare ale alegerilor şi aduce la  cunoştinţă  publică rezultatele finale.

p) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul cod pentru încălcarea legislaţiei electorale şi a celei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.

[Art.26 al.(1), lit.p) în redacţia LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[Art.26 al.(1), lit.p) în redacţia LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

[Art.26 al.(1), lit.p) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.26 al.(1), lit.p) introdusă prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.26 al.(2) abrogat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Articolul 261. Centrul de instruire continuă
                              în domeniul electoral
    (1) Centrul de instruire continuă în domeniul electoral este o instituţie publică fondată de Comisia Electorală Centrală, care realizează, la solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-politice, instruirea specializată a funcţionarilor electorali. La solicitare, instruirea poate fi acordată şi altor subiecţi implicaţi în procesul electoral (observatori, mass-media, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.). Comisia Electorală Centrală poate decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a persoanelor care urmează instruirea în domeniul electoral.

[Art.261 al.(1) modificat prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[Art.261 al.(1) modificat prin LP18 din 06.03.14, MO87-91/11.04.14 art.216]

(2) Centrul de instruire continuă în domeniul electoral este finanţat din mijloace prevăzute în bugetul Comisiei Electorale Centrale, precum şi din mijloacele acordate ca asistenţă tehnică/financiară de organismele internaţionale, de donatorii externi şi interni.
    (3) Regulamentul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

[Art.261 introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Secţiunea a 2-a

Circumscripţiile electorale şi consiliile electorale

de circumscripţie

[Titlul secțiunii 2 în redacţia LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

    Articolul 27.  Constituirea circumscripţiilor
                           electorale şi comisiilor electorale
                           de circumscripţie
    (1) Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, constituie circumscripţiile electorale care corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, municipiilor Chişinău şi Bălţi, precum şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, constituie consiliile electorale de circumscripţie. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie se constituie în acelaşi termen.
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

    (2) Consiliile electorale de circumscripţie se constituie dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 7 şi de cel mult 11 persoane, dintre care în consiliile de circumscripţie de nivelul doi cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu studii în domeniul administraţiei publice.
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP18 din 06.03.14, MO87-91/11.04.14 art.216]
    (3) În cazul alegerilor şi referendumurilor locale, candidaturile a 2 membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi se propun de către consiliul local de nivelul întîi, iar în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ei sînt numiţi de Comisia Electorală Centrală din numărul persoanelor incluse în Registrul funcţionarilor electorali. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. Pe măsura posibilităţii, în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie se includ persoane cu studii juridice superioare.
    (4) În cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale, referendumurilor republicane şi alegerilor locale generale, candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi se propun de către judecătorie sau, după caz, de către curtea de apel, candidaturile altor 2 membri – de către consiliile locale de nivelul doi şi Adunarea Populară a Găgăuziei. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali.
    [Art.27 al.(4) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]
    (5) În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în componenţa consiliului electoral de circumscripţie cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a acestuia, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliile locale şi Adunarea Populară a Găgăuziei, iar dacă nici acestea nu prezintă candidaturile, consiliul electoral se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. În cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi funcţia de birou al secţiei de votare, membrii propuşi de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament nu pot fi membri de partid.
    (6) Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de instanţele judecătoreşti şi de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale, deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei şi/sau membri de partid.
    (7) În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, membrii acestuia aleg din rîndurile lor, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului, comunicînd imediat Comisiei Electorale Centrale rezultatele acestor alegeri.
    (8) În decursul a 4 zile de la data constituirii, consiliul electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa publică componenţa şi sediul său, modul de contactare pentru relaţii.
    (9) Consiliul electoral de circumscripţie adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor.
    (10) Consiliul electoral de circumscripţie este asistat de un aparat, al cărui stat de personal se aprobă de Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului electoral de circumscripţie. Pentru perioada degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent, funcţionarilor aparatului consiliului degrevaţi din unităţile bugetare li se menţine salariul la locul de muncă permanent şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, iar celor degrevaţi din afara unităţilor bugetare sau convocaţi (pensionari, persoane temporar neangajate în cîmpul muncii) li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu un salariu mediu pe economie din anul precedent.
    [Art.27 al.(10) în redacţia LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    NOTĂ:
    [Art.27 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10, cu excepţia dispoziţiilor art.27 referitoare la admiterea în organele electorale doar a persoanelor care deţin certificat eliberat de Centrul de instruire continuă în domeniul electoral, dispoziţii ce se vor pune în aplicare începînd cu 2013]

Articolul 28. Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie

Consiliul electoral de circumscripţie are următoarele atribuţii:

a) exercită controlul asupra executării prevederilor prezentului cod şi a altor legi care conţin prevederi  referitoare la desfăşurarea alegerilor;

b) constituie  birourile electorale ale secţiilor de  votare  şi supraveghează  activitatea lor, organizează instructaje pentru membrii acestora, propagă procedura votării şi importanţa votului;

[Art.28 lit.b) modificată prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare mijloace financiare;

d) examinează comunicările ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, sosite din partea autorităţilor administraţiei  publice locale, a şefilor de întreprinderi, instituţii şi organizaţii;

[Art.28 lit.e) abrogată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.28 lit.e) modificată prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

f) asigură aprovizionarea  birourilor electorale ale secţiilor de votare cu formulare pentru listele electorale şi procesele-verbale, cu buletine de vot etc.;

g) înregistrează candidaţii independenţi şi listele de candidaţi din partea partidelor şi altor organizaţii social-politice, a blocurilor electorale, aduce la cunoştinţă publică informaţii despre aceştia;

[Art.28 lit.g) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

h) asigură accesul publicului la declaraţiile cu privire la venituri şi  proprietate ale candidaţilor în alegerile locale, publică rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale ale candidaţilor independenţi;

[Art.28 lit.h) modificată prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[Art.28 lit.g) introdusă prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677, lit.h)–l) devin lit.i)–m)]

i) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de nivelul întîi şi ai birourilor electorale pe perioada activităţii lor în componenţa acestor consilii şi birouri, propune degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de nivelul doi;

[Art.28 lit.i) în redacţia LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

[Art.28 lit.h) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.28 lit.h) introdusă prin LP268-XIV diin 04.02.99, MO22/04.03.99; lit.h)-k) devin lit.i)-l)]

j) totalizează rezultatele alegerilor din circumscripţie, prezintă Comisiei Electorale Centrale actele respective şi asigură publicarea în presa locală a rezultatelor votării;

k) adună informaţii de la  birourile electorale ale  secţiilor de votare privind prezentarea  alegătorilor la votare, totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor şi le remite Comisiei Electorale Centrale;

l) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, a acţiunilor/inacţiunilor concurenţilor electorali, precum şi pe cele ce ţin de finanţarea candidaţilor independenţi în alegerile locale şi adoptă hotărîri executorii în privinţa lor;

[Art.28 lit.l) modificată prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

m) exercită alte acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Secţiunea a 3-a

Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor de votare

Articolul 29. Constituirea secţiilor de votare şi a

                     birourilor electorale ale secţiilor de

                     votare

(1) Pentru a efectua votarea şi numărarea voturilor, circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare.

(2) Secţiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie în localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor (comunelor), cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor, şi vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, secţiile de votare se constituie în acelaşi termen. Sediile secţiilor de votare se stabilesc, de regulă, în sediile aflate în proprietate publică şi se amenajează astfel încît să faciliteze accesul în ele al persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi.

[Art.29 al.(2) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.29 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.29 al.(2) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

[Art.29 al.(2) moedificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

[Art.29 al.(2) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(3) Secţii de votare speciale pot fi constituite pe lîngă spitale, sanatorii, maternităţi, aziluri şi cămine pentru bătrîni. Aceste secţii de votare trebuie să includă cel puţin 30 de alegători.

(4) Persoanele care îşi satisfac serviciul militar votează la secţia de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară.

[Art.29 al.5) abrogat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.29 al.(5) modificat prin LP1227 din 21.09.00, MO130/19.10.00]

(6) În cazul alegerilor locale noi, parţiale, al referendumului local, cînd nu se constituie consiliu electoral de circumscripţie de nivelul al doilea, secţiile de votare şi birourile electorale ale acestora se constituie de către consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi.

[Art.29 al.(6) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.29 al.(6) completat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.29 al.(6) introdus prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99; al.(6)-(14) devin (7)-(15)]

(7) Consiliul electoral de circumscripţie numerotează secţiile de votare din circumscripţie şi aduc la cunoştinţă publică informaţia despre hotarele fiecărei secţii de votare, adresa sediului birourilor electorale ale secţiilor de votare, adresa localului pentru votare  şi modul de contactare pentru relaţii.

(8) Secţiile de votare se numerotează începînd cu localitatea de reşedinţă a consiliului electoral de circumscripţie, continuînd apoi cu cele din municipii, oraşe, sectoare, din comune şi sate, în ordine alfabetică.

[Art.29 al.(8) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.29 al.(8) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(9) Primăriile oferă birourilor electorale ale secţiilor de votare informaţii şi sprijin, necesare în exercitarea atribuţiilor lor prevăzute de prezentul cod.

(10) Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 5 şi cel mult 11 persoane. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen.

[Art.29 al.(10) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332]

[Art.29 al.(10) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.29 al.(10) modificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/24.05.00]

[Art.29 al.(10) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(11) Candidaturile a 3 membri ai biroului electoral al secţiei de votare se propun de către consiliile locale. Candidaturile celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidaturile lor în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local, iar dacă nici acesta nu prezintă candidaturile, biroul electoral se completează de consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali.

[Art.29 al.(11) modificat prin LP18 din 06.03.14, MO87-91/11.04.14 art.216]

[Art.29 al.(11) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; cu excepţia dispoziţiilor art.29 referitoare la admiterea în organele electorale doar a persoanelor care deţin certificat eliberat de Centrul de instruire continuă în domeniul electoral, dispoziţii ce se vor pune în aplicare începînd cu 2013]

[Art.29 al.(11) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.29 al.(11) în redacţia LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 ar.535]

[Art.29 al.(11) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(12) În decursul a 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare, membrii acestuia aleg din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului, adoptă hotărîrea respectivă, comunicînd-o imediat consiliului electoral de circumscripţie şi aducînd la  cunoştinţă publică componenţa şi sediul biroului electoral, modul de contactare pentru relaţii.

    [Art.29 al.(13) abrogat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332]
    (14) În scopul asigurării şi realizării dreptului electoral, Comisia Electorală Centrală este în drept să constituie secţii de votare şi birouri electorale ale secţiilor de votare şi în alte cazuri.
    [Art.29 al.(15) exclus prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]
    [Art.29 al.(15) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

    NOTĂ:
    [Art.29 modificat LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10, cu excepţia dispoziţiilor art.29 referitoare la admiterea în organele electorale doar a persoanelor care deţin certificat eliberat de Centrul de instruire continuă în domeniul electoral, dispoziţii ce se vor pune în aplicare începînd cu 2013]

Articolul 291. Particularităţile constituirii şi funcţionării
                            secţiilor de votare din străinătate şi a
                            birourilor electorale ale secţiilor de votare

                      din străinătate
    (1) Toate secţiile de votare constituite în străinătate aparţin circumscripţiei electorale a municipiului Chişinău.
    (2) În cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale şi al referendumului republican, pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.

[Art.291 al.(2) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

(3) În afară de secţiile de votare prevăzute la alin. (2), vor fi organizate, cu acordul autorităţilor competente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte localităţi. Organizarea acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate și a numărului alegătorilor care au participat la scrutinul precedent. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de Comisia Electorală Centrală.

[Art.291 al.(3) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

(4) Biroul electoral al secţiei de votare din străinătate este constituit dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular din cadrul acestora sau al personalului altor instituţii ale serviciului diplomatic, şi din 6–10 reprezentanţi ai partidelor şi altor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul desemnat de fiecare partid sau altă organizaţie social-politică. Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate cu reprezentanţii partidelor şi ai altor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament se face de către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău, iar în cazul în care numărul persoanelor propuse este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, acestea sînt completate de către Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali, cu persoane de o bună reputaţie, fără apartenenţă politică, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    (5) Particularităţile organizării şi funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se reglementează de Comisia Electorală Centrală, în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, iar cheltuielile aferente organizării şi funcţionării acestor birouri se suportă din bugetul alocat pentru alegeri/referendum. Pentru secţiile de votare constituite peste hotare, cheltuielile se estimează în prealabil de către Guvern şi Comisia Electorală Centrală, iar în cazul cînd nu sînt prevăzute în bugetul alocat pentru alegeri/referendum, mijloacele financiare se alocă din Fondul de rezervă al Guvernului.
    (6) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sînt transmise, prin mijloace electronice, la consiliul electoral de circumscripţie în cel mult 24 de ore de la închiderea secţiilor. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată telefonic, iar în cazul unor neconcordanţe şi neajunsuri probate suficient, acestea se corectează de către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău.

[Art.291 introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Articolul 30. Atribuţiile biroului electoral al

                     secţiei de votare

Biroul electoral al secţiei de votare:

a) păstrează listele electorale, asigură integritatea acestora şi a buletinelor de vot;

[Art.30 lit.a) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.30 lit.a) modificată prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

b) examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele electorale, efectuează modificările necesare în acestea şi eliberează certificate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor afla la  domiciliu  în ziua alegerilor;

[Art.30 lit.b) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

c) întocmeşte liste electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele care votează în baza certificatelor pentru drept de vot, precum şi persoanele care, din anumite cauze, nu au fost  înscrise în listele electorale de bază;

[Art.30 lit.c) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

d) comunică populaţiei care locuieşte pe teritoriul secţiei de votare data şi locul votării, asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot, organizează votarea în ziua stabilită, ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare;

e) totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte  procesele-verbale şi rapoartele şi le remite, împreună cu toate buletinele de vot, consiliului electoral de circumscripţie;

[Art.30 lit.e) modificată prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

f) examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor, adoptînd hotărîri asupra lor, ale căror copii se anexează la raportul biroului;

[Art.30 lit.f) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

g) remite consiliului electoral de circumscripţie datele privind prezentarea cetăţenilor la votare, precum şi datele necesare pentru totalizarea rezultatelor preliminare ale alegerilor;

h) exercită şi alte atribuţii în condiţiile prezentului cod.

i) asigură accesul alegătorilor, observatorilor şi concurenţilor electorali la informaţia din Registrul de stat al alegătorilor şi listele electorale.

[Art.30 lit.i) în partea ce ţine de Registrul de stat al alegătorilor și listele electorale, se pun în aplicare de la 06.06.14 prin LP74 din 16.04.14, MO147-151/06.06.14 art.331]

[Art.30 lit.i) introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 2011]

    NOTĂ:

    [Art.30 modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10, cu excepţia prevederilor de la lit.i) referitoare la Registrul de stat al alegătorilor, ce se vor pune în aplicare începînd cu anul 2015]

Secţiunea a 4-a

Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale,

organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea

Articolul 31. Acordarea de sprijin consiliilor şi

                      birourilor electorale

(1) Autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora sînt obligate să sprijine consiliile şi birourile electorale în exercitarea atribuţiilor lor, să le furnizeze informaţiile şi materialele necesare pentru activitate. Sprijinul din partea autorităţilor publice şi a exponenţilor acestora se acordă numai la cerere şi nu se poate manifesta prin acţiuni vădit disproporţionate faţă de  necesităţile existente.

[Art.31 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(2) Consiliul şi biroul electoral pot sesiza autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora, în probleme de organizare  şi  desfăşurare  a alegerilor, acestea fiind obligate să examineze sesizarea şi  să dea răspuns  în decursul a 3 zile de la data primirii ei, dar nu mai  tîrziu de ziua alegerilor.

Articolul 32. Organizarea activităţii consiliilor şi

                     birourilor electorale

(1) Pe durata perioadei electorale, şedinţele consiliilor şi birourilor electorale sînt convocate şi conduse de către preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, de către vicepreşedinte. Şedinţa poate fi convocată, de asemenea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii consiliilor şi birourilor.

[Art.32 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(2) Şedinţele consiliilor şi birourilor electorale sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi mai mult de 1/2 din membrii lor. Hotărîrile consiliilor şi birourilor  electorale se adoptă, prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor lor şi se semnează de preşedinte şi secretar. În cazul parităţii de voturi, hotărîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru şedinţa imediat următoare. Membrii consiliilor sau ai birourilor care nu sînt de acord cu hotărîrile  adoptate  au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care  se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

[Art.32 al.(2) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.32 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(3) Hotărîrile consiliului şi biroului electoral, adoptate în limitele competenţei lor, sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele  lor, precum şi pentru toţi cetăţenii.

(4) Comisia Electorală Centrală determină numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări. Persoanelor degrevate din unităţile bugetare li se  menţine salariul la locul de muncă permanent şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, iar în cazul degrevării din afara unităţilor bugetare sau convocării pensionarilor, a persoanelor temporar neangajate în cîmpul muncii, acestora li se stabileşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu un salariu mediu pe economie din anul precedent. Persoanelor nedegrevate membre ale organelor electorale, pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă în mărime de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent.

[Art.32 al.(4) în redacţia LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]

[Art.32 al.(4) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.32 al.(4) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.32 al.(4) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.32 al.(4) în redacţia LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(5) Funcţionarii publici, membri ai organelor electorale şi membri ai aparatelor de lucru ale acestor organe, degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru perioada electorală îşi păstrează statutul de funcţionar public.

[Art.32 al.(5) introdus prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677; al.(5)-(6) devin al.(6)- (7)]

(6) Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă individuale pentru perioada îndeplinirii unor activităţi determinate. Cheltuielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri.

[Art.32 al.(5) introdus prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84; al.(5) devine al.(6)]

(7) Membrii consiliilor şi birourilor electorale nu pot face agitaţie în  favoarea sau în defavoarea persoanelor ce candidează la o funcţie publică eligibilă; nu pot să se implice în activităţi politice în susţinerea vreunuia din concurenţii electorali; nu pot să se afilieze nici unuia din ei; nu  pot sprijini financiar sau prin orice alte modalităţi, direct sau indirect, nici un concurent electoral. În cazul alegerilor locale, membri ai consiliilor şi birourilor electorale nu pot fi soţii, afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la alegeri. Judecătorii desemnaţi în componenţa consiliilor electorale nu pot examina litigiile cu caracter electoral din circumscripţia respectivă începînd cu data formării consiliului.

[Art.32 al.(7) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.32 al.(7) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(8) Preşedinţii consiliilor şi birourilor electorale sînt obligaţi să asigure păstrarea şi returnarea bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răspundere materială conform legislaţiei în vigoare.

[Art.32 al.(8) introdus prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

Articolul 33. Modificarea componenţei consiliilor

                      şi birourilor electorale

(1) Calitatea de membru al consiliului  sau biroului electoral încetează:

a) la cerere;

b) prin revocare.

(2) Membrul consiliului electoral sau al biroului electoral este revocat de organul (autoritatea) sau concurentul electoral care l-a desemnat, pentru încălcarea interdicţiilor stabilite la art. 32 alin. (7), pentru lezarea drepturilor electorale ale alegătorilor, pentru absenţa consecutivă nemotivată la 2 şedinţe ale organului electoral sau pentru refuzul de executare a deciziilor organului electoral din care face parte, constatate prin hotărîre a organului electoral din care acesta face parte. În cazul cînd hotărîrea a fost contestată, revocarea se face după confirmare de către organul electoral ierarhic superior.

[Art.33 al.(2) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.33 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(3) Dacă un membru îşi dă demisia sau este revocat din consiliul sau biroul electoral pînă în ziua precedentă alegerilor, în locul lui poate fi desemnat  sau înaintat un alt membru în modul stabilit de  prezentul cod.

Articolul 34. Dizolvarea consiliilor şi birourilor electorale

(1) Consiliile şi birourile electorale, constituite în condiţiile prezentului cod, îşi încetează activitatea şi sînt dizolvate, prin hotărîre a acelui organ electoral care le-a constituit, de îndată ce Comisia Electorală Centrală (consiliul electoral de circumscripţie respectiv) a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale.

[Art.34 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.34 al.(1) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(2) De regulă, consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare încetează să mai activeze de îndată ce acestea au prezentat documentele respective la Comisia Electorală Centrală şi, după caz, în instanţa de judecată.

[Art.34 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(3) După dizolvarea consiliilor sau birourilor electorale  în condiţiile prezentului  articol, membrii degrevaţi ai acestora  încetează să  fie remuneraţi şi revin la locul lor permanent de muncă.

[Art.34 al.(3) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.34 al.(3) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

Capitolul 4

ASIGURAREA MATERIALĂ A DESFĂŞURĂRII

ALEGERILOR ŞI FINANŢAREA CAMPANIILOR ELECTORALE

[Capitolul 4 titlul modificat prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

Articolul 35. Asigurarea mijloacelor necesare pentru

                     desfăşurarea alegerilor

(1) Cheltuielile legate de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor le suportă statul.

(2) Cuantumul mijloacelor financiare este stabilit de Parlament în limitele prevăzute de legea bugetului de stat pe anul în care au loc alegerile. Propunerile respective se înaintează Guvernului de către Comisia Electorală Centrală. După examinarea lor, Guvernul le prezintă spre aprobare Parlamentului. În cazul în care cheltuielile pentru anul în curs nu sînt prevăzute în bugetul de stat, cuantumul acestora se stabileşte de Parlament, la propunerea Comisiei Electorale Centrale.

(3) Mijloacele financiare, în cuantumul stabilit de Parlament, se transferă lunar pe contul Comisiei Electorale Centrale în limita bugetului aprobat. După încheierea alegerilor, Comisia Electorală Centrală prezintă Parlamentului, într-un termen cît mai scurt posibil, un raport  asupra gestionării  mijloacelor financiare alocate împreună cu avizul Curţii de Conturi.

[Art.35 al.(3) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(4) Mijloacele financiare neutilizate se fac venit la  bugetul de stat.

(5) Modul de distribuire şi de folosire a mijloacelor financiare, precum şi modul de publicare a raportului privind gestionarea sumei alocate se stabilesc de către Comisia Electorală Centrală în condiţiile prezentului cod.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile pun la dispoziţia consiliilor şi birourilor electorale localurile şi echipamentul necesar pentru organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor alegerilor.

(7) Membrii organelor electorale şi membrii aparatelor de lucru ale acestor organe beneficiază de o zi liberă – ziua de luni imediat următoare zilei alegerilor.

[Art.35 al.(7) introdus prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

[Art.35 al.(7) abrogat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din
                         străinătate
    (1) Se interzice finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială sub orice formă a grupurilor de inițiativă, a campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri şi ale concurenţilor electorali de către alte state, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi de către persoanele fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. Sumele astfel primite se confiscă prin hotărîre a instanţei de judecată şi se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor legislaţiei penale şi contravenţionale.  

[Art.36 al.(1) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

    (2) Prevederile alin. (1) nu pot fi interpretate şi aplicate în sensul limitării finanţărilor alocate deschis şi transparent, cu scopul sprijinirii eforturilor de promovare a valorilor democratice, a standardelor internaţionale pentru alegeri libere, democratice şi corecte.
    [Art.36 în redacția LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]
    [Art.36 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Articolul 37. Susţinerea materială de către stat

                     a campaniilor electorale

(1) Statul acordă concurenţilor electorali credite fără dobîndă.

[Art.37 al.(1) în redacţia LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

(2) Primirea creditelor de la bugetul de stat se face numai prin intermediul unui mandatar financiar, desemnat în acest scop de concurentul electoral. Mandatarul poate fi persoană fizică sau persoană juridică înregistrată la Ministerul Finanţelor, care răspunde solidar cu concurentul electoral ce l-a desemnat. Cererea de acordare a creditului se depune la Ministerul Finanţelor.

[Art.37 al.(2) modificat prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

(3) Creditele primite de la stat se sting, complet sau parţial, de către stat, în funcţie de numărul total de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral în circumscripţia electorală respectivă. Suma de bani, determinată prin împărţirea sumei creditului la numărul de alegători care au participat la votare, apoi prin înmulţirea rezultatului obţinut cu numărul de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral respectiv, urmează a fi stinsă din contul statului.

