DPO449/2006
ID intern unic:  314982
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 449
din  06.02.2006
privind conferirea titlului onorific
"Maestru în Artă" doamnei Oxana FILIP
Publicat : 10.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 116
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei corale, activitate didactică prodigioasă şi înaltă măiestrie profesională, doamnei Oxana FILIP, conducător artistic şi prim-dirijor al Corului "Renaissange" al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, i se conferă titlul onorific "Maestru în Artă".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                      Vladimir VORONIN

Chişinău, 6 februarie 2006.
Nr. 449-IV.