RECT16/2004
ID intern unic:  314139
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 16
din  23.01.2004
Rectificare
Publicat : 23.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 016     art Nr : pag.15
În Legea nr. 430-XV din 31 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-242, art. 956:
1. La articolul XI, cifrele "(16)", "(13)", "(10)", "(12)" şi "(11)" se înlocuiesc cu cifrele "(17)", "(14)", "(11)", "(13)", respectiv "(12)".
2. La articolul XVI, cifra "(10)", se înlocuieşte cu cifra "(7)".
La articolul II din Legea nr. 568-XV din 25 decembrie 2003 privind completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal şi modificarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 78, cifra "(11)" se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cifra "(8)".
La articolul I din Legea nr. 583-XV din 26 decembrie 2003 privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal şi a anexei nr.2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 90, cifra "(111)" se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cifra "(81)".