LPO526/2003
ID intern unic:  313204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 526
din  18.12.2003
pentru modificarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003
privind protecţia consumatorilor
Publicat : 16.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 013     art Nr : 104     Promulgat : 26.12.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 20 alineatul (2) din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia comsumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507) va avea următorul cuprins:
"(2) Se interzice importul şi plasarea pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor în lipsa informaţiei complete, veridice şi corecte în limba moldovenească sau în limbile moldovenească şi rusă."
Art. II. - Prezenta lege întră în vigoare peste 6 luni de la data adoptării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 18 decembrie 2003.
Nr. 526-XV.