(31) Concurentul electoral care şi-a retras candidatura este obligat să restituie creditul alocat din bugetul de stat pentru desfăşurarea campaniei sale electorale în termen de 2 luni de la retragerea candidaturii.

[Art.37 al.(31) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]   

(4) Concurenţii electorali care au obţinut mai puţin de trei la sută din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară  sau în circumscripţiile respective, inclusiv candidaţii independenţi care nu au fost aleşi, vor restitui creditele primite din bugetul de stat  în termen de 2 luni de la data încheierii votării. Ceilalţi  concurenţi electorali vor restitui creditele în termen de 4 luni.

[Art.37 al.(4) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.535]

[Art.37 al.(4) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.37 al.(4) modificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

(5) În cazul în care primarul ales şi validat refuză să exercite mandatul, el restituie cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

[Art.37 al.(5) introdus prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

    Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară
                         a campaniilor electorale
    (1) Pentru finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale pot fi utilizate doar resurse financiare provenite din activitatea de muncă, de întreprinzător, ştiinţifică sau din cea de creaţie, desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a campaniilor electorale ale concurenţilor electorali de către persoane fizice sau juridice se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) concurentul electoral deschide la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral”, transferînd în el mijloace financiare proprii, precum şi alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii de la persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din ţară şi anunţă Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanţele sale (trezorierul). Candidaţii în alegeri nu pot fi desemnaţi trezorieri;
    b) contul cu menţiunea „Fond electoral” poate fi deschis şi pînă la înregistrarea concurentului electoral, cu condiţia ca orice încasări şi cheltuieli de pe acest cont să se facă doar după înregistrarea concurentului electoral;
    c) concurentul electoral care nu-şi deschide un cont la bancă cu menţiunea „Fond electoral” informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală şi desfăşoară doar activităţi de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare;
    d) plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul de alegători din circumscripţia electorală în care au loc alegerile;
    e) plafoanele donaţiilor din partea persoanelor fizice şi juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală constituie 200 şi, respectiv, 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv;
    f) persoanele juridice pot vira mijloace băneşti pe contul „Fond electoral” numai prin transfer, împreună cu o notă informativă despre inexistenţa cotei de stat, străine sau mixte în capitalul social şi cu o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa restricţiilor prevăzute la lit. d);
    g) persoana juridică care transferă mijloace băneşti pe contul „Fond electoral” îi va informa pe acţionarii sau pe membrii săi despre operaţiunile astfel efectuate;
    h) donaţiile oferite în numerar de către persoanele fizice se însoţesc de un formular completat care se anexează la documentele contabile ale concurentului electoral susţinut. Modelul formularului privind donaţiile oferite în numerar se aprobă de Comisia Electorală Centrală;
    i) mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripţie, în cazul candidaţilor independenţi în alegerile locale;
    j) mijloacele financiare transferate pe conturile cu menţiunea „Fond electoral” nu pot fi folosite în scopuri personale.
    (3) Se interzice finanţarea ori susţinerea materială sub orice formă, directă şi/sau indirectă, a activităţii partidelor politice, a campaniilor electorale/ concurenţilor electorali de către:
    a) persoanele  juridice din străinătate, inclusiv cele cu capital mixt, de către alte state sau organizaţii internaţionale, inclusiv organizaţii politice internaţionale;
    b) cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, cetăţenii limitaţi în capacitatea de exerciţiu sau declaraţi incapabili prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
    c) persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova din veniturile obţinute în afara ţării;
    d) autorităţile publice, organizaţiile, întreprinderile, instituţiile publice, alte persoane juridice finanţate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepţia cazurilor în care acordarea de servicii sau susţinerea materială este în mod expres prevăzută de legislaţie;
    e) persoanele juridice care, cu un an înainte de începerea perioadei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, precum şi de către persoanele juridice cu capital străin sau mixt;
    f) persoanele anonime sau în numele unor terţi;
    g) persoanele fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
    h) organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere sau religioase.
    (4) Toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul cu menţiunea „Fond electoral”.
    (5) Concurenţilor electorali li se interzice să ofere alegătorilor bani, să le distribuie fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere.
    (6) Prevederile alin. (5) nu se vor aplica în cazul cadourilor simbolice, reprezentînd publicitate electorală sau politică, confecţionate din mijloace declarate de pe contul „Fond electoral”, care poartă simbolica concurentului electoral şi a căror valoare de piaţă nu depăşeşte 2 unităţi convenţionale.
    (7) Banca în care sînt deschise conturi cu menţiunea „Fond electoral” informează Comisia Electorală Centrală despre mijloacele băneşti virate în contul concurenţilor electorali zilnic ori la cererea Comisiei.
    (8) În termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale, radiodifuzorii sînt obligaţi să dea publicităţii condiţiile în care oferă spaţiu publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte servicii conexe concurenţilor electorali, informînd Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Comisia Electorală Centrală publică aceste informaţii pe pagina sa oficială.
    (9) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să ofere sprijin Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie în activitatea de supraveghere şi control al respectării legislaţiei cu privire la finanţarea campaniilor electorale.
    (10) Prevederile prezentului cod referitoare la condițiile, modul, restricțiile și responsabilitatea finanțării campaniilor electorale ale candidaților în alegeri, a concurenților electorali și a referendumurilor se vor aplica corespunzător și grupurilor de inițiativă. Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului se aprobă de Comisia Electorală Centrală.  

[Art.38 al.(10) introdus prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

      [Art.38 în redacția LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[Art.38 modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

[Art.38 modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.38 modificat prin LP796-XV din  25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.38 modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

[Art.38 modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

Articolul 381. Registrul de stat al alegătorilor
    (1) Registrul de stat al alegătorilor reprezintă un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei referitoare la cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii legale de a alege. Modul de formare, administrare, corectare şi actualizare a Registrului de stat al alegătorilor se stabileşte prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
    (2) Formarea listelor electorale se face de către Comisia Electorală Centrală în baza Registrului de stat al alegătorilor constituit în baza Registrului de stat al populaţiei, a cărui autoritate deţinătoare pune gratuit la dispoziţia Comisiei, în fiecare an, cel tîrziu pînă la data de 31 ianuarie, precum şi periodic, iar în cazul desfăşurării alegerilor – şi odată cu anunţarea datei alegerilor, datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării Registrului de stat al alegătorilor.
    (3) În Registrul de stat al alegătorilor se înscriu pentru fiecare alegător următoarele date:
    a) numele şi prenumele;
    b) data, luna şi anul naşterii;
    c) numărul de identificare de stat (IDNP);
    d) adresa de domiciliu (ţara, localitatea, strada, casa, apartamentul);
    e) adresa de reşedinţă (ţara, localitatea, strada, casa, apartamentul);
    f) seria şi numărul actului de identitate (buletin de identitate, paşaport, livret).
    (4) Alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi alegătorii aflaţi temporar în străinătate, la cererea lor, se înscriu în Registrul de stat al alegătorilor cu datele corespunzătoare ultimei adrese de domiciliu sau de reşedinţă.
    (5) Persoanele decedate şi persoanele care au pierdut cetăţenia Republicii Moldova se radiază din Registrul de stat al alegătorilor conform informaţiei prezentate de autoritatea deţinătoare a Registrului de stat al populaţiei. Persoanele care au pierdut drepturile electorale se menţin în Registrul de stat al alegătorilor cu menţiunea „A pierdut dreptul electoral” şi nu se includ în listele electorale.
    (6) Datele şi informaţiile cuprinse în Registrul de stat al alegătorilor sînt destinate exclusiv proceselor electorale şi sînt accesibile pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, fiecare alegător avînd acces doar la informaţia personală.

[Art.381 în partea ce ţine de Registrul de stat al alegătorilor și listele electorale, se pun în aplicare de la 06.06.14 prin LP74 din 16.04.14, MO147-151/06.06.14 art.331]

[Art.381 introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; prevederile date vor fi puse în aplicare începînd cu anul 2015]

Articolul 382. Rapoartele privind finanţarea
                             campaniilor electorale
    (1) Partidele politice şi blocurile electorale, precum şi candidaţii independenţi, în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, o dată la două săptămîni, un raport despre mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală, atît în format electronic cît şi pe suport de hîrtie, sub semnătura persoanelor responsabile. Modelul raportului se aprobă de către Comisia Electorală Centrală şi conţine următoarele informaţii:

[Art.382 al.(1) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

a) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice care a donat mijloace financiare;
    b) lista tuturor donaţiilor primite, inclusiv natura şi valoarea fiecărei donaţii în bani, mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii;
    c) valoarea totală a donaţiilor şi numărul donatorilor;
    d) lista donaţiilor rambursate ca urmare a depăşirii plafoanelor stabilite la  art. 38 alin. (1)  lit. d);
    e) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice căreia i-au fost achitate mijloace financiare din contul „Fond electoral” şi scopul cheltuielilor respective;
    f) sumele datoriilor, numerele actelor financiare de evidenţă şi alte informaţii concludente;
    g) informaţia contabilă a persoanelor juridice fondate sau controlate în alt mod de partidul politic respectiv pentru perioada corespunzătoare.
    (2) Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale, primite în condiţiile alin. (1), sînt verificate în prealabil de Comisia Electorală Centrală în ceea ce priveşte caracterul complet al informaţiei şi corespunderea cu cerinţele de întocmire a acestora.
    (3) Dacă raportul prezentat de un partid politic, bloc electoral sau candidat independent în condiţiile alin. (1) este incomplet, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite concurentului electoral respectiv date suplimentare, iar acesta este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare din momentul solicitării.
    (4)  Rapoartele sînt plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la primirea lor, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (5) Candidaţii independenţi în alegerile locale vor prezenta la consiliul electoral de circumscripţie corespunzător, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, o dată la două săptămîni, rapoarte privind veniturile acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală, conform modelului de raport aprobat de Comisia Electorală Centrală. În termen de 2 zile de la recepţionarea rapoartelor, consiliile electorale de circumscripţie vor asigura accesul persoanelor interesate la rapoartele prezentate de candidaţii independenţi şi le vor expedia spre publicare pe paginile web ale autorităţilor administraţiei publice locale corespunzătoare, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (6) Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale pentru întreaga perioadă electorală se vor prezenta la Comisia Electorală Centrală de către concurenţii electorali înregistraţi  cel tîrziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor. Rapoartele se publică pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la recepţionarea lor, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (7) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă formulare pentru rapoartele privind veniturile şi cheltuielile din campania electorală. La rubrica cheltuieli se vor include următoarele informaţii:
    a) costurile întrunirilor şi evenimentelor electorale, inclusiv costurile aferente (chirie, scenă, prestaţii scenice, sonorizare, standuri, afişe, cheltuieli de protocol, securitate, reflectarea evenimentului în mass-media etc.);
    b) cheltuielile de publicitate, inclusiv la televiziune, radio, în alte mijloace de informare electronice, în presa scrisă, pe panouri, pe alte platforme publicitare stradale sau mobile;
    c) cheltuielile pentru materialele promoţionale, inclusiv pentru programul electoral al partidului, postere, steguleţe, tricouri, alte articole promoţionale oferite gratuit în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (6);
    d) cheltuielile pentru transportul de persoane şi bunuri;
    e) costul serviciilor de sondare a  opiniei publice;
    f) costurile suplimentare de întreţinere: pentru închirierea unor birouri în scop electoral, pentru salariile personalului angajat temporar în scop electoral;
    g) costurile de delegare sau detaşare a persoanelor;
    h) cheltuielile de consultanţă electorală şi politică.
    (8) Dacă informaţia prezentată de un partid politic sau bloc electoral în condiţiile alin. (7) este incompletă, Comisia Electorală Centrală are dreptul să solicite concurentului electoral respectiv date suplimentare privind mărimea fiecărei încasări în contul acestuia şi despre provenienţa acestor mijloace.

[Art.382 introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

Capitolul 5

LISTELE ELECTORALE

    Articolul 39. Listele electorale
    (1) Listele electorale, întocmite în baza Registrului de stat al alegătorilor, sînt liste ce cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază ori îşi au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare. Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa. Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale se aprobă de Comisia Electorală Centrală.
    (2) În lista electorală se indică:
    a) localitatea şi numărul secţiei de votare;
    b) numele şi prenumele, anul naşterii alegătorului;
    c) domiciliul/reşedinţa alegătorului;
    d) numărul de identificare de stat (IDNP);
    e) seria şi numărul actului de identitate.
    (3) Listele electorale se întocmesc, în cazul comunelor, pe sate şi, după caz, pe străzi, iar în cazul oraşelor şi municipiilor – pe străzi şi blocuri, repartizarea alegătorilor făcîndu-se în baza informaţiei prezentate de autorităţile administraţiei publice locale respective.
    (4) Listele electorale incluzînd militarii aflaţi în unităţi militare, precum şi membrii familiilor acestora, alţi alegători care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare, se întocmesc pe baza datelor prezentate de comandanţii unităţilor militare respective. Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare, precum şi membrii familiilor lor, se înscriu în listele electorale de la domiciliu.
    (5) Pentru secţiile de votare constituite în sanatorii şi case de odihnă, în spitale şi alte instituţii curative staţionare, listele electorale se întocmesc pe baza propriei declaraţii de şedere ori a datelor prezentate de conducătorii instituţiilor menţionate.
    (6) Pentru secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc şi pe baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective. La începutul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor electorale încetează. Listele actualizate se trimit imediat Comisiei Electorale Centrale.
    (7) În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului precedent, la solicitarea alegătorului şi pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare, îi eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea acestuia, semnînd în lista electorală în dreptul numelui său, la rubrica „Notă”, unde este indicată data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.
    (8) Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul administraţiei publice locale pentru a putea fi înscrise în lista de alegători la secţia de votare corespunzător locului şederii. Autorităţile administraţiei publice locale respective comunică neîntîrziat informaţia în cauză Comisiei Electorale Centrale.
    (9) Listele electorale se transmit de către Comisia Electorală Centrală autorităţilor administraţiei publice locale/misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare cu cel puţin 22 de zile înainte de ziua alegerilor, în 3 exemplare oficiale, ştampilate şi cu alte semne de protecţie pe fiecare pagină. Două exemplare ale listelor se transmit imediat biroului electoral al secţiei de votare, iar un exemplar se păstrează la primărie/misiunea diplomatică sau oficiul consular.
    (10) Modificări în listele electorale pot fi solicitate de către alegători Comisiei Electorale Centrale sau biroului electoral cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Biroul electoral comunică imediat Comisiei Electorale Centrale modificările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare: cererea şi declaraţia alegătorului, copia actelor de identitate.

[Art.39 în partea ce ţine de Registrul de stat al alegătorilor și listele electorale, se pun în aplicare de la 06.06.14 prin LP74 din 16.04.14, MO147-151/06.06.14 art.331]

[Art.39 în redacția LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.39 modificat prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]
      [Art.39 modificat prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]
      [Art.39 modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
      [Art.39 modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]
      [Art.39 modificat prin LP176-XVI /22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]
      [Art.39 modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]
      [Art.39 modificat prin LP894-XVI din 23.03.00, MO59/25.05.00]
      [Art.39 modificat prin LP1439-XIV din 28.12.00, MO49/03.05.01]
      [Art.39 modificat prin LP268-XVI din 04.02.99, MO22/04.03.99]

[Sintagma "pe baza vizei de reşedinţă" din art.39 alin.(6) se decalră neconstituţională prin HCC15 din 27.05.98]
    
Articolul 40. Verificarea listelor electorale

(1) Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, precum şi se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor. Un exemplar al listei se păstrează la primărie. Alegătorilor li se comunică, cel tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, prin toate mijloacele de comunicare disponibile (mass-media, telefon, afişe, internet), sediul secţiei de votare la care ei vor putea vota.

[Art.40 al.(1) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.40 al.(1) modificat prin LP176-XVI /22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.40 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

      [Art.40 al.(1) modificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

(2) Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor. Ei au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore, iar deciziile acestora pot fi contestate de subiecţii interesaţi în instanţa de judecată, după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare sau includere în listă.

[Art.40 al.(2) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

[Art.40 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.40 al.(2) modificat prin LP176-XVI /22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

(3) Comisia Electorală Centrală elaborează şi aprobă procedura de întocmire, verificare şi actualizare a listelor electorale, reglementînd expres aspectele privind: transmiterea listelor la birourile electorale; includerea/excluderea alegătorilor de către membrii biroului electoral al secţiei de votare; prezentarea ulterioară a listelor electorale finale şi alte aspecte necesare.

[Art.40 al.(3) introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Capitolul 6

DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR

Articolul 41. Desemnarea candidaţilor

    (1) În cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale, procesul de desemnare a candidaţilor începe cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor şi se termină cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. În cazul alegerilor locale, desemnarea candidaturilor se efectuează după constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie conform art. 120.

[Art.41 al.(1) în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.41 al.(1) modificat prin LP176-XVI /22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.41 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.41 al.(1) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

[Art.41 al.(1) în redacţia LP268-XVI din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(2) Dreptul de a desemna candidaţi pentru alegeri, în cazul în care se întrunesc toate condiţiile stabilite de prezentul cod, îl au:

a) partidele şi alte organizaţii social-politice înregistrate, în modul stabilit, pînă la stabilirea datei alegerilor, în conformitate cu statutele (regulamentele) lor şi cu legislaţia în vigoare;

[Art.41 al.(2), lit.a) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.41 al.(2) lit.a) modificată prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.41 al.(2) lit.a) modificată prin LP1422-XIV din 15.12.00, MO166/31.12.00]

[Art.41 al.(2) lit.a) modificată prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

b) blocurile electorale, formate pe baza deciziilor adoptate conform statutelor (regulamentelor) partidelor şi altor organizaţii social-politice ce le-au constituit, care sînt înregistrate de Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale şi alegerilor locale generale, sau de consiliile electorale de circumscripţie, în cazul alegerilor noi. Candidaţii vor fi desemnaţi în decursul a 15 zile de la data constituirii blocurilor electorale, iar în cazul în care acestea s-au constituit pînă la începerea perioadei electorale – în decursul a 15 zile de la începerea acestei perioade;

[Art.41 al.(2), lit.b) modificată prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.41 al.(2), lit.b) introdusă prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.41 al.(2), lit.b) exclusă prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.41 al.(2), lit.b) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

c) cetăţenii Republicii Moldova care  îşi  înaintează propria candidatură (candidaţii independenţi).

       (21) Listele candidaților pentru alegerile parlamentare și locale vor fi întocmite respectîndu-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.  

[Art.41 al.(21) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]

(3) Declaraţiile candidaţilor privind consimţămîntul lor de a candida se depun după cum urmează:

    a) declaraţiile candidaţilor la alegerile în Parlament și ale candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova se depun la Comisia Electorală Centrală;

[Art.41 al.(3), lit.a) în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.41 al.(3), lit.a) modificată prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

b) declaraţiile candidaţilor pentru funcţiile de primar şi de consilier al consiliului local în cazul alegerilor locale se depun la consiliile electorale de circumscripţie.

[Art.41 al.(3), lit.b) modificată prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.41 al.(3), lit.b) sintagma "funcţiile de primar şi" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]

[Art.41 al.(3), lit.b) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.8]

Articolul 42. Colectarea semnăturilor în susţinerea

                     candidatului independent şi pentru iniţierea

                     referendumului

(1) Semnăturile se colectează numai în susţinerea candidatului independent sau pentru iniţierea referendumului. În cazul alegerilor locale, semnăturile se colectează numai în circumscripţiile în care candidează candidaţii independenţi.

[Art.42 al.(1) modificat prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.42 al.(1) modificat prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

[Art.42 al.(1) modificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

(2) Au dreptul de a colecta semnături candidaţii independenţi şi membrii grupurilor de iniţiativă care desemnează şi/sau susţin candidaţii independenţi la alegeri, persoanele împuternicite de aceştia, precum şi membrii grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului.

[Art.42 al.(2) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

(3) În listele de colectare a semnăturilor în susţinerea candidatului independent, precum şi pentru iniţierea referendumului, denumite în continuare liste de subscripţie, se indică  numele şi prenumele, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de muncă, domiciliul şi apartenenţa politică a candidatului, precum şi numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile. Lista de subscripţie va conţine numai semnături ale susţinătorilor care domiciliază  într-o singură localitate.

(4) În lista de subscripţie, susţinătorul candidatului, precum şi susţinătorul iniţierii referendumului completează personal numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, data la care semnează în listă şi îşi aplică semnătura. În cazul în care susținătorul candidatului nu poate, din motive obiective, să completeze personal datele solicitate, acestea sînt completate de membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, semnătura în lista de subscripție fiind aplicată nemijlocit de susținător, iar în caz de imposibilitate, de un reprezentant legal al acestuia.

[Art.42 al.(4) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.42 al.(4) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(5) Un alegător poate susţine, prin semnătură, un singur candidat în cadrul unui scrutin.

[Art.42 al.(5) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(6) Persoana care colectează semnăturile alegătorilor semnează fiecare foaie din listele de subscripţie în prezenţa conducătorului autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu s-au colectat semnăturile. La sfîrşitul fiecărei foi din listele de subscripţie, colectorul face o menţiune, atestînd faptul că semnăturile au fost colectate de el personal şi că el confirmă autenticitatea semnatarilor, apoi semnează. Lista de subscripţie se autentifică prin aplicarea, pe fiecare foaie, a ştampilei autorităţii administraţiei publice locale respective.

Articolul 43. Prezentarea şi verificarea listelor de subscripţie

(1) După primirea listelor de subscripţie, organul electoral respectiv începe verificarea autenticităţii semnăturilor de pe liste, dreptul de vot al persoanelor înscrise în liste, adresa domiciliului acestora.Verificarea se efectuează în decursul a 5 zile de la data primirii listelor.

[Art.43 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.43 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.43 al.(1) modificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

[Art.43 al.(1) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(2) Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripțieinformează persoanele care au prezentat liste de subscripţie despre rezultatele verificării, anunţă numărul total al persoanelor incluse în listele de subscripţie prezentate de fiecare candidat la alegeri, precum şi numărul semnăturilor valabile.

[Art.43 al.(2) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

(3) Persoanele care colectează semnăturile în listele de subscripţie sînt responsabile de asigurarea autenticităţii datelor din acestea.

[Art.43 al.(3) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(4) Se consideră nule şi neavenite:

a) listele de subscripţie întocmite pînă la data începerii perioadei de desemnare a candidaţilor;

b)  semnăturile din listele de subscripţie considerate ca fiind false;

c)  listele de subscripţie care au fost completate fără a fi respectate cerinţele prevăzute la art.42 alin. (4) și (6).   

[Art.43 al.(4), lit.c) modificată prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.43 al.(4) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.43 al.(4) modificat prin LP176-XVI  din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

Articolul 44. Înregistrarea candidaţilor

    (1) Pentru înregistrarea candidaţilor, Comisiei Electorale Centrale sau consiliilor electorale de circumscripţie li se prezintă, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, următoarele documente:
    a) procesul-verbal al şedinţei organului central sau teritorial al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea candidatului (listei de candidaţi întocmite conform prevederilor art. 79 şi 126);
    b) listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului independent;
    c) datele biografice ale candidatului;
    d) declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
    e) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
    f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
    g) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validată;
    h) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3);
    i) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie;
    j) copia de pe actul de identitate al candidatului.  

