LPM1123/1992
ID intern unic:  313284
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1123
din  30.07.1992
cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova*
Publicat : 03.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 1248

   
MODIFICAT
   
LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18
    LP13 din 20.02.15, MO78-83/03.04.15 art.103
   
LP314 -XVI din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.904
   
LP83-XVI din 17.04.08, MO83/07.05.08 art. 285
    LP12-XV din 17.02.05, MO30-33/25.02.05 art.104
   
LP292-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.745
   
LP163-XV din 20.05.04,MO83/28.05.04 art.439
   
LP268 din 27.06.2003, MO141/11.07.03 art.574

    _________________________________________

    Republicată în MO161/03.12.02, art.1248
    *Republicată în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 1330-XV din 26.09.02 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 134, art. 1023).
    Modificată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 292-XIII din 23.11.94 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 19, art. 210;
    2) nr. 667-XIII din 23.11.95 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 54-55, art. 525;
    3) nr. 1330-XV din 26.09.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 134, art. 1023.


Capitolul I
Dispoziţii generale
    Articolul 1. Distincţiile de stat ale Republicii Moldova (în continuare - distincţii de stat) sînt ordinele, medaliile, inclusiv jubiliare, şi titlurile onorifice, care se conferă în semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fizice şi juridice ce s-au evidenţiat în timp de pace sau în perioada operaţiunilor militare.
    Articolul 1.
    Distincţiile de stat ale Republicii Moldova (în continuare – distincţii de stat) sînt ordinele, crucile, inclusiv jubiliare şi comemorative, medaliile, inclusiv jubiliare şi comemorative, şi titlurile onorifice, care se conferă în semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fizice şi juridice ce s-au evidenţiat în timp de pace sau în perioada operaţiunilor militare.
    [Art.1 în redacția LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    [Art.1 modificat prin LP163-XV din 20.05.04,MO83/28.05.04 art.439]
    Articolul 2. Distincţiile de stat sînt instituite de către Parlament în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova.
    Medaliile jubiliare se instituie prin lege ordinară.
    Parlamentul aprobă statutele, descrierea şi modelele de decoraţii şi insigne la distincţiile de stat.
    Articolul 2.
    Distincţiile de stat sînt instituite de către Parlament în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova.
    Crucile jubiliare şi comemorative, precum şi medaliile jubiliare şi comemorative se instituie prin lege ordinară.
    [Art.2 în redacția LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    [Art.2 modificat prin LP163-XV din 20.05.04,MO83/28.05.04 art.439]
    Articolul 3. Distincţiile de stat se conferă cetăţenilor Republicii Moldova, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, colectivelor de creaţie şi unităţilor militare.
    Distincţii de stat pot fi conferite, de asemenea, cetăţenilor străini şi apatrizilor, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colectivelor de creaţie din statele străine.
    Articolul 4. Tipul distincţiei de stat se stabileşte în funcţie de meritele persoanelor fizice şi juridice cărora urmează să li se confere.
    Ordinele şi medaliile pot fi conferite persoanelor fizice de asemenea post-mortem.
    Articolul 4. Tipul distincţiei de stat se stabileşte în funcţie de meritele persoanelor fizice şi juridice cărora urmează să li se confere.
    Ordinele, crucile şi medaliile pot fi conferite persoanelor fizice de asemenea post-mortem.
    [Art.4 modificat prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 modificat prin LP13 din 20.02.15, MO78-83/03.04.15 art.103]
    Articolul 5. Conferirea repetată persoanei a uneia şi aceleiaşi distincţii de stat nu se admite.
    Distincţiile de stat ulterioare se conferă pentru alte merite şi nu mai devreme de 5 ani de la conferirea distincţiei precedente, cu excepţia ordinelor şi medaliilor ce se conferă pentru eroism, curaj şi vitejie.
    Articolul 5. Conferirea repetată persoanei a uneia şi aceleiaşi distincţii de stat nu se admite.
    Distincţiile de stat ulterioare se conferă pentru alte merite şi nu mai devreme de 5 ani de la conferirea distincţiei precedente, cu excepţia ordinelor, crucilor şi medaliilor ce se conferă pentru eroism, curaj şi vitejie.
    [Art.5 modificat prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    [Art.5 al.(2) introdus prin LP13 din 20.02.15, MO78-83/03.04.15 art.103; alineatul unic devine al.(1)]
    Articolul 6. Conferirea distincţiilor de stat se efectuează prin decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, care se dau publicităţii.
    Articolul 7. Preşedintelui Republicii Moldova - persoană oficială supremă în Republica Moldova - i se conferă distincţii de stat de către Prezidiul Parlamentului.
    Articolul 8. Persoana fizică decorată cu ordin poartă titlul de cavaler al ordinului respectiv.
    Articolul 81. În cazul decorării unităţilor militare, denumirile decoraţiilor se includ în denumirile acestora, iar în cazul decorării întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, colectivelor de creaţie denumirile decoraţiilor se includ în denumirile acestora la dorinţă.
Capitolul II
Ordinele, medaliile şi titlurile onorifice
Capitolul II
Ordinele, crucile, medaliile şi titlurile onorifice
[Capitolul II denumirea modificată prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    Articolul 9. Ordinele Republicii Moldova:
    "Ordinul Republicii"
    "Ştefan cel Mare"
    "Bogdan Întemeietorul"
    "Ordinul de Onoare"
    "Gloria Muncii"
    "Recunoştinţa Patriei"
    "Credinţă Patriei", clasele I, II şi III
    [Art.9 modificat prin LP314 -XVI din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.904]
    [Art.9 modificat prin LP292-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.745]
   
