RMO1/1994
ID intern unic:  314135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 1
din  19.08.1994
R E C T I F I C A R E
Publicat : 19.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 1
În legătură cu comiterea unei erori de ordin tehnic articolul 88 al Constituţiei Republicii Moldova se completează cu litera i) cu următorul conţinut:
"i) suspendează actele Guvernului, ce contravin legislaţiei, pînă la adoptarea hotărîrii definitive a Curţii Constituţionale".
Litera "i)" devine litera "j".