[Art.44 al.(1) în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.41 al.(1) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.44 al.(1) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]


[Art.44 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.44 al.(1) modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.44 al.(1) modificat prin prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03]

[Art.44 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

[Art.44 al.(1) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

[Art.44 al.(1) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

    (2) Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale, şi candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înregistrare numai după ce Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de circumscripţie respective fac publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor. Această informaţie este dată publicităţii în termen de 2 zile de la începerea perioadei de desemnare a candidaţilor. Intervalul de timp dintre momentul adoptării hotărîrii de stabilire a locului şi timpului primirii documentelor şi ora stabilită pentru primirea documentelor trebuie să fie de cel puţin 24 de ore. În cazul în care reprezentanţi ai mai multor partide, mai multor organizaţii social-politice, a mai multor blocuri electorale, mai mulţi candidaţi independenţi depun în acelaşi timp toate documentele necesare la biroul desemnat pentru înregistrare, ordinea de primire a documentelor se stabileşte prin tragere la sorţi conform regulamentului elaborat de Comisia Electorală Centrală şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Art.44 al.(2) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.44 al.(2) modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.44 al.(2) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.44 al.(2) introdus prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84; al.(2)-(6) devin al.(3)-(7)]

(3) Organul electoral respectiv efectuează  înregistrarea sau refuză înregistrarea candidaţilor desemnaţi în alegeri  în decursul a 7 zile de la data primirii actelor enumerate la alin.(1).

[Art.41 al.(3) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]

(31) În cadrul aceloraşi alegeri, o persoană poate candida la mai multe funcţii elective doar din partea unui singur partid sau bloc electoral.

[Art.44 al.(31) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.44 al.(31) introdus prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

(4) Candidaţii desemnaţi  în alegeri nu pot fi angajaţi şi  nu  pot desfăşura activităţi în cadrul nici unui consiliu sau birou electoral pe durata alegerilor în cauză.

(5) Organul electoral respectiv va elibera candidaţilor înregistraţi legitimaţii de candidaţi  în cel mai scurt timp posibil, dar nu  mai tîrziu de 3 zile de la data înregistrării.

(6) Organul electoral  respectiv va da publicităţii în mijloacele de informare în masă finanţate de la buget hotărîrile sale privind înregistrarea candidaţilor independenţi sau a listei lor de candidaţi.

(7) După expirarea termenului prevăzut pentru înregistrarea candidaţilor, organul electoral respectiv publică integral lista candidaţilor pe care i-a înregistrat, indicînd în ea numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, apartenenţa politică, profesia (ocupaţia) candidaţilor, precum şi denumirea partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral care i-a desemnat. Listele de candidaţi vor fi disponibile pentru consultare la fiecare secţie de votare.

[Art.44 al.(7) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.44 al.(7) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.44 modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

Capitolul 7

CAMPANIA ELECTORALĂ

Articolul 45. Persoanele de încredere ale concurenţilor

                      electorali

(1) Concurenţii electorali pot avea persoane de încredere în fiecare circumscripţie electorală. Persoanele de încredere îi ajută pe concurenţii electorali la desfăşurarea campaniilor electorale ale acestora, fac agitaţie electorală în favoarea lor şi le reprezintă interesele în relaţiile cu autorităţile publice, cu alegătorii, cu consiliile şi birourile electorale. Numărul persoanelor de încredere se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală  sau de consiliul electoral de circumscripţie respectiv.

(2) Concurenţii electorali îşi selectează în mod independent persoanele de încredere, îi prezintă organului electoral respectiv care îi înregistrează şi le eliberează legitimaţii.

(3) Comisia Electorală Centrală înregistrează persoanele de încredere ale concurenţilor electorali în alegerile Parlamentului și ale candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. În cazul alegerilor pentru funcţiile de primar şi consilier al consiliului local, persoanele de încredere ale candidaţilor sînt înregistrate de către consiliul electoral de circumscripţie respectiv.

[Art.45 al.(3) în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.45 al.(3) modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.45 al.(3) sintagma "funcţiile de primar sau" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]

[Art.45 al.(3) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.45 al.(3) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

(4) Concurenţii electorali  pot,  în orice moment  pînă la ziua precedentă alegerilor, să suspende împuternicirile persoanelor lor de încredere şi să le înlocuiască cu alte persoane.

(5) La cererea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, acestea pot fi degrevate de atribuţiile de la locul de muncă permanent fără menţinerea salariului. Ele nu pot fi remunerate nici din mijloacele alocate pentru desfăşurarea alegerilor. Pe parcursul campaniei electorale, persoanele de încredere nu pot fi concediate sau private de atribuţiile de la locul de muncă fără consimţămîntul lor.

[Art.45 al.(5) în redacţia LP26XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(6) Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali deţinătoare de funcţii  publice nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice în campaniile electorale.

Articolul 46. Drepturile garantate ale concurenţilor

                     electorali

(1) Concurenţii electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale în folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii, finanţate de la buget.

(2) Tuturor concurenţilor electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.

(3) Candidaţii, pe durata campaniei electorale, beneficiază de dreptul de a fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent fără menţinerea salariului.

[Art.46 al.(3) în redacţia LP75-XVI din 23.03.07, MO43-46/30.03.07 art.194]

[Art.46 al.(3) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.46 al.(3) modificat prin LP842-XV din 14.02.02, MO26/14.02.02 art.136]

[Art.46 al.(3) în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.46 al.(3) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99]

[Art.46 al.(4) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.46 al.(4) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

[Art.46 al.(4) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(5) Pe durata  perioadei electorale, candidaţii nu pot fi concediaţi ori transferaţi la o altă muncă sau funcţie fără acordul lor, precum şi nu pot fi traşi la răspundere penală, arestaţi, reţinuţi sau supuşi unor sancţiuni administrative fără consimţămîntul organului electoral care i-a înregistrat, cu excepţia cazurilor de infracţiuni flagrante.

[Art.46 al.(5) modificat prin LP176-XVI /22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.46 al.(5) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

[Art.46 al.(6) exclus prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00; al.(7)-(9) devin al.(6)-(8)]

[Se declară neconstituţional prevederile art.46, al.6 prin HCC43 din 27.07.99]

(6) Concurentul electoral poate să-şi retragă candidatura printr-o declaraţie scrisă, adresată organului electoral care l-a înregistrat, dar nu mai tîrziu de 7 zile pînă la ziua alegerilor. Partidele, organizaţiile social-politice şi blocurile electorale pot opera orice modificări în listele înregistrate, cu respectarea acestui termen şi a prevederilor articolelor 79 şi 126. După expirarea termenului menţionat, înregistrarea concurentului electoral poate fi anulată doar de organul electoral care l-a înregistrat, în baza deciziei instanţei de judecată, precum şi în caz de deces al acestuia sau survenire a condiţiilor stabilite la art.13 alin.(2).

[Art.46 al.(6) modificat prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.46 al.(6) modificat prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

[Art.46 al.(6) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.46 al.(6) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

      [Art.46 al.(6) în redacţia LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

(61) Cererea de retragere a candidatului de pe lista concurentului electoral depusă în termenul prevăzut la alin.(6) este examinată de organul abilitat al partidului în decursul a 3 zile.

[Art.46 al.(61) introdus prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

(7) Dacă concurentul electoral îşi retrage candidatura sau înregistrarea este anulată după ce buletinele de vot au fost tipărite, în buletin, în dreptul acestuia, biroul electoral al secţiei de votare va aplica ştampila cu menţiunea "Retras".

[Art.46 al.(7) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 ar.677]

(8) Concurentul electoral care şi-a retras candidatura este obligat să recupereze mijloacele tehnico-materiale şi financiare ce i-au  fost alocate din buget pentru a-şi desfăşura campania electorală.

    Articolul 47. Agitaţia electorală
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova, partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.
    (2) Exerciţiul acestui drept poate fi supus unor formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, ocrotirea sănătăţii sau protecţia moralei, protecţia reputaţiei, apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.
    (21) Se interzice concurenţilor electorali să implice sub orice formă persoanele care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova în acţiunile de agitaţie electorală.
    [Art.47 al.(21) introdus prin LP61 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.138]
    (3) Agitaţia electorală se admite numai după înregistrarea concurentului electoral de către organul electoral.
    (4) Modalitatea plasării în condiţii egale a publicităţii electorale pe panourile publicitare, inclusiv pe cele aflate în proprietate privată, se aprobă de Comisia Electorală Centrală şi se aduce la cunoştinţa publică concomitent cu începerea perioadei electorale.
    (5) Concurenţii electorali pot organiza întîlniri cu alegătorii, autorităţile administraţiei publice locale fiind obligate să asigure posibilitatea desfăşurării unor astfel de întîlniri în termene şi în condiţii egale. Organele electorale pot fi sesizate în cazul neregulilor constatate în legătură cu organizarea şi desfăşurarea întîlnirilor.
    (6) Candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele administrative) în campaniile electorale, iar autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decît pe bază de contract, în condiţii de egalitate pentru toţi concurenţii electorali.
    (61) Nu pot fi utilizate în scop de publicitate electorală imagini ce reprezintă instituţii de stat sau autorităţi publice, atît din ţară cît şi de peste hotare, ori organizaţii internaţionale. Se interzice combinarea de culori şi/sau sunete care invocă simboluri naţionale ale Republicii Moldova ori ale altui stat, utilizarea materialelor în care apar personalităţi istorice ale Republicii Moldova sau de peste hotare, simbolistica unor state străine sau organizaţii internaţionale sau imaginea unor persoane oficiale străine.
    [Art.47 al.(61) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]
    (7) Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate ca, în termen de 3 zile de la data începerii perioadei electorale, să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral, un minim de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii. Deciziile (dispoziţiile) respective sînt afişate imediat la sediul acestor autorităţi şi sînt aduse la cunoştinţa subiecţilor interesaţi prin intermediul mijloacelor de informare în masă, al altor mijloace de comunicare disponibile.
    (8) În ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală. Interdicţia dată nu se referă la informaţiile deja plasate în internet şi la afişele expuse anterior.
    [Art.47 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Capitolul 8

BULETINELE DE VOT

Articolul 48. Modelul buletinelor de vot

    (1) Modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului și Președintelui Republicii Moldova se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. Modelul buletinului de vot pentru alegerile locale se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, iar textul se aprobă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie respectiv.

[Art.48 al.(1) în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.48 al.(1) modificat prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.48 al.(1) modificat prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.48 al.(1) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

(2) Buletinul de vot se divizează în  patrulatere, corespunzător numărului de concurenţi electorali care participă la alegeri. Dimensiunile patrulaterului trebuie să fie suficiente pentru a cuprinde numele şi prenumele candidatului, denumirea partidului, altei organizaţii social-politice blocului electoral, care a înaintat lista de candidaţi sau candidatul respectiv, semnul sau simbolul electoral al concurentului  electoral, la dorinţa acestuia. Nu se admite identitatea de semne sau de simboluri electorale.

[Art.48 al.(2) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.48 al.(2) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.48 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.48 al.(2) modificat prin LP276 din 04.11.05, MO151/11.11.05 art.728]

[Art.48, al.(2) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.48 al.(2) modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

(3) Concurenţii electorali se înscriu în buletine în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic de către organul electoral respectiv.

[Art.48 al.(3) în redacţia LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

(4) În patrulater, în partea stîngă, se imprimă semnul sau simbolul concurentului electoral care a înaintat lista de candidaţi sau candidatul respectiv ori semnul electoral al candidatului independent, la dorinţa acestuia. Semnele şi simbolurile electorale sînt prezentate organului electoral  respectiv odată cu documentele pentru înregistrarea concurenţilor electorali.

[Art.48 al.(4) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(5) În fiecare patrulater, în partea dreaptă, la o distanţă egală de latura de sus şi cea de jos, se imprimă un cerc cu diametrul de 15 mm, în care alegătorul aplică ştampila cu inscripţia "Votat" dacă îşi dă votul pentru concurentul electoral respectiv.

[Art.48 al.(5) modificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

(6) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu Legea cu privire la  funcţionarea limbilor vorbite pe  teritoriul  Republicii Moldova.

(7) În cazul efectuării concomitente a cîtorva tipuri de alegeri, buletinele de vot trebuie să se deosebească după culoare.

Articolul 49. Pregătirea buletinelor de vot

(1) Buletinele de vot se tipăresc conform instrucţiunilor organelor electorale respective. Membrii Comisiei Electorale Centrale sînt obligaţi să asiste, iar reprezentanţii concurenţilor electorali pot să asiste la confecţionarea matriţei buletinului de vot, la tipărirea buletinelor de vot, precum şi la lichidarea matriţei.   

    [Art.49 al.(1) modificat prin LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

[Art.49 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(2) Buletinele de vot se tipăresc pe hîrtie opacă (mată), cel mai tîrziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilor într-o cantitate corespunzătoare numărului de alegători. Pe fiecare buletin se aplică două numere, care corespund numărului de ordine al circumscripţiei şi numărului de ordine al secţiei de votare respective. După tipărire, buletinele de vot se pliază astfel ca partea pe care alegătorul aplică ştampila "Votat" să nu fie vizibilă.

[Art.49 al.(2) modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.49 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.49 al.(2) modificat prin LP176-XVI /22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.49 al.(2) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

(3) Buletinele de vot tipărite se păstrează la consiliul electoral de circumscripţie şi se remit, în ajunul alegerilor, biroului electoral al secţiei de votare în baza unui act de predare. Birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova Comisia Electorală Centrală le expediază buletinele de vot cu cel puţin 3 zile înainte de ziua alegerilor, pornind de la numărul estimativ de alegători stabilit în baza informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi a celei acumulate de Comisia Electorală Centrală, dar nu mai mult de 3000 de buletine de vot pentru fiecare secţie de votare.

[Art.49 al.(3) modificat prin LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

[Art.49 al.(3) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.49 al.(3) modificat prin LP1439-XIV din 28.12.00, MO49/03.05.01]

(4) Localul în care se păstrează buletinele de vot este păzit de poliţie. Au acces la buletinele de vot numai preşedintele consiliului electoral de circumscripţie respectiv sau preşedintele biroului electoral al secţiei  de votare respectiv, însoţit de cel  puţin  doi membri ai consiliului sau biroului.

(5) Reprezentanţii concurenţilor electorali, precum şi alegătorii au dreptul să ia cunoştinţă de modelele buletinelor de vot la biroul electoral respectiv.

[Art.49 al.(5) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(6) În cadrul alegerilor parlamentare și prezidențiale, buletinele de vot vor fi expediate consiliilor electorale de circumscripţie de către Comisia Electorală Centrală cel mai tîrziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor.

[Art.49 al.(6) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.49 al.(6) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.49 al.(6) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

Capitolul 9

VOTAREA

Articolul 50. Timpul şi locul votării

Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor.

Articolul 51. Condiţiile votării

(1) În timpul  rezervat votării se interzice de a închide localul de votare  şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine  în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea votării. În aceste cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de  votare poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care va aduce localul secţiei de votare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local, înştiinţînd despre acest fapt alegătorii.

[Art.51 al.(1) modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

(11) La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare suspendat conform alin.(1) nu poate fi reluat în timp de 2 ore, votarea se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăşi 2 săptămîni, iar Comisia Electorală Centrală, în termen de 3 zile, va adopta o hotărîre privind data reluării votării suspendate. Procesul de votare se reia în aceleaşi condiţii juridice.

[Art.51 al.(11) introdus prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

(2) Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească localul secţiei de votare în timpul suspendării votării.

Articolul 52. Organizarea votării

(1) Votarea se efectuează în localuri special amenajate cu mese la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine sau camere pentru vot secret şi cu urne de vot. Urnele se instalează în aşa  fel  încît alegătorul, pentru a se apropia de ele, să traverseze neapărat cabina sau camera pentru vot secret. Localul secţiei de votare trebuie să fie dotat cu un număr suficient de cabine sau camere pentru a se evita aglomeraţia.

(2) Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare şi evitarea aglomeraţiei, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte un traseu pentru alegători, începînd de la intrare, spre mesele la care se eliberează buletinele, pe urmă spre cabinele de vot secret şi urnele de vot.

(3) Secţia de votare trebuie să fie amenajată astfel  încît să permită  membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi altor persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale, să supravegheze, în  mod continuu, toate aspectele  procesului de votare, inclusiv identificarea alegătorului, înmînarea buletinelor şi introducerea lor în urnele de vot, numărarea voturilor şi întocmirea proceselor-verbale.

(4) Secţia de votare se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale cu cabine, urne de vot şi celelalte materiale necesare.

(5) Responsabilitatea pentru organizarea votării, pentru secretul exprimării voinţei alegătorilor, pentru amenajarea localurilor şi pentru menţinerea în ele a ordinii cuvenite o poartă biroul electoral al secţiei de votare.

Articolul 53. Efectuarea votării

(1) Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui şi i se aplică în fişa de însoţire a buletinului de identitate sau în actul în a cărui bază votează ştampila cu menţiunea care confirmă votarea în ziua respectivă.

[Art.53 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.53 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.53 al.(1) modificat prin LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801]

[Art.53 al.(1) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

(2) Alegătorii din raza secţiei de votare care nu sînt înscrişi în listele electorale se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză. În aceeaşi listă suplimentară, în care se va indica numele şi prenumele alegătorului, data şi locul naşterii, ultimul loc de domiciliu în Republica Moldova, numărul de identificare de stat (IDNP), se înscriu şi:
    a) alegătorii care au venit la secţia de votare cu certificatul pentru drept de vot. Certificatul pentru drept de vot rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară;

[Art.53 al.(2), lit.a) modificată prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.53 al.(2), lit.a) modificată prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

b) persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare;

    c) alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă.

[Art.53 al.(2), lit.c) în redacţia LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]

[Art.53 al.(2) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.53 al.(2) modificat prin LP1439-XIV din 28.12.00, MO49/03.05.01]

[Art.53 al.(2) în redacţia LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

    NOTĂ:

    [Art.53 al.(2) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10 cu excepţia prevederii ce ţine de introducerea în lista suplimentară a numărului de identificare de stat (IDNP), care va pune în aplicare începînd anul 2015]

(3) Votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate:

a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;

[Art.53 al.(3), lit.a) modificată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]

[Art.53 al.(3), lit.b) abrogată prin LP61 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.280; în vigoare 01.09.14]

[Art.53 al.(3), lit.b) introdusă prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.53 al.(3), lit.b) abrogată prin LP92 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.298]

[Art.53 al.(3), lit.c) abrogată prin LP61 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.280; în vigoare 01.09.14]

[Art.53 al.(3), lit.c) introdusă prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.53 al.(3), lit.c) abrogată prin LP92 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.298]
      d) buletinul de identitate provizoriu cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;

[Art.53 al.(3), lit.d) modificată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]

e) paşaportul pentru intrare - ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale și referendumului republican, în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova;

[Art.53 al.(3), lit.e) modificată prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

f) legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).

[Art.53 al.(3), lit.f) modificată prin LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

[Art.53 al.(3) în redacţia LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.53 al.(3) introdus prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.53 al.(4) exlus prin LP298 -XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801]

[Art.53 al.(4) exclus prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677, al.(5)-(6) devin al.(4)-(5)]

(31) În secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova, alegătorul completează şi depune o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informat despre răspunderea penală în caz de încălcare  a acestei obligaţii.

[Art.53 al.(31) introdus prin LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]

(4) Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde îşi desfăşoară  activitatea, iar dacă  este necesar, după  înscrierea lor în lista suplimentară  în baza certificatului pentru drept de vot.

[Art.53, al.(4) introdus prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535; al.(3)-(4) devin al.(5)-(6)]

[Art.53 al.(41) abrogat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

[Art.53 al.(41) introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(5) Preşedintele biroului  electoral al secţiei de votare duce evidenţa evenimentelor importante ce au avut loc în timpul votării şi pe parcursul numărării voturilor. La cererea membrilor biroului sau a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, sau a oricărui alegător, preşedintele notează comentariile şi obiecţiile expuse de aceştia în privinţa procedurii votării într-un act care se anexează la procesele-verbale ale biroului electoral al secţiei de votare. Informaţia privind votarea pe listele electorale de bază şi listele electorale suplimentare se transmite o dată la 3 ore, în format electronic şi/sau telefonic Comisiei Electorale Centrale.

[Art.53 al.(5) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.53, al.(5)-(6) devin al.(4)-(5) prin LP176-XVI  din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.53 al.(6) abrogat prin LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]

[Art.53 al.(6) introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(6) Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor care stau în rînd la secţia de votare respectivă să-şi realizeze drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.

[Art.53 al.(6) introdus prin LP216 din 12.07.13, MO173-176/09.08.13 art.590]

Articolul 54. Procedura de completare a buletinului de vot

(1) Buletinul de vot  se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului secţiei de votare, reprezentanţii concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare.

[Art.54 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.54 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(2) Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia "Votat" în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate.

[Art.54 al.(2) modificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

(3) Se interzice scoaterea din  localul secţiei de votare a buletinului eliberat pentru vot.

(4) Un alegător poate vota numai pentru un singur concurent electoral.

[Art.54 al.(5) exclus prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.54 al.(5) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.54 al.(5) în redacţia LP176-XVI  din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.54 al.(5) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.54 al.(5) introdus prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00; al.5-6) devine al.6-7)]

(6) Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal  cu privire la votare şi  în  lista electorală.

(7) Alegătorul introduce în urna de vot buletinul de vot cu ştampila "Votat".

[Art.54 al.(7) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.54 al.(7) în redacţia LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801; în vigoare 01.01.06]

[Art.54 al.(7) în redacţia LP276-XVI din 04.11.05, MO151/11.11.05 art.728]

[Art.54 al.(7) în redacţia LP176-XVI /22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

Articolul 55. Asigurarea securităţii procesului de votare

(1) În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii  biroului, verifică urnele de vot, le sigilează, verifică existenţa listelor electorale, buletinelor de vot, ştampilelor şi întocmeşte un proces-verbal în două exemplare. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi ai biroului electoral şi un exemplar se introduce în urna de vot, după care preşedintele declară votarea deschisă.

[Art.55 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(2) Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secţiei de votare, în pachete legate a cîte 100 de bucăţi, şi se distribuie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membrilor biroului pentru a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.

[Art.55 al.(3) exclus prin LP894-XVI din 23.03.00, MO59/25.05.00; al.(4)-(10) devin al.(3)-(9)]

(3) Membrii biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţii concurenţilor electorali şi persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane de identitate vizibile. Persoanelor care intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi să arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală.

[Art.55 al.(3) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(4) În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat medical. Aceste persoane votează conform listei de alegători pentru votarea la locul aflării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora, iar persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea „Votat la locul aflării”. Prevederile prezentului alineat nu se aplică la votarea în străinătate.

[Art.55 al.(4) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.55 al.(4) modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.55 al.(4) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.55 al.(5) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

    (5) Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate în instituţiile penitenciare, votează în conformitate cu alin. (4), prin deplasarea urnei mobile.

[Art.55 al.(5) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(6) În cazul  în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea din localul secţiei de votare a unei urne de vot mobile, faptul acesta, precum şi lista de alegători care au solicitat votarea la locul aflării sînt aduse la cunoştinţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, oferindu-li-se acestora  posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă cu folosirea, în caz de  necesitate,  a mijloacelor de transport de folosinţă proprie.

[Art.55 al.(6) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.55 al.(6) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

(7) Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii  în localul  de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă preşedintele biroului  electoral al secţiei de votare. Deciziile luate în acest scop sînt executorii pentru toţi.

(8) La toate şedinţele organelor electorale, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale,buletinele de vot, certificatele pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor, au dreptul să asiste:

a) membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare;

b) reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale;

[Art.55 al.(8), lit.b) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

c) observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele electorale respective, precum şi interpreţii acestora, după caz;

[Art.55 al.(8), lit.c) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

d) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.

Nici o altă persoană nu poate rămîne în incinta secţiei de votare mai mult timp decît este necesar pentru votare.

[Art.55 al.(8) în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

(9) Este strict  interzis  a intra în localul de votare cu arme  de foc sau cu arme albe. Reprezentantul forţelor de ordine poate intra în secţia de votare numai în cazul cînd este invitat de preşedintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept.

[Art.55 al.(9) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.55 modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

Capitolul 10

NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA

REZULTATELOR ALEGERILOR

Articolul 56. Numărarea şi totalizarea voturilor

                     de către biroul electoral al secţiei

                     de votare

(1) După expirarea timpului rezervat votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. Biroul electoral al secţiei de votare începe numărarea voturilor.

