LPO542/2003
ID intern unic:  313211
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 542
din  19.12.2003
pentru ratificarea Convenţiei civile privind corupţia
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 64     Promulgat : 26.12.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se ratifică Convenţia civilă privind corupţia, încheiată la Strasbourg şi semnată de Republica Moldova la 4 noiembrie 1999.
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea instrumentului de ratificare depozitarului.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 19 decembrie 2003.
Nr.542-XV.