Articolul 91.
    Crucile Republicii Moldova:
    „Crucea Misiunilor Internaționale”.
    [Art.91 introdus prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    Articolul 10. Medaliile Republicii Moldova:
    "Meritul Militar".
    "Pentru Vitejie".
    "Meritul Civil".
    "Mihai Eminescu".
    "Nicolae Testemiţanu"
    [Art.10 modificat prin LP268 din 27 06 2003, MO141/11.07.03 art.574]
    Articolul 11. Prioritatea ordinelor şi a medaliilor este următoarea:
    Ordinele
    "Ordinul Republicii"
    "Ştefan cel Mare"
    „Bogdan Întemeietorul”
    "Ordinul de Onoare"
    "Gloria Muncii"
    "Recunoştinţa Patriei",
    medaliile:
    "Meritul Militar"
    "Pentru Vitejie"
    "Meritul Civic"
    "Mihai Eminescu"
    "Nicolae Testemiţanu"
    "Credinţă Patriei", clasele I, II şi III
   Articolul 11. Prioritatea ordinelor şi a medaliilor este următoarea:
    Ordinele
    "Ordinul Republicii"
    "Ştefan cel Mare"
    „Bogdan Întemeietorul”
    "Ordinul de Onoare"
    "Gloria Muncii"
    „Recunoştinţa Patriei”
    crucile:
    „Crucea Misiunilor Internaționale”

    medaliile:
    "Meritul Militar"
    "Pentru Vitejie"
    "Meritul Civic"
    "Mihai Eminescu"
    "Nicolae Testemiţanu"
    "Credinţă Patriei", clasele I, II şi III
    [Art.11 modificat prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    [Art.11 modificat prin LP314 -XVI din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.904]
    [Art.11 modificat prin LP292-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.745]
    [Art.11 modificat prin LP268 din 27.06.03, MO141/11.07.03 art.574]

    Articolul 12. Titlurile onorifice ale Republicii Moldova, după prioritate, sînt următoarele:
    a) pentru persoane fizice:
    “Artist al Poporului”
    “Maestru în Artă”
    “Maestru al Literaturii”
    “Om Emerit”
    “Artist Emerit”
    “Meşter-Faur”;
    b) pentru colective şi formaţii artistice:
    “Colectiv Artistic Emerit”.
    [Art.12 în redacţia LP83-XVI din 17.04.08, MO83/07.05.08 art. 285]
Capitolul III
Statutul ordinelor, medaliilor şi al titlurilor onorifice
Capitolul III
Statutul ordinelor, crucilor, medaliilor şi al titlurilor onorifice