(2) Înainte de  a se deschide urnele de vot, toate buletinele de vot rămase neutilizate se numără şi se anulează de către biroul electoral al secţiei de votare, aplicîndu-se pe ele ştampila cu menţiunea "Anulat", apoi se leagă separat şi se sigilează.

[Art.56 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677; al.(5) devine al.(3)]

(3) Înainte de numărarea voturilor obţinute de concurenţii electorali, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte numărul alegătorilor, cărora le-au fost eliberate buletinele de vot, pe baza numărului de alegători din listele electorale şi din listele suplimentare în dreptul numelui cărora figurează semnături.

[Art.56 al.(3) în redacţia  LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677; al.(3)-(4) devine al.(4)-(5)] 

(4) După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele biroului  electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschide urnele. Mai întîi se deschid urnele de vot mobile, se numără buletinele din ele, apoi se deschid celelalte urne.

(5) Secţia de votare se asigură cu mese suficiente pentru ca toate buletinele extrase din urne să se numere într-un singur loc, în văzul tuturor membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al celor prezenţi. Pe mesele destinate numărării voturilor se aranjează fanioanele cu denumirea sau numele concurenţilor electorali.

[Art.56 al.(5) modificat prin LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801]

[Art.56 al.(5) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

(6) Buletinele din urnele de vot mobile se numără mai întîi separat, se confruntă cu numărul de buletine ce au fost eliberate în acest scop, apoi se adună la celelalte buletine pentru a număra voturile obţinute de concurenţii electorali.

[Art.56 al.(6) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.56 al.(6) modificat prin LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801]

(7) Conform unei proceduri stabilite de către biroul electoral al secţiei de votare ori dispuse de către Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie, membrii biroului electoral al secţiei de votare deschid buletinele de vot şi determină pentru care concurent electoral s-a votat. Buletinele cu voturile exprimate pentru fiecare concurent electoral se numără şi se leagă separat, iar rezultatele numărării, odată stabilite, se consemnează într-un formular special pentru numărarea voturilor şi se transmit în organul electoral ierarhic superior.

[Art.56 al.(7) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677] 

[Art.56 al.(7) modificat prin LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801]

(8) Înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute de concurenţii electorali, reprezentanţii concurenţilor electorali şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale li se dă posibilitatea de a verifica datele din formularul special pentru numărarea voturilor.

[Art.56 al.(8) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(9) Biroul electoral al secţiei de votare nu  include buletinele nevalabile în numărul total de voturi valabil exprimate.

(10) Din momentul închiderii secţiei de votare, biroul electoral al secţiei de votare rămîne în şedinţă pe parcursul numărării voturilor şi întocmirii proceselor-verbale şi a raportului biroului electoral. Membrii biroului electoral al secţiei de votare rămîn la secţia de votare şi participă la operaţiile electorale, cu excepţia cazurilor de incapacitate fizică sau altor circumstanţe extraordinare.

Articolul 57. Buletinele de vot nevalabile

(1) Se declară nevalabile buletinele:

a) în care numărul de identificare al circumscripţiei şi numărul de identificare al biroului de votare nu corespund cu cel al circumscripţiei şi al biroului de votare respectiv;

[Art.57 al.(1), lit.a) în redacţia LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

b) de alt model decît cel stabilit;

c) în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia "Votat" în  mai multe patrulatere;

[Art.57 al.(1), lit.c) modificată prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

[Art.57 al.(1) lit.c) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.8]

d) în care nu a fost aplicată ştampila cu inscripţia "Votat" în nici un cerc din nici un patrulater;
     [Art.57 al.(1), lit.d) modificată prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

e) în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor electorali;

f) care au fost  deformate sau mîzgălite astfel încît nu este clară opţiunea alegătorului.

(2) Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia "Votat" de mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater sau pe semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul cînd opţiunea alegătorului este clară.

[Art.57 al.(2) introdus prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84; al.(2)-(3) devin al.(3)-(4)]

[Art.57 al.(2) exclus prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

(3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biroului şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot  care urmează a fi declarat nevalabil.

(4) Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare au îndoieli în privinţa valabilităţii buletinului de vot, problema se soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei biroului.

Articolul 58. Procesul-verbal şi raportul biroului

                     electoral al secţiei de votare

(1) Biroul electoral al  secţiei  de  votare  întocmeşte  un proces-verbal, în două exemplare, care cuprinde:

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale;

b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot;

d) numărul de alegători care au participat la votare;

[Art.58 al.(1), lit.e) exclusă prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.58 al.(1), lit.e) introdusă prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535 lit.e)-i) devin f)-j)]

e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare;

[Art.58 al.(1), lit.g) exclusă prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677; lit.f)-l) devin e)-j)]

[Art.58 al.(1), lit.f)-g) introduse prin LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801; lit.f)-j) devin h)-l)]

f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru  fiecare concurent electoral (pentru fiecare opţiune privind  întrebările supuse referendumului);

h) numărul total de voturi valabil exprimate;

[Art.58 lit.g) introdusă prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93; lit.g)-h) devin h)-i)]

i) numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de votare;

j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate.

(2) Modelul procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare, se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală pentru orice tip de alegeri. Consiliul electoral respectiv asigură birourile electorale ale secţiilor de votare cu numărul necesar de formulare ale proceselor-verbale pînă în ziua alegerilor.

[Art.58 al.(2) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.58 al.(2) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

(3) Rezultatul numărării voturilor se examinează în şedinţa biroului electoral al secţiei de votare şi se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi ceilalţi membri ai biroului. Absenţa semnăturii unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Motivele absenţei semnăturilor se menţionează  în raportul biroului.

(4) Procesul-verbal privind rezultatele votării se întocmeşte, în mai multe exemplare, în prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a altor persoane autorizate. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripţie, un exemplar se afişează imediat la intrarea în secţia de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor.

[Art.58 al.(4) modificat prin LP176-XVI  din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.58 al.(4) în redactia LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]

(5) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pregăteşte raportul  biroului pe baza evidenţei ţinute în scris a activităţilor desfăşurate de birou  în perioada electorală. Raportul va conţine o expunere succintă a cererilor şi contestaţiilor privitoare la acţiunile biroului electoral al secţiei de votare şi a hotărîrilor adoptate de birou în baza acestora. Preşedintele semnează raportul şi oferă celorlalţi membri ai biroului posibilitatea de a-şi expune  în scris comentariile şi completările  la raport şi de a-l semna. Cererile şi contestaţiile se vor anexa la raport.

(6) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare predă consiliului electoral de circumscripţie cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiilor de votare, buletinele cu voturile valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral aparte, procesul-verbal, raportul, buletinele nevalabile, anulate sau contestate, cererile şi contestaţiile, toate fiind sigilate într-o cutie (pachet). Transportarea cutiei (pachetului) sigilate va fi însoţită de paza poliţiei, de preşedinte şi de cel puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare. Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova prezintă, pe lîngă actele enumerate, listele suplimentare.

[Art.58 al.(6) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.58 al.(6) modificat prin LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801]

[Art.58 al.(6) modificat  prin LP1439-XIV din 28.12.00, MO49/03.05.01]

(7) Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare se închid într-o cutie (pachet) sigilată, care se păstrează la secţia de votare. După încheierea alegerilor, ştampilele se remit consiliilor electorale de circumscripţie.

[Art.58 al.(7) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.58 al.(7) modificat prin LP298 din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801]

    Articolul 59. Totalizarea rezultatelor votării de către

                          consiliul electoral de circumscripţie

(1) După primirea proceselor-verbale şi raporturilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor din secţiile de votare, consiliul electoral de circumscripţie stabileşte mai întîi numărul de alegători care au participat la alegeri şi comunică imediat această cifră Comisiei Electorale Centrale. În cazul  în care, la alegerile din întreaga circumscripţie, a participat un număr de alegători mai mic decît numărul cerut pentru declararea alegerilor valabile în circumscripţia respectivă, consiliul de circumscripţie înştiinţează Comisia Electorală Centrală despre acest fapt. Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie face un anunţ public prin care declară alegerile nevalabile pe întreaga ţară sau pe circumscripţia dată.

(2) În baza proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, consiliul electoral de circumscripţie stabileşte pe întreaga circumscripţie:

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale;

b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;

   c) numărul de alegători care au primit buletine de vot;

d) numărul de alegători care au participat la votare;

[Art.59 al.(2), lit.e) introdusă prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535; lit.e)-i) devin f)-j)]

e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare;

[Art.59 al.(2), lit.f)-g) introduse prin LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801; lit.f)-j) devin h)-l)]

f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare opţiune privind  întrebările supuse referendumului);

h) numărul total de voturi valabil exprimate;

[Art.59 al.(2), lit.g) introdusă prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93; lit.g)-h) devin h)-i)]

i) numărul buletinelor de vot primite de consiliul electoral de circumscripţie;

j) numărul de buletine neutilizate şi anulate.

[Art.59 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(3) Consiliul electoral de circumscripţie consemnează rezultatele totalizării voturilor pe întreaga circumscripţie într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii consiliului, care au posibilitatea să facă comentarii în scris la procesul-verbal. Copiile procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor, la solicitarea acestora.

[Art.59 al.(3) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.59 al.(3) modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

(4) Consiliul electoral de circumscripţie prezintă procesul-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore după  închiderea secţiilor de votare. O dată cu prezentarea procesului-verbal Comisiei Electorale Centrale, consiliul electoral de circumscripţie afişează, la intrarea în sediul său, o informaţie detaliată privind rezultatele alegerilor pe circumscripţie.

[Art.59 al.(4) modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

Articolul 60. Totalizarea rezultatelor alegerilor

                     de către Comisia Electorală Centrală

În cazul efectuării alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale generale şi a referendumului republican, în baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripţie, Comisia Electorală Centrală întocmeşte, în termen de 5 zile, un proces-verbal care conţine:

[Art.60 al.(1) în redacția  LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.60 al.(1) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale;

b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot;

d) numărul de alegători care au participat la votare;

[Art.60 al.(1), lit.e) exclusă prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.60 al.(1), lit.e) introdusă prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535; lit.e)-g) devin f)-h)]

e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare;

[Art.60 al.(1), lit.f) exclusă prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677; lit.f), h), i), j), k) devin lit.e), f), g),  h), i)]

[Art.60 al.(1), lit.f)-g) introduse prin LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801; lit.f)-h) devin h)-j)]

f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare opţiune privind întrebările supuse referendumului republican);

h) numărul total de voturi valabil exprimate;

[Art.60 al.(1) lit.g) introdusă prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

i) numărul buletinelor de vot tipărite.

[Art.60 al.(1), lit.k) introdusă prin LP298-XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801]

(2) Comisia Electorală Centrală consemnează rezultatele totalizării voturilor pe ţară în ansamblu într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei, şi întocmeşte un raport cu privire la rezultatele alegerilor. Copiile procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor, la solicitarea acestora.

[Art.60 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.60 al.(2) modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

(21) În cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, pînă la confirmarea rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de instanţa abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor şi va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării hotărîrii privind renumărarea voturilor. Renumărarea se efectuează de către aceleaşi organe electorale, substituindu-se organele electorale vinovate de fraudă, procedura generală a renumărării fiind aprobată prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

[Art.60 al.(21) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.60 al.(21) introdus prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

(3) Actele menţionate la alin.(2) vor fi prezentate Curţii Constituţionale, în cazul alegerilor Parlamentului și pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor deputaţilor și a mandatului de Președinte al Republicii Moldova.

[Art.60 al.(3) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.60 al.(3) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

Articolul 61. Anunţarea rezultatelor preliminare

(1) Înainte de a obţine rezultatele votării din toate consiliile şi birourile electorale ierarhic inferioare, organul electoral responsabil de totalizarea rezultatelor alegerilor aduce periodic la cunoştinţă publică rezultatele preliminare cît mai curînd posibil după primirea lor. În cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale şi al celor locale generale, rezultatele preliminare, detaliate pe secţii de votare, vor fi plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale imediat după procesarea lor.

[Art.61 al.(1) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.61 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(2) După obţinerea rezultatelor votării din toate consiliile şi birourile ierarhic inferioare, organul electoral responsabil de totalizarea rezultatelor alegerilor aduce la cunoştinţă publică cît mai curînd posibil rezultatele generale ale alegerilor dacă contestaţiile prezentate lui sau instanţei de judecată nu afectează  rezultatele alegerilor.

(3) Responsabili de totalizarea rezultatelor finale ale alegerilor sînt:

a) Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale generale şi al referendumurilor republicane;

[Art.61 al.(3), lit.a) în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.61 al.(3), lit.a) modificată prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

b) consiliul electoral de circumscripţie respectiv  -  în cazul alegerilor şi referendumurilor locale.

Articolul 62. Păstrarea documentelor electorale

(1) Documentele electorale se păstrează la Comisia Electorală Centrală în conformitate cu prevederile Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

[Art.62 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.62 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(2) După încheierea  perioadei electorale, consiliile electorale de circumscripţie dispun de documentele şi materialele electorale în felul următor:

a) se remit Comisiei Electorale Centrale - listele de candidaţi, cîte un exemplar de procese-verbale şi rapoarte ale consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, formularul special de numărare a voturilor, ştampilele consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, listele de subscripţie a candidaţilor independenţi, precum şi alte materiale electorale, darea de seamă financiară şi actul de transmitere a documentaţiei financiare consiliului raional (municipal) (autorităţii publice locale de nivelul doi). În cazul alegerilor locale generale, la Comisia Electorală Centrală se prezintă şi listele consilierilor aleşi în consiliile locale, listele candidaţilor supleanţi, şirurile descrescătoare pentru fiecare circumscripţie electorală;

[Art.62 al.(2), lit.a) modificată prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.62 al.(2), lit.a) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.62 al.(2), lit.a) modificată prin LP298 -XVI din 17.11.05, MO161/02.12.05 art.801]

 b) se remit instanţei de judecată în a cărei rază se află consiliul electoral de circumscripţie - buletinele valabile, buletinele nevalabile şi buletinele anulate, listele electorale şi certificatele cu drept de vot, cîte un exemplar de procese-verbale şi rapoarte ale consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, formularul special de numărare a voturilor, toate contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la soluţionarea lor, iar în cazul alegerilor locale generale - şi listele consilierilor aleşi, listele candidaţilor supleanţi, şirurile descrescătoare pentru fiecare circumscripţie electorală;

[Art.62 al.(1), lit.b) modificată prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.62 al.(1), lit.b) modificată prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Art.62 al.(1), lit.b) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

c) consiliul electoral de circumscripţie, înainte de a fi dizolvat, transmite primăriei în a cărei circumscripţie a activat cîte un exemplar de procese-verbale şi rapoarte ale consiliului electoral de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, urnele de vot, exemplarele Codului electoral, instrucţiunile privind activitatea organelor electorale şi alte materiale electorale.

[Art.62 al.(2), lit.c) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(21) După expirarea termenului de 6 luni, buletinele cu voturile valabil exprimate, buletinele nevalabile şi buletinele anulate, precum şi certificatele cu drept de vot remise instanţei de judecată se nimicesc, iar listele electorale se transmit Comisiei Electorale Centrale în termen de 10 zile de la confirmarea legalităţii alegerilor.

[Art.62 al.(21) introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(3) Comisia Electorală Centrală asigură accesul la documentele menţionate în prezentul articol în conformitate cu Legea privind accesul la informaţie.

[Art.62 al.(3) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.62 al.(3) modificat prin LP1107-XIV din 30.06.2000, MO124/05.10.2000]

[Art.62 al.(3) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

Capitolul 11

MONITORIZAREA ALEGERILOR ŞI REFLECTAREA LOR

ÎN MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ

Articolul 63. Observatorii

(1) La cererea concurenţilor electorali, consiliul electoral de circumscripţie acreditează cîte un observator pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare. Persoanele de încredere ale candidaţilor, de asemenea, pot fi acreditate ca observatori. Dacă consiliul electoral de circumscripţie respinge candidatura propusă pentru acreditare de către concurentul electoral conform prezentului alineat, el va aduce la cunoştinţa acestuia motivele deciziei sale. Refuzul acreditării observatorilor trebuie să fie întemeiat şi poate fi contestat pe cale ierarhică, iar ulterior – în instanţa de judecată.

[Art.63 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(2) La cererea concurenţilor electorali, Comisia Electorală Centrală acreditează cîte un observator pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova. În calitate de observatori pot fi acreditaţi atît cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în străinătate, cît şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale din străinătate.

[Art.63 al.(2) introdus prin LP1439-XIV din 28.12.00, MO49/03.05.01; al.(2)-(4) devin al.(3)-(5)]

(3) La cerere, Comisia Electorală Centrală va acredita ca observatori la alegeri reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate şi va înregistra interpreţii acestora.

[Art.63 al.(3) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.63 al.(3) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(4) Prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale sau a consiliilor electorale de circumscripţie se acreditează observatori din partea asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova. Se consideră calificată asociaţia obştească ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului sau a valorilor democratice.

[Art.63 al.(4) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.63 al.(4) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(5) Observatorii acreditaţi de Comisia Electorală Centrală pot monitoriza procesul electoral pe întreg teritoriul ţării şi la toate secţiile de votare, iar observatorii acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie - doar pe teritoriul circumscripţiei respective. Observatorii acreditaţi au dreptul să asiste la toate operaţiile electorale, la toate şedinţele organelor electorale, inclusiv în ziua alegerilor, fără a interveni în procesul electoral sau în alte operaţii electorale, şi să informeze preşedintele organului electoral despre neregulile observate. Observatorii au acces la toate informaţiile cu caracter electoral, la listele electorale, la procesele-verbale întocmite de organele electorale, ei pot efectua filmări foto şi video cu înştiinţarea preşedintelui organului electoral, fără a pune în pericol secretul şi securitatea votării, iar observatorii naţionali pot depune şi sesizări privind neregulile depistate, care se examinează de către preşedintele organului electoral, cu informarea obligatorie a autorului sesizării despre decizia luată. Observatorii acreditaţi îşi pot continua activitatea şi în turul al doilea al alegerilor, precum şi la votarea repetată/referendumul repetat.

[Art.63 al.(5) modificat prin LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

[Art.63 al.(5) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.63 al.(5) în redacţia LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.63 al.(5) modificat prin LP176-XVI  din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

(6) Observatorii pot fi acreditaţi înaintea începerii perioadei electorale şi îşi pot desfăşura activitatea atît în ziua alegerilor, cît şi înaintea începerii, pe parcursul şi după terminarea campaniei electorale. Regulamentul privind acreditarea observatorilor se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

[Art.63 al.(6) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.63 al.(6) introdus prin LP176-XVI  din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

    (7) În scopul asigurării activităţii eficiente a observatorilor internaţionali, în perioada electorală Comisia Electorală Centrală constituie Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali. Componenţa numerică şi principiile de activitate ale acestui oficiu sînt stabilite prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

[Art.63 al.(7) introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    Articolul 64. Principii generale privind reflectarea
                         alegerilor de către mijloacele de
                         informare în masă
    (1) Radiodifuzorii, în cadrul tuturor programelor lor, şi mijloacele de informare în masă scrise fondate de autorităţi publice au obligaţia de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor.
    [Art.64 al.(1) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
    (2) Radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise au obligaţia să ofere condiţii egale, nediscriminatorii la acordarea timpilor de antenă sau a spaţiului publicitar pentru publicitatea electorală.
    [Art.64 al.(2) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
    (3) Radiodifuzorii publici acordă concurenţilor electorali timpi de antenă gratuit, în mod echitabil şi fără discriminare, în baza principiilor de transparenţă şi obiectivitate.
    (4) Mijloacele de informare în masă nu vor adopta tratamente privilegiate faţă de concurenţii electorali în virtutea statutului social şi/sau a funcţiilor pe care le deţin candidaţii acestora.
    (5) În perioada electorală, radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise vor face distincţie clară în materialele lor jurnalistice între exercitarea funcţiilor oficiale şi activitatea electorală a persoanelor care nu cad sub incidenţa art. 13 alin. (3).
    [Art.64 al.(5) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
    (6) Concurenţii electorali şi/sau candidaţii care se consideră lezaţi în drepturi beneficiază de dreptul la replică. Cererea scrisă privind acordarea dreptului la replică se depune la mijlocul de informare în masă în termen de 2 zile calendaristice de la difuzarea/publicarea informaţiei. În cazul radiodifuzorilor, refuzul de a acorda dreptul la replică se contestă la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, iar în cazul mijloacelor de informare în masă scrise – în instanţele de judecată. Dreptul la replică se acordă în termen de 3 zile calendaristice de la depunerea cererii/contestaţiei, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă zilei votării, în condiţii egale cu cele în care au fost lezate drepturile legitime.
    (7) Mijloacele de informare în masă au dreptul să reflecte alegerile şi să informeze publicul cu privire la toate aspectele electorale liber de orice ingerinţă sau amestec din partea autorităţilor publice, concurenţilor/candidaţilor electorali sau a altor entităţi.

[Art.64 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Articolul 641. Particularităţile reflectării alegerilor
                             de către mijloacele de informare
                             în masă
    (1) În perioada electorală, programele şi materialele scrise care vizează, într-un fel sau altul, concurenţii electorali şi/sau candidaţii se difuzează/se publică cu respectarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, aprobat de Comisia Electorală Centrală în primele 7 zile ale perioadei electorale. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi observatorii naţionali.

[Art.641 al.(1) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

(2) În primele 7 zile de la aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, fiecare radiodifuzor depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală, în care indică numele proprietarului/proprietarilor instituţiei. Declaraţiile se publică pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Controlul asupra respectării acestei obligaţii este exercitat de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului din oficiu, conform prevederilor Codului audiovizualului al Republicii Moldova.

[Art.641 al.(2) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

(3) În campania electorală pentru alegeri parlamentare, prezidențiale şi referendumuri republicane, radiodifuzorii naţionali sînt obligaţi, iar cei locali/regionali sînt în drept să organizeze dezbateri electorale. În campania electorală pentru alegeri locale generale şi referendumuri locale, radiodifuzorii locali/regionali sînt obligaţi, iar cei naţionali sînt în drept să organizeze dezbateri electorale. Formatul, durata şi frecvenţa dezbaterilor electorale sînt stabilite de către radiodifuzori şi se aduc la cunoştinţa organelor electorale şi a concurenţilor electorali cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de difuzarea fiecărei emisiuni.

[Art.641 al.(3) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

4) În campania electorală pentru alegeri parlamentare, prezidențiale şi referendumuri republicane, radiodifuzorii naţionali, a căror listă este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în primele 3 zile ale perioadei electorale, acordă gratuit concurenţilor electorali cîte 5 minute de emisie la televiziune şi 10 minute la radio în scopul expunerii programelor electorale şi informării alegătorilor. Timpii de antenă respectivi sînt oferiţi în alt spaţiu de emisie decît cel rezervat publicităţii electorale şi dezbaterilor electorale.

[Art.641 al.(4) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

    [Art.641 al.(4) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

(5) În cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale şi referendumurilor republicane, radiodifuzorii publici acordă gratuit concurenţilor electorali cîte un minut pe zi, timp de antenă pentru plasarea publicităţii electorale. Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se oferă nu mai mult de 2 minute pe zi pe durata campaniei electorale la fiecare radiodifuzor. Condiţiile de procurare a timpilor de antenă şi taxele respective se comunică cu 3 zile calendaristice înainte de punerea pe post a publicităţii electorale. Plata pentru timpii de antenă acordaţi concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală contra plată se acordă tuturor concurenţilor electorali la unele şi aceleaşi ore de emisie.

[Art.641 al.(5) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.641 al.(5) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

(6) Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei care l-a tipărit. Publicitatea electorală contra plată va fi însoţită de genericul „Electorala”.

