RMO164/2005
ID intern unic:  314203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 164
din  09.12.2005
RECTIFICARE
Publicat : 09.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 164
La articolul I punctul 2 din Legea nr. 261-XVI din 27 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art. 782, în loc de "art. 24 alin. (15)" se va citi "art. 24 alin. (22)".