RMO10/1994
ID intern unic:  314247
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 10
din  20.10.1994
R E C T I F I C A R E
Publicat : 20.10.1994 în Monitorul Oficial Nr. 10     art Nr : 2
Articolul 75 din Constituţia Republicii Moldova se completează cu un nou alineat (2) avînd următorul cuprins:
"(2) Hotărîrile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică supremă".
Alineatul întîi se va numerota cu cifra (1).