(7) Refuzul de a difuza sau de a publica, în condiţiile prezentei legi, publicitatea electorală, contra plată sau gratuit, poate fi contestat în instanţa de judecată.
    (8) Publicitatea electorală în reţeaua internet şi prin intermediul telefoniei mobile este asimilată publicităţii electorale în presa scrisă.
    (9) În ziua alegerilor, mijloacele de informare în masă, pînă la închiderea secţiilor de votare, nu vor difuza rezultatele chestionării alegătorilor privind opţiunile electorale.
    (10) În perioada electorală, orice sondaje de opinie privind preferinţele politice ale alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiţia înştiinţării prealabile a Comisiei Electorale Centrale. Rezultatele acestor sondaje pot fi date publicităţii cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor. În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare, se interzice a da publicităţii în mijloacele de informare în masă materiale, inclusiv interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenţii electorali pe parcursul zilei şi despre şansele acestora, inclusiv rezultatele exit-poll-urilor.
    (11) Mijloacele de informare în masă fondate de autorităţile publice publică gratuit, iar radiodifuzorii difuzează gratuit, la solicitarea organelor electorale, spoturi motivaţionale, de educaţie civică şi electorală, desfăşoară campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte particularităţi ale votării.
    (12) Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă obligatoriu, o dată la două săptămîni, Comisiei Electorale Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali. Rapoartele de monitorizare trebuie să conţină informaţii referitoare la respectarea normelor legale în reflectarea alegerilor de către radiodifuzori în cadrul tuturor programelor. Cu două zile înainte de alegeri, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport de totalizare.

[Art.641 introdus prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Capitolul 12

PROCEDURILE JUDICIARE

Secţiunea 1

Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor

    Articolul 65. Contestaţiile
    (1) Alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile consiliilor şi birourilor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali. Depunerea cererii în instanţa de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în organul electoral ierarhic superior organului al cărui act se contestă, cu excepţia contestaţiilor ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor depuse la biroul electoral în ziua alegerilor.
    [Art.65 al.(1) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
    (2) Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor se examinează de către organele electorale, respectîndu-se ierarhia acestora. Procedura detaliată de examinare a contestaţiilor în perioada electorală se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
    (3) Contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova se examinează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului al Republicii Moldova, iar contestaţiile ce vizează mijloacele de informare în masă scrise se examinează de către instanţa de judecată.
    (4) Deciziile organelor electorale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului asupra contestaţiilor pot fi atacate în instanţa de judecată.
    (5) Contestaţia va conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiul legal, cerinţele contestatarului, semnătura şi datele de identitate ale persoanei care o depune. În cazul contestaţiilor privind hotărîrile organelor electorale, sarcina probării legalităţii revine acestor organe.
    (6) Contestaţiile privind finanţarea campaniilor electorale se adresează Comisiei Electorale Centrale, în cazul partidelor politice, blocurilor electorale şi candidaţilor independenţi în alegerile parlamentare și prezidențiale, sau consiliilor electorale de circumscripţie, în cazul candidaţilor independenţi în alegerile locale. Examinarea contestaţiilor privind finanţarea campaniilor electorale ale partidelor politice nu se supune termenelor de prescripţie prevăzute la art. 66–68.

[Art.65 al.(6) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

      [Art.65 al.(6) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[Art.65 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    Articolul 66. Depunerea contestaţiilor
    (1) Acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile organelor electorale, precum şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali pot fi contestate la organul electoral în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrşirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării hotărîrii. Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea.
    (2) În cazul alegerilor locale, hotărîrile consiliilor electorale asupra contestaţiilor ce vizează acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali pot fi atacate în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul respectiv.
    (3) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se depun la Curtea de Apel Chişinău.
    (4) Contestaţia concurentului electoral nu poate fi depusă de către membrul consiliului electoral respectiv, dar poate fi depusă de reprezentantul concurentului electoral în organul electoral respectiv sau de o persoană împuternicită de concurentul electoral prin procură.
    (5) În cazul în care examinarea nu ţine de competenţa organului electoral respectiv, contestaţia, precum şi materialele anexate la ea urmează a fi transmise spre examinare conform competenţei, în mod urgent, în cel mult 2 zile calendaristice de la data recepţionării.

[Art.66 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

Articolul 67. Examinarea contestaţiilor

(1) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală se examinează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

[Art.67 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    (2) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor secţiilor de votare se examinează în termen de 3 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. Contestaţiile privind acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali se examinează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. La examinarea contestaţiilor şi litigiilor, organele electorale/instanţele de judecată vor acorda prioritate celor care se referă la înregistrarea concurenţilor electorali şi la corectitudinea întocmirii listelor electorale

[Art.67 al.(2) în redacţia LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

[Art.67 al.(2) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.67 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(3) Contestaţiile depuse la instanţele de judecată în ziua alegerilor se examinează în aceeaşi zi, iar contestaţiile împotriva hotărîrii organului electoral cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatelor se examinează de către instanţa de judecată concomitent cu confirmarea legalităţii şi validarea mandatelor.

[Art.67 al.(3) în redacţia LP403-XIV din 14.05.99, MO50/20.05.99]

(4) Programul instanţelor de judecată se organizează în aşa fel încît contestaţiile să poată fi depuse şi examinate fără întîrziere.

    (41) Concurenţii electorali îşi pot apăra interesele în instanţa de judecată la examinarea contestaţiilor ce vizează acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile organelor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali prin reprezentantul său desemnat în conformitate cu art. 15 alin. (1).

[Art.67 al.(41) introdus prin LP84 din 30.04.15, MO124-130/22.05.15 art.237]

(5) Contestaţiile depuse la instanţele de judecată se examinează în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ.

[Art.67 al.(5) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

Articolul 68. Hotărîrile instanţelor de judecată

                     cu privire la contestaţii

(1) Instanţa de judecată adoptă şi pronunţă hotărîrea în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ.

[Art.68 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

(2) Instanţa de judecată, examinînd materialele cu privire la confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor, adoptă o hotărîre prin care confirmă legalitatea alegerilor din circumscripţia electorală respectivă, validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, precum şi lista candidaţilor supleanţi.

[Art.68 al.(2) completat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.68 al.(2) sintagma "şi primarilor" declarat neconstituţional prin HCC13/14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]

[Art.68 al.(2) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

(3) În cazul în care instanţa de judecată a stabilit legalitatea alegerilor, însă în procesele-verbale au fost depistate greşeli de calcul, instanţa, din oficiu sau la cererea părţilor procesului judiciar, anulează, integral sau în parte, procesul-verbal şi exclude concurentul electoral care a obţinut un număr mai mic de voturi valabil exprimate, înlocuindu-l cu alt concurent electoral care a obţinut un număr mai mare de voturi valabil exprimate în şirul descrescător.

(4) Instanţa de judecată nu confirmă rezultatele alegerilor locale în circumscripţia respectivă în cazul constatării unor încălcări comise în timpul alegerilor sau la totalizarea rezultatelor dacă aceste încălcări au influenţat rezultatele alegerilor.

(5) Hotărîrea instanţei de judecată este definitivă şi executorie din momentul pronunţării.

(6) Împotriva hotărîrii instanţei de judecată poate fi depus un recurs în termen de 3 zile de la pronunţare.

(7) Recursul se examinează în termen de 3 zile de la primirea dosarului în cauză.

[Art.68 în redacţia LP403-XIV din 14.05.99, MO50/20.05.99]

Secţiunea a 2-a

Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei electorale

      Articolul 69. Răspunderea juridică
      (1) Persoanele fizice şi juridice care încalcă prevederile legislaţiei electorale, împiedică exercitarea liberă a drepturilor electorale ale cetăţenilor, împiedică activitatea organelor electorale, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
      (2) Pentru încălcarea legislaţiei electorale, Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie poate aplica concurenţilor electorali sancţiuni sub formă de avertisment sau poate solicita aplicarea sancţiunii anulării înregistrării. Comisia Electorală Centrală are dreptul să aplice sancţiunea complementară privind lipsirea de alocaţii de la bugetul de stat.
      [Art.69 al.(2) modificat prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 01.01.16]
      (3) Avertismentul se aplică prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale în cazul oricăror alegeri, precum şi prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie – în cazul alegerilor locale.
      (31) În cazul aplicării repetate a sancţiunii sub formă de avertisment în cursul unei perioade electorale pentru încălcări privind finanţarea campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală aplică partidelor politice înregistrate în calitate de concurenţi electorali sancţiunea complementară privind lipsirea de alocaţii de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 6 luni pînă la un an.
      [Art.69 al.(31) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 01.01.16]
      (4) Anularea înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul alegerilor locale – şi la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, prin hotărîre judecătorească definitivă care constată:
      a) folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral;
      [Art.69 al.(4), lit.a) modificată prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 01.01.16]
      b) utilizarea de către concurentul electoral a mijloacelor financiare din străinătate;
      [Art.69 al.(4), lit.b) modificată prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 01.01.16]
      c) nesuspendarea din funcţie de către candidatul care are această obligaţie. În acest caz se anulează înregistrarea candidatului independent sau se exclude din lista concurentului electoral candidatul respectiv;
      d) încălcarea de către concurentul electoral a prevederilor art. 47 alin. (21).
      [Art.69 al.(4), lit.d) introdusă prin LP61 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.138]
      (5) În cazurile prevăzute la alin. (4), Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie adresează o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral, prin adoptarea unei hotărîri în acest sens, Curţii de Apel Chişinău, în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale, sau instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral respectiv, în cazul alegerilor locale generale sau al alegerilor locale noi. Instanţa de judecată va examina cererea şi va emite o hotărîre asupra acesteia în decursul a 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua anterioară alegerilor.
    [Art.69 al.(5) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]
      [Art.69 al.(5) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 01.01.16]

[Art.69 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

      Articolul 70. Răspunderea penală
      (1) Se consideră încălcări ale prezentului cod şi sînt pasibile de răspundere penală faptele prevăzute la art. 181 şi 182 din Codul penal.
      (2) Preşedinţii organelor electorale şi alte persoane cu funcţii de răspundere sînt obligaţi să informeze, cel tîrziu a doua zi lucrătoare din momentul constatării, organele procuraturii sau organele afacerilor interne despre acţiunile ce conţin elemente constitutive ale unei infracţiuni privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, care le-au devenit cunoscute.
      [Art.70 în redacția LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[Art.70 modificat prin LP176-XVI din 22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]

[Art.70 modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

[Art.70 modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

      Articolul 71. Răspunderea contravenţională
      (1) Se consideră încălcări ale prezentului cod şi sînt pasibile de răspundere contravenţională faptele prevăzute la art. 47–53 din Codul contravenţional.
      (2) Contravenţiile se constată şi se examinează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional. Preşedinţii organelor electorale şi alte persoane ce deţin informaţii concludente despre comiterea unor contravenţii sînt obligaţi să informeze, cel tîrziu a doua zi lucrătoare din momentul constatării, organele constatatoare cu privire la faptele care le-au devenit cunoscute şi care conţin elemente constitutive ale unei contravenţii, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
      [Art.71 în redacția LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]

[Art.71 modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.71 în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]

Titlul III
ALEGERILE PARLAMENTARE
    Articolul 72. Aplicarea prezentului titlu
    Prevederile prezentului titlu (art. 72–art. 94) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor Parlamentului.
    Articolul 73. Alegerile Parlamentului
    (1) Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Alegerile Parlamentului se efectuează într-o singură circumscripţie electorală naţională, în care se aleg 101 deputaţi.
    Articolul 74. Circumscripţiile electorale administrative
                          şi secţiile de votare.Consiliile electorale
                          de circumscripţie şi birourile electorale
                          ale secţiilor de votare
    (1) În scopuri de organizare şi efectuare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puţin 55 de zile înainte de efectuarea lor, circumscripţii electorale administrative care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, consilii electorale de circumscripţie în condiţiile art. 27 care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele expuse la art. 28, cu excepţia celor de la lit. g), ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.
    (2) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art. 29 şi ale art. 291, care se aplică în modul corespunzător.
    (3) La secţiile de votare se formează birouri electorale ale acestora, al căror mod de constituire şi ale căror atribuţii sînt prevăzute la art. 29, art. 291 şi art. 30, care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 75. Candidaţii la funcţia de deputat în Parlament
    Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, deţin cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară şi întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 76. Stabilirea datei alegerilor
    (1) Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului sau de la dizolvarea Parlamentului.
    (2) Data alegerilor Parlamentului se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.
    (3) În cazul dizolvării Parlamentului, prin acelaşi decret al Preşedintelui Republicii Moldova, se stabileşte data alegerii noului Parlament. Alegerile anticipate vor avea loc peste cel puţin 60 de zile, dar nu mai tîrziu de 3 luni de la dizolvarea Parlamentului.
    Articolul 77. Înregistrarea concurenţilor electorali
    Pentru a fi înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, concurenţii electorali depun actele indicate la art. 44.
    Articolul 78. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
    (1) Listele de subscripţie pentru susţinerea candidatului independent se întocmesc şi se verifică în condiţiile art. 42 şi ale art. 43, care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Pentru a fi înregistrat de Comisia Electorală Centrală, candidatul independent prezintă liste de subscripţie care conţin semnăturile a cel puţin 2000 şi cel mult 2500 de susţinători cu drept de vot.
    (3) În cazul în care, la verificarea de către Comisia Electorală Centrală, în listele de subscripţie se depistează semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, semnăturile respective se exclud.
    (4) Dacă, la verificare, se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, după excluderea semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la alin. (2), candidatul independent nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare.
    (5) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce Comisia Electorală Centrală a primit şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art. 44.
    Articolul 79. Condiţiile speciale pentru înregistrarea listelor de candidaţi
    (1) Numărul de candidaţi incluşi în liste la data înregistrării nu poate fi mai mic de 51 de persoane şi nici mai mare decît numărul de deputaţi în Parlament, prevăzut de Constituţie, plus doi candidaţi supleanţi. Dacă după înregistrare numărul de persoane incluse în lista de candidaţi se reduce sub minimul stabilit, înregistrarea nu se anulează, concurentul electoral fiind avertizat de către Comisia Electorală Centrală.
    (2) Listele de candidaţi vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (21).
    [Art.79 al.(2) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291; alineatul unic devine al.(1)]
   
(3) Nerespectarea condiţiilor specificate la alin. (2) atrage după sine refuzul înregistrării listelor de candidaţi de către organul electoral respectiv.
    [Art.79 al.(3) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 80. Modificarea listelor de candidaţi
    (1) Concurenţii electorali au dreptul să-şi retragă candidatura, să retragă întreaga listă de candidaţi, să înlocuiască un candidat, să anuleze decizia privind includerea în listă a unui candidat anume, dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor.
    (2) Decizia privind retragerea candidaturii, retragerea sau modificarea listei de candidaţi se adoptă de persoana sau de formaţiunea care a înaintat candidatura ori a înaintat lista de candidaţi şi se prezintă Comisiei Electorale Centrale, aceasta aducînd-o la cunoştinţa publică imediat.
    (3) Modificarea listelor de candidaţi se efectuează cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
    [Art.80 al.(3) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    Articolul 81. Listele electorale
    Listele electorale pentru alegerea Parlamentului se întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art. 39 şi art. 40), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 82. Campania electorală pentru alegerile Parlamentului
    Campania electorală pentru alegerile Parlamentului se desfăşoară în conformitate cu capitolul 7 (art. 45 – art. 47), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 83. Buletinele de vot
    (1) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu capitolul 8 (art. 48 şi art. 49), care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Candidatul independent se înscrie în buletin într-un patrulater aparte, în care se indică numele, prenumele şi se face menţiunea “Candidat independent”.
    Articolul 84. Votarea
    (1) Votarea în cadrul alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 9 (art. 50 – art. 55), care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:
    a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
    b) să prezinte carnetul de student/elev al instituţiei de învăţămînt din localitatea respectivă;
    c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii.
    [Art.84 al.(2) introdus prin LP216 din 12.07.13, MO173-176/09.08.13 art.590; alineatul unic devine alineatul (1)]
    (3) Alegătorii specificaţi la alin. (2) se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se indică instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi.
    [Art.84 al.(3) introdus prin LP216 din 12.07.13, MO173-176/09.08.13 art.590]
    Articolul 85. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor
                          alegerilor
    Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 10 (art. 56 – art. 60), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 86. Stabilirea pragului de reprezentare
    (1) După primirea proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor din toate circumscripţiile electorale, Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică, de fiecare bloc electoral şi candidat independent, pentru a stabili dacă aceştia au atins pragul minim de reprezentare.
    (2) Pragul minim de reprezentare constituie următoarele proporţii din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară:
    a) pentru un partid, o organizaţie social-politică – 6 la sută;
    b) pentru un bloc electoral format din 2 partide şi/sau organizaţii social-politice – 9 la sută;
    c) pentru un bloc electoral format din 3 şi mai multe partide şi/sau organizaţii social-politice – 11 la sută;
    d) pentru un candidat independent – 2 la sută.
    (3) Partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit un număr mai mic de voturi decît cel specificat la alin. (2) se exclud, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, din operaţia de atribuire a mandatelor.
    Articolul 87. Numărarea mandatelor obţinute de concurentul
                         electoral
    (1) Mandatele de deputat în Parlament se distribuie numai concurenţilor electorali care au obţinut minimul necesar de voturi pentru trecerea pragului de reprezentare stabilit la art. 86.
    (2) Distribuirea mandatelor de deputat între partide, alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale se efectuează numai după ce se stabileşte numărul candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil exprimate ale alegătorilor şi se scade numărul respectiv de candidaţi independenţi din numărul total de mandate de deputat în Parlament.
    (3) Numărul de voturi ce le revin candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil exprimate se scade din numărul total de voturi valabil exprimate în alegerile parlamentare respective. Numărul de voturi obţinut se împarte la numărul de mandate de deputat rămase după scăderea mandatelor obţinute de candidaţii independenţi, obţinîndu-se astfel coeficientul electoral al alegerilor parlamentare respective.
    (4) Numărul de voturi valabil exprimate obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică sau de fiecare bloc electoral care a trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86 se împarte la coeficientul electoral, obţinîndu-se astfel numărul de mandate de deputat ce revin fiecărui concurent electoral. Numerele după fracţie mai mari de 5 se rotunjesc în partea crescîndă, iar cele de 5 şi mai mici se rotunjesc în partea descrescîndă.
    (5) Numărul mandatelor de deputat rămase nedistribuite se repartizează succesiv, cîte unul fiecărui partid, altei organizaţii social-politice, fiecărui bloc electoral, începînd cu concurentul electoral care a obţinut cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescîndă.
    Articolul 88. Atribuirea mandatelor
    (1) Mandatele se atribuie concurenţilor electorali de către Comisia Electorală Centrală în ordinea înscrierii lor în liste.
    (2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunînd o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.
    (3) Dacă un partid, o altă organizaţie social-politică sau un bloc electoral obţine un număr de mandate mai mare decît numărul candidaţilor incluşi în listă, acestui partid, acestei organizaţii social-politice sau acestui bloc electoral i se distribuie numărul de mandate egal cu numărul de candidaţi din listă.
    (4) Mandatele de deputat rămase se redistribuie celorlalte partide, organizaţii social-politice sau blocuri electorale în modul stabilit la art. 87 alin. (5). La fel se va proceda în caz de vacanţă ulterioară a mandatelor, dacă concurentul electoral nu are candidaţi supleanţi ori dacă devine vacant mandatul de deputat obţinut de candidatul independent.
    Articolul 89. Confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea
                          mandatelor de către Curtea Constituţională
    (1) Comisia Electorală Centrală, în termen de 48 de ore de la totalizarea rezultatelor alegerilor, prezintă Curţii Constituţionale actele menţionate la art. 60 şi listele deputaţilor aleşi şi candidaţilor supleanţi.
    (2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.
    (3) În cazul în care alegerile sînt declarate legale, Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii deputaţilor aleşi.
    Articolul 90. Atestarea rezultatelor alegerilor
                         de către Comisia Electorală Centrală
    (1) Procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, însoţit de avizul Curţii Constituţionale prin care se confirmă legalitatea alegerilor, şi hotărîrea privind validarea a cel puţin 2/3 din numărul de mandate de deputat se transmit Parlamentului în termen de 2 zile. O copie a actelor menţionate şi listele candidaţilor supleanţi confirmate se transmit Comisiei Electorale Centrale.
    (2) Comisia Electorală Centrală dispune publicarea rezultatelor finale ale alegerilor în termen de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituţională.
    Articolul 91. Alegerile nevalabile
    Comisia Electorală Centrală consideră alegerile nevalabile dacă la ele au participat mai puţin de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.
    Articolul 92. Alegerile nule
    Dacă Curtea Constituţională stabileşte că în procesul alegerilor şi/sau la numărarea voturilor au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor, alegerile sînt declarate nule.
    Articolul 93. Votarea repetată
    (1) Dacă alegerile au fost declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală organizează, în termen de 2 săptămîni, votarea repetată, în baza aceloraşi liste electorale, pentru aceleaşi candidaturi şi cu aceleaşi consilii şi birouri electorale.
    (2) Concurenţii electorali vinovaţi de încălcări ale prevederilor prezentului cod se sancţionează sau se exclud din buletinele de vot în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive, iar consiliile şi birourile electorale care au comis asemenea încălcări se înlocuiesc.
    (3) Votarea repetată se consideră valabilă indiferent de numărul de alegători care au participat la vot.
    Articolul 94. Alegerile noi
    (1) Dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel puţin 60 de zile de la data cînd alegerile sînt declarate nevalabile sau nule.
    (2) În cazul alegerilor anticipate, dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Preşedintele Republicii Moldova, prin decret, stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, ţinînd cont de termenul indicat la art. 76 alin. (3).
    (3) Alegerile noi se efectuează în condiţiile prezentului cod.
    [Titlul III în redacţia LP108 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.346]
    [Titlul III în redacţia LP94 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.302]
    [Titlul III modificat prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
    [Titlul III modificat prin LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]
    [Titlul III modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]
    [Titlul III modificat prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]
    [Titlul III modificat prin LP25-XVII din 15.06.08, MO103/16.06.09 art.266]
    [Titlul III modificat prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
    [Titlul III modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]
    [Titlul III modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]
    [Titlul III modificat prin LP176-XVI /22.07.05, MO107/12.08.05 art.535]
    [Titlul III modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]
    [Titlul III modificat prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]
    [Titlul III modificat prin LP894-XIV din 23.03.00, MO59/25.05.00]
    [Titlul III modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]
    [Titlul III modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]
TITLUL IV
ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE
PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 95. Aplicarea prezentului titlu
    Prevederile prezentului titlu (art. 95 – art. 117) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
    Articolul 96. Alegerea Preşedintelui Republicii Moldova
    (1) Preşedintele Republicii Moldova se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează într-o singură circumscripţie electorală naţională.
    Articolul 97. Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare.
                         Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile
                         electorale ale secţiilor de votare
    (1) În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, circumscripţii electorale care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, unității teritoriale autonome Găgăuzia, municipiilor Chișinău și Bălți şi, cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, consilii electorale de circumscripţie, în condiţiile art. 27, care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele stabilite la art. 28, cu excepţia lit. g), ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.
    (2) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art. 29 și 291, care se aplică în modul corespunzător.
    (3) La secţiile de votare se formează birouri electorale. Constituirea birourilor şi exercitarea atribuţiilor acestora se efectuează în condiţiile art. 29, 291 şi 30, care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 98. Stabilirea datei alegerilor
    (1) Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se vor desfășura cu cel puţin 30 de zile şi cel mult 60 de zile înainte de expirarea mandatului  preşedintelui în funcție.
    (2) În caz de vacanţă a funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova (în cazul demisiei, demiterii, imposibilității definitive de a exercita atribuţiile sau al decesului), data alegerilor se stabilește în termen de 2 luni din ziua în care a intervenit vacanţa.
    (3) Parlamentul stabileşte data alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.
    Articolul 99. Condiţiile speciale pentru candidaţii la funcţia
                          de Preşedinte al Republicii Moldova
    În funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi ales cetăţeanul Republicii Moldova cu drept de vot care are vîrsta de 40 de ani împliniți în ziua alegerilor, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani, posedă limba de stat şi îndeplinește condiţiile prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 100.  Desemnarea candidaţilor la funcţia de
                            Preşedinte al Republicii Moldova
    Desemnarea candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se face începînd cu 60 de zile înainte de data alegerilor pentru funcţia respectivă şi terminînd cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, în condiţiile art. 41, care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 101. Înregistrarea candidaţilor
    (1) Pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, Comisiei Electorale Centrale i se prezintă actele indicate la art. 44 și listele de subscripție în condițiile art. 102.
    (2) Comisia Electorală Centrală eliberează candidaţilor înregistraţi legitimaţii de un model stabilit.
    Articolul 102. Condiţiile speciale pentru listele
                           de subscripţie
    (1) Pentru a fi înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, toți candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova depun liste de subscripţie, care conţin semnăturile a cel puţin 15000 și nu mai mult de 25000 de alegători din cel puţin jumătate din numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova şi corespund altor prevederi ale prezentului cod.
    (2) Se consideră conforme cu alin. (1) unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova în care au fost colectate nu mai puţin de 600 de semnături.
    (3) În cazul în care Comisia Electorală Centrală depistează la verificare în listele de subscripţie semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, semnăturile respective, precum și cele efectuate cu încălcarea art. 42 și 43 se exclud.
    (4) Dacă la verificare se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la alin. (1) și alin. (2), candidatul nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare.
    (5) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după verificarea listelor de subscripţie de către Comisia Electorală Centrală.
    Articolul 103.  Grupurile de iniţiativă pentru susținerea
                            candidaţilor la funcţia de Preşedinte al
                            Republicii Moldova
    (1) În cazul în care iniţiativa de a susține candidaţi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova vine de la cetăţeni, se constituie un grup de iniţiativă pentru susținerea candidatului din cel puţin 25 de persoane și cel mult 100 de persoane cu drept de vot. Grupul de inițiativă se constituie în urma unei adunări, la care se susține candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, se alege conducătorul grupului și se aprobă lista membrilor grupului de inițiativă, cu indicarea datelor de identitate ale acestora. Grupul de iniţiativă poate susține doar un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Membrii unui grup de iniţiativă nu pot fi în acelaşi timp membri ai altui grup de iniţiativă. În cazul partidelor politice și blocurilor electorale, grupul de inițiativă se constituie în aceleași condiții.
    (2) Lista membrilor grupului de iniţiativă, în care este indicat conducătorul acestui grup, se depune la Comisia Electorală Centrală, cel tîrziu cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor, de către persoana propusă drept candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. În listă se indică numele şi prenumele, anul naşterii şi domiciliul membrilor grupului de iniţiativă.
    (3) Dacă aceste condiţii sînt îndeplinite, Comisia Electorală Centrală înregistrează grupul de iniţiativă şi eliberează membrilor acestui grup legitimaţii în decursul a 3 zile de la data depunerii listei membrilor.
    Articolul 104. Listele electorale
    Listele electorale pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova se întocmesc în conformitate cu prevederile capitolului 5 (art. 39 şi art. 40), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 105. Campania electorală
    (1) Campania electorală pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova începe nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor și se desfăşoară în conformitate cu prevederile capitolului 7 (art. 45–art. 47), care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate avea în fiecare circumscripţie electorală persoane de încredere care îl ajută la desfăşurarea campaniei electorale, fac agitaţie pentru alegerea lui, îi reprezintă interesele în relaţiile cu autorităţile publice, cu alegătorii şi cu organele electorale. Persoana de încredere reprezintă interesele unui singur candidat. Numărul persoanelor de încredere se stabilește în conformitate cu art. 45 alin. (1).
    (3) Aceeaşi persoană de încredere poate reprezenta candidatul în mai multe circumscripţii electorale, cu condiţia respectării numărului de persoane de încredere în fiecare circumscripţie. Persoana de încredere poate activa doar în circumscripţiile electorale în care a fost desemnată de către Comisia Electorală Centrală.
    Articolul 106. Buletinele de vot
    Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu prevederile capitolului 8 (art. 48 şi art. 49), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 107. Votarea
    Votarea în cadrul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului 9 (art. 50–art. 55), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 108. Numărarea voturilor şi totalizarea
                           rezultatelor alegerilor
    Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului 10 (art. 56–art. 60), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 109. Al doilea tur de scrutin.
                           Prevederi speciale
    (1) În cazul în care niciunul dintre candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu a întrunit cel puţin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin pentru primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea descreşterii numărului de voturi obţinute în primul tur.
    (2) Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un  număr egal de voturi pentru accederea în turul doi, Comisia Electorală Centrală efectuează tragerea la sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal. Candidaților li se oferă posibilitatea  de a hotărî de comun acord care dintre ei va candida în al doilea tur sau de a participa la tragerea la sorți.
    (3) Dacă cei doi candidaţi care participă la al doilea tur de scrutin au întrunit acelaşi număr de voturi în primul tur, ordinea includerii numelor lor în buletinele de vot va fi stabilită prin tragere la sorţi.
    (4) Al doilea tur de scrutin are loc la 2 săptămîni de la data primului tur de scrutin, în condiţiile prezentului cod. Informaţia despre efectuarea celui de-al doilea tur de scrutin se aduce la cunoştinţă publică de către Comisia Electorală Centrală în termen de 24 de ore de la data la care a fost stabilit. Data celui de-al doilea tur de scrutin se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală.
    (5) Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi în al doilea tur de scrutin. Voturile date pentru un candidat se consideră ca fiind voturi exprimate împotriva celuilalt candidat.
    (6) În cazul în care ambii candidaţi au obţinut acelaşi număr de voturi, se consideră ales candidatul care a întrunit mai multe voturi în primul tur de scrutin. În cazul în care ambii candidați au acumulat același număr de voturi și în primul tur,  Comisia Electorală Centrală efectuează tragerea la sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal.
    (7) În cazul în care unul dintre candidaţi se retrage, cel care rămîne se consideră ales dacă a întrunit cel puţin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri.
    Articolul 110. Totalizarea rezultatelor alegerilor
    (1) Dacă, în urma totalizării rezultatelor alegerilor, se constată că un candidat a întrunit cel puţin jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri, Comisia Electorală Centrală declară alegerile valabile şi candidatul ales.
    (2) Comisia Electorală Centrală, în termen de 3 zile de la data semnării procesului-verbal de totalizare a alegerilor, prezintă Curţii Constituţionale un raport privind rezultatele alegerilor și actele menţionate la art. 60.
    Articolul 111. Confirmarea legalității alegerilor
    În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor.
    Articolul 112. Validarea mandatului de Preşedinte
                           al Republicii Moldova
    (1) Curtea Constituţională confirmă rezultatele alegerilor şi validează alegerea unui candidat, adoptînd o hotărîre care se publică imediat.
    (2) Pînă la validarea mandatului, candidatul ales la funcția de Preşedinte al Republicii Moldova prezintă Curţii Constituţionale confirmarea faptului că nu este membru al vreunui partid politic şi nu îndeplineşte nicio altă funcţie publică sau privată.
    Articolul 113. Depunerea jurămîntului
    (1) Candidatul a cărui alegere a fost validată de Curtea Constituţională depune în faţa Parlamentului şi a Curţii Constituţionale, în termenul prevăzut la art. 79 alin. (2) din Constituţie, următorul jurămînt:
    „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei.”
    (2) Din ziua depunerii jurămîntului începe efectiv exerciţiul mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova.
    Articolul 114. Alegerile nevalabile
    (1) Alegerile sînt considerate nevalabile dacă la primul tur de scrutin au participat mai puțin de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. Hotărîrea cu privire la declararea alegerilor nevalabile se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripție.
    (2) În turul doi de scrutin, alegerile se vor declara valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri.
    Articolul 115. Alegerile nule
    Dacă Curtea Constituţională stabileşte că, în procesul alegerilor şi/sau la numărarea voturilor, au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele alegerilor, alegerile sînt declarate nule.
    Articolul 116. Votarea repetată
    (1) Dacă alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, are loc votarea repetată.
    (2) Comisia Electorală Centrală dispune, în termen de 2 săptămîni de la declararea alegerilor nevalabile sau nule, efectuarea votării repetate în baza aceloraşi liste electorale, pentru aceiaşi candidaţi şi cu aceleaşi consilii şi birouri electorale.
    (3) În cazul desfăşurării votării repetate după cel de-al doilea tur de scrutin se aplică prevederile art. 109.
    (4) Concurenţii electorali vinovaţi de frauda care a influenţat rezultatele alegerilor în întregime se exclud din alegeri, iar consiliile electorale şi birourile secţiilor de votare care au comis asemenea fraude se înlocuiesc.
    Articolul 117. Alegerile noi
    (1) Alegeri noi au loc:
    a) dacă, după votarea repetată, alegerile au fost declarate nevalabile sau nule;
    b) dacă la alegeri au participat unul sau doi candidaţi şi niciunul nu a acumulat cel puţin 1/2 din numărul de voturi ale alegătorilor care au participat la alegeri.
     (2) Data alegerilor noi se stabileşte de către Parlament în termen de cel mult 30 de zile de la data  alegerilor precedente ordinare sau a votării repetate, în care nu a fost ales Preşedintele Republicii Moldova, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, în condiţiile prezentului cod.
    [Titlul IV în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]
    [Titlul IV modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]

