LPC184/2006
ID intern unic:  316975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 184
din  29.06.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 599
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul penal  al Republicii  Moldova nr.985-Xv din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi  se completează după cum urmează:
    1. Articolul 62:
    la alineatul (1):
    litera e) se exclude;
    literele f), g)  şi h) devin literele e), f) şi g);
    la alineatul (2), cuvintele "munca neremunerată în folosul comunităţii, arestul, trimiterea"  se înlocuiesc cu cuvîntul "Trimiterea";  
    după alineatul (2)  se introduce  alineatul (3), cu  următorul cuprins:
    "(3) Muncă neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată ca pedeapsă principală sau în cazul condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei - în calitate de obligaţie pentru perioada termenului de probă."
    alineatele (3)  şi (4)  devin alineatele (4)  şi (5).
    2. La articolul 64 alineatul (5), cuvintele "arest sau", în toate cazurile,  şi cuvintele "68 sau" se exclud.
    3. La articolul 65 alineatul (4), cuvintele "la arest," se exclud.
    4. La articolul 67 alineatul (3), cuvîntul "arest", în ambele cazuri, se înlocuieşte  cu cuvîntul "închisoare", iar în final alineatul se completează cu propoziţia: "În acest caz, termenul închisorii poate fi  mai mic de 6 luni."  
    5.  Articolul 68 se exclude.
    6. La articolul 70 alineatele (3) şi (4)  vor avea următorul cuprins:
    "(3)  La stabilirea pedepsei închisorii pentru persoana care, la data săvîrşirii infracţiunii, nu a atins vîrsta de 18 ani, termenul  închisorii se stabileşte din maximul pedepsei,  prevăzute de legea penală  pentru infracţiunea săvîrşită, reduse la jumătate.
    (4) La stabilirea pedepsei definitive în caz de concurs de infracţiuni, pedeapsa închisorii nu poate depăşi 30 de ani pentru adulţi şi 12 ani şi 6 luni pentru minori, iar în caz de cumul de sentinţe - 35 ani pentru adulţi şi 15 ani pentru minori."
    7. Articolul 75 se completează cu  alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru  săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau  mai puţin grave,  pedeapsa se aplică minorului  numai  dacă se apreciază  că  luarea măsurii  cu caracter educativ nu  este suficientă  pentru corectarea minorului."
    8.  Articolul 79:
    alineatul  (1) se completează  în final  cu  propoziţia: "Minoratul  persoanei care a săvîrşit infracţiunea se consideră circumstanţă excepţională."
    la alineatul  (3), după  cuvîntul  "persoanelor" se introduce cuvîntul "adulte";
    alineatul (4) se exclude;
    alineatul (5)  devine alineatul (4).
    9. La articolul 84 alineatul (1), propoziţia întîi  se completează  în final cu cuvintele ", iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani - pe un termen  nu mai mare de 12 ani şi  6 luni".
    10.  La articolul 85, alineatul (1)  se completează  în final  cu  cuvintele ", iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani - termenul de 15 ani."
    11. Articolul  87:
    la alineatul (1)  litera a), cuvintele "o  zi  de arest sau" se exclud;
    la alineatul  (2), cuvintele "cu  arestul," se exclud.
    12.  Articolul  88:
    la alineatul (1), cuvintele "de arest," se exclud;
    la alineatul  (3), cuvintele "şi  al arestului" se exclud.
    13.  La articolul  91 alineatul (1), cuvintele "sau arest" se exclud.
    14.  La articolul 93 alineatul  (1), cuvintele "sau mai  puţin grave " se înlocuiesc cu  cuvintele ", mai puţin grave sau  grave".
    15. La articolul 95 alineatul (3), cuvintele "sub arest sau" se exclud.
    16. La articolul 105 alineatul (2), cuvintele "sau  cu arest" se exclud.
    17. La articolul 109 alineatul (1), după  cuvintele "mai  puţin gravă," se introduc cuvintele "iar în cazul minorilor, şi pentru o infracţiune gravă".
    18. În sancţiunea articolului 150 alineatul (1), articolului 158 alineatul (1), articolului 192 alineatul (2), articolului 196 alineatul (3), articolului 224 alineatul (2), articolului 227 alineatul (2), articolelor 228,   229, 230, 234, articolului 245 alineatul (1),  articolului 246, articolului 248 alineatul (2), articolului 250 alineatul (2), articolului 257 alineatul (3), articolului 2611 alineatul (2),  articolului 262, articolului 292 alineatul (1), articolului 297, articolului 302 alineatul (1), articolului 314 alineatul (2), articolului 317 alineatul (1), articolului 321, articolului 325 alineatul (1), articolului 326 alineatul (1), articolului 334 alineatul (2), articolului 341 alineatul (1), articolului 364 alineatul (4), articolului 365 alineatul (1), articolului 366 alineatul (2), articolului 367 alineatul (1), articolului 368 alineatul (1), articolului 369 alineatul (2), articolului 370 alineatul (1), articolului 374 alineatul (2), articolului 375 alineatul (1) şi a articolului 377 alineatul (2), cuvintele "de la 2 la 5 ani" se înlocuiesc cu cuvintele "de pînă la 5 ani".
