LPC3462/1989
ID intern unic:  313124
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 3462
din  31.08.1989
cu privirea la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină
Publicat : 01.09.1989 în Veştile Nr. 9     art Nr : 214
Notă: Vezi Hot. Parl. Nr. 3463-XI din 31.08.89 despre modul de punere în aplicare a Legii

Trecerea limbii moldoveneşti, idiom de origine şi structură romanică la  grafia  latină se bazează pe caracterul mai adecvat, recunoscut  de ştiinţă al alfabetului latin pentru fonetica şi gramatica acestui idiom, pe propunerile cetăţenilor republicii şi are menirea de a contribui  la lichidarea deformărilor ce s-au produs în limbă în virtutea unui şir de cauze  obiective  şi  subiective, la  ridicarea nivelului de cultură lingvistică al poporului moldovenesc, a rolului factorilor  de ordin ştiinţific, etico-moral,  cultural,  psihologo-didactic  şi  social  în dezvoltarea limbii moldoveneşti.
Articolul 1.  A trece scrisul limbii moldoveneşti la grafia  latină.
Articolul 2. A aproba alfabetul limbii moldoveneşti:
A a "a", Ă ă "ă", B b "be", C c "ce", D d "de", E e "e", F f "fe", G g "ghe",  H h "ha", I i "i", Î î "î", J j "je", L l "le", M m "me", N n "ne", O o "o", P p "pe", R r "re", S s "se", Ș ș "șe", T t "te", Ţ ţ "ţe", U u "u" V v "ve", X x "ics", Z z "ze".
Literele K k,  Q  q,  W  w, Y y se folosesc în nume  proprii  şi  în neologizme cu caracter internaţional.
Articolul 3. A abroga Legea RSS Moldoveneşti din 10 februarie 1941 "Cu privire la trecerea scrisului moldovenesc de la alfabetul latin  la alfabetul rus".

Preşedintele Prezidiului
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                   M. Snegur

Membru al Prezidiului
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                   D. Nidelcu

or. Chişinău, 31 august 1989
N 3462-XI