[Capitolul III denumirea modificată prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]   
"Ordinul Republicii"
    Articolul 13. "Ordinul Republicii" este distincţia de stat supremă şi se conferă pentru merite excepţionale în toate domeniile de activitate întru binele Patriei şi al omenirii.
    Articolul 14."Ordinul Republicii" se confecţionează din argint, reprezentînd o stea convexă, poleită cu aur, cu opt colţuri în formă de fascicule de raze divergente. Între razele principale sînt intercalate raze subţiri în relief, din argint. În centrul ordinului, într-un cerc, încadrat într-un chenar în relief, poleit cu aur, se află imaginea în relief a Stemei de Stat a Republicii Moldova. Fondul scutului din stemă este acoperit cu smalţ de culoare roşie şi albastră. Diametrul ordinului este de 45 mm.
    Ordinul se fixează cu un inel, avînd diametrul de 10 mm, de un colan, confecţionat din alpaca, poleit cu aur, cu lungimea de 800 mm. Colanul este constituit din şase steme ale Republicii Moldova, avînd înălţimea de 18 mm şi lăţimea de 14 mm, opt stele cu opt raze, avînd diametrul de 15 mm, şi şaisprezece ramuri de laur cu lungimea de 16 mm şi lăţimea de 8 mm. Stemele, stelele şi ramurile de laur sînt în relief. Ele alternează şi se prind cu inele. Închiderea colanului se face printr-o carabinieră.
    [Art.14 al.2 în redacţia LP12-XV din 17.02.05, MO30-33/25.02.05 art.104]
    Ordinul "Ştefan cel Mare"
    Articolul 15. Ordinul "Ştefan cel Mare" este decoraţia militară supremă a Republicii Moldova.
    Articolul 16. Ordinul "Ştefan cel Mare" se conferă":
    - pentru acte de eroism şi conducere iscusită a operaţiunilor militare;
    - pentru bărbăţie deosebită în timpul menţinerii ordinii publice, apărării drepturilor şi libertăţilor omului;
    - pentru vitejie şi spirit de sacrificiu în asigurarea securităţii statului, în îndeplinirea unor misiuni speciale;
    - pentru alte merite deosebite în apărarea libertăţii şi independenţei Republicii Moldova.
    Articolul 17. Ordinul "Ştefan cel Mare" se confecţionează din argint reprezentînd o stea convexă, poleită cu aur, cu opt colţuri în formă de fascicule de raze divergente. Între razele principale sînt intercalate raze în relief, din argint, la capetele cărora sînt fixate fianite. Razele ies de sub un cerc argintat, cu marginea în relief. În centrul cercului se află efigia în relief a lui Ştefan cel Mare. Fondul cercului este acoperit cu smalţ alb. Pe marginea lui este imprimată inscripţia în relief, poleită cu aur, "Ştefan cel Mare". Portretul în relief se brunează. Diametrul ordinului la extremităţile razelor este de 45 mm.
    Ordinul are pe revers un ştift cu filet şi piuliţă de strîngere pentru a fi prins de haină.
„Bogdan Întemeietorul”
    Articolul 171.
    Ordinul „Bogdan Întemeietorul” se conferă:
    pentru merite remarcabile în dezvoltarea şi consolidarea statalităţii Republicii Moldova;
    pentru contribuţie substanţială la renaşterea naţională, la consolidarea păcii civice, la instaurarea coeziunii şi concordiei în societate, la armonizarea relaţiilor interetnice;
    pentru activitate deosebit de rodnică în vederea sporirii prestigiului ţării pe plan internaţional.
    Articolul 172.
    Ordinul „Bogdan Întemeietorul” se confecţionează din argint şi reprezintă o cruce în flori de crin, de aur, fiecare floare avînd cîte un fianit broşînd în zona receptaculului. Crucea este aşezată pe o stea de argint, compusă din fascicole de raze multiplicate şi ordonate într-un pătrat imaginar cu laturile uşor convexe. Crucea este încărcată cu un medalion rotund avînd în cîmp roşu, în relief, efigia simbolică a domnului ţării ecvestru, de aur, iar în exergă, între două cercuri liniare de acelaşi metal, pe email alb, legenda cu litere capitale, de asemenea de aur: sus „Bogdan”, jos „Întemeietorul”, segmentele inscripţiei fiind separate de cîte trei fianite pe flancurile drept şi stîng. Diametrul ordinului este de 45 mm.
    Ordinul are pe revers un sistem de prindere de haină.
    [Art.171-172 în redacţia LP314 -XVI din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.904; art.171-1710 devin art.173-1712]
"Ordinul de Onoare"
    Articolul 173. "Ordinul de Onoare" se conferă:
    pentru contribuţie meritorie la consolidarea statalităţii, la promovarea reformelor şi a transformărilor democratice;
    pentru activitate deosebit de rodnică în organele de stat şi pe tărîm social;
    pentru merite deosebite în dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi alte state, pentru contribuţie remarcabilă la integrarea republicii în structurile internaţionale;
    pentru activitate intensă de pacificare;
    în semn de apreciere pentru activitatea de binefacere şi sponsorizare, pentru susţinerea în permanenţă a acţiunilor social-umanitare.
    Articolul 174. "Ordinul de Onoare" se confecţionează din tombac, reprezentînd o stea puţin convexă, poleită cu aur, cu opt colţuri, formată din fascicule din cinci raze divergente şlefuite în faţete.
    Peste steaua de bază este amplasată o altă stea, constînd din fascicule din trei raze în relief, suflate cu argint, raza din centru fiind decorată cu granule. În centrul ordinului, în cîmp emailat albastru, se află imaginea în relief, poleită cu aur, a Stemei de Stat a Republicii Moldova. Stema este înconjurată de o cunună din două ramuri de palmier, suflate cu argint. Diametrul ordinului este de 45 mm.
    Ordinul are pe revers un ac de siguranţă cu care se prinde de haină.
    Ordinul "Credinţă Patriei" clasele I, II şi III
    Articolul 175. Ordinul "Credinţă Patriei" cuprinde trei clase:
    Ordinul "Credinţă Patriei" clasa I;
    Ordinul "Credinţă Patriei" clasa II;
    Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III.
    Cea mai înaltă clasă a ordinului este clasa I.