    19. La articolul  152 alineatul (1), sancţiunea va avea următorul  cuprins:
    "se pedepseşte cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 140 la 240 de ore sau cu  închisoare de pînă la 4 ani."
    20. Articolul 154:
    la alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepsesc cu  amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 120 la 180 de ore, sau cu  închisoare de pînă la 3 ani."
la alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepsesc cu  amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 160 la 240 de ore, sau cu  închisoare de la 3 la 6 ani."
    21. În sancţiunea articolelor 155, 156, articolului 177 alineatul (2), articolului 281, articolului 310 alineatul (1), articolului 355 alineatul (2), cuvintele "cu arest de pînă la 6 luni" se înlocuiesc cu cuvintele "cu muncă  neremunerată în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore".  
    22.  La articolul 161, sancţiunea va avea următorul cuprins:
"se pedepseşte cu  amendă  în mărime de pînă la 300 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 150 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani."
    23. La articolul 162 alineatul  (1),  sancţiunea va avea următorul cuprins:
"se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 200 la 500 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 100 la 240 de ore."
    24. Sancţiunea articolului 163 alineatul (1), articolului 182, articolului 184 alineatul (1), articolului 185, articolului 196 alineatul (2),  articolului 199 alineatul (2), articolului 200, articolului 204 alineatul (2),  articolului 247 alineatul (1), articolului 249 alineatul (2), articolului 256 alineatul (2), articolului 272 alineatul (2),  articolului 276 alineatul (1), articolului 277, articolului 295 alineatul (2), articolului 299, articolului 312 alineatul (1), articolului 322 alineatul (1), articolelor 346,  348, articolului 358 alineatul (1), articolului 360 alineatul (2), articolului 362 alineatul (2) şi a articolului 363, după cuvintele "unităţi  convenţionale", se completează  cu cuvintele "sau cu  muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore,".
    25. În sancţiunea articolului 166 alineatul (1), după cuvintele "se pedepseşte" se introduc cuvintele "cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 120  la 240 de ore sau".
    26. În sancţiunea articolului 173, după cuvintele "unităţi  convenţionale" se introduc cuvintele "sau cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 140  la 240 de ore,".
    27.  La articolul  176, sancţiunea va avea următorul cuprins:
"se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 300 la 600 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 150 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 3 ani,  în toate cazurile cu (sau fără)  privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani."
    28. În sancţiunea articolului 178 alineatul (2) şi a articolului 288 alineatul (1), cuvintele "sau  cu arest de pînă la 6 luni," se exclud.
    29. Articolul  179:
    la alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepsesc cu  amendă  în mărime de pînă la 300 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 100 la 200 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 2 ani."
    la alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepsesc cu  amendă  în mărime de la 200 la 600 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 140 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani."
    30.  Articolul  186:
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele "de la 2 la 7 ani" se înlocuiesc cu cuvintele "de pînă  la 5 ani";
    în sancţiunea alineatului (3),  cuvintele "de la 5 la 10 ani" se înlocuiesc cu cuvintele "de la 2 la 7 ani".
    31.  Articolul  187:
    în sancţiunea alineatului  (1),   cuvintele "de la 2 la 5 ani" se înlocuiesc cu cuvintele "de pînă  la 5 ani";
    în sancţiunea alineatului  (2),   cuvintele "de la 4 la 10 ani" se înlocuiesc cu cuvintele "de la 3 la 7 ani";
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele "de la 7 la 15 ani" se înlocuiesc cu cuvintele "de la 7  la 12 ani".
    32.  Articolul  188:
    în sancţiunea alineatului  (2), cuvintele "de la 6 la 15 ani" se înlocuiesc cu cuvintele "de la 6 la 12 ani";
    în sancţiunea alineatului  (3), cuvintele "de la 10 la 20 ani" se înlocuiesc cu cuvintele "de la 8 la 15 ani".
    33.  În sancţiunea articolului  192 alineatul (1), articolului 205 şi a articolului 345 alineatul (1), cuvintele "de la 1 la 3 ani" se înlocuiesc cu  cuvintele "de pînă  la 3 ani".
    34. Articolul  193:
    la alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 200 la 500 unităţi  convenţionale sau cu muncă neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 120 la 200 de ore."
la alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani."
    35. La articolul  194 alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi  convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii  de 240 de ore."
    36. La articolul  197 alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi  convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii  de 240 de ore."
