HGM925/2006
ID intern unic:  317032
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 925
din  10.08.2006
cu privire la modificarea, completarea
 şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 1005
    MODIFICAT
    HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.508 din 11 mai 2006 "Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne", conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                             Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                Gheorghe Papuc
    Ministrul economiei şi comerţului                      Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                             Mihail Pop

    Nr. 925. Chişinău, 10 august 2006.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 925
din 10 august 2006
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 593 din 14 mai 2002 "Privind prestarea serviciilor cu plată de către Departamentul Situaţii Excepţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.690).  
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 411 din 22 aprilie 2004 "Despre aprobarea tarifelor la serviciile cu plată prestate de către Departamentul Migraţiune" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art. 547).