LPM94/2004
ID intern unic:  312891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 94
din  01.04.2004
pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal
Publicat : 21.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 080     art Nr : 417     Promulgat : 11.05.2004
MODIFICAT
LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243
LP441-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.997
LP155-XVI din 21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525
Prin prezenta lege organică Parlamentul adoptă tutlul VII al Codului fiscal.
Articolul 1. Intrarea în vigoare
Titlul VII al Codului fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.
Articolul 2. Abrogarea
La data intrării în vigoare a titlului VII al Codului fiscal, se abrogă Legea nr.186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale.
Articolul 3. Modificarea unor acte normative
Guvernul, în termen de 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul VII al Codului fiscal;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul VII al Codului fiscal;
c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului VII al Codului fiscal.
Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Obligaţiile fiscale privind taxele locale, care au apărut pînă la 1 ianuarie 2005, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii fiscale.
(2) Răspunderea pentru încălcarea prevederilor titlului VII al Codului fiscal se stabileşte conform titlului V al Codului fiscal, iar răspunderea penală - conform legislaţiei în vigoare.
(3)  Prin derogare de la prevederile art.289 alin.(2) lit.e), ale art.291 lit.e) şi ale lit.e) din anexa la titlul VII al Codului fiscal, organizaţiile şi  întreprinderile din cadrul cooperaţiei de consum precum şi farmaciile care prepară medicamente, se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe anii 2005 şi 2009.
[Art.4 modificat prin LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243]
[Art.4 modificat prin LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243]
Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Obligaţiile fiscale privind taxele locale, care au apărut pînă la 1 ianuarie 2005, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii fiscale.
(2) Răspunderea pentru încălcarea prevederilor titlului VII al Codului fiscal se stabileşte conform titlului V al Codului fiscal, iar răspunderea penală - conform legislaţiei în vigoare.
(3)  Prin derogare de la prevederile art.289 alin.(2) lit.e), ale art.291 lit.e) şi ale lit.e) din anexa la titlul VII al Codului fiscal, organizaţiile şi  întreprinderile din cadrul cooperaţiei de consum se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe anii 2005 şi 2009.
[Art.4 modificat prin LP441-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.997]
[Art.4 modificat prin LP441-XVI din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.997]
Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Obligaţiile fiscale privind taxele locale, care au apărut pînă la 1 ianuarie 2005, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii fiscale.
(2) Răspunderea pentru încălcarea prevederilor titlului VII al Codului fiscal se stabileşte conform titlului V al Codului fiscal, iar răspunderea penală - conform legislaţiei în vigoare.
(3)  Prin derogare de la prevederile art.289 alin.(2) lit.e), ale art.291 lit.e) şi ale lit.e) din anexa la titlul VII al Codului fiscal, organizaţiile şi  întreprinderile din cadrul cooperaţiei de consum se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe anii 2005 şi 2006.
[Art.4 al.(3) introdus prin LP155/21.07.05, MO107-109/12.08.05 art.525]
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                  Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 1 aprilie 2004.
Nr.94-XV.