    [Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

    [Art.133 al.(12) modificat prin LP44 din 22.03.13, MO75-81/12.04.13 art.239]

    [Titlul IV modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]

[Titlul IV modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Titlul IV modificat prin LP16 din 26.02.10, MO36/16.03.10 art.79]

[Titlul IV modificat prin LP76-XVI din 10.04.08, MO83/07.05.08 art.283]

[Titlul IV modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Titlul IV modificat prin LP368-XVI din 23.12.05, MO1/06.01.06 art.34]

[Titlul IV modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.118 sintagma "primarilor şi" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]

[Titlul IV modificat prin LP842-XV din 14.02.02, MO26/14.02.02 art. 136]

[Titlul IV modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Titlul IV modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

[Titlul IV modificat prin LP778-XIV din 03.02.00, MO19/24.02.00]

[Titlul IV modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

[Titlul IV modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99]


Titlul V

ALEGERILE LOCALE

 

Articolul 118. Aplicarea prezentului titlu

Prevederile prezentului titlu (art.118 - art.140) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor primarilor şi consilierilor în consiliile locale.

Articolul 119. Alegerile locale

(1) Primarii oraşelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor) şi consilierii în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale) de sector şi săteşti (comunale) se aleg prin vot universal egal direct secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Numărul consilierilor este stabilit de Legea privind administraţia publică locală.

(3) În unităţile administrativ-teritoriale cu statut special alegerile locale se desfăşoară în conformitate cu, prevederile prezentului cod şi actele adoptate de autorităţile reprezentative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Articolul 120. Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare

(1) Pentru alegerile consiliilor locale şi ale primarilor fiecare raion, unitate administrativ-teritorială cu statut special, oraş ( municipiu ), sector, sat ( comună ) constituie o singură circumscripţie electorală. Circumscripţiile electorale orăşeneşti (municipale), de sector, săteşti ( comunale) sînt constituite de către consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua alegerilor.

(2) Consiliile electorale de circumscripţie orăşeneşti ( municipale), de sector săteşti ( comunale) sînt constituite de către consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova cu cel puţin 40 de zile înainte de ziua alegerilor. Modul de constituire şi funcţiile lor sînt prevăzute la art.27 şi art.28, care se aplică în modul corespunzător.  În cazul desfăşurării alegerilor noi sau parţiale, consiliile electorale de circumscripţie se constituie de către Comisia Electorală Centrală.

(3) Circumscripţiile electorale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor se divizează în secţii de votare, pentru care se constituie birouri electorale. Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie şi îşi exercită atribuţiile în condiţiile art.29 şi art.30, care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 121. Atribuţiile speciale ale consiliului electoral

În localităţile în care pentru desfăşurarea alegerilor locale se formează o singură secţie de votare, consiliul electoral de, circumscripţie îndeplineşte şi atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.

Articolul 122. Stabilirea datei alegerilor

(1) Data alegerilor locale generale sau anticipate se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului, cu cel puţin 60 de zile înainte de alegeri.

(2) Data votării repetate, a alegerilor noi şi a celor parţiale se stabilesc de către Comisia Electorală Centrală în condiţiile prezentului cod.

Articolul 123. Restricţiile speciale ale dreptului de vot

(1) La alegerile locale nu participă militarii care îşi satisfac serviciul militar în termen.

(2) La alegerea consiliului local şi a primarului nu participă alegătorii care nu domiciliază în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Articolul 124. Condiţiile speciale pentru a fi ales

(1) Au dreptul de a fi aleşi consilieri în consiliile locale cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani.

(2) Au dreptul de a fi aleşi primari cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani.

Articolul 125 . Desemnarea, depunerea candidaturilor şi înregistrarea candidaţilor

Desemnarea, depunerea candidaturilor şi înregistrarea candidaţilor se face în condiţiile capitolului 6 (art.41 - art .44), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 126. Condiţiile speciale pentru depunerea candidaturilor de către partide, alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale

(1) Numărul de candidaţi în consiliu înscrişi în liste trebuie să conţină minimum 1/2 din numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripţia electorală respectivă şi maximum cinci candidaţi supleanţi. Dacă după înregistrare numărul de persoane incluse în lista de candidaţi se reduce sub minimul stabilit, înregistrarea nu se anulează, concurentul electoral fiind avertizat de către organul electoral care l-a înregistrat.

(11) Listele de candidaţi vor fi întocmite şi/sau modificate cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (21).

(12) Nerespectarea condiţiilor specificate la alin. (11) atrage după sine refuzul înregistrării listelor de candidaţi de către organul electoral respectiv.

(2) Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale pot propune cîte o singură candidatură pentru funcţia de primar în fiecare circumscripţie electorală. O persoană nu poate candida în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.

(3) O persoană poate candida pentru funcţia de consilier atît în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi a Republicii Moldova, cît şi în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi. O persoană poate candida şi la funcţia de primar şi la funcţia de consilier local, dar nu poate candida la aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.

Articolul 127 . Condiţiile speciale pentru depunerea candidaturilor de către candidaţii independenţi

(1) Cetăţeanul Republicii Moldova îşi poate depune candidatura în calitate de candidat independent pentru a fi ales în consiliul local dacă este susţinut de 2 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţia respectivă , împărţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puţin de 50 de persoane , iar pentru a fi ales primar - dacă este susţinut de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10000 de persoane.

(2) În cazul în care, la verificarea de către consiliul electoral de circumscripţie, în listele de subscripţie se depistează semnături false ori semnături repetate în mai multe liste, acestea se exclud .

(3) Dacă la verificare se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile , numărul lor s-a redus sub plafonul minim prevăzut la alin. (1), candidatul independent nu este înregistrat, comunicîndu- i-se hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare.

(4) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce consiliul electoral de circumscripţie a primit şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art. 44.

Articolul 128. Listele electorale

Listele electorale pentru alegerile locale se întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art.39 şi art.40), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 129 . Campania electorală

Campania electorală pentru alegerile locale se desfăşoară  în condiţiile capitolului 7 (art.45 - art.47) , care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 130. Buletinele de vot

Pentru alegerile consiliilor raionale, orăşeneşti (municipale), de sector, săteşti (comunale) şi pentru alegerile primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor),se întocmesc buletine de vot distincte în condiţiile capitolului 8 (art.48 şi art.49), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 131. Votarea

Votarea în cadrul alegerilor locale se efectuează în condiţiile capitolului 9 (art.50 - art.55), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 132. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor

 (1) Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor locale au loc în condiţiile capitolului 10 (art.56 - art.62), care se aplică în modul corespunzător.

(2) În procesele-verbale ale consiliilor şi birourilor electorale, se indică numărul de voturi obţinute de fiecare candidat la funcţia de primar sau de consilier, numele şi prenumele primarului şi consilierilor aleşi şi denumirea partidului sau altei organizaţii social-politice , a blocului electoral care i-a desemnat sau se face menţiunea "Candidat independent" .

Articolul 133. Atribuirea mandatelor de consilier

(1) Mandatele de consilier pentru consiliile raionale, orăşeneşti (municipale) de sector, şi săteşti (comunale) se atribuie de către consiliile electorale de circumscripţie respective.

(2) Atribuirea mandatelor de consilier partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale se efectuează prin împărţirea succesivă a numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare partid, altă organizaţie social-politică, fiecare bloc electoral la 1, 2, 3, 4 ... etc. pînă la cifra care corespunde numărului de mandate stabilit pentru circumscripţia electorală respectivă.

(3) Din rezultatele tuturor împărţirilor şi din numărul de voturi valabil exprimate pentru candidaţii independenţi se iau în descreştere atîtea numere cîte mandate urmează să fie distribuite în circumscripţia electorală. De cîte numere din acest şir descrescător dispune partidul, altă organizaţie social politică , blocul electoral  atîtea mandate i se atribuie.

(4) Candidatul independent este declarat ales dacă numărul de voturi valabil exprimate pentru el se încadrează în şirul descrescător.

(5) Candidaţilor pentru funcţia de consilier li se atribuie mandate în ordinea înscrierii acestora pe liste, începînd cu lista pentru care s-au exprimat cele mai multe voturi.

(6) Dacă ultimul mandat neatribuit are mai mulţi pretendenţi cu acelaşi număr de voturi, consiliul electoral de circumscripţie îl atribuie prin tragere la sorţi, consemnînd faptul acesta în procesul-verbal.

(7) Dacă un partid, o altă organizaţie social-politică sau un bloc electoral , obţine un număr de mandate superior celui de candidaţi incluşi în listă, surplusul de numere din şirul descrescător al formaţiunii respective se elimină, înlocuindu-se cu numerele în descreştere ale celorlalţi concurenţi electorali.

(8) Dacă în buletinul de vot pentru alegerea consiliilor au fost incluşi numai candidaţi independenţi, consiliul electoral de circumscripţie întocmeşte lista candidaţilor cu numărul de voturi în descreştere obţinut de aceştia, atribuind fiecăruia de pe listă cîte un mandat pînă la epuizarea numărului de mandate.

(9) Candidaţii care au fost incluşi în listă, dar nu au fost aleşi sînt declaraţi candidaţi supleanţi. În cazul în care mandatul de consilier aparţinînd unui partid, altei organizaţii social-politice sau unui bloc electoral devine vacant înainte de termen, acest mandat se atribuie unuia din candidaţii supleanţi ai formaţiunii respective, în ordinea includerii acestora în listă. În cazul în care lista candidaţilor supleanţi ai unui partid, ai altei organizaţii social-politice  sau ai unui bloc electoral s-a epuizat, vacanţa mandatului se completează prin restabilirea şirului descrescător, excluzîndu-se concurentul electoral respectiv şi incluzîndu-se numărul în descreştere al altui concurent electoral din şir.

(10) În cazul în care mandatul de consilier deţinut de un candidat independent devine vacant, vacanţa se completează prin restabilirea şirului descrescător, excluzîndu-se numărul ce aparţine candidatului respectiv şi incluzîndu-se numărul următor din şir.

(11) Dacă în buletinul de vot au fost incluşi numai candidaţi independenţi, în cazul apariţiei unui mandat vacant, candidatul supleant primeşte mandatul de consilier în condiţiile alin.(10).

(12) Mandatele se atribuie candidaţilor supleanţi de către Comisia Electorală Centrală în condiţiile prezentului articol , ale Regulamentului cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale şi în baza documentelor electorale pe care le deţine.

Articolul 134. Alegerea primarului

(1) Candidatul pentru funcţia de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare.

(2) În cazul în care nici un candidat nu întruneşte mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, în termen de 2 săptămîni se va proceda la al doilea tur de scrutin cu 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Aceşti doi candidaţi se înscriu în buletinele de vot în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate în primul tur de scrutin. Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi, consiliul electoral de circumscripţie efectuează tragerea la sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal.

(3) La al doilea tur de scrutin se consideră ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.

Articolul 135. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor

(1) Consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi prezintă procesele verbale cu privire la rezultatele alegerilor în judecătoriile de sector sau municipale respective, iar cele de nivelul doi în judecătoriile unde sînt situate consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi. Consiliul electoral de circumscripţie al municipiului Chişinău va prezenta actele respective în judecătoria sectorului unde este situat consiliul electoral de circumscripţie al municipiului Chişinău.

(2) Instanţele de judecată, în termen de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de circumscripţie, confirmă sau infirmă printr-o hotărîre legalitatea alegerilor din fiecare circumscripţie electorală şi o transmit, în termen de 24 de ore după adoptare, Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie respective, care publică rezultatele definitive.

(3) Concomitent cu confirmarea legalităţii alegerilor, instanţele de judecată respective validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, fapt ce se indică în hotărîre. Persoana aleasă concomitent în funcţiile prevăzute la art.7 din Legea privind statutul alesului local prezintă instanţei de judecată consimţămîntul său de a fi validată în una din aceste funcţii. Instanţele de judecată confirmă, de asemenea, şi lista candidaţilor supleanţi.

(4) Consiliul se consideră legal constituit după validarea mandatelor a cel puţin 2/3 din numărul total de consilieri.

(5) Consiliul electoral de circumscripţie eliberează consilierilor şi primarilor aleşi legitimaţii al căror model se aprobă de Comisia Electorală Centrală .

Articolul 136. Alegerile nevalabile

Alegerile sînt considerate nevalabile în anumite circumscripţii dacă la ele au participat mai puţin de 1/4 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. Hotărîrea cu privire la declararea alegerilor nevalabile se adoptă de către Comisia

Electorală Centrală în baza actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripţie.

Articolul 137. Alegerile nule

Alegerile sînt declarate nule dacă în cadrul operaţiilor electorale au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor. Hotărîrea cu privire la declararea alegerilor nule se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza hotărîrilor instanţelor de judecată respective.

Articolul 138. Votarea repetată

(1) Dacă în anumite circumscripţii sau secţii de votare alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală dispune efectuarea, în termen de 2 săptămîni, a votării repetate pe baza aceloraşi liste electorale, cu aceleaşi candidaturi şi cu participarea aceloraşi consilii şi birouri electorale.

(2) Concurenţii electorali vinovaţi de încălcări ale prevederilor Codului electoral sînt excluşi din buletinele de vot în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive, iar consiliile şi birourile electorale care au comis asemenea încălcări se înlocuiesc.

(3) Votarea repetată se efectuează în strictă conformitate cu prevederile capitolelor 9 şi 10 şi se consideră valabilă indiferent de numărul alegătorilor care au participat la votare.

Articolul 139. Alegerile noi

(1) Alegeri noi au loc:

a) dacă consiliul a demisionat, a fost dizolvat ori componenţa lui s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul stabilit de Legea privind administraţia publică locală;

b) dacă primarul a demisionat, a fost revocat sau nu poate să-şi exercite funcţiile , inclusiv din cauza privării de dreptul la ocuparea unor funcţii, stabilită prin hotărîre judecătorească definitivă ;

c) dacă şi după votarea repetată nu a fost ales consiliul şi/sau primarul;

e) dacă s-a efectuat reorganizarea administrativ-teritorială şi în unităţile administrativ-teritoriale nou-formate este necesară alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (consiliilor, primarilor).

(2) Dacă vacanţa funcţiei de primar al localităţii a apărut în ultimul an înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcţia de primar nu se organizează.

(21) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele menţionate la alin.(1 ), autoritatea administraţiei publice locale este obligată să comunice în scris despre acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

(3) Data alegerilor noi se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării circumstanţelor menţionate la alin.(1), cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor , cu condiţia că alegerile noi vor avea loc concomitent, de cel mult 2 ori pe an, primăvara şi toamna.

(4) Alegerile noi se desfăşoară în condiţiile prezentului cod.

