HGM1107/2006
ID intern unic:  317442
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1107
din  25.09.2006
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 02.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 1203
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop

    Nr. 1107. Chişinău, 25 septembrie 2006.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1107 din 25 septembrie 2006
Modificările şi completările ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 22 aprilie 2004 "Despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 67-72, art. 548), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la punctul 12 alineatul trei:
    litera a) se completează în final cu cuvintele ", deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei care deţine funcţie remunerată";
    litera b) se completează în final cu cuvintele ", conducător al organului administraţiei publice a U.T.A. Găgăuzia care nu este membru al Guvernului (Preşedinte al Adunării Populare a Găgăuziei)";
    litera c) se completează la început cu cuvintele "Vicepreşedinte al Adunării Populare a Găgăuziei, vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei,";
    la punctul 13:
    litera c), după cuvintele "al Guvernului", se completează cu cuvintele "vicepreşedinte al Adunării Populare a Găgăuziei, vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei";
litera d) se completează în final cu cuvintele "deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei care deţine funcţie remunerată".
   [Pct.2 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]