    37. La articolul  198 alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi  convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii  de la 180 la 240 de ore."
    38.  Din sancţiunea articolului 212 alineatul (4), cuvintele "(sau  fără)" se exclud.
    39. La sancţiunea articolului  218 alineatul (2), după cuvintele "400 unităţi  convenţionale" se introduc cuvintele "sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii  de la 180 la 240 de ore,".
    40. Articolul 220:
    în dispoziţia alineatului  (1), cuvintele ", precum şi  recrutarea unei  persoane pentru prostituţie," se exclud;
    în dispoziţia alineatului (2):  
    litera a)  se exclude;
    literele b)  şi c) devin literele a)  şi b).
    41. Din sancţiunea articolului  221, cuvintele "sau  cu arest de pînă la 6 luni," se exclud.
    42. La articolul  222 alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepsesc cu  amendă  în mărime de la 400 la 600 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 200 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani."
    43.  În sancţiunea articolului  226 alineatul (1), articolului 255 alineatul (2) şi a articolului 303 alineatul (3), cuvintele "cu  închisoare de la 2 la 5 ani " se înlocuiesc cu  cuvintele "cu  închisoare de pînă  la 5 ani".
    44. La articolul 237 alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 200 la 700 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180  la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 1000 la 3000 unităţi  convenţionale cu  privarea de dreptul  de a exercita o  anumită  activitate."
    45. La sancţiunea articolului  248 alineatul (1), după  cuvintele "300 unităţi  convenţionale" se introduc cuvintele "sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore".
    46. Articolul  259:
    la alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 200 la 500 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 150 la 200 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 1000 la 3000 unităţi  convenţionale cu  privarea de dreptul  de a exercita o  anumită  activitate."
    la alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 3000 la 6000 unităţi  convenţionale cu  privarea de dreptul  de a exercita o  anumită  activitate sau  cu lichidarea întreprinderii."
    47. La articolul  260 alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 300 la 800 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 1000 la 3000 unităţi  convenţionale cu  privarea de dreptul  de a exercita o  anumită  activitate."
    48. La  articolul 264:
    din sancţiunea alineatului (1),  cuvintele ", sau cu arest de la 4 la 6 luni" se exclud;
    în sancţiunea alineatului  (2), cuvintele "de 240 de ore" se înlocuiesc cu cuvintele "de la 200  la 240 de ore".
    49.  În sancţiunea articolului 266, după  cuvintele "unităţi convenţionale" se introduc cuvintele "sau cu muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 200  la 240 de ore,".
    50.  În sancţiunea articolului  272 alineatul (1), după  cuvintele "unităţi  convenţionale" se introduc cuvintele "sau cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 140 la 200 de ore,".
    51. La articolul  274, sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 200 la 500 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180  la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani."
    52. La articolul  287 alineatul (1) , sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 200 la 700 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani."
53. La articolul  288 alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
"se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 200 la 700 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani."
54. La articolul  290 alineatul (1), sancţiunea va avea următorul cuprins:
"se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 300 la 600 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani."
    55. La articolul  293, sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu amendă  în mărime de la 500 la 1000 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 5 ani."
    56. În sancţiunea articolului  295 alineatul  (1) şi a articolului  360 alineatul  (1),  după  cuvintele "unităţi  convenţionale" se introduc cuvintele "sau cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 150 la 200 de ore".
    57. La articolul  303 alineatul (2), sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu  amendă  în mărime de pînă la 350 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore."
    58.  La articolul 304, sancţiunea va avea următorul cuprins:
    "se pedepseşte cu  amendă  în mărime de la 200 la 500 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani."
    59. Din sancţiunea articolului 310 alineatul (3), cuvintele "sau  cu  arest de pînă  la 6 luni" se exclud.
    60. Sancţiunea articolului 315 alineatul (1) se completează cu cuvintele "sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore".
    61. Din sancţiunea articolului 316 alineatul (1), cuvintele "sau  cu  arest de pînă la 4 luni," se exclud.
    62. Din dispoziţia articolului 317 alineatul (1), cuvintele "sau cu  arest" se exclud.
    63. Articolul 320:
    în sancţiunea alineatului (1), după cuvintele "unităţi convenţionale" se introduc cuvintele "sau cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 150 la 200 de ore,";  
sancţiunea alineatului  (2) va avea următorul cuprins:
    "se pedepsesc cu amendă  în mărime de pînă la 500 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 3 ani, în toate cazurile cu (sau  fără)  privarea de dreptul  de a ocupa anumite funcţii sau  de a exercita o  anumită  activitate pe un termen de la 2 la 5 ani."
