HGA863/2006
ID intern unic:  316929
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 863
din  01.08.2006
cu privire la stabilirea sporurilor la salariul de funcţie
pentru acces permanent la secretul de stat
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 917
    HG297 din 14.03.07, MO36-38/16.03.07 art.285

   
Denumirea modificată prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895    În scopul executării art.6 alin.(3) şi art. 29 alin.(11) din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45-46, art.123), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG149 din 26.02.14, MO49-52/28.02.14 art.162]
    [Clauza în redacţia HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    1. Pentru păstrarea secretului de stat în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii personalul unităţilor cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, beneficiază de un spor în mărime de pînă la 10% din salariul de bază, iar, personalul unităţilor bugetare (angajaţii civili), inclusiv personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, beneficiază lunar de un spor în cuantum de pînă la 10% din salariul de funcţie.
    [Pct.1 modificat prin HG149 din 26.02.14, MO49-52/28.02.14 art.162]
    [Pct.1 în redacţia HG791 din 07.10.12, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Pct.1 modificat prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
    2. Preşedintelui Republicii Moldova, cît şi persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică în Parlamentul Republicii Moldova, Guvern, Cancelaria de Stat, Curtea de Conturi, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciul de Stat de Curieri Speciali, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenţia Rezerve Materiale şi în ministere,  sporul pentru acces permanent la secretul de stat se acordă în cuantum de 20 la sută faţă de salariile lunare, iar pentru cei din alte autorităţi publice centrale şi locale care au dreptul de acces la secretul de stat – în cuantum de 10 la sută faţă de salariile lunare stabilite conform anexelor nr.2 şi nr.3 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005.
    [Pct.2 modificat prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Pct.2 în redacţia HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Pct.2 în redacţia HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    [Pct.2 în redacţia HG1064 din 18.09.08, MO177/23.09.08 art.1069]
    [Pct.2 în redacţia HG297 din 14.03.07, MO36-38/16.03.07 art.285]
    3. Sporul prevăzut în prezenta hotărîre nu se acordă militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.
    [Pct.3 introdus prin HG297 din 14.03.07, MO36-38/16.03.07 art.285; pct.(3-6) devin pct.(4-7)]
    [Pct.4 exclus prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    5. Nomenclatorul funcţiilor care necesită acces la secretul de stat şi mărimile concrete ale sporurilor la salariul de funcţie se stabilesc de către conducătorul autorităţii publice, unităţii bugetare sau unităţii cu autonomie financiară în conformitate cu prevederile Legii cu privire la secretul de stat şi a prezentei hotărîri.
   
[Pct.5 modificat prin HG149 din 26.02.14, MO49-52/28.02.14 art.162]
    [Pct.5 modificat prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    6. Colaboratorilor subdiviziunilor interioare de protecţie a secretului de stat (fără statut de funcţionar public) li se stabileşte, suplimentar la sporul prevăzut de punctul 1 al prezentei hotărîri, un spor la salariul de funcţie pentru vechime în muncă în aceste subdiviziuni, în mărime:
    de la 2 pînă la 5 ani - 5%;
    de la 5 şi mai mulţi ani - 10%.
   
[Pct.6 modificat prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Pct.6 modificat prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
    61. Pentru primirea, înregistrarea, păstrarea, eliberarea şi multiplicarea documentelor secrete, angajaţii civili fără statut de funcţionar public din autorităţile administraţiei publice, inclusiv din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice beneficiază de un spor de 10% din salariul de funcţie. Lista angajaţilor civili care beneficiază de dreptul de a primi acest spor se aprobă de către conducătorul organului respectiv.
   
[Pct.61 modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    [Pct.61 modificat prin HG1064 din 18.09.08, MO177/23.09.08 art.1069]
    [Pct.61 introdus prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
   
7. Sporurile în cauză, în conformitate cu art. 35 al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, se aplică începînd cu 1 decembrie 2005.

    PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                               Mihail Pop
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                          Valeriu Lazăr

    Nr. 863.Chişinău, 1 august 2006.