HGO137/1993
ID intern unic:  317459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 137
din  15.03.1993
Privind emiterea şi punerea în circulaţie a cupoanelor Băncii Naţionale
a Moldovei de utilizare multiplică cu valoare nominală de 1000 (una mie)
Publicat : 30.03.1993 în Monitorul Parlamentului Nr. 003     art Nr : 85     Data intrarii in vigoare : 30.03.1993
Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
1. A lua act de hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii naţionale a Moldovei privind emiterea şi punerea în circulaţie pe întreg teritoriul republicii începînd cu 16 martie 1993, în calitate de mijloc de plată, a cupoanelor Băncii Naţionale a Moldovei de utilizare multiplă cu valoare nominală de una mie (o bancnotă de 1000 cupoane echivalează cu 1000 ruble).
2. Modul de circulaţie a cupoanelor de una mie este cel prevăzut prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 2 iunie 1992 nr. 371 "Privind introducerea cupoanelor cu valorificare multiplă ale Băncii Naţionale a Moldovei".
Prim-ministru al
Republici Moldova          Andrei Sangheli
or. Chişinău, 15 martie 1993, nr. 137