Articolul 140. Alegerile parţiale

(1) În cazul în care, în urma alegerilor, nu a fost ales numărul stabilit de consilieri, Comisia Electorală Centrală va fixa, în termen de 2 săptămîni, alegeri parţiale într-o singură sau în mai multe circumscripţii.

(2) Pentru ocuparea mandatelor vacante, alegerile parţiale se efectuează în condiţiile titlurilor 1, II şi V.

(3) Data alegerilor parţiale se stabileşte prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.

T i t l u l VI

REFERENDUMUL

Articolul 141. Aplicarea prezentului titlu

Prevederile prezentului  titlu (art.141 - art.202) se aplică doar în cazul organizării şi desfăşurării referendumurilor republicane şi locale.

Capitolul 13

REFERENDUMUL REPUBLICAN

Articolul 142. Referendumul republican

(1) Referendumul republican se desfăşoară în scopul exercitării puterii poporului şi participării lui nemijlocite la conducerea şi administrarea treburilor de stat.

(2) Referendumul republican se efectuează prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în conformitate cu Constituţia  şi prevederile prezentului cod.

[Art.142 al.(3) abrogat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93; al.(4) devine al.(3)]

[Art.142 al.(3) se decalră neconstituţional prin HCC15 din 27.05.98]

(3) Actele  adoptate prin referendum republican au putere juridică după confirmarea lor de către Curtea Constituţională şi sînt executorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

[Art.142 al.(3) în redacţia LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

[Art.142 al.(2) sintagma"nu necesită confirmare"din art.142 al.(4) se declară neconstituţională prin HCC15 din 27.05.98]

Articolul 143. Tipurile de referendum republican

(1) În funcţie de natura juridică a problemelor supuse referendumului, referendumurile republicane pot fi constituţionale, legislative, privind demiterea Președintelui Republicii Moldova şi consultative.

[Art.143 al.(1) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.143 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.143 al.(1) modificat prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]

(2) Referendumului constituţional sînt supuse propunerile privind revizuirea Constituţiei.

[Art.143 al.(2) în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]
[Art.143 al.(2) în redacţia LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]

(3) Referendumului legislativ sînt supuse proiectele de legi sau unele prevederi ale acestora de importanţă deosebită.

[Art.143 al.(3) introdus prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84; al.(3) devine al.(4)]

[Art.143 al.(3) exclus prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00; al.(4) devine al.(3)]

(4) Referendumului consultativ sînt supuse problemele de interes naţional, în scopul consultării opiniei poporului asupra unor astfel de probleme şi adoptării ulterioare, de către autorităţile publice competente, a unor hotărîri definitive. Textul întrebării supuse referendumului consultativ se redactează în manieră neutră, fără ambiguităţi sau sugerarea răspunsului.

[Art.143 al.(4) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

Articolul 144. Iniţierea referendumului republican

(1) Referendumul republican poate fi iniţiat de:

a) un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. În cazul referendumului constituţional, se aplică prevederile art.141 alin.(1) lit.a) din Constituţie;

[Art.144 al.(1), lit.a) modificată prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]

[Art.144 al.(1) lit.a) modificată prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

 b) un număr de cel puţin o treime din deputaţii în Parlament;

c) Preşedintele Republicii Moldova;

d) Guvern.

(2) Subiecţii menţionaţi la alin.(1) pot iniţia orice tip de referendum prevăzut la art.143.

(3) În cazul în care referendumul este iniţiat de subiecţii prevăzuţi la alin.(1) lit.a), la propunerea privind desfăşurarea referendumului se anexează şi listele de subscripţie.

(4) Propunerea privind desfăşurarea referendumului trebuie să includă problemele ce urmează să fie supuse referendumului, expuse clar, excluzîndu-se interpretarea lor ambiguă, precum şi scopul desfăşurării, data preconizată pentru desfăşurarea lui. Nu  pot fi  supuse referendumului probleme care se exclud reciproc.

[Art.144 al.(4) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

Articolul 145. Restricţiile privind desfăşurarea

                       referendumului republican

(1) Referendumul republican nu se desfăşoară în cazul decretării stării de urgenţă, de asediu ori de război şi nici în decursul a 120 de zile de la ridicarea acestor stări. Dacă data referendumului republican a fost stabilită pentru ziua în care, ulterior, se decretează sau se instituie starea de urgenţă, de asediu ori de război, el se anulează de drept sau se amînă  pentru o altă zi, respectîndu-se termenele de desfăşurare în condiţiile prezentului cod. Hotărîrea privind amînarea referendumului republican se adoptă de către organul care a emis actul de declarare a referendumului.

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.145 al.(1) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

(2) Referendumul republican nu poate avea loc, de asemenea, cu 60 de zile înainte şi cu 60 de zile după ziua desfăşurării alegerilor parlamentare, prezidențiale şi locale generale, precum şi în ziua altui referendum republican.   

[Art.145 al.(2) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.145 al.(2) în redacţia LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.145 al.(2) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

Articolul 146. Problemele supuse referendumului

                        republican

    (1) Referendumului republican pot fi supuse problemele privind:
    a) adoptarea Constituţiei Republicii Moldova şi revizuirea Constituţiei Republicii Moldova;
    b) aprobarea legilor constituţionale adoptate de Parlament pentru revizuirea dispoziţiilor privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi a celor privind neutralitatea permanentă a statului;
    c) demiterea Președintelui Republicii Moldova;
    d) alte probleme importante ale societăţii şi ale statului.

[Art.146 al.(1) în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

    [Art.146 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.146 al.(1) modificat prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00; lit.d) devine lit.c)]

(2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului privind problemele indicate la alin. (1) lit. b) sînt obligatorii.

[Art.146 modificat prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]

Articolul 147. Probleme ce nu pot fi supuse referendumului

                       republican

Referendumului republican nu pot fi supuse problemele:

a) privind impozitul şi bugetul;

[Art.147 lit.a) în redacţia LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]

b) privind amnistierea şi graţierea;

[Art.147 lit.b) în redacţia LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00; lit.a)-e) devine lit.c)-g)]

 c) privind măsurile extraordinare sau de urgenţă pentru asigurarea ordinii publice, sănătăţii şi securităţii populaţiei;

d) privind alegerea, numirea, demiterea persoanelor în/din anumite funcţii, care ţin de competenţa Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului;

e) ce ţin de competenţa instanţelor de judecată şi procuraturii.

[Art.147 în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

Articolul 148. Iniţierea referendumului pentru

                       revizuirea Constituţiei

(1) Iniţierea referendumului pentru revizuirea Constituţiei se efectuează în condiţiile art.141 din Constituţie.

(2) Propunerea privind desfăşurarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei se prezintă Curţii Constituţionale, care este obligată să efectueze, în termen de 10 zile, controlul constituţionalităţii problemelor ce urmează a fi supuse referendumului şi să prezinte un aviz.

(3) După efectuarea de către Curtea Constituţională a controlului constituţionalităţii problemelor ce urmează a fi supuse referendumului, propunerea privind desfăşurarea referendumului, la care se anexează avizul Curţii Constituţionale, se prezintă spre examinare Parlamentului.

(4) Nu poate fi supusă referendumului revizuirea Constituţiei dacă va avea ca rezultat sugrumarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(5) În cazul în care revizuirea unora şi aceloraşi prevederi ale Constituţiei este iniţiată concomitent de Parlament şi de cetăţeni, examinarea propunerilor de revizuire pe cale parlamentară încetează.

[Art.148 introdus prin LP796-XV din 25.01.2.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.148 exclus prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

Articolul 149. Iniţierea referendumului privind demiterea
                             Preşedintelui Republicii Moldova
    (1) Referendumul privind demiterea Preşedintelui Republicii Moldova poate fi iniţiat în exclusivitate de Parlament.
    (2) După adoptarea hotărîrii privind demiterea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) din Constituţie, Parlamentul, în termen de 5 zile, adoptă o hotărîre privind desfăşurarea referendumului cu privire la problema în cauză. Referendumul se desfăşoară în termenul prevăzut la art. 89 alin. (3) din Constituţie.
    (3) Desfăşurarea referendumului privind demiterea Preşedintelui Republicii Moldova este asigurată de Comisia Electorală Centrală.


 

[Art.149 introdus prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.149 exclus prin LP1227-XIV din 21.09.00, MO130/19.10.00]

Articolul 150. Hotărîrea sau decretul cu privire la
                            desfăşurarea referendumului republican
    (1) În termen de 6 luni de la primirea propunerilor de iniţiere a referendumului, Parlamentul adoptă una din următoarele hotărîri:
    [Art.150 al.(1) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]
    a) despre declararea referendumului, care se va desfăşura peste cel puţin 60 de zile de la adoptarea hotărîrii;
    b) despre respingerea propunerii privind desfăşurarea referendumului în cazul cînd aceasta este formulată de deputaţi;
    [Art.150 al.(1), lit.b) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]
    [Art.150 al.(1), lit.b) sintagma "ori de cetăţeni" se declară neconstituţională prin HCC15 din 11.04.00, MO46/27.04.00]
    [Art.150 al.(1), lit.b) modificată prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]
    [Art.150 al.(1), lit.b) modificată prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

    c) despre soluţionarea problemelor, preconizate a fi supuse referendumului, fără efectuarea ulterioară a acestuia.
    [Art.150 al.(1), lit.c) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]
    [Art.150 al.(1), lit.c) modificată prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]
    [Art.150 al.(2) exclus prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00; al.(3) devine al.(2)]

    [Art.150 al.(2) prevederile se declară neconstituţionale prin HCC15 din 11.04.00, MO46/27.04.00]
    [Art.150 al.2) introdus prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427; al.(2) devine al.(3)]
    (2) În hotărîrea sau decretul despre desfăşurarea referendumului republican se indică data desfăşurării lui, denumirea proiectului de lege sau de hotărîre preconizate a fi adoptate, expunîndu-se textul acestora şi/sau conţinutul întrebărilor supuse referendumului.
    [Art.150 al.(3) abrogat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

Articolul 151. Stabilirea datei referendumului

                       republican

(1) Data referendumului  republican se stabileşte de către Parlament prin hotărîre dacă referendumul este iniţiat de cetăţeni sau de deputaţii în Parlament, ori de Preşedintele Republicii Moldova prin decret dacă  referendumul este iniţiat de acesta şi are caracter consultativ.

[Art.151 al.(1) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

(2) Data referendumului se stabileşte cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua desfăşurării lui.

Articolul 152. Iniţierea referendumului republican

                       de către cetăţeni

(1) Pentru iniţierea referendumului republican de către cetăţeni se constituie un grup de iniţiativă la adunarea acestora, la care trebuie să  participe nu mai puţin de 300 de persoane cu drept de vot. Cu cel puţin 10 zile înainte de adunare, iniţiatorii sînt obligaţi să comunice în scris autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu urmează să fie organizată adunarea timpul, locul şi scopul acesteia.

(2) Înainte de a începe adunarea, se face înregistrarea participanţilor la adunare, întocmindu-se o listă în care  se indică numele, prenumele şi domiciliul acestora.

(3) La adunare, se alege un preşedinte şi un secretar. Ordinea de zi a adunării trebuie să includă discutarea oportunităţii efectuării referendumului republican şi formularea întrebărilor preconizate a fi supuse acestuia.

(4) În cazul  în  care  propunerea de desfăşurare a referendumului republican se adoptă cu majoritatea de voturi ale  participanţilor la adunare, se alege grupul de iniţiativă, care va colecta semnăturile susţinătorilor referendumului. Grupul de iniţiativă trebuie să includă cel puţin 100 de persoane cu drept de vot. Membrii grupului de iniţiativă vor alege din rîndul lor un birou executiv, compus dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, care vor reprezenta grupul şi vor organiza activitatea lui.

(5) La adunare, se întocmeşte un proces-verbal, în care se indică rezultatele votării chestiunilor incluse în ordinea de zi. Preşedintele şi secretarul adunării semnează actele adunării: lista participanţilor, procesul-verbal, formularea precisă şi corectă a întrebărilor preconizate a fi supuse referendumului republican şi lista  membrilor grupului de iniţiativă, cu indicarea datelor de identitate ale acestora.

Articolul 153. Înregistrarea grupului de iniţiativă

(1) Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea  referendumului republican se înregistrează de către Comisia Electorală Centrală. Pentru înregistrare, comisiei i se prezintă:

[Art.153 al.(1) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

a) actele adunării  cetăţenilor la care a fost ales grupul  de iniţiativă, autentificate de primăria localităţii pe al cărei teritoriu a avut loc adunarea;

b) declaraţia  membrilor grupului de iniţiativă privind consimţămîntul de a participa la colectarea de semnături ale susţinătorilor referendumului;

c) cererea privind înregistrarea grupului de iniţiativă.

(2) Comisia Electorală Centrală adoptă, în termen de 15 zile de la depunerea actelor indicate în alin.(1), o hotărîre cu  privire la înregistrarea grupului de iniţiativă sau cu privire la refuzul de a-l înregistra. În hotărîrea cu privire la înregistrarea grupului de iniţiativă, se indică termenul pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului republican, care nu poate fi mai mic de 2 luni şi mai mare de 3 luni.

(3) După înregistrarea grupului de iniţiativă, membrilor acestuia li se eliberează  legitimaţii de un model stabilit de Comisia Electorală Centrală.

(4) Informaţia privind  înregistrarea gupului de iniţiativă  şi problemele preconizate a fi supuse referendumului republican se aduc la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de informare în masă.

Articolul 154. Colectarea semnăturilor

(1) Începînd  cu data înregistrării grupului de iniţiativă, membrii lui au dreptul de a colecta nestingherit semnăturile susţinătorilor referendumului republican în anumite liste, denumite în continuare liste de subscripţie.

(2) Colectarea semnăturilor se efectuează în condiţiile art.42, care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 155. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie

Pe fiecare foaie din listele de subscripţie, se expune întrebarea sau întrebările preconizate a fi supuse referendumului republican. Se interzice colectarea de semnături  pe listele ce nu conţin  textul întrebărilor.

Articolul 156. Responsabilitatea pentru corectitudinea

                       întocmirii listelor de subscripţie

(1) Persoana  care colectează semnăturile semnează fiecare foaie din listele de subscripţie, făcînd o menţiune de atestare a faptului că semnăturile au fost colectate personal şi că identitatea persoanelor ale căror nume apar  în liste a fost verificată, în baza actului de identitate, personal de către colector. Fiecare foaie se autentifică prin aplicarea ştampilei autorităţii publice locale respective.

(2) Membrii grupurilor  de iniţiativă au obligaţia de a preîntîmpina fiecare cetăţean despre faptul că poate semna numai într-o singură listă de subscripţie.

(3) Sînt considerate nule şi neavenite listele de subscripţie completate pînă la înregistrarea grupului de iniţiativă; listele care nu sînt semnate de colectorul semnăturilor; listele care nu au fost autentificate prin aplicarea ştampilei autorităţii  administraţiei publice locale respective.

Articolul 157. Prezentarea şi verificarea listelor

                       de subscripţie

(1) Nu mai tîrziu de ultima zi a termenului de colectare  a semnăturilor, grupul de iniţiativă întocmeşte un proces-verbal în  care indică  data înregistrării grupului de iniţiativă, numărul de semnături colectate, data încheierii colectării semnăturilor. Procesul-verbal, semnat de membrii grupului de iniţiativă, şi listele de subscripţie se prezintă Comisiei Electorale Centrale.

(2) În termen de 15 zile de la prezentarea listelor de subscripţie, Comisia Electorală Centrală verifică autenticitatea semnăturilor (fiecare sau la alegere) de pe listele care au fost prezentate. Dacă în listele de subscripţie apar două sau mai multe semnături ale aceleiaşi persoane, aceste semnături se exclud. Listele de subscripţie prezentate cu încălcarea prevederilor art.156 alin.(1) se anulează. După verificarea listelor de subscripţie, Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărîre cu privire la iniţierea referendumului.

[Art.157 al.(2) modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

(3) În cazul în care nu a fost prezentat numărul necesar de semnături, Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărîre privind respingerea propunerii de a efectua referendumul republican şi anularea înregistrării grupului de iniţiativă.

(4) Procesul-verbal de verificare a listelor de subscripţie, listele verificate şi hotărîrea Comisiei Electorale Centrale privind iniţierea referendumului se remit în termen de 3 zile  Biroului  permanent  al Parlamentului.

Articolul 158. Circumscripţiile electorale, secţiile de

                       votare, consiliile şi birourile electorale

(1) În scopul organizării şi desfăşurării referendumului republican, Comisia Electorală Centrală formează circumscripţii electorale administrative, care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova, şi respectiv consilii electorale de circumscripţie în condiţiile art.27, care se aplică în modul corespunzător.

[Art.158 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.158 al.(1) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

(2) Atribuţiile  consiliilor electorale de circumscripţie sînt  cele prevăzute la art.28, care se aplică în modul corespunzător.

(3) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în condiţiile art.29 şi art. 291, care se aplică în modul corespunzător. Pentru fiecare secţie de votare se formează birouri electorale ale secţiei de votare, ce se constituie şi îşi îndeplinesc atribuţiile în condiţiile art. 29, 291 şi 30, care se aplică în modul corespunzător.

[Art.158 al.(3) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(4) Împuternicirile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare expiră după confirmarea rezultatelor referendumului republican de către Curtea Constituţională.

(5) În cazul  în care circumscripţia electorală reprezintă o singură localitate şi în ea este formată o singură secţie de votare, nu se înfiinţează birou electoral al secţiei de votare, atribuţiile acestuia fiind exercitate de consiliul electoral de circumscripţie.

[Art.159 exclus prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

Articolul 160. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor

                        electorale pentru desfăşurarea referendumului

                              republican, organizarea activităţii, modificarea

                              componenţei şi dizolvarea acestora

Acordarea de sprijin, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea consiliilor şi birourilor pentru desfăşurarea referendumului se efectuează în condiţiile art.31 - art.34, care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 161. Listele de cetăţeni cu dreptul de a participa

                       la referendumul republican

Listele de cetăţeni  care au dreptul de a participa la  referendumul republican (listele electorale) se întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art.39 şi art.40), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 162. Buletinul de vot

(1) În buletinul de vot se tipăreşte textul chestiunii sau proiectul de lege supus referendumului republican. În dreapta textului chestiunii sau a proiectului de lege se plasează pe orizontală două patrulatere cu cuvintele "pentru" şi "contra", iar sub acestea - două cercuri.

[Art.162 al.(1) în redacţia LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

(2) În cazul în care referendumului se supun cîteva probleme, pentru fiecare din ele se întocmeşte cîte un buletin. În cazul efectuării concomitente a cîtorva referendumuri, buletinele de vot trebuie să se deosebească după culoare.

[Art.162 al.(2) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

(3) Buletinele de vot se întocmesc conform Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

(4) Buletinele de vot  se imprimă într-un număr egal cu numărul persoanelor incluse în listele electorale.

[Art.162 al.(4) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

(5) Buletinele de vot care includ aceeaşi întrebare trebuie să aibă acelaşi format, să fie tipărite cu aceleaşi caractere, pe hîrtie de aceeaşi culoare şi densitate.

(6) Modelul şi textul buletinelor de vot şi modelul proceselor-verbale ale consiliilor şi birourilor electorale pentru efectuarea referendumului republican se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.

[Art.162 al.(6) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

(7) Buletinele de vot se distribuie consiliilor electorale de circumscripţie cu 3 zile, iar birourilor electorale ale secţiilor de votare cu 1 zile înainte de ziua referendumului republican.

[Art.162 al.(7) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

Articolul 163. Agitaţia

Discutarea liberă sub toate aspectele a problemelor supuse referendumului republican se efectuează în condiţiile art.47, care  se aplică în modul corespunzător.

Articolul 164. Votarea

(1) Votarea în  cadrul  referendumului republican se efectuează în condiţiile capitolului  9  (art.50 - art.55), care se aplică  în  modul corespunzător.

(2) Votantul completează buletinul de vot aplicînd ştampila cu inscripţia "Votat" în interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care este înscris cuvîntul "pentru" sau "contra", exprimîndu-şi astfel opţiunea.

[Art.164 al.(2) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

[Art.164 al.(2) în redacţia LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

Articolul 165. Monitorizarea referendumului republican

                             şi reflectarea lui în mijloacele de informare

                             în masă

Monitorizarea referendumului republican şi reflectarea în mijloacele de informare în masă a modului de organizare şi desfăşurare a acestuia se fac în condiţiile capitolului 11 (art.63 şi art.64), care se  aplică în modul corespunzător.

Articolul 166. Numărarea voturilor şi totalizarea

                       rezultatelor referendumului republican

(1) Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului republican se efectuează în condiţiile capitolului 10 (art.56 - art.60), care se aplică în modul corespunzător.

(2) În procesul-verbal  de totalizare a rezultatelor referendumului republican  se va indica aparte numărul de voturi "pentru" şi  numărul  de voturi "contra".

[Art.166 al.(2) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

(3) Rezultatele  referendumului  republican se examinează de către Comisia Electorală Centrală, care adoptă o hotărîre asupra lui.

Articolul 167. Confirmarea rezultatelor referendumului republican

(1) Hotărîrea Comisiei  Electorale Centrale şi procesul-verbal privind rezultatele referendumului se remit Curţii Constituţionale.

(2) În termen de 10 zile, Curtea Constituţională va examina actele remise de Comisia Electorală Centrală şi va confirma sau va infirma, printr-o hotărîre, rezultatele referendumului republican.

Articolul 168. Adoptarea, publicarea şi intrarea în

                        vigoare a hotărîrii supuse referendumului

                        republican

(1) Hotărîrea se consideră adoptată prin referendum republican dacă pentru ea au votat majoritatea cetăţenilor care au participat la referendum. În cazul în care referendumului se supune o lege constituţională care prevede modificarea dispoziţiilor privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi a dispoziţiilor referitoare la neutralitatea permanentă a statului, aceasta se consideră aprobată dacă pentru ea au votat cel puţin jumătate din numărul total al persoanelor înscrise în listele electorale. Hotărîrea privind demiterea Președintelui Republicii Moldova se consideră adoptată prin referendum republican dacă pentru ea au votat un număr de alegători egal sau mai mare decît în cazul alegerii  Președintelui Republicii Moldova, dar nu mai puţin de jumătate din numărul alegătorilor care au participat la referendum.

[Art.168 al.(1) modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Art.168 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.168 al.(1) modificat prin LP1107-XIV din 30.06.00, MO124/05.10.00]

(2) Hotărîrea adoptată prin referendum republican se publică într-o ediţie specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Data adoptării hotărîrii se consideră ziua desfăşurării referendumului republican. Hotărîrea intră în vigoare la data publicării în  Monitorul Oficial sau la data indicată în ea.

    Articolul 169. Anularea sau modificarea hotărîrii
                            adoptate prin referendum republican
    Anularea sau modificarea hotărîrii adoptate prin referendum republican se face, de asemenea, prin referendum republican sau utilizîndu-se procedurile prevăzute pentru revizuirea Constituţiei. Prevederile respective nu se răsfrîng asupra hotărîrii pentru demiterea Preşedintelui Republicii Moldova.

[Art.169 în redacția LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

Articolul 170. Documentele referendumului republican

Documentele referendumului  republican  se păstrează  în condiţiile art.62, care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 171. Referendumul republican nevalabil

Comisia Electorală Centrală declară  nevalabil referendumul republican dacă la el  au participat mai puţin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

[Art.171 modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

[Art.171 modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

Articolul 172. Referendumul republican nul

Curtea Constituţională declară nul referendumul republican în toată republica sau în anumite unităţi administrativ-teritoriale dacă în timpul votării sau numărării voturilor au fost comise încălcări grave ale prevederilor prezentului cod, care au influenţat  rezultatele referendumului în întregime.

Articolul 173. Referendumul republican repetat

(1) În cazul în care referendumul republican se declară nul, Comisia Electorală Centrală va organiza, în termen de o lună, efectuarea referendumului repetat în întreaga ţară sau în anumite unităţi administrativ-teritoriale.

(2) Consiliile şi birourile electorale vinovate de  încălcări ale prevederilor Codului electoral  se înlocuiesc.