    Articolul 176. Ordinul "Credinţă Patriei" se conferă:
    pentru organizarea excelentă a serviciului militar, de frontieră şi interior, asigurarea capacităţii de apărare şi a securităţii statului, consolidarea legalităţii şi asigurarea ordinii publice;
    pentru succese importante la conducerea trupelor, menţinerea unui grad înalt al pregătirii de luptă a subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi, la însuşirea, exploatarea şi întreţinerea tehnicii noi, precum şi pentru manifestarea deosebită în cadrul aplicaţiilor şi manevrelor;
    pentru vitejia şi spiritul de sacrificiu manifestate la apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale şi a intereselor legitime ale cetăţenilor în condiţii ce comportă risc pentru viaţă;
    pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei ostăşeşti, de serviciu şi cetăţeneşti, pentru acţiuni ce denotă curaj şi spirit de iniţiativă, întreprinse în vederea combaterii criminalităţii;
    pentru curajul şi dîrzenia manifestate la salvarea oamenilor, a valorilor materiale şi spirituale în timpul calamităţilor naturale şi în alte situaţii excepţionale;
    pentru contribuţie meritorie la dezvoltarea colaborării dintre Republica Moldova şi alte state şi organizaţii internaţionale în domeniile apărării, securităţii statului şi asigurării ordinii publice.
    Articolul 177. La conferirea Ordinului "Credinţă Patriei" se va ţine seama, de asemenea, de vechimea în serviciu, care va constitui:
    cel puţin 15 ani - pentru conferirea Ordinului "Credinţă Patriei" clasa I;
    cel puţin 10 ani - pentru conferirea Ordinului "Credinţă Patriei" clasa II;
    cel puţin 5 ani - pentru conferirea Ordinului "Credinţă Patriei" clasa III.
    Pentru merite excepţionale, ordinul poate fi conferit fără a se ţine seama de vechimea în serviciu.
    Articolul 178. Ordinul "Credinţă Patriei" se confecţionează din tombac şi reprezintă o stea convexă cu opt colţuri, formată din fascicule de raze divergente. Între raze sînt aplicate două spade încrucişate cu vîrful în jos şi patru raze scurte. În centru, ordinul este prevăzut cu un cerc emailat roşu, încadrat într-o bordură. În centrul cercului este amplasat un scut albastru cu contur aurit. Pe scut este aplicată imaginea aurită a Stemei de Stat a Republicii Moldova. În partea superioară, emailată alb, a bordurii este scris cu litere aurite, în relief, "Credinţă Patriei". În partea inferioară a bordurii, marginal, este amplasată o cunună din două ramuri de stejar argintate.
    În însemnul ordinului clasa I, razele divergente sînt aurite, iar spadele şi razele scurte - argintate.
    În însemnul ordinului clasa II, razele divergente sînt argintate, iar spadele şi razele scurte - aurite.
    În însemnul ordinului clasa III, razele divergente sînt patinate, iar spadele şi razele scurte - argintate.
    Diametrul ordinului - 45 mm.
    Pe revers, ordinul este prevăzut cu un ac de siguranţă cu care se prinde de îmbrăcăminte.
    [Art.173-176 introduse prin LP292-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.745; art.173-176 devin 177-1710]
Ordinul "Gloria Muncii"
    Articolul 179. Ordinul "Gloria Muncii" se conferă pentru merite în muncă şi succese deosebite în toate domeniile de activitate.
    Articolul 1710. Ordinul "Gloria Muncii" se confecţionează din tombac poleit cu aur, reprezentînd o stea puţin convexă cu opt colţuri, formată din patru raze ce reprezintă spice de grîu stilizate şi patru raze cu faţete conice. În centru este imprimată în relief o roată zimţată stilizată suflată cu argint, în partea ei superioară este imprimată în relief inscripţia "Gloria Muncii", iar pe cea inferioară - "Moldova". În centrul roţii se află imaginea Drapelului de Stat acoperit cu smalţ albastru, galben şi roşu. În partea inferioară a drapelului se află imaginea în relief a două crenguţe de laur divergente, poleite cu aur, şi a unor drepte verticale, suflate cu argint. Diametrul ordinului este de 45 mm.
    Ordinul se prinde de haină cu un ştift cu filet.
Ordinul "Recunoştinţa Patriei"
    Articolul 1711. Ordinul "Recunoştinţa Patriei" se conferă pentru educaţia a cinci şi mai mulţi copii, după ce ultimul copil împlineşte vîrsta de şaisprezece ani.
    La conferirea Ordinului "Recunoştinţa Patriei" se iau în consideraţie şi copiii:
    înfiaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    care şi-au pierdut viaţa sau au dispărut fără urmă în timpul satisfacerii serviciului militar, conflictelor militare, sau care au încetat din viaţă din cauza rănilor, contuziilor, mutilărilor, bolilor contractate ca urmare a situaţiilor menţionate, sau ca urmare a infirmităţii de muncă sau a bolilor profesionale.
    Articolul 1712. Ordinul "Recunoştinţa Patriei" se confecţionează din tombac şi reprezintă o cruce stilizată, puţin convexă, poleită cu aur, formată din raze divergente reliefate. În centru pe suprafaţa unui cerc de argint în relief, se află imaginea unui copil, a unei femei şi a unui bărbat. Pe marginea cercului se află imprimată inscripţia "Recunoştinţa Patriei", în partea inferioară se află imaginea Drapelului de Stat acoperit cu smalţ albastru, galben şi roşu. Crucea este încadrată pe circumferinţa unei coroane de laur în relief. Ordinul se fixează cu ajutorul unui inel de o baretă în formă de fundă, confecţionată din metal acoperit cu dungi de smalţ albastru, galben şi roşu, încadrată într-un chenar auriu. În centrul baretei este amplasat un ornament floral în relief. Diametrul ordinului este de 40 mm.
    Articolul 1713.
    „Crucea Misiunilor Internaţionale” se conferă pentru merite deosebite în cadrul misiunilor de serviciu, ce prezintă risc sporit pentru viață, personalului și contingentelor detașate în misiuni și operații internaționale în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale.
   
