LPO1390/2002
ID intern unic:  312967
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1390
din  11.10.2002
pentru ratificarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre
ale Comunităţii Statelor Independente în timpul evacuării cetăţenilor acestora
din ţările terţe în cazul producerii situaţiilor excepţionale
Publicat : 31.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 146     art Nr : 1137     Promulgat : 28.10.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se ratifică Acordul cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în timpul evacuării cetăţenilor acestora din ţările terţe în cazul producerii situaţiilor excepţionale, semnat la Moscova la 12 aprilie 1996.
Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al Comunităţii Statelor Independente ratificarea acordului menţionat.
Art. 3. - Departamentul Situaţii Excepţionale va întreprinde acţiunile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 11 octombrie 2002.
Nr. 1390-XV.