    64.  Articolul  347:
    în sancţiunea alineatului (1), după  cuvintele "unităţi  convenţionale" se introduc cuvintele  "sau cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 100 la 200 de ore,";
    în sancţiunea alineatului (2), după  cuvintele "unităţi  convenţionale" se introduc cuvintele  "sau cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 150 la 220 de ore,";
sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    "se pedepsesc cu amendă  în mărime de la 500 la 800 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de la 4 la 7 ani, în toate cazurile cu  privarea de dreptul  de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani."
    65. În sancţiunea articolului  356 şi a articolului 357 alineatul (2), cuvintele "de la 1 la 5 ani" se înlocuiesc cu  cuvintele " de pînă  la 5 ani".
    66. Din sancţiunea articolului  359, cuvintele "sau cu arest de pînă la 6 luni" se exclud.
    67. Articolul  361:
    în sancţiunea alineatului  (1), după  cuvintele "unităţi  convenţionale" se introduc cuvintele "sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 150 la 200 de ore,";
    sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    "se pedepsesc cu amendă  în mărime de la 200 la 600 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 180 la 240 de ore, sau  cu  închisoare de pînă la 5 ani."
    68.  La articolul 362 alineatul (1), sancţiunea va avea următorul  cuprins:
    "se pedepseşte cu amendă  în mărime de pînă la 400 unităţi  convenţionale sau  cu  muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii  de la 150 la 200 de ore, sau  cu  închisoare de pînă  la 3 ani."
    69. Din sancţiunea articolului 376 alineatul  (1), cuvintele "cu  arest de pînă  la 6 luni sau" se exclud.
    Art.II. - Codul de procedură penală al Republicii  Moldova nr.122-Xv din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul  109 alineatul (3), după  cuvintele "motive întemeiate," se introduc  cuvintele "precum  şi  pentru a reduce victimizarea martorului,".
    2. Articolul 166:
    alineatul (4) se completează în final cu cuvintele ", iar a minorului - 24 de ore";
    la alineatul  (5), cuvintele "a 72 de ore de la momentul  privării  de libertate" se înlocuiesc cu  cuvintele "termenului menţionat la alin.(4)".
    3. Articolul  167:
    la alineatul  (1), ultima propoziţie va avea următorul  cuprins: "În termen de pînă la 3 ore de la reţinere, persoana care a întocmit procesul-verbal prezintă procurorului o comunicare în scris referitoare la reţinere."
    la alineatul (3), după  cuvintele "să  comunice imediat aceasta" se introduc  cuvintele "procurorului şi".
    4. Articolul  270 alineatul  (1) punctul  1)  se completează  cu  litera h),  cu  următorul  cuprins:
    "h)  minori;"
    5. La articolul 276 alineatul  (1), după  cuvintele "avutului  proprietarului săvîrşit de" se introduc cuvintele "minor, de".
    6. Articolul  369 alineatul  (1)  se completează  în final cu  fraza: "Victima sau, după caz, partea vătămată, la cererea acesteia sau  la demersul procurorului, poate fi audiată în lipsa inculpatului, asigurîndu-i  ultimului posibilitatea de a lua cunoştinţă de declaraţii  şi de a pune întrebări  persoanei audiate."
    7.  Articolul  469 alineatul (1):
    la punctul 7), cuvîntul "arest" se înlocuieşte cu cuvintele "muncă  neremunerată  în folosul  comunităţii";
    la punctul  8), cuvîntul  "arest" se înlocuieşte cu  cuvîntul "închisoare".
    8.  Articolul  471 alineatul  (2), cifrele "3), 5)" se înlocuiesc cu  cifrele "1), 3), 5), 7)".  
    9. La articolul 477 alineatul (2), după cuvintele "infracţiuni grave" se introduc cuvintele "cu  aplicarea violenţei".
    Art.III. - (1)  Pornind de la faptul că,  în conformitate cu  articolul 10 din Codul penal al Republicii  Moldova, efectul  retroactiv al  legii uşurează  pedeapsa, sentinţele instanţelor de judecată pronunţate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi  revizuite în ordinea procedurii  penale în decurs de 3 luni.
    (2)   Persoanele care s-au  eschivat cu  rea-voinţă de la munca neremunerată  în folosul  comunităţii, cărora această  pedeapsă  le-a fost  înlocuită  cu  arest, se eliberează  de pedeapsă.
    (3)   De la data intrării  în vigoare a prezentei legi, în privinţa persoanelor care se eschivează  cu  rea-voinţă  de la munca neremunerată  în folosul  comunităţii, această  pedeapsă  va fi  înlocuită  cu  închisoare.
    (4)   Guvernul, în termen de 3 luni:
    a)  va prezenta Parlamentului  propuneri  pentru aducerea legislaţiei  în vigoare în concordanţă  cu  prezenta lege;
    b)  va aduce actele sale normative în concordanţă  cu  prezenta lege.
   
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Marian  LUPU

    Chişinău, 29 iunie 2006.
    Nr.184-XVI.