DPO337/1994
Внутренний номер:  317622
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УКАЗ Nr. 337
от  01.12.1994
Cu privire la decorarea cu ordine
şi medalii ale Republicii Moldova
Опубликован : 15.12.1994 в Monitorul Oficial Nr. 018     статья № : 200