DPO161/1991
ID intern unic:  317238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 161
din  12.08.1991
privind măsurile pentru asigurarea dezvoltării culturii
naţionale evreieşti şi satisfacerea necesităţilor sociale
ale populaţiei evreieşti din Republica Moldova
Publicat : 30.12.1991 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 130
    În conformitate cu Programul Complex de Stat pentru Asigurarea Funcţionării Limbilor Vorbite pe Teritoriul Republicii Moldova şi în scopul creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea culturii şi soluţionarea problemelor sociale ale evreilor care trăiesc în republică, decretez:
    1.  A sprijini iniţiativa Societăţii Culturii Evreieşti din Republica Moldova privind dezvoltarea culturii naţionale evreieşti.
    2.  Guvernul Republicii Moldova să examineze chestiunea în cauză şi să adopte hotărîrea corespunzătoare în vederea realizării propunerilor Societăţii Culturii Evreieşti din Republica Moldova, în care să prevadă:
    organizarea unei catedre de iudaică la Universitatea de Stat din Moldova în scopul pregătirii specialiştilor în domeniul limbii ivrit şi idiş, istoriei culturii evreilor din Moldova;
    deschiderea unei şcoli medii evreieşti în oraşul Chişinău şi a unor clase în alte oraşe ale republicii, acolo unde aceasta e necesar;
    acordarea unui ajutor financiar şi material unic pentru Societatea Culturii Evreieşti din Republica Molodva şi redacţia ziarului "Naş golos"("Undzer kol") în vederea întreţinerii aparatului, procurării inventarului şi utilajelor, precum şi pentru alte necesităţi;
    deschiderea în oraşul Chişinău a unei case pentru evreii de vîrstă înaintată.
    3.  Primăria oraşului Chişinău să repartizeze în condiţii de arendă o încăpere pentru amplasarea Centrului Cultural-Economic Evreiesc în curs de formare.
    4.  Conducerea Radioteleviziunii Naţionale să îmbunătăţească asigurarea tehnico-materială a tele-radioemisiunilor în limba evreiască.
    5.  Mijloacele de informare în masă să manifeste mai multă obiectivitate şi competenţă în reflectarea problemelor relaţiilor interetnice.

    M. SNEGUR,
    Preşedintele
    Republicii Moldova

    or. Chişinău, 12 august 1991, nr. 161