HGM520/2006
ID intern unic:  316077
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 520
din  15.05.2006
privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru
întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 568
1. Se aprobă Normele de cheltuieli în bani privind asigurarea cu produse alimentare, medicamente şi materiale de pansament, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, produse igienico-sanitare, jocuri şi jucării a persoanelor cazate în instituţiile sociale de toate tipurile şi nivelurile, conform anexei.
2. Normele de cheltuieli în bani privind asigurarea cu produse alimentare, medicamente şi materiale de pansament, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, produse igienico-sanitare, jocuri şi jucării a persoanelor cazate în instituţiile sociale de toate tipurile şi nivelurile vor fi indexate anual, ţinînd cont de indicele general de creştere a preţurilor de consum în raport cu anul precedent.
    21 Finanţarea cheltuielilor stabilite se va efectua din contul şi în limita mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetele instituţiilor sociale respective.
    [Pct.21 introdus prin HG469 din 07.08.09, MO124-126/14.08.09 art.532]
    22. Responsabilitatea pentru corectitudinea aplicării normelor aprobate de cheltuieli în bani se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor respective.
    [Pct.22 introdus prin HG475 din 28.06.11, MO107-109/01.07.11 art.539]
  
  3. Normele de cheltuieli aprobate prin prezenta hotărîre se vor aplica cu începere de la 1 martie 2019.
    [Pct.3 modificat prin HG128 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.150; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.3 modificat prin HG180 din 27.02.18, MO68-76/02.03.18 art.211]
    [Pct.3 modificat prin HG95 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.151]
    [Pct.3 modificat prin HG1007 din 24.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1090]
    [Pct.3 modificat prin HG439 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.496]
    [Pct.3 modificat prin HG171 din 12.03.14, MO60-65/14.03.14 art.188]
    [Pct.3 modificat prin HG69 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.107]
    [Pct.3 modificat prin HG194 din 04.04.12, MO65-69/06.04.12 art.223]
    [Pct.3 modificat prin HG475 din 28.06.11, MO107-109/01.07.11 art.539]

PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                                         Ion Ababii
Ministrul finanţelor                                                         Mihail Pop
Ministrul economiei
şi comerţului                                                                    Valeriu Lazăr

Chişinău, 15 mai 2006.
Nr. 520.

    anexa
    [Anexa în redacția HG128 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.150; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa în redacția HG180 din 27.02.18, MO68-76/02.03.18 art.211]
    [Anexa în redacția HG95 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.151]
    [Anexa în redacția HG1007 din 24.08.16, MO277-287/26.08.16 art1090]
    [Anexa în redacția HG439 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.496]
    [Anexa în redacția HG171 din 12.03.14, MO60-65/14.03.14 art.188]
    [Anexa în redacţia HG69 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.107]
    [Anexa în redacţia HG194 din 04.04.12, MO65-69/06.04.12 art.223]
    [Anexa în redacţia HG475 din 28.06.11, MO107-109/01.07.11 art.539]
    [Anexa în redacţia HG469 din 07.08.09, MO124-126/14.08.09 art.532]
    [Anexa în redacţia HG1390 din 05.12.08, MO226-229/19.12.08 art.1415]