RMETM20/2004
ID intern unic:  314143
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI
REGULAMENT Nr. 20
din  30.01.2004
cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate
de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale
Republicii Moldova şi or. Bender
Publicat : 30.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 19-21     art Nr : 41
1. Regulamentul cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender este elaborat în scopul asigurării accesului la studii în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova cît şi de peste hotare şi oferirea şanselor de angajare în cîmpul muncii conform calificării atribuite deţinătorilor actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender începînd cu anul 1992.
II. Actele de studii din învăţămîntul secundar general
2. Actele de studii din învăţămîntul secundar general, eliberate de instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender (începînd cu anul 1992), care confirmă realizarea nivelului de studii gimnaziale, medii de cultură generală sau liceale produc aceleaşi efecte juridice ca şi actele de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din partea dreaptă a Nistrului.
3. Comisiile de admitere ale instituţiilor de învăţămînt superior universitar, medii de specialitate, secundar profesionale şi liceale vor înscrie la concursul de admitere deţinătorii actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender.
4. Pentru înscrierea la studii în străinătate, deţinătorii actelor de studii menţionate la p.2 al prezentului Regulament, vor depune cerere la Ministerul Educaţiei pentru perfectarea actului de studii. Direcţia Generală Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport din mun. Chişinău eliberează acte de studii pe formularul aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în baza Dispoziţiei Ministerului Educaţiei şi în conformitate cu actele normative în vigoare.
    [Pct.4 modificat prin OME869 din 05.11.12, MO237-241/16.11.12 art.1388; în vigoare 16.11.12]
III. Actele de studii din învăţămîntul secundar-profesional,
mediu de specialitate, universitar şi postuniversitar
5. Actele de studii din învăţămîntul secundar-profesional, mediu de specialitate, universitar şi postuniversitar, eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or.Bender (începînd cu anul 1992) produc aceleaşi efecte juridice ca şi actele de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din partea dreaptă a Nistrului şi se acceptă pentru:
- continuarea studiilor la nivelurile şi treptele următoare;
- angajarea în cîmpul muncii conform calificării atribuite, cu excepţia deţinătorilor actelor de studii la specialităţile de profil medical, militar şi cele ce ţin de protecţia ordinii publice şi securităţii statului. Deţinătorii actelor de studii la specialităţile menţionate mai sus se vor încadra în cîmpul muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi numai după perfectarea actelor de studii în modul stabilit în p.7 al prezentului Regulament.
6. Pentru continuarea studiilor, candidaţii vor participa la concursul de admitere în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
7. Persoanele care intenţionează să plece peste hotarele Republicii Moldova (la studii sau pentru angajare în cîmpul muncii) şi deţinătorii actelor de studii la specialităţile menţionate în p.5, vor solicita Ministerului Educaţiei perfectarea actelor respective.
Perfectarea actelor se va realiza în instituţiile de învăţămînt desemnate - Centre prin ordinul ministrului educaţiei.
Conducătorii (rectorii, directorii), instituţiilor de învăţămînt desemnate - Centre vor crea comisii specializate pentru fiecare specialitate.
Comisiile specializate vor analiza dosarele solicitanţilor, ce vor conţine următoarele acte:
- cerere;
- diploma de studii în original;
- suplimentul la diplomă (situaţia academică pe anii de studii);
- programa analitică a disciplinelor la specialitatea respectivă.
În rezultatul comparării programelor de studii, comisia specializată va decide asupra diferenţelor ce urmează a fi susţinute şi/sau în ce an de studii poate fi înscris solicitantul. După susţinerea diferenţelor, după caz, şi a examenelor de absolvire / licenţă, instituţiile de învăţămînt vor elibera absolvenţilor acte de studii aprobate de Ministerul Educaţiei.