LPO533/2001
ID intern unic:  313206
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 533
din  11.10.2001
privind ratificarea unor convenţii ale Consiliului
Europei în domeniul culturii
Publicat : 15.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 136     art Nr : 1053     Promulgat : 06.11.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se ratifică:
Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985;
Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valletta la 16 ianuarie 1992.
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentelor de ratificare depozitarului.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                       Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 11 octombrie 2001.
Nr. 533-XV.