HGO935/2006
ID intern unic:  317059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 935
din  16.08.2006
privind implementarea Programului naţional
de asigurare a securităţii ecologice
Publicat : 25.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 1014
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de informaţia prezentată de ministrul ecologiei şi resurselor naturale privind implementarea Programului naţional de asigurare a securităţii ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003.
    2. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, vor elabora, pînă la 1 octombrie 2006, un nou Program naţional de asigurare a securităţii ecologice a Republicii Moldova pentru anii 2007-2015, antrenînd în acest proces societatea civilă pentru identificarea, propunerea şi realizarea unor soluţii viabile de protecţie a mediului înconjurător.
    3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura includerea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni pentru asigurarea securităţii ecologice în politicile şi planurile sectoriale, cu informarea semestrială a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale despre realizarea acestora.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei
    şi resurselor naturale                                                    Constantin Mihailescu
    Preşedintele Academiei
    de Ştiinţe a Moldovei                                                    Gheorghe Duca

    Nr. 935. Chişinău, 16 august 2006.