RMO114/2001
ID intern unic:  314196
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 114
din  20.09.2001
R E C T I F I C A R E
Publicat : 20.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 114
În Codul funciar (nr. 828-XII din 25 decembrie 1991), publicat în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova"  nr. 107 din 4 septembrie 2001, alineatele 19 şi 20 ale articolului 12 se vor citi: "persoanelor domiciliate în localităţi rurale care au fost angajate în sfera socială avînd o vechime în muncă de 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile care au pierdut capacitatea de muncă în specialitate din motive de vîrstă sau de sănătate, dacă nici un membru al familiei nu a primit cota de teren echivalent;"