[Art.1713 introdus prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    Articolul 1714.
    Însemnul crucii „Crucea Misiunilor Internaţionale” se confecționează din tombac și reprezintă o cruce de argint labată, cu braţele egale, uşor convexe și avînd extremităţile uşor scobite rotunjit, care este înscrisă într-un cerc imaginar cu diametrul de 35 mm şi radiantă cu fascicole a cîte şapte raze cu extremităţile uşor scobite rotunjit, divergente şi ascendente din părţi spre mijlocul cantonului dintre braţele crucii, vîrfurile razelor centrale ale fascicolelor înscriindu-se într-un cerc imaginar cu diametrul de 30 mm. Crucea este încărcată cu un medalion rotund cu diametrul de 14 mm, avînd chenar de aur în relief şi în mijloc, în cîmp de azur, imaginea în relief a Stemei de Stat a Republicii Moldova în întregime de aur. Reversul însemnului este plat. Crucea însemnului este prevăzută pe mijlocul extremității brațului de sus cu o toartă de suspensie. Însemnul se fixează cu un inel de culoarea crucii de bareta metalică, de formă dreptunghiulară şi cu colţurile de jos tăiate, îmbrăcată cu panglica distincției și prevăzută pe revers cu un sistem de prindere de haină. Panglica distincției este de moar alb şi dungată vertical cu dungi albastre: una pe mijloc cu lăţimea de 4 mm, flancată la distanţa de 1 mm de cîte o dungă cu lăţimea de 1 mm, iar pe margini de cîte două dungi, cu lăţimea de 1 mm fiecare, separate una de alta şi de margine prin dungi verticale de culoarea fondului panglicii, cu lăţimea de 1 mm. Lăţimea panglicii este de 30 mm.
    [Art.1714 introdus prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
Medalia "Meritul Militar"
    Articolul 18. Medalia "Meritul Militar" se conferă pentru acte de bărbăţie şi eroism în timpul operaţiunilor de luptă, apărării independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova, asigurării ordinii publice, apărării drepturilor şi libertăţilor omului, pentru serviciu militar ireproşabil.
    Articolul 19. Medalia "Meritul Militar" se confecţionează din tombac reprezentînd o cruce puţin bombată, acoperită cu smalţ roşu. În centru, pe suprafaţa unui cerc în relief, acoperit cu smalţ alb, se află imaginea în relief a Stemei de Stat. Pe partea inferioară se află imprimată inscripţia "Meritul Militar". Crucea este încadrată pe circumferinţă de o coroană de lauri în relief. De sub cerc ies două spade încrucişate. Diametrul medaliei este de 30 mm.
Medalia se fixează cu un inel de baretă, acoperită cu o panglică de moar în două dungi (portocalie-aurie şi albă). Lăţimea panglicii este de 25 mm.
Medalia "Pentru Vitejie"
    Articolul 20. Medalia "Pentru Vitegie" se conferă pentru bărbăţie şi curaj la salvarea de vieţi omeneşti, la menţinerea ordinii publice, la combaterea criminalităţii, lichidarea urmărilor calamităţilor naturale şi în alte circumstanţe excepţionale.
    Articolul 21. Medalia "Pentru Vitejie" se confecţionează din alamă în formă de cerc cu diametrul de 30 mm. Pe avers este reprezentată imaginea în relief a unei stele, formată din patru fascicule mari şi patru fascicule mici de raze divergente intercalate de patru imagini ale unui vultur cu aripile întinse. În centru, pe un cerc în relief este imprimată inscripţia în relief "Pentru Vitejie". În stînga şi în dreapta ei sînt reprezentate detalii ale ornamentului.
Medalia se fixează cu un inel de baretă, acoperită cu o panglică de moar, lată de 25 mm, cu dungi simetrice de culoare galbenă, albastră, albă, roşie şi cu o dungă galbenă la mijloc. În partea inferioară a baretei se află imaginea în relief a două ramuri de laur simetrice.
Medalia "Meritul Civic"
    Articolul 22. Medalia "Meritul Civic" se conferă pentru merite deosebite în muncă.