      [Art.173 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(3) Referendumul  republican repetat se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prezentului titlu şi prezentului cod.

Articolul 174. Referendumul republican nou

Un nou referendum republican în aceeaşi problemă poate fi  efectuat după  expirarea  a cel puţin 2 ani de la data referendumului republican precedent.

Capitolul 14

REFERENDUMUL LOCAL

Articolul 175. Referendumul local

Referendumul local reprezintă consultarea cetăţenilor în probleme de interes deosebit pentru sat (comună), sector, oraş (municipiu), raion, unitate administrativ-teritorială cu statut special. Revocarea primarului satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului) se efectuează, de asemenea, prin referendum local.

[Art.175 modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.175 modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.175 modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

Articolul 176. Restricţiile privind desfăşurarea

                       referendumului local

(1) Referendumul  local  nu se efectuează în cazul decretării sau instituirii stării de urgenţă, de asediu sau de război. Dacă data referendumului local a fost stabilită pentru ziua în care, ulterior, se decretează sau se instituie starea de urgenţă, de asediu sau de război, el se anulează de drept sau se amînă pentru o altă zi, respectîndu-se termenele de desfăşurare prevăzute de prezentul cod.

(2) Referendumul local nu poate avea, de asemenea, loc cu 120 de zile înainte şi cu 120 de zile după ziua desfăşurării în acelaşi teritoriu a oricărui tip de alegeri sau referendum, decît dacă se desfăşoară în aceeaşi zi.

(3) Hotărîrea privind amînarea referendumului local se adoptă de către Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului local sau a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special care a emis actul de desfăşurare a referendumului.

[Art.176 al.(3) în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

(4) Referendumul local pentru revocarea primarului poate fi iniţiat după expirarea unui an de la intrarea acestuia în funcţie sau de la data referendumului local precedent pentru revocarea aceluiaşi primar. Revocarea primarului nu poate fi iniţiată pe parcursul ultimelor 6 luni înainte de expirarea mandatului.

[Art.176 al.(4) introdus prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.176 al.(4) exclus prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

Articolul 177. Problemele supuse referendumului local

(1) Referendumului local pot fi supuse problemele care au o importanţă deosebită pentru localitatea respectivă şi care ţin doar de competenţele legale ale autorităţilor administraţiei publice locale.

 [Art.177 al.(1) în redacția LP29 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.185]

(11) Textul problemei supuse referendumului local se redactează de manieră neutră, fără ambiguităţi sau fără sugerarea răspunsului. Nu se admite formularea problemelor care se exclud reciproc.

[Art.177 al.(11) introdus prin LP29 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.185]

(2) Revocarea primarului prin referendum poate fi iniţiată în cazul în care acesta nu respectă interesele comunităţii locale, nu exercită în mod adecvat atribuţiile de ales local prevăzute de lege, încalcă normele morale şi etice, fapte confirmate în modul stabilit.

[Art.177 al.(2) introdus prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.177 excluderea al.(2) declarată neconstituţională prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]

[Art.177 al.(2) exclus prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

    Articolul 178. Problemele ce nu pot fi supuse
                             referendumului local
    Referendumului local nu pot fi supuse următoarele probleme:
    a) de interes naţional, care ţin de competenţa Parlamentului, Guvernului sau a altor autorităţi publice centrale, conform atribuţiilor stabilite de Constituţie şi de legislaţie;
    b) ce ţin de politica internă şi externă a statului;
    c) care vin în contradicţie cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei Republicii Moldova;
    d) privind impozitele şi bugetul;
    e) privind măsurile extraordinare sau de urgenţă pentru asigurarea ordinii publice, sănătăţii şi securităţii populaţiei;
    f) privind alegerea, numirea, demiterea şi revocarea în/din anumite funcţii a persoanelor ce ţin de competenţa Parlamentului, a Preşedintelui Republicii Moldova şi a Guvernului;
    g) ce ţin de revocarea din funcţie a primarului, destituit în baza hotărîrii definitive de revocare pronunţate de instanţa de judecată;
    h) ce ţin de competenţa instanţelor de judecată sau a procuraturii;
    i) privind modificarea subordonării administrativ-teritoriale a localităţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
    [Art.178 în redacția LP29 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.185]
    [Art.178 modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

    [Art.178 modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]
    [Art.178 modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99]
    [Art.178 modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99]

Articolul 179. Stabilirea datei referendumului local

Data referendumului local se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului sătesc (comunal), de sector, orăşenesc (municipal), raional sau a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special.

[Art.179 modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]
[Art.179 în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

Articolul 180. Iniţierea referendumului local

Referendumul local poate fi iniţiat:

a) de 1/2 din numărul consilierilor aleşi, iar în cazul revocării primarului prin vot secret -  de 2/3 din numărul consilierilor aleşi;

[Art.180  lit.a) modificată prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

b) de primarul satului (comunei), sectorului, oraşului  (municipiului), cu excepţia cazului cînd se iniţiază referendum pentru revocarea primarului;

[Art.180 lit.b) modificată prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.180 lit.b) modificată prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.180 lit.b) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

c) de autoritatea  reprezentativă a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special;

d) de 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Articolul 181. Înregistrarea grupului de iniţiativă

(1) În cazul în care iniţiativa desfăşurării referendumului local vine de la cetăţeni, se constituie un grup de iniţiativă, format din cel puţin 20 de cetăţeni cu drept de vot şi cu domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. La adunarea de constituire a grupului de iniţiativă trebuie să participe cel puţin 30 de persoane. Cu cel puţin 3 zile înainte de adunare, iniţiatorii sînt obligaţi să comunice în scris primarului timpul, locul şi scopul desfăşurării adunării.

[Art.181 al.(1) completat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

(2) Grupul de iniţiativă se înregistrează de către autorităţile administraţiei  publice locale în termen de 5 zile de la prezentarea cererii de înregistrare, procesului-verbal de constituire şi întrebărilor formulate. În cazul iniţierii referendumului local pentru revocarea  primarului, grupul de iniţiativă este înregistrat de către judecătoria de sector (raională) sau municipală în a cărei rază teritorială se află localitatea respectivă .

[Art.181 al.(2) modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.181 al.(2) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

[Art 181 al.(2) modificat prin LP1217-XIV din 31.07.00, MO102/17.08.00]

(3) În hotărîrea de înregistrare se indică termenul de colectare a semnăturilor, care nu poate fi mai mic de 30 de zile şi nici mai mare de 60 de zile calendaristice, precum şi întrebările preconizate a fi supuse referendumului local.

(4) În cazul  înregistrării grupului de  iniţiativă,  membrilor acestuia  li  se eliberează legitimaţii de un model stabilit de Comisia Electorală Centrală.

(5) Informaţia  privind  înregistrarea grupului de iniţiativă  se publică în presa locală.

Articolul 182. Colectarea de semnături

(1) Dreptul de a colecta semnăturile cetăţenilor pentru  susţinerea referendumului  local aparţine  membrilor grupului de iniţiativă, înregistrat în condiţiile art.181.

(2) Colectarea semnăturilor se efectuează în condiţiile art.42, care se aplică în modul corespunzător.

(3) Pentru efectuarea referendumului local, este necesară colectarea semnăturilor a cel puţin 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot care domiciliază în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Articolul 183. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie

Pe fiecare foaie din listele de subscripţie, se expune întrebarea sau întrebările preconizate a fi supuse referendumului. Se interzice colectarea de semnături pe liste ce nu conţin textul întrebărilor.

Articolul 184. Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii listelor de subscripţie

(1) Persoana care colectează semnăturile trebuie să semneze fiecare foaie din listele de subscripţie, făcînd o menţiune de atestare a faptului că semnăturile au fost colectate personal şi că identitatea persoanelor ale căror nume apar în liste a fost verificată, în baza actului de identitate, personal de către colector. Fiecare foaie se autentifică  prin  aplicarea  ştampilei  autorităţii  publice locale respective.

(2) Persoana care colectează semnăturile în listele de subscripţie este obligată să  preîntîmpine cetăţeanul că poate semna doar  într-o singură listă de subscripţie.

(3) Sînt considerate nule şi neavenite listele de subscripţie completate pînă la înregistrarea grupului de iniţiativă, listele care nu sînt semnate de colectorul semnăturilor, listele care nu au fost autentificate prin aplicarea ştampilei autorităţii publice  locale respective.

Articolul 185. Prezentarea şi verificarea listelor de

                        subscripţie

(1) Listele de subscripţie autentificate se prezintă consiliului local sau autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special. În cazul iniţierii referendumului local pentru revocarea primarului, listele de subscripţie se prezintă judecătoriei de sector (raionale) sau municipale în a cărei rază teritorială se află localitatea respectivă.

[Art.185 al.(1) modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.185 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

[Art 185 al.(1) modificat prin LP1217-XIV din 31.07.00, MO102/17.08.00]

(2) Listele de subscripţie prezentate de grupul de iniţiativă se verifică în termen de 15 zile. Semnăturile care apar de două sau mai multe ori se exclud. Dacă la verificare se constată că nu s-a colectat numărul necesar de semnături, procedura se sistează, iar  înregistrarea grupului de iniţiativă se anulează.

Articolul 186. Adoptarea şi publicarea deciziei privind

                       desfăşurarea referendumului local

(1) După expirarea a 15 zile de la depunerea listelor de subscripţie sau de la adoptarea deciziei consiliului local, a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special sau a primarului, consiliul local respectiv sau autoritatea reprezentativă a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special va adopta decizia privind desfăşurarea referendumului local sau refuzul de a-l efectua.

[Art.186 al.(1) modificat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

[Art.186 al.(1) sntagma "sau a primarului" declarat neconstituţional prin HCC13 din 14.03.02, MO46/04.04.02 art.8]

[Art.186 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

(2) Decizia privind desfăşurarea referendumului local va cuprinde:

a) propunerea privind data referendumului, care poate fi efectuat peste cel  puţin o lună şi nu mai tîrziu de 45 de zile din ziua adoptării deciziei;

[Art.186 al.(2), lit.a) modificată prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

b) problemele ce urmează a fi supuse referendumului;

[Art.186 al.(2), lit.c) exclusă prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

[Art.186 al.(2) lit.c) introdusă prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]

c) motivele revocării primarului, în cazul referendumului pentru  revocarea acestuia.

[Art.186 al.(3) abrogat prin LP29 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.185]

(4) Decizia privind desfăşurarea referendumului  local se dă publicităţii în termen de 3 zile de la adoptare.

Articolul 187. Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare

(1) Pentru efectuarea referendumului local, se constituie, după caz, circumscripţii electorale: săteşti (comunale), de sector, orăşeneşti (municipale), raionale, ale unităţii administrativ-teritoriale cu statut special.

[Art.187 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.187 al.(1) modificat prin LP842- XV din 14.02.02, MO26/14.02.02 art.136]

 (2) Circumscripţiile electorale se constituie de către Comisia Electorală Centrală cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua referendumului  local la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Secţiile de votare se constituie cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua referendumului local de către consiliile electorale de circumscripţie respective, în baza propunerilor primăriei.

[Art.187 al.(3) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(4) Secţiile de votare se constituie, conform principiului administrativ-teritorial, prin  împărţirea localităţii  în secţii de votare cu cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători. Secţiile de votare se numerotează.

(5) În localităţile în care, pentru desfăşurarea referendumului local, se formează o singură secţie de votare, consiliul electoral de circumscripţie  va îndeplini şi atribuţii de birou electoral al secţiei de votare.

Articolul 188. Constituirea consiliilor şi birourilor electorale

                        pentru desfăşurarea referendumului local

(1) Consiliile electorale de circumscripţie pentru desfăşurarea referendumului local se constituie de către Comisia Electorală Centrală, la propunerea consiliilor locale sau a autorităţilor reprezentative ale unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special, a partidelor şi organizaţiilor social-politice reprezentate în Parlament, în componenţă de 5-11 membri, cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua referendumului local. Modul de constituire şi funcţiile lor sînt prevăzute la art.27 şi 28.

[Art.188 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]
[Art.188 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare pentru desfăşurarea referendumului local se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie pentru desfăşurarea referendumului, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, a partidelor şi organizaţiilor social-politice reprezentate în Parlament, în componenţa a 5-11 membri, cu cel puţin 20 zile înainte de ziua referendumului local. Modul de constituire şi funcţiile lor sînt prevăzute la art.29 şi 30.

[Art.188 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.188 al.(2) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

(3) Preşedinţii consiliilor electorale raionale, consiliului electoral al municipiului Chişinău şi consiliilor electorale ale unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special pentru desfăşurarea referendumului local sînt aleşi de către consiliile locale respective.

[Art.188 al.(3) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.188 al.(3) în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

 (4) În componenţa consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului local  nu pot fi  incluşi consilieri din consiliile locale, membri ai grupului de iniţiativă, membri ai partidelor, altor organizaţii social-politice care participă la alegeri.

[Art.188 al.(4) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]

(5) La prima şedinţă a consiliului electoral de circumscripţie al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea pentru desfăşurarea referendumului local se aleg, cu votul majorităţii membrilor, vicepreşedintele şi secretarul consiliului, iar la prima şedinţă a consiliului electoral de circumscripţie sătesc (comunal), de sector, orăşenesc (municipal) şi a biroului electoral al secţiei de votare se aleg preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul acestor organe electorale.

[Art.188 al.(5) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.188 al.(5) în redacţia LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

(6) În decursul a 2 zile de la data constituirii, consiliile şi birourile electorale aduc la cunoştinţă publică componenţa şi  sediul lor, modul de contactare pentru relaţii.

(7) Împuternicirile consiliilor şi birourilor electorale pentru efectuarea referendumului local expiră după confirmarea  rezultatelor acestuia.

Articolul 189. Cumularea atribuţiilor de către consiliile

                       şi birourile electorale

În cazul în care referendumul local se desfăşoară concomitent cu alegerile (locale, parlamentare, prezidențiale) sau concomitent cu referendumul republican, consiliile şi birourile electorale care organizează desfăşurarea alegerilor, constituite în condiţiile capitolului 3, îndeplinesc şi atribuţiile de consilii şi birouri electorale pentru desfăşurarea referendumului.

[Art.189 modificat prin LP147 din 15.07.16, MO232-244/29.07.16 art.496]

[Notă: Legea nr.1227-XIV din 21.09.00 declarată neconstituțională prin HCC7 din 04.03.16, MO59-67/18.03.16 art.10; în vigoare 04.03.16]

[Art.189 modificat prin LP1227-XVI din 21.09.00, MO130/19.10.00]

Articolul 190. Acordarea de sprijin consiliilor şi birourilor

                              electorale pentru desfăşurarea referendumului

                              local, organizare a activităţii, modificarea

                             componenţei şi dizolvarea acestora

Acordarea de sprijin, organizarea activităţii, modificarea componenţei şi dizolvarea consiliilor şi birourilor electorale pentru desfăşurarea referendumului local se efectuează în condiţiile art.31 - art.34, care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 191. Atribuţiile consiliilor şi birourilor electorale

                              pentru efectuarea referendumului local

Consiliile şi birourile electorale pentru efectuarea referendumului local au atribuţiile prevăzute respectiv la art.28 şi art.30, care  se aplică în modul corespunzător.

Articolul 192. Listele de cetăţeni care au dreptul

                       de a participa la referendumul local

     Listele de cetăţeni care au dreptul de a participa la  referendumul local  (listele  electorale) se întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art.39 şi art.40), care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 193. Buletinul de vot

(1) În buletinul de vot  se  tipăreşte  textul  problemei  supuse referendumului local. În dreapta textului se plasează pe orizontală două patrulatere  cu cuvintele "pentru" şi "contra", iar sub acestea -  două cercuri.

[Art.193 al.(1) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

(2) În cazul în care referendumului se supun cîteva probleme, pentru fiecare din ele se întocmeşte cîte un buletin. În cazul efectuării concomitente a cîtorva referendumuri, precum şi în cazul efectuării concomitente a referendumurilor şi a alegerilor, buletinele de  vot  trebuie să se deosebească după culoare.

(3) Buletinele de vot se întocmesc în condiţiile Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

(4) Buletinele de vot  se tipăresc într-un număr egal  cu numărul persoanelor incluse în listele electorale.

[Art.193 al.(4) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

(5) Buletinele de  vot  pentru aceeaşi întrebare  trebuie să  aibă acelaşi format, să fie tipărite cu aceleaşi caractere, pe  hîrtie de aceeaşi culoare şi densitate.

(6) Modelul buletinelor de vot şi modelul proceselor-verbale ale consiliilor electorale şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru desfăşurarea referendumului local se aprobă de Comisia Electorală Centrală, iar textul buletinelor de vot - de către consiliile electorale de circumscripţie.

[Art.193 al.(6) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

(7) Buletinele de vot se distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare cu 2 zile înainte de ziua referendumului local.

Articolul 194. Agitaţia

Discutarea liberă şi sub toate aspectele a problemelor supuse referendumului  local se efectuează în condiţiile art.47, care se aplică în modul corespunzător.

Articolul 195. Votarea

(1) Votarea în  cadrul referendumului  local se efectuează  în condiţiile capitolului 9 (art.50 - art.55), care se aplică  în  modul corespunzător.

(2) Votantul completează buletinul de vot aplicînd ştampila cu inscripţia "Votat" în  interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care este înscris cuvîntul "pentru" sau "contra", exprimîndu-şi astfel opţiunea.

[Art.195 al.(2) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art. 84]

[Art.195 al.(2) în redacţia LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

Articolul 196. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor

                        referendumului local

(1) Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor referendumului local se efectuează în condiţiile capitolului 10 (art.56 - art.60), care se aplică în modul corespunzător.

(2) În procesul-verbal de totalizare a rezultatelor referendumului local se va indica aparte numărul de voturi "pentru" şi  numărul  de voturi "contra".

[Art.196 al.(2) modificat prin LP480-XIV din 02.07.99, MO87/12.08.99 art.427]

(3) Rezultatele  referendumului local  se  examinează  de către consiliul electoral de circumscripţie, care adoptă o hotărîre asupra lui.

Articolul 197. Confirmarea rezultatelor referendumului local

(1) În termen de 2 zile de la totalizarea rezultatelor referendumului local, consiliul electoral de circumscripţie, remite instanţei de judecată din raza teritorială respectivă raportul privind efectuarea referendumului, la care se anexează procesele-verbale ale consiliului electoral de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi toate contestaţiile, însoţite de note cu privire la modul lor de soluţionare. Consiliul  municipiului Chişinău remite actele respective Curţii de Apel Chişinău.

[Art.197 al.(1) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

[Art.197 al.(1) modificat prin LP191-XV din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]

(2) În termen de 10 zile de la data primirii actelor menţionate  la alin.(1), instanţa de judecată va confirma sau va infirma legalitatea efectuării referendumului local şi rezultatele acestuia.

(3) În termen de 24 de ore de la adoptare, hotărîrea instanţei de judecată se transmite Comisiei Electorale Centrale şi consiliului electoral de circumscripţie pentru efectuarea referendumului, care va publica rezultatele definitive ale referendumului local.

[Art.197 al.(3) modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

Articolul 198. Adoptarea deciziei prin referendum local,

                       anularea sau modificarea ei

(1) Decizia se consideră adoptată prin referendum local dacă pentru ea au votat majoritatea cetăţenilor care au participat la referendum. Decizia privind revocarea primarului se consideră adoptată prin referendum local dacă pentru ea a votat un număr egal sau mai mare de alegători decît au votat în cazul alegerii primarului, dar nu mai puţin de jumătate din numărul alegătorilor care au participat la referendum. Data adoptării hotărîrii se consideră ziua desfăşurării referendumului local.

[Art.198 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

(2) În cazul în care primarul este revocat prin referendum, Comisia Electorală Centrală va stabili data alegerilor noi conform prevederilor titlului V (art.118-140), care se aplică în modul corespunzător.

[Art.198 al.(2) introdus prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108; al.(2) devine al.(3)]

[Art.198 al.(2) exclus prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84; al.(3) devne al.(2)]

(3) Hotărîrea adoptată prin referendum local se anulează sau se modifică, de asemenea, prin referendum local sau prin decizie a consiliului local respectiv, adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor, conform Legii privind administraţia publică locală.

    Articolul 199. Referendumul local nevalabil

    Referendumul local se consideră nevalabil dacă la el au participat mai puţin de 1/3 din numărul cetăţenilor înscrişi în listele electorale. Hotărîrea cu privire la declararea referendumului local drept nevalabil se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripţie.

[Art.199 modificat prin LP119 din 18.06.10, MO108-109/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]

    [Art.199 modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

    Articolul 200. Referendumul local nul

    Instanţa de judecată în a cărei rază teritorială s-a desfăşurat referendumul local îl declară nul în toată circumscripţia respectivă sau în anumite secţii de votare dacă în timpul votării sau în timpul numărării voturilor au fost comise încălcări grave ale prezentului cod, care au influenţat rezultatele referendumului.

    Articolul 201. Referendumul local repetat

În cazul în care referendumul local se declară nul, autorităţile care au adoptat decizia de desfăşurare a referendumului organizează, în termen de 2 săptămîni, referendum repetat în condiţiile prezentului titlu şi prezentului cod. Consiliile şi birourile electorale pentru desfăşurarea referendumului vinovate de încălcări ale prevederilor Codului electoral se înlocuiesc.

[Art.201 modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]

Articolul 202. Referendumul local nou

Un nou referendum local în aceeaşi problemă poate fi efectuat peste cel puţin un an de la referendumul precedent.

T i t l u l VII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 203. Intrarea în vigoare

Prezentul cod intră în vigoare la data publicării.

[Art.203 modificat prin LP268-XIV din 04.02.99, MO22/04.03.99 art.93]

[Sintagma "şi se aplică de la data adoptării" din art.203 se declară neconstituţională prin HCC15 din 27.05.98]

Articolul 204. Dispoziţii tranzitorii

După intrarea în vigoare a prezentului cod:

1. Parlamentul va adopta, în termen de 10 zile, o hotărîre despre înfiinţarea Comisiei Electorale Centrale (permanente), în condiţiile secţiunii 1 a capitolului 3 (art.16 - art.22).

2. Autorităţile prevăzute la art.16 alin.(2) vor prezenta Parlamentului, în termen de 5 zile, candidaturile pentru constituirea Comisiei Electorale Centrale.

3. Guvernul:

a) în termen de o lună:

- va face propuneri Parlamentului privind aducerea legislaţiei  în concordanţă cu prezentul cod;

- va asigura Comisia Electorală Centrală cu sediu, mijloace financiare şi tehnico-materiale;

b) va prevedea în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 1998 cheltuielile necesare pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale şi pentru organizarea şi efectuarea alegerilor.

4. Alegerile în Parlamentul de legislatura a XIV-a se vor desfăşura la 22 martie 1998 conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.371-II din 18 noiembrie 1997. Toate termenele legate de desfăşurarea alegerilor Parlamentului de legislatura a XIV-a încep să curgă de la data publicării prezentului cod.

5. Comisia Electorală Centrală:

a) va elabora şi adopta, în termen de 10 zile de la constituire, regulamentul său;

b) va prezenta Guvernului proiectul devizului de cheltuieli pentru activitatea sa şi pentru efectuarea alegerilor;

c) după constituire, va începe exercitarea atribuţiilor prevăzute la art.22.

6. Nu se admite formarea şi funcţionarea de organe electorale neprevăzute de prezentul cod.

Articolul 205. Dispoziţii finale

La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă: Legea nr.1040-XII din 26 mai 1992 cu privire la referendum, Legea nr.1609-XII din 14 octombrie 1993 privind alegerea Parlamentului, Legea nr.308-XIII din 7 decembrie 1994 cu privire la alegerile locale, Legea nr.833-XIII din 16 mai 1996 privind alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, Legea nr.1133-XIII din 2 aprilie 1997 privind revocarea primarului satului (comunei), oraşului.


PREŞEDINTELE

PARLAMENTULUI                                    Dumitru MOŢPAN


Chişinău, 21 noiembrie 1997.

Nr.1381-XIII.