OMFC66/2005
ID intern unic:  313850
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 66
din  15.07.2005
cu privire la efectuarea unor modificări în Regulamentul
privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare la cererea
contribuabilului, aprobat prin Ordinul Ministerului
Finanţelor nr.42 din 7 iulie 2004
Publicat : 05.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 104-106     art Nr : 363
În scopul asigurării executării Legii Republicii Moldova privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.424-XV din 16.12.2004, precum şi în contextul obiecţiilor expuse asupra documentelor emise de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în Raportul cu privire la analiza cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător,
ORDON:
1. De a opera în Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.42 din 7 iulie 2004 următoarele modificări:
1.1. litera l) din punctul 9 se expune în următoarea redacţie:
"l) datele, ce atestă provenienţa sumelor plătite în plus, cu excepţia datelor menţionate la litera g)";
1.2. litera d) din punctul 10 se expune în următoarea redacţie:
"d) documentele, ce atestă provenienţa sumelor plătite în plus, cu excepţia documentelor indicate la literele a), b), c)";
1.3. litera f) din punctul 28 se expune în următoarea redacţie:
"f) documentele, ce atestă provenienţa sumelor plătite în plus, cu excepţia documentelor indicate la literele  b) şi c)".
2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în scopul asigurării familiarizării contribuabililor cu modificările operate, va publica prezentul Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se asumă Şefului IFPS - dlui Sergiu Puşcuţa.

VICEMINISTRUL
FINANŢELOR                                                                                   Mihail POP

Chişinău, 15 iulie 2005.
Nr. 66.