    Articolul 23. Medalia "Meritul Civic" se confecţionează din tombac în formă de cerc cu diametrul de 30 mm. Pe aversul medaliei este reprezentată imaginea în relief a unei roţi zimţate, care încadrează un spic. În partea inferioară a cercului se află imprimată inscripţia în relief "Meritul Civic", pe partea superioară sînt amplasate simetric ramuri de laur.
    Medalia se fixează de baretă cu un inel. Bareta este acoperită cu o panglică de moar, lată de 25 mm, cu dungi simetrice de culoare aurie, albă, aurie, roşie şi cu o dungă galbenă la mijloc.
Medalia "Mihai Eminescu"
    Articolul 24. Medalia "Mihai Eminescu" se conferă pentru merite deosebite în activitatea de creaţie.
    Articolul 25. Medalia "Mihai Eminescu" se confecţionează din tombac în formă de cerc cu diametrul de 30 mm, pe care se află efigia în relief a lui Muhai Eminescu. În partea stîngă a medaliei este imprimată în relief inscripţia "Mihai Eminescu".
    Medalia se fixează de baretă, lată de 25 mm, acoperită cu o panglică de moar avînd dungi simetrice de culoare albastră, albă, verde şi la mijloc o dungă galbenă.
    Articolul 251. Medalia "Nicolae Testemiţanu" se conferă pentru:
    merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, farmaceuticii, balneologiei şi medicinei preventive;
    contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei medicale, la implementarea realizărilor ştiinţei în practica ocrotirii sănătăţii, la pregătirea cadrelor de cercetători ştiinţifici şi a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul medicinei;
    activitate organizatorică şi metodico-didactică prodigioasă;
    participare activă la realizarea politicii sociale de stat.
    Articolul 252. Medalia "Nicolae Testemiţanu" se confecţionează din tombac patinat în formă de cerc, cu diametrul de 30 mm, avînd în centru efigia în relief a chipului lui Nicolae Testemiţanu. În partea superioară a medaliei, în exergă este imprimată în relief inscripţia "Nicolae Testemiţanu".
    Medalia se fixează cu un inel de o baretă, acoperită cu o panglică albă de moar, cu lăţimea de 30 mm, avînd dungi simetrice de culoare albastră, roşie şi verde şi la mijloc o dungă roşie. În partea inferioară a baretei sînt aplicate o cunună din două ramuri de laur simetrice şi emblema medicinei - o cupă încolăcită de un şarpe, din tombac patinat.
    [Art.251-252 introduse prin LP268 din 27.06.03, MO141/11.07.03 art.574]
Titlurile onorifice şi insignele lor
    Articolul 26. Titlurile onorifice se conferă pentru merite deosebite şi succese considerabile în domeniile de activitate respective.
    Articolul 27. Insignele pentru titlurile onorifice se confecţionează din tombac şi reprezintă un cerc cu diametrul de 25 mm în al cărui centru se află simbolurile titlurilor onorifice în imagini stilizate în relief:
    “Artist al Poporului” - o coloană ionică, o liră, o mască teatrală şi o ramură de laur;
    “Maestru în Artă” - o coloană ionică, o liră, o mască teatrală comică şi o ramură de laur;
    “Maestru al Literaturii” - o carte deschisă, iar deasupra ei imaginea lui Pegas şi o pană;
    “Om Emerit” - Stema de Stat a Republicii Moldova;
    “Artist Emerit” - o coloană ionică, o liră, o mască teatrală şio ramură de laur;
    “Meşter-Faur” - Stema de Stat a Republicii Moldova.
    Mai jos, pe circumferinţă, sînt amplasate în relief inscripţiile:
    “Artist al Poporului”
    “Maestru în Artă”
    “Maestru al Literaturii”
    “Om Emerit”
    “Artist Emerit”
    “Meşter-Faur”.
    Reversul insignelor este plat. Insignele se fixează cu un inel de o baretă de alamă emailată în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova: albastru, galben, roşu. Stema de Stat a Republicii Moldova, poleită cu aur, este aplicată pe fîşia emailată galben.
    Pentru titlul onorific “Colectiv Artistic Emerit” nu este prevăzută insignă.
    [Art.27 în redacţia LP83-XVI din 17.04.08, MO83/07.05.08 art. 285]
    [Art.27 în redacţia LP12-XV din 17.02.05, MO30-33/25.02.05 art.104]

