LPC368/2005
ID intern unic:  314922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 368
din  23.12.2005
pentru modificarea articolului 126 din Codul electoral
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 34
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 126 alineatul (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, cuvîntul "doi" se înlocuieşte cu cuvîntul "cinci".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                          Marian LUPU

Chişinău, 23 decembrie 2005.
Nr. 368-XVI.