Capitolul IV
Drepturile şi obligaţiile persoanelor cărora
li s-au conferit distincţii de stat
    Articolul 28. Drepturile şi obligaţiile persoanelor cărora li s-au conferit distincţii de stat se stabilesc de prezenta Lege şi de alte acte normative.
    Articolul 29. Modul de propunere, de examinare a propunerilor pentru conferirea distincţiilor de stat, procedura înmînării lor, modul de purtare a ordinelor, medaliilor şi insignelor sînt prevăzute de regulamentul cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, aprobat de Preşedintele Republicii Moldova.
    Termenul de examinare a propunerilor pentru conferirea distincţiilor de stat este prevăzut în regulamentul nominalizat.
    Articolul 29. Modul de propunere, de examinare a propunerilor pentru conferirea distincţiilor de stat, procedura înmînării lor, modul de purtare a ordinelor, crucilor, medaliilor şi insignelor sînt prevăzute de regulamentul cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, aprobat de Preşedintele Republicii Moldova.
    Termenul de examinare a propunerilor pentru conferirea distincţiilor de stat este prevăzut în regulamentul nominalizat.
    În cazul crucilor jubiliare şi comemorative, al medaliilor jubiliare şi comemorative, modul de propunere spre conferire și procedura de înmînare a acestora se stabilesc în regulamente speciale, care se aprobă de către Preşedintele Republicii Moldova.

    [Art.29 modificat prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    [Art.29 modificat prin LP13 din 20.02.15, MO78-83/03.04.15 art.103]
    [Art.29 modificat prin L163-XV din 20.05.04,MO83/28.05.04 art.439]

    Articolul 30. Fiecare caz de decorare cu ordine şi medalii, de conferire a titlurilor onorifice se consemnează în fişa de evidenţă a persoanei decorate.
    Articolul 30. Fiecare caz de decorare cu ordine, cruci şi medalii, de conferire a titlurilor onorifice se consemnează în fişa de evidenţă a persoanei decorate.
    [Art.30 modificat prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    Articolul 31. Cavalerii ordinelor sînt în drept să folosească simbolurile acestor decoraţii ca element al ştampilei personale, al cărţilor de vizită.
    Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, colectivele de creaţie şi unităţile militare decorate au dreptul:
să reproducă imaginea ordinului pe documentaţia de serviciu şi pe blanchete, iar organele de presă decorate - să plaseze imaginea acestuia pe publicaţiile lor periodice;
să plaseze macheta mărită a ordinului pe sediile lor, în muzee, cluburi, palate de cultură şi cămine culturale, precum şi s-o folosească ca element de pavoazare în cazul participării la demonstraţii, desfăşurării mitingurilor, şedinţelor festive şi altor acţiuni.
    Articolul 32. Ordinele, medaliile, adeverinţele şi insignele celor decedaţi rămîn în proprietatea familiei lor.
    Cu consimţămîntul moştenitorilor persoanei distinse care a decedat, decoraţiile, insignele şi documentele lor pot fi remise, potrivit unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova, muzeelor, spre a fi expuse şi păstrate.
    Dacă persoana distinsă care a decedat nu are moştenitori, decoraţiile, insignele şi documentele la ele sînt restituite organului care se ocupă cu problemele distincţiilor de stat.
    Articolul 32. Ordinele, crucile, medaliile, adeverinţele şi insignele celor decedaţi rămîn în proprietatea familiei lor.
    Cu consimţămîntul moştenitorilor persoanei distinse care a decedat, decoraţiile, insignele şi documentele lor pot fi remise, potrivit unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova, muzeelor, spre a fi expuse şi păstrate.
    Dacă persoana distinsă care a decedat nu are moştenitori, decoraţiile, insignele şi documentele la ele sînt restituite organului care se ocupă cu problemele distincţiilor de stat.
    [Art.32 modificat prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]
    Articolul 321. În cazul reorganizării întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei decorate, decoraţia acesteia, potrivit unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova, poate fi păstrată de succesor. Demersul privind păstrarea decoraţiei de către succesor este făcut de organul care înfăptuieşte reorganizarea.
    În cazul lichidării întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei decorate, precum şi în cazul desfiinţării unităţii militare, decoraţia şi documentul cu privire la decorare se restituie organului care se ocupă cu problemele distincţiilor de stat, ori, potrivit unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova, se remit muzeelor, spre a fi expuse şi păstrate.
    Articolul 33. Persoanele cărora li s-au conferit distincţii de stat sînt obligate să păstreze cu grijă decoraţiile şi insignele.
    Duplicate ale distincţiilor de stat, de regulă, nu se eliberează. Pot fi eliberate duplicate de către Preşedintele Republicii Moldova numai ca excepţie: dacă au fost pierdute în urma unei calamităţi naturale sau în alte circumstanţe în care pierderea lor nu a putut fi evitată.
    Articolul 331. Persoanele, cărora le-au fost retrase neîntemeiat de către organele puterii de stat distincţiile de stat ale U.R.S.S. şi ale R.S.S. Moldoveneşti, prin decizia Preşedintelui Republicii Moldova se repun în drepturi.
Capitolul V
Retragerea distincţiilor de stat
    Articolul 34. Retragerea distincţiilor de stat se efectuează numai de către Preşedintele Republicii Moldova în cazul în care persoana:
    - a fost condamnată pentru o crimă gravă, la propunerea instanţei judecătoreşti în temeiul şi în modul stabilit de legislaţie;
    - a săvîrşit fapte ce contravin prevederilor Constituţiei, la propunerea organului care a făcut demersul privind conferirea.
    Preşedintele Republicii Moldova emite decrete despre retragerea distincţiilor de stat.
    Articolul 35. Distincţiile de stat retrase sînt restituite organului care se ocupă cu problemele conferirii distincţiilor de stat.
Capitolul VI
Interdicţii şi răspunderi
    Articolul 36. Se interzice instituirea şi confecţionarea unor insigne care să se asemene cu distincţiile de stat.
    Articolul 37. Purtarea distincţiilor de stat de către persoane care nu au acest drept, precum şi cumpărarea, vînzarea, falsificarea, schimbarea, transmitarea oneroasă a ordinelor şi medaliilor, însuşirea frauduloasă a insignelor sau săvîrşirea altor fapte ilegale privind distincţiile de stat implică răspunderea stabilită prin lege.
    Articolul 37. Purtarea distincţiilor de stat de către persoane care nu au acest drept, precum şi cumpărarea, vînzarea, falsificarea, schimbarea, transmitarea oneroasă a ordinelor, crucilor şi medaliilor, însuşirea frauduloasă a insignelor sau săvîrşirea altor fapte ilegale privind distincţiile de stat implică răspunderea stabilită prin lege.
    [Art.37 modificat prin LP114 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.612; în vigoare 01.01.18]

    Preşedintele
    Republicii Moldova                            Mircea SNEGUR

    Chişinău, 30 iulie 1992.
